Textarkivet

Vänskap, kärlek och tradition

En nations öde avgörs av befolkningens kvaliteter. Ett folk som lever sig i enlighet med goda traditioner och uppför sig vänligt och kultiverat i samhället i smått och i stort skapar värden som är omistliga. De gör vardagen angenäm för sig själva och andra. En civilisation kräver en befolkning som uppför sig väl och en befolkning som uppför sig väl skapar en civilisation.

Den som rör sig bland andra människor är skyldig att bidra till trevnad för alla. Han eller hon håller sig ren och fräsch, klär sig vårdat och är alltid artig. Det är självklart att hålla upp dörrar, hjälpa till att lyfta av eller på barnvagnar när det behövs och att alltid tacka om man själv får sådan hjälp. Ett tack och ett varsågod är så enkelt att säga.

Det är varje förälders plikt att uppfostra sina barn till att bli väl fungerande, artiga och kultiverade medborgare. När barnen växer upp är det viktigt att vägleda dem in på en väg som ger dem framgång och lycka. När de börjar bli vuxna nog för att hitta en blivande hustru eller man är det till deras fördel om de lärt sig förstå vad som krävs för att finna en god livskamrat. Det första som krävs är vänskap. Om en ung och kvinna och man trivs i varandras sällskap finns det en god chans att det kan leda till kärlek. Det finns ingenting som Sverige behöver så mycket som hållbara äktenskap, lyckliga familjer och barn som får växa upp med två föräldrar och helsyskon.

bondesamhallet

Kärlek i bondesamhället

En ung man och kvinna som har hittat vänskapen inleder inte något förhållande förrän de känner sig säkra på att vänskapen kan övergå till hållbar kärlek. Lösa relationer är en form av dekadens bland ansvarslösa människor, som ofta genererar problem för alla inblandade och även för samhället. Mest sorgligt är om det leder till graviditet och barn där föräldrarna sedan går skilda vägar, vilket blir ett oerhört svek mot de barn som borde ha rätt till två närvarande och sammanboende föräldrar. Att träffa någon av det motsatta könet i väntan på att hitta den stora vänskapen och kärleken går alldeles utmärkt om man har förstånd nog att undvika att hamna i en tillfällig relation. Livet går ut på att hitta en livskamrat, bilda familj och uppfostra barn till ansvarsfulla medborgare. Den som då inleder oansvariga relationer av tillfällig natur begår avvikelser från det som ska göra en nation civiliserad och ett folk lyckligt. En viktig uppgift för föräldrar är att vägleda sina barn in i vuxenlivet och hjälpa dem på vägen till den lycka som de liksom sina föräldrar bör få uppleva. Föräldrar kan ge goda råd och avstyra vänskapsförhållanden som ser ut att kunna misslyckas i en mer fast relation. Varje klok förälder vill att släkten ska leva vidare och att nästa släktled ska bestå av goda medborgare som hela släkten, övriga omgivningen och samhället kan vara stolta över.

Det finns en trasighet som sprider sig i Sverige, en trasighet som inte syns på ytan men som finns där i form av spruckna förhållanden, skilsmässor, ensamhushåll, barn med bara en förälder, barn utan en fast bostad som måste bo på olika håll varannan vecka för att föräldrarna inte tagit det ansvar som borde har krävts av dem.

Sverige går in en ny tid där den unga generationen saknar de traditioner som tidigare generationer haft att förhålla sig till. Den som gör sitt livsval för att hitta blivande mor eller far till sina barn idag har ofta ett helt annat förhållningssätt till sin familj och sin släkt än vad generationerna som växte upp före 1968 hade. En blivande make eller maka skulle hjälpa till att föra släktens goda arv vidare och kunna fungera socialt tillsammans med sin nya släkt och vara accepterad som en ny släktmedlem.

