Orter, städer, landskap

Burlövs kommun, Skåne

Burlöv kommun, socken, Bara härad, Skåne. Burlef 1303. – Kommunen är namngiven efter socknen, vars namn äldst avsåg kyrkbyn. Det innehåller i förleden möjligen ordet bur i betydelsen ’mindre hus, förrådshus’. Efterleden är löv ’arvegods’. (Svenska ortnamnslexikon)

Kommunen

I kommunen ingår Burlövs socken. I samband med kommunreformen 1862 bildades Burlövs landskommun. Den 17 mars 1899 inrättades Arlövs municipalsamhälle och 21 november 1913 Åkarps municipalsamhälle i kommunen, vilka båda upplöstes vid utgången av 1958. I samband med upplösningen av Åkarps municipalsamhälle kom Kabbarpsområdet i nuvarande södra delen av Åkarps tätort att byta från Staffanstorps kommun och Tottarps socken till Burlöv år 1959. Vi kommunreformen 1971 bildades Burlövs kommun ur Burlövs landskommun.

Burlövs historia i korthet

I tusentals år har det bott människor i trakten kring Burlöv. En av Sveriges äldsta boplatser har hittats vid Segebro. Den är omkring 13 000 år gammal och från den tid när jägarfolk följde renens vandring. Gravar och föremål från stenåldern och bronsåldern har hittats vid Arlöv backar. Redan under folkvandringstiden fanns byar i Burlöv och Arlöv. Under slutet av 1100-talet och när kristendomen etablerats ingick byarna Arlöv, Burlöv, Tågarp och Åkarp i Burlövs socken.

När järnvägen kom till Åkarp 1856 hade det stor betydelse för utvecklingen. Ett stationssamhälle växte fram där små företag och industrier etablerades.

I centrala Arlöv fanns på 1790-talet ett enda hus. Det var värdshuset Kalinan som låg vid landsvägen mellan Malmö och Lund. Arlöv började växa 1869 när industrier grundades. I slutet av 1800-talet startades sockerbruket som hade stor betydelse för ortens tillväxt. Sockerbruket grundades av tre köpmän från Malmö, men placerades i Arlöv på grund av vattentillgången från Sege å och de goda kommunikationerna. Industrietableringen gjorde att antalet invånare ökade och nya bostadshus kunde byggas.

År 1898 startades skolboksföretaget Skriv- och Ritboks AB av Sven Tornberg och 1899 började Ludvig Rössels Mekaniska Verkstad AB (senare kallad ”Waggonfabriken”) att tillverka järnvägsvagnar sedan de hade flyttat verksamheten från Malmö.

1910 startade även Herman Gotthardt ett repslageri i Arlöv och lät bygga en 300 meter lång repslagarebana. 1886 invigdes järnvägen mellan Arlöv och Kävlinge, Malmö – Billesholms järnväg och nuvarande Lommabanan med utgångspunkt från Arlövs station.

Under 1900-talets första år byggdes hus med mönstermurning som var en speciell teknik för att mura tegel. Husen blev typiska för Arlöv och ett välbevarat sådant hus finns på Dalbyvägen 16.

När Miljonprogrammet planerades och genomfördes byggdes flera höghus även i Arlöv och liksom i många andra kommuner lades grunden för att vantrivsel, sociala och andra problem skulle få fäste. Under åren 1963-1967 byggdes 1 400 lägenheter vid Elisetorps- och Grönvägen. Under åren 1970-1973 byggdes dessutom tolv 8-våningshus med omkring 1 000 lägenheter.

Burlövs socken (text från 1881)

Burlövs socken, fördelad på Oxie och Bara härad, gränsar i nordväst till Lomma, i norr till Uppåkra, i öster till Tottarp och Görslöf. Oxiedelen, som ligger söder om Sege å och innefattar Sunnanå by, omges av Skrevlinge, Sallerups och Särslövs socknar. År 1870 var folkmängden 1,266 personer på 314 hushåll; därav bodde 257 personer inom Oxie. Vid 1874 års slut var hela folkmängden 1,378 personer. Burlöv bildar ett konsistoriellt pastorat av andra klassen pastors lön reglerad till 5,040 kronor.

”Burlöw” nämns tidigt. Socknen lades 1306 av ärkebiskop Isarnus till Lunds kapitel såsom prebende. – Inom socknen märks Kronotorp, en välbyggd lantegendom invid södra stambanan, bestående av själva Kronotorp 1 mantal, Arlöv 7/32 mantal, Tågarp 1/6 mantal och Åkarp, en mindre hemmandel, samt kvarn och tegelbruk, allt åt 1876 uppskattat till 150,000 kronor; tillhörde nämnda år herr P. Berg i Malmö. – Vidare märks Arlöv, sockerfabrik och bränneri samt något jord, allt värderat till ungefär 170,000 kronor och tillhörigt Malmö sockerfabriks AB, vars styrelse har sitt säte i Malmö. – Inom socknen ligger Arlövs och Åkarps stationer på södra stambanan.

