Textarkivet

Socialdemokraterna låter islam ta över landet

Socialdemokraterna var en gång ett parti som gjorde nytta för den arbetande befolkningen och för landet i sin helhet. Men det var länge sedan. Sedan 1975 har Socialdemokraterna övergivit tanken på att värna om Sverige och det svenska folket. Stegvis har man på ett ytterst medvetet sätt ändrat på demografin genom invandring som först började i liten skala och sedan ökade över tid. För att kunna genomföra sin politik tillsattes lojala personer på alla myndigheter. Samtidigt gick statliga medier i spetsen för att inbilla allmänheten att det var bra och nödvändigt att ”öppna Sverige” för stort inflöde av migranter från jordens alla hörn. Alla slags lögner användes. Från att vi ”behövde arbetskraft” till att vi (just i Sverige) skulle ”hjälpa människor” i fattiga länder och konflikthärdar att få ett bättre liv (just här – i vårt land).

Det förekom inga som helst offentliga debatter om den politiken eftersom Sverige inte hade fria och från staten självständiga medier. Istället hade vi medier som arbetade för att Sverige skulle skynda på invandringen och öka den. Varje dag ägnade sig Sveriges Television åt politisk propaganda som framställde Socialdemokraterna som ansvarsfulla och progressiva. Ingenting kunde vara mer fel.

Som största parti kunde de bedriva en politik som var direkt skadlig för landet utan att allmänheten ens förstod hur skadlig politiken var förrän de drabbades personligen av den. När Miljonprogrammet hade byggts och började fyllas upp med människor från Mellanöstern, Afrika och andra avlägsna delar av världen reagerade många för att det uppstod ”kulturkrockar” när bråk inträffade i tvättstugor eller när det skräpades ned och fördes oljud i tidigare lugna bostadsområden.

Svenskarna flyttade bort från dessa områden och alltfler migranter flyttade in utan att någon egentligen förstod varför eller meningen med den politiken. Det gick väldigt långt och efterhand bildades invandringskritiska rörelser av varierande slag, som motarbetades intensivt av just Socialdemokraterna som inte ville ha någon kritik mot sin politik. De ville genomföra den utan protester och fick hjälp av Sveriges Television och andra medier med att demonisera invandringskritiker för att hindra dem från att bli fler och vinna inflytande.

Sedan dess har staten, myndigheter, ledande politiker och media arbetat vidare på den inslagna vägen för att ändra på demografin i landet och tysta politisk opposition så långt det går. Samtidigt har Socialdemokraterna sett det som viktigt att behålla makten och för att kunna göra det har man importerat människor som man redan från början ser som valboskap för att de huvudsakligen kommer att rösta på just S. Det ser vi bevis på i varenda invandrartätt område där Socialdemokraterna inte bara är i stor majoritet utan kan få omkring 70, 80 eller 90 procent av rösterna tillsammans med Vänsterpartiet. Att väljarna inte är svenskar bekymrar inte Socialdemokraterna eftersom de inte brytt sig om svenska folket på decennier. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll vilka som bor i landet, bara partiet får så många röster som möjligt

År 1994 inledde Socialdemokraterna ett samarbete med muslimska organisationer som lovade att rösta på S mot att de fick vissa krav tillgodosedda. Socialdemokraterna blev nu ännu mer landsförrädiska än tidigare och gav carte blanche för en stor politisk, demografisk, kulturell och religös omvandling av svenskarnas Sverige som skulle få landsförrädare som Vidkun Quisling att framstå som en vilsen skolpojke i jämförelse.

Socialdemokraterna var tydliga med att de satsade på en helt ny väljarbas för att kunna behålla så mycket makt som möjligt – för att sedan använda makten till ännu större demografiska förändringar som leder till att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land.

På sajten Sverige & Sanningen beskrivs i detalj hur Socialdemokraternas samarbete med islam kan leda till nationellt självmord. Vid en närmare betraktelse ser det ut som om Socialdemokraterna både bildligt och bokstavligt vill ta död på det egna landet och folket. Läsningen är skrämmande och innehåller mängder av fakta som media och TV/radio vill dölja till varje pris. Allmänheten ska inte få de kunskaper som behövs för att förstå hur ondsint socialdemokratin är.

Sverige & Sanningen skriver:

Om svenskarna i allt mindre utsträckning röstar ”rött & rätt” måste man hitta nya väljargrupper även om detta lägger om politiken till oigenkännlighet. Även om det på sikt gör Sverige till en muslimsk stat! Sverige, svenskarna och deras språk, kultur och traditioner är av sekundär betydelse om man riskerar tappa makten i det land man styrt i över 70 år. Gud eller Allah spelar ingen roll för en socialist. Titta på alla andra socialistiska länder så klarnar det; makten har alltid varit viktigare än etnicitet, religion, kultur eller tradition. 