Så skall i giftermål sägas:
så snart de komma samman
på en bolster och under ett lakan
då äger hon tredjedelen i boet
och i morgongåva tre marker av hans lott.
                                        Äldre Västgötalagen

familjer-midsommar

Familjer firar midsommar

Långt innan man beslutar sig för att inleda ett förhållande och förlova sig bör kontakter med den blivandes föräldrar och syskon ha tagits för att se om sociala och andra kvalitetskrav uppfylls. Om alla är överens om att personen uppfyller kraven och att de ser en äkta och spirande kärlek som kan hålla ihop en familj livet ut så kan den blivande livskamraten formellt godkännas. Varje familj och varje släkt vill att den egna statusen ska behållas eller utvecklas. Den gamla adeln var noga med sina stamtavlor och valet av partner var mycket betydelsefullt för alla inblandade. Medelklassen har också varit noga med sina val. De vill se sina barn bli lyckliga och önskar se sin släkt leva vidare in i framtiden. Om avkomman ska vara socialt och intellektuellt rustad för att föra släktens arv vidare måste de uppfylla vissa kvaliteter. Det svenska folket är en produkt av tidigare generationers selektion av blivande mödrar och fäder. Vi är en produkt av gamla tiders traditioner där familjer godkände eller avstyrde ett val av livskamrat. Den övre medelklassen har haft en inbyggd medvetenhet om vikten av ett gott arv och de har lyckats bra med att föra sina arv vidare.

I Magnus Erikssons stadga gjord i Skara (1300-talets första hälft) framgår att en dotter kan göras arvslös om hon gifter sig utan att ha fått godkänt från hemmet.

…at hwilkon Möö a giptirmal ganger utan Fadhurs ja haffwi forwærkat Fædherni oc Mödherni sino.

Även i 1734 års lagstiftning levde denna regel kvar i Giftermålsbalken:

Gifter sig mö mot faders wilja, eller moders; hafwe fader, eller moder, wåld at giöra henne arflös.

Det är en tanke som inte har uppstått helt plötsligt utan med största säkerhet skulle kunna spåras tillbaka minst till bronsåldern om det vore möjligt att kommunicera med våra förfäder. Det var kvinnan som förde livet vidare och det var mannen som befruktade henne. Då var det av mycket stor vikt att det var en bra man som befruktade henne och kunde ge henne ett gott liv. Lika viktigt var det för mannen att han fick en bra kvinna som kunde bli en god mor till hans barn så att släktleden levde vidare. I traditionen skulle mannen sörja för kvinnan och barnen och han måste därför själv ha en bra bakgrund med en stabil släkt och ordning på sin ekonomi. Det var inte tal om att gifta bort en dotter med någon från ett skilsmässohem eller från ett hem med några slags problem. Då visste man att problemen kunde gå i arv till nästa generation och sådant ville alla undvika. Idag har vi tappat bort sådana självklarheter.

Kärlek och åtrå har en förmåga att ge upphov till bitterhet, sorg och allehanda bekymmer. Så har det varit i alla tider och så är det än idag. Systemet med vänskap innan man ger sig in i ett förhållande bidrar till att undvika sorger och inrikta sig på att lära känna varandra bättre innan några beslut fattas. Om en vänskap bryts innan ett förhållande har ingåtts blir det inte i närheten så sorgligt som det kan bli om ett uppbrott sker efter att äktenskap har ingått eller att barn har kommit till världen. Det normala i vårt land och i övriga nordiska länder har varit att en friare har framställt önskemål om äktenskap till den potentiella brudens far och att det är han som har haft avgörandet i sin hand. Han har med sin visdom kunnat avgöra om friaren varit lämplig eller inte och tack vare dessa seder har många olyckliga äktenskap kunna undvikas, även om det också säkert finns exempel på det motsatta.

Vem en dotter bildar familj har alltid varit en angelägenhet för hela familjen, för hela släkten och byn som de levde i. Ingen ville stå där med skammen av att ha givit bort sin dotter till en fähund.

Även en friare var tvungen att tänka sig för innan han friade. I Södermannnalagen sägs det att en friare först skulle inhämta sina fränders råd. Ett frieri och därmed en familjebildning var ett livsavgörande beslut och att inhämta råd var viktigt. Det är alla de här små formella eller informella traditionerna som gjort att vi svenskar är det folk vi är. Vi har selekteras fram av våra förfäder som var noga med vem de valde att sätta barn tillsammans med.