(Text ur Sverige, en topografiskt-statistisk beskrivning, av Magnus Höjer 1881.)

Kyrkor i Burlöv

Arlövs kyrka invigdes år 1900. Den ersatte Burlövs gamla kyrka.
Burlövs gamla kyrka har sina äldsta delar från 1100-talet. Kyrkan har senare byggt till. Kyrkans äldsta föremål är en dopfunt från 1200-talet.

Sevärdheter i Burlöv

Burlövs kyrkby har sina rötter i vikingatiden. Den är, trots enskiftet i början av 1800-talet, ett bra exempel på en gammal by med bevarad bykärna.
Burlövs prästgård. Intill Burlövs kyrka ligger sedan 1773 bostadslängan till Burlövs gamla prästgård. Byggnaden är hela 45 meter lång och rymde ursprungligen 17 rum och källare. Den byggdes 1773 av kyrkoherden Anders Kjellman.
Industri- och hantverksmuseet i Arlövs bibliotek. (Museet är f.n. stängt.)
Kronetorps mölla är skånes största vinddrivna mölla. Den är 27 meter hög och av typen som kallas ”holländare”.
Möllegården är en av de ursprungliga gårdarna i det gamla Åkarp. Själva möllan omnämns redan på 1600-talet. Sedan 1884 står här en mangårdsbyggnad. 

Antal invånare i Burlövs kommun

Antal invånare 1970: 11 830
Antal invånare 1980: 14 112
Antal invånare 1990: 14 561
Antal invånare 2000: 15 038
Antal invånare 2010: 16 701
Antal invånare 2022: 19 793

År 2020 hade 60,3 procent av männen mellan 15-44 i Burlövs kommun utländsk bakgrund.

Kommunalvalet 2018 i Burlöv

S: 32,21 procent av väljarna
SD: 23,80
M: 20,12
L: 6,65
V: 6,00
C: 4,94
MP: 3,79
KD: 1,59

Påtvingad migration

Sverige förändras demografiskt på grund av ansvarslös påtvingad massinvandring från kulturer som inte är kompatibla med vår egen. Bakom den politiken står politiker i riksdagen och i kommunerna som öppnar upp för en politik som andra tvingas ta konsekvenserna av.

Politikerna i riksdagen är tveklöst inget annat än landsförrädare när de kan instifta lagar som tvingar alla kommuner att ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd, ofta på grund av orsaker som inte har något som helst med verkliga asylskäl att göra. I januari 2016 infördes bosättningslagen efter beslut i riksdagen av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är samma partier som införde lagen om att tvinga alla medborgare att betala en public-serviceavgift via skattsedeln, vare sig man har TV eller inte. Det är också samma partier som ser till att det byggs moskéer över hela landet och att islam etablerar sig här med full kraft. Tillsammans med Sverigedemokraterna vill de också att EU utvidgas och att Sverige går med i krigsalliansen Nato som vill expandera till land efter land för att kunna förändra politiken överallt och bidra till ökad globalisering.

När oskyldiga svenskar drabbas av migrationspolitikens effekter, vare sig det är kostnader eller annat så gömmer sig politikerna och försöker skylla på allt utom sina egna ansvarslösa beslut. När kritiker påtalar vilka konsekvenserna blir beskylls de ofta för ”rasism” eller främlingsfientlighet”. Massmigrationen ska nämligen fortsätta i all evighet för att makteliten som ligger bakom den politiken vill att Sverige ska globaliseras och bli ett ”blandland” (som Stefan Löfven (S) uttryckte det).

Om man inte vill att Sverige ska förstöras och att alla de fel och brister som drabbat Sverige och svenskarna ska åtgärdas måste man rösta på ett parti som vill rätta till alla fel. I riksdagen finns det inget parti som på allvar vill göra något och då måste man välja ett bättre alternativ. Det finns ett sådant och det är Alternativ för Sverige.

Medias roll i samhällsförändringen

De inflytelserika mediabolagen Bonniers och Schibsted och de tidningar som ingår i dessa koncerner, bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och en mängd lokaltidningar, har mer eller mindre systematiskt verkat för att Sverige ska globaliseras. Sveriges Television, Sveriges Radio och TV4 har också en tydlig agenda som går ut på att framställa invandringskritiker som dåliga människor, medan politiker som förstör landet med en skadlig politik som orsakar omfattande samhällsproblem aldrig kritiseras. För det observante framstår det som tydligt att media står bakom en politik som slår sönder det gamla trygga Sverige och vill byta ut svenska folket mot migranter från hela världen. Dagspressen borde bojkottas totalt av alla som vill Sverige väl. Så länge det finns människor som betalar för dessa propagandatidningar kommer de att finnas kvar och agitera för en direkt svenskfientlig politik. Media försöker också aktivt hindra människor från att uttrycka sina åsikter offentligt, och om några ändå vågar göra det använder media olika metoder för att framställa människor med sunda åsikter som ”extremister” eller allmänt suspekta – för att de motsätter sig en negativ samhällsutveckling. En av få tidningar som motsätter sig den utvecklingen och därför är läsvärd är Nya Tider. Så det finns ljus i mörkret.