Bara 17 månader efter det att muslimernas krav damp ner som ett brev på Socialdemokraternas kansli skrev Socialdemokraterna den 28 november 1995 i största hemlighet under det s.k. Barcelonaavtalet. Det var Lena Hjelm-Wallén, socialdemokratisk utrikesminister som skrev under Barcelonaavtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson. 

Barcelonaavtalet innebär:

Barcelonaavtalet är ett avtal som  ger muslimer och islam fritt utrymme att ta över Sverige från den svenska befolkningen när man hamnar i majoritet! Enligt Barcelonaavtalet får inget i den svenska lagstiftningen försvåra eller förhindra muslimer att etablera sig i samhället utan att behöva göra avkall på islam, muslimska seder, dess kultur eller tradition. Därför har heller aldrig muslimer blivit nekade något av alla sina muslimska krav i Sverige. Inget får enligt Barcelonaavtalet hindra eller stoppa den islamiseringsprocess som vi alla nu ser i samhället.

Därmed var dödsdomen för ett fortsatt tryggt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur påskriven och ett oåterkalleligt faktum! Från denna dag börjades islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande effekter och konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop på arabiska skriks ut över svensk städer, speciallagar och regler för t.ex. arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden, lägre arbetsgivaravgifter för de som anställer invandrare etc.

I Barcelonaavtalet finns bl.a. följande krav:

Öppna Europa för fri invandring från muslimska världen.

Förbjuda lagar, regler och byråkrati som försvårar, förhindrar eller omöjliggör muslimska intressen eller muslimsk religionsutövning efter koranens lära.

Underlätta spridningen av islam i Europa.

Främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.

Inför valet 1998 valde Broderskapsrörelsen (kristna Socialdemokrater) att samarbeta med muslimer och aktivt lyfta fram dem i alla sammanhang. Statliga imamutbildningar skulle införas och likaså muslimska helgdagar. (2011 bytte bytte Broderskapsrörelsen namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet. De frångick tanken om att vara ”protestantiskt kristna socialdemokrater” och blev en rörelse för olika religioner, med tydligt fokus på att gynna islam. Sedan 2020 är föreningens ordförande muslim.)

2006 krävde Sveriges Muslimska Förbund följande:

– Minst en moské i varje svensk kommun.
– Bygga fler moskéer utan några som helst hinder.
– Räntefria lån för alla moskébyggen.
– Integrering av islam i den svenska skolan och för alla svenska barn.
– Imamer på varje svensk skola för undervisning i religion och hemspråk.
– Skolor enkom för muslimer i muslimtäta områden.
– Rätt att vara helt lediga med full betalning på alla muslimska helgdagar.
– Ledighet för alla muslimer inklusive skola två timmar varje fredag för bön.

Därtill ställdes ytterligare krav på:

– Statlig imamutbildning. 
– Muslimska begravningsplatser i samtliga kommuner. 
– Halalslakt, och halalkött i skolor.
– Könssegregerade skolbussar, simhallar och gym.

I princip kräver alltså muslimerna alltså att vi svenska skattebetalare ska tvingas bekosta alla moskéer och att de byggs helt på deras villkor utan ränta! Att Islam blir ett obligatoriskt ämne i skolan för alla barn och denna undervisning ska skötas av Imamer.

Att muslimer ska få betald ledighet vid såväl våra kristna som deras egna muslimska högtider samt betald ledighet två timmar varje fredag. Att halal accepteras i mat och att offentliga institutioner blir könsseparerade. Vad blir kvar av vårt Sverige då? Kort sagt; Sverige ska – och kommer – bli ett muslimskt land!

Socialdemokraterna blir alltmer ett parti för muslimer och migranter från tredje världen och de allt färre svenskar som röster på dem är äldre personer som inte har förstått vilken väg socialdemokratin har tagit. De röstar på ett parti som förvandlar Sverige från ett huvudsakligen svenskt land till ett mångetniskt land där islam har en så framträdande roll att de kan dominera helt och hållet, och vara i majoritet, redan om några decennier.

Vad många inte känner till, och vad media länge försökt dölja, är att Stefan Löfvens fru, Ulla Löfven, har varit högst delaktig i islamiseringsprocessen. Det är inte enbart en islamiseringsprocess som pågår, det är ett folkutbyte: Så här skrev bloggen i ett annat sammanhang om det förda politiken:

Den 24 november 2010 såg Fredrik Reinfeldt till – att i det tysta – ändra i grundlagen och skriva in att Sverige numera är ”mångkulturellt”. Den åtgärden kan mest liknas vid en statskupp eftersom saken inte debatterades offentligt. Sveriges Television och andra monopolmedia gav i sann totalitär anda sitt tysta medgivande till denna statskupp.