Så blev Sverige ett land med en befolkning som har huvudsakligen goda kvaliteter. När de gamla traditionerna överges av den nya generation som växer upp idag innebär det att vi överger allt det som våra förfäder försökt förmedla till sina barn. Många av dem som växer upp idag har inte en sammansatt familj bakom sig. De är offer för en tid som sviker dem. De har utsatts för vilseledande information som säger att familjen är oviktig, att barn inte behöver två föräldrar att unga vuxna inte behöver tänka på vem de bildar familj med. Vilsenheten bland unga är många gånger större än vad den någonsin har varit.

Det är inte säkert att en återgång till gamla traditioner kan åstadkomma underverk, men det är säkert att gamla traditioner kan åstadkomma några förbättringar i ett samhälle på dekis. Det krävs lite av en ny normbildning i samhället och den måste komma från folket eftersom överheten är tyst och låter gamla traditioner tyna bort.

Idag är många ”sambos” och accepterar både ordet och företeelsen. Om någon har kommit så långt att han eller hon har flyttat ihop borde man vara förlovad eller gift istället för ”sambo”. Man borde ha en fästmö, en fästman, en hustru eller en make. Den som har inlett ett förhållande lever rimligen i ett fast förhållande där vänskap har blivit kärlek och då ska man enligt alla goda traditioner vara ett par rent formellt.

Några enkla råd inför ett blivande förhållande:

– Bli vänner och var vänner under lång tid innan ett förhållande inleds! Ha inte bråttom!
– Lär känna familjerna och umgås med dem!
– Har din vän en bra och sammanhållen familj bakom sig?
– Kan din vän bli en god mor eller far och uppfostra 3-4 barn?
– Är din vän skötsam, har ett gott sinnelag och är vänlig?

Andra positiva tecken är:

– Din vän har minst två syskon.
– Din vän uppskattar hemmaliv.
– Din vän klär sig vårdat.
– Din vän uttrycker sig vårdat.

Då finns förutsättningarna för riktig kärlek som kan hålla livet ut. Det är då friaren ska gå till flickans/kvinnans far och anhålla om hennes hand. Får han ett jakande svar så är det dags att fria och bilda familj. Om kvinnan blir gravid innan ett äktenskap ingått ser man till att gifta sig och planera för et liv tillsammans.

Oroande tecken är:

– Du kommer på din vän med att ljuga.
– Din vän har inget ordningssinne.
– Din vän verkar ointresserad av att klä sig vårdat.
– Din vän har ingen känsla för vett och etikett.
– Din vän dricker sig berusad på alkohol då och då.
– Din vän röker.
– Din vän har en trasslig bakgrund med skilda föräldrar.

Då kanske du ska söka efter en ny vän som kan ge dina blivande barn en god mor eller far.

Säll är den man, som förunnas den goda lyckan
och som sker den höga glädjen,
att han får välja åt sig en
av alla de kvinnor, som finnas i världen,
och ha henne i sitt hjärta kär
och av henne få den hjärtas kärlek,
som vill honom väl,
tills döden skiljer dem åt.

(Ur Erikskrönikan)

aldre-dagar

Lycka på äldre dagar efter ett långt liv


Var lilla vännen trogen.

Får du en vän, som har dig kär,
Var honom huld, var honom när!
Intill din död,
I lust och nöd,
Var lilla vännen trogen!

Sorgen är svår, kärlen rår,
Lyser i mörka skogen.
Ja, får du en vän,
Som har dig kär,
Var lilla vännen trogen!

(Visa från Visbok, 1923.)


Se också:

Ärlighet
Vett och etikett anno 1910.
Om bröllop bland allmogen under 1500-talet.
Hällristningarna i Flyhov.
Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet.
Bröllopsseder på Gotland.
Det heter inte Sambo

Rekommenderad litteratur:

Jag giver dig min dotter.
Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia. Del I och del II. (L. Carlsson, 1965)

1 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s