Liknande ämnen:

Sverige blir alltmer totalitärt
Det råder inbördeskrig i Sverige
Socialdemokrater vill förbjuda kritik mot sin politik
Socialdemokraterna skapade helvetet i förorterna
Sverige som krigszon
Hur kunde politikerna låta det gå så långt?
Invasionsverkets groteska verksamhet
Socialdemokraterna låter islam ta över landet
Sverige är ett ockuperat land
Myndigheten för samhällsförstörelse
Så koloniseras Sverige
Om 45 år är de etniska svenskarna i minoritet i Sverige
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land
Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970
Tage Erlanders (S) kungsord
Sveriges Television som Sveriges dödgrävare
Kommer Sverige att gå under?
LO ger 50 miljoner till Socialdemokraterna så att de kan förstöra Sverige ännu mer
Nytt fackförbund vill vara partipolitiskt oberoende
Alternativ för Sverige
Så här ser den demografiska hotbilden ut i Sverige

Några andra orter och kommuner som bloggen nyligen har besökt:

Arboga, Närke (2022)
Arjeplog, Lappland (2020)
Arvika kommun, Värmland (2022)
Askersund, Närke (2022)
Bollnäs, Hälsingland (2021)
Borlänge (Dalarna) 2020
Borås, Västergötland (2020)
Botkyrkas framväxt och förfall (2021)
Dikanäs, Lappland
Eskilstuna, Södermanland (2021)
Filipstad, Värmland (2021)
Finspång, Östergötland (2019)
Fisksätra och Solsidan, Nacka (2021)
Flemingsberg, Huddinge (2021)
Glommersträsk, Arvidsjaur, Lappland (2020)
Grums, Värmland (2022)
Grästorp, Västergötland (2022)
Gävle, Gästrikland (2022)
Götene, Västergötland (2022)
Hagalund, Solna (2019)
Hagastaden, Stockholm (2021)
Hallstahammar, Västmanland (2020)
Hallstavik, Norrtälje (2020)
Hedemora kommun, Dalarna (2022
Hjo, Västergötland (2021)
Hoting, Strömsund, Ångermanland (2020)
Hylte, Halland (2022)
Håbo kommun, Uppland (2022)
Hällefors kommun, Västmanland (2022)
Jokkmokk, Lappland (2020)
Järfälla kommun, Uppland (2022)
Kalmar, Småland (2022)
Katrineholm, Södermanland (2022)
Kungsbacka, Halland (2022)
Köping, Västmanland (2021)
Lesjöfors, Värmland (2021)
Lindesberg, Västmanland (2021)
Ljungby kommun, Småland (2022)
Ljusnarsberg, Västmanland (2021)
Ludvika, Dalarna (2021)
Lysekil är en totalt misskött kommun (Bohuslän) (2020)
Malmköping, Flen (2021)
Mellerud, Dalsland (2022)
Nora, Västmanland (2019)
Norberg, Västmanland (2020)
Norrtälje, Uppland (2020)
Nykvarns kommun, Södermanland (2022)
Olofströms kommun, Blekinge (2022)
Rinkeby, Stockholm (2020)
Robertsfors kommun, Västerbotten (2022)
Ronneby, Blekinge (2022)
Sala, Västmanland (2022)
Sandvikens kommun, Gästrikland (2022)
Sigtuna, Uppland (2022)
Skäggetorp, Linköping, Östergötland (2020)
Sollefteå, Ångermanland (2017)
Sorsele, Lappland (2020)
Storfors, Värmland (2022)
Strängnäs, Södermanland (2022)
Surahammar, Västmanland (2021)
Sävsjö kommun, Småland (2022)
Söderhamn (Hälsingland) 2017
Södertäljes uppgång och förfall (2021)
Tibro, Västergötland (2020)
Tierps kommun, Uppland (2022)
Torsby, Värmland (2021)
Trosa, Södermanland (2022)
Täbys nya betonggetto
Upplands-Bro, Uppland (2021)
Upplands Väsby, Uppland (2020)
Uppsala i fritt fall, Uppland (2020)
Uppvidinge, Småland (2022)
Valdemarsvik, Östergötland (2020)
Vingåker, Södermanland (2020)
Vårgårda kommun, Västergötland (2022)
Vällingby som misslyckat experiment, Stockholm, Uppland (2020)
Vännäs, Västerbotten (2022)
Värnamo, Småland (2022)
Västerås kommun, Västmanland (2022)
Åmål, Dalsland (2021)
Årjäng, Värmland (2021)
Östersund, Jämtland (2022) 

Kategorier:Orter, städer, landskap

Märkt som:, ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s