Olika ämnen

Nordiska namn – Svenska namn

11-nordiska-namn

Vår svenska och nordiska kulturella identitet hittar vi också i våra svenska namn och andra nordiska namn. Det är lätt att glömma bort den rikedom av nordiska namn som löper genom vår historia. Många som namnger sina barn idag tänker inte på att namnen som gavs förr faktiskt betydde något. Det känns nog lite tomt och innehållslöst när man ger någon ett namn utan att dess innebörd är känd.

namntraditioner

Vi håller namntraditionerna levande!

Listan över nordiska namn ger vi dig för att du ska kunna hitta namn i vår egen mylla, namn som är både traditionsrika, meningsfulla och vackra. De passar vårt språk och de bör få chansen att leva vidare i en nordisk och svensk framtid. En almanacka för år 2017 med nordiska namn finns här. Almanacka för 2018 finns här.

Över 1200 namn. Namnlistan uppdaterad 28 mars 2020.

Värna våra namntraditioner!

Vill du veta vad namnen i listan betyder kan du använda den här tjänsten.


Se även:

Ett trasigt folk behöver hitta kompassen

Vänskap kärlek och tradition.

Vett och etikett anno 1910.

Om bröllop bland allmogen under 1500-talet.

Hällristningarna i Flyhov.

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet.

Bröllopsseder på Gotland.

x-de-forsta-svenskarna


x-nordiska-namn

NORDISKA KVINNONAMN

Agna
Agnhild
Aila
Aili
Aina
Aino
Aldis
Alfhild (Alf eller alv är ett nordiskt naturväsen och hild betyder strid)
Alfrid (Alf eller alv är ett nordiskt naturväsen och frid betyder vacker, skön)
Alfrida (Alf är ett nordiskt naturväsen och frid betyder vacker, skön)
Almborg
Almveig
Altrud (Finns bl.a på runsten M 5)
Alva (Alf eller alv är ett nordiskt naturväsen)
Alvig
Amborg
Amma
Amoda (Finns bl.a. på runsten Sö 297) Namnets betydelse är oklar.
Arla
Arna
Arnborg (Finns bl.a. på runsten U 818) (Arn betyder örn och borg betyder skydd)
Arnevi (Arn betyder örn och vi betyder vigd, eller helgad åt gudarna)
Arngärd (Finns bl.a. på runsten Sö Fv1959;262)
Arnhild (Arn betyder örn och hild betyder strid)
Asa (Finns bl.a. på runsten Ög 29)
Asfrid (As betyder asagud och frid betyder älskad, skön)
Aslög (As betyder asagud och lög betyder avge ett heligt löfte)
Assa
Assi
Assy
Asta
Asthild
Astri
Astrid (Finns bl.a. på runsten U 136)
Atla
Aud
Auda
Aude (Finns bl.a. på runsten DR 394)
Audny
Aura
Ava

Benfrid (Finns bl.a. på runsten U 1062)
Bergljot
Birghild
Birgny
Bjargey
Björg
Björnhild
Blenda
Bodil (Ursprungligen Bothildr som är sammansatt av bot (hjälp) och hildr (strid)).
Boel
Bofrid (Finns bl.a. på runsten Nä 29)
Bojan
Bolla (Finns bl.a på runsten U 867) (Betyder ”den runda”.)
Bollan
Borga (Finns bl.a. på runsten U 933)
Borghild (Borg betyder skydd och hildr betyder strid.)
Borgny
Borgun
Bothild
Botvi
Brisa
Brita
Britt
Britta
Brynhild

Daga
Dagny
Dana
Dis (Finns bl.a. på runsten M 3)
Disa (Finns bl.a. på runsten Sö 352)
Disalv, Disälv (Finns bl.a. på runsten Sö 251)
Ditte
Dotter
Droplaug
Dyra

Edda
Eila
Eili
Eina
Eir
Eira
Eivor
Elfrida
Ellen
Elli
Ellida
Elna
Embla
Emfrid
Endis
Erika
Erna
Erndis
Ernfrid
Ernlög, Ärnlög (Finns bl.a. på runsten U 1164)
Estrid (Finns bl.a. på runsten U 329)
Eyr
Eyvor

Fasthed (Finns bl.a. på runsten U 935)
Fastlög (Finns bl.a. på runsten U 295)
Fastvi (Finns bl.a. på runsten U 150)
Fino, Finna (Finns bl.a. på runsten Sö 24)
Folka (Finns bl.a. på runsten Sö 113) (Kan ha varit en mansnamn?)
Freja
Frejdis
Frid
Frida
Fridemon
Fridälv (Finns bl.a. på runsten Gs 19)
Frigga
Frögun, Frögunn (Finns bl.a. på runsten U 53)
Frögärd (Finns bl.a. på runsten U 194)
Fröja
Frölög (Finns bl.a. på runsten Sö 50)

Galda
Geirlaug (Finns bl.a. på runsten U 38)
Geirrid
Geirvi (Finns bl.a. på runsten Öl 37)
Gerd
Gerda
Gerdis
Gerhild, Geirhild (Finns bl.a. på runsten U 600)
Gilla (Finns bl.a. på runsten U 372)
Gillög (Finns bl.a. på runsten U 940)
Ginlög (Finns bl.a. på runsten U 964)
Gislög (Finns bl.a. på runsten U 1168)
Gjavlaug
Goda
Gro
Groa
Gudborg
Gudfrid (Finns bl.a. på runsten Sö 213)
Gudlög (Finns bl.a. på runsten U 233)
Gudny
Gudrun (Finns bl.a. på runsten U 438)
Gudvi (Finns bl.a. på runsten U 890)
Guje
Guli
Gull
Gull-Britt
Gulla  (Finns bl.a. på runsten U 1044)
Gullborg
Gullevi
Gullveig
Gullvi
Gullvor
Gully
Gullög (Finns bl.a. på runsten U 489)
Gun
Gun-Britt
Gunalf
Gunborg
Gunborga (Finns bl.a. på runsten Hs 21)
Gunheid (Finns bl.a. på runsten U 37)
Gunhild (Finns bl.a. på runsten U 622)
Gunilla
Gunna (Finns bl.a. på runsten Sö 27)
Gunneborg
Gunnel
Gunnela
Gunneli
Gunnemor
Gunnevi
Gunni
Gunnil
Gunnila
Gunnur
Gunny
Gunrid
Gunveig
Gunver
Gunvi