Den 16 augusti 2014 höll Fredrik Reinfeldt talet ”öppna era hjärtan” som var en uppmaning till svenska folket att acceptera storskalig migration till Sverige i form av ”flyktingmottagande”. Då hade Sverige ändå ökat antalet migranter kraftigt, vilket Fredrik Reinfeldt personligen såg till. Under Reinfeldts tid som statsminister fick långt över 800 000 migranter uppehållstillstånd.

Under hösten 2015 öppnade den svenska regeringen dörren för storskalig migration av människor från Mellanöstern och Afrika och samtliga myndigheter var involverade i att placera ut dem över hela landet. Som mest kom det omkring 10 000 migranter i veckan. Statsminister Stefan Löfven sade: ”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.” Men den storskaliga migrationen handlade bara till liten del om ”människor som flyr från krig”. De flesta var lycksökare och hade dessutom redan passerat länder där de hade kunna få skydd om de hade varit verkliga flyktingar. Den svenska staten med alla sina myndigheter samordnade mottagandet och bidrog på det sättet till något som mest liknade en kollektiv självmordspolitik.

2016 införde Socialdemokraterna en Bosättningslag (Lag 2016:38) som innebär att alla kommuner är tvingade att ta emot ”nyanlända invandrare” utan att kunna överklaga sådana beslut.

2016 fick 163 005 migranter uppehållstillstånd och när Stefan Löfven senare låtsades strypa delar av migrationen hjälpte Sveriges Television till att sprida lögner och myter som inte hade med verkligheten att göra. SVT framställde nu migrationen som ”liten”. Allt för att hjälpa Löfven att framstå som ansvarsfull.

Sedan har uppluckringen av nationen Sverige fortsatt helt utan offentliga debatter om utvecklingen eller konsekvenserna av den vettlösa politiken. Och den fortsätter dag efter dag år efter år. Om det fortsätter på den inslagna vägen går Sverige oundvikligen under.

Ledande svenska politiker kollaborerar alltså med fienden. Det var exakt vad som hände under andra världskriget när många nationer ockuperades av nazisterna, där en del invånare valde att bjuda in och samarbeta med dem. Rättegångar efter kriget är en påminnelse om hur ockuperade folk straffade kollaboratörer som av eftervärlden kallas Quislingar. Vidkun Quisling dömdes till döden för landsförräderi och avrättades genom arkebusering natten den 24 oktober 1945. Under de sex åren som tyskarna ockuperade Norge föddes över 10 000 ”tyskebarn” som var barn till norska kvinnor och tyska soldater. Kvinnorna och barnen blev illa sedda, inte bara för att de frotterat sig med nazister utan också för att de frotterat sig i tillfälliga förbindelser med utländska män. Motsvarande barn föddes även i Danmark och i andra av Tyskland ockuperande länder.

Nu när socialdemokrater och andra politiker kollaborerar med fienden och låter främmande intressen ta över landet så bevisar det att demokratin är frånvarande. Då behövs en stark opposition som väcker fler till insikt om tillståndets allvar.

Samma ämne:

Det råder inbördeskrig i Sverige

Socialdemokraterna skapade helvetet i förorterna
Sanningen om Socialdemokraternas koppling till islam
Etniska svenskar snart i minoritet
Tage Erlanders (S) kungsord
Kommer Sverige att gå under?
Massinvandring till döds
Så tystar makteliten obekväma röster i Sverige
Märta Stenevi (Miljöpartiet) ger ett mycket förvirrat intryck
Ylva Johansson (S) vill ha MER invandring
Socialdemokraternas Sverige – våld, överfall och rån varje dag
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Filipstad, Värmland
Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970
Gunnar Sandelin om tillståndet i Sverige
Är Sverige ett ockuperat land?
Den socialdemokratiska bluffen om PISA
Så tänker den styrande makteliten förgöra Sverige
Lägg ner Sveriges Television
Vem är egentligen Ulla Löfven?
Barcelona-avtalets skrämmande innehåll
Alternativ för Sverige

1 svar »

  1. Jag har/är politiskt väldigt omedveten, men det ska bli ändring på det nu. Har inte hunnit läsa allt, men jag blir skrämd över det lilla jag tagit del av.
    Anita Petersson
    (min logga på Facebook, ett segelskepp och ett rött hus.)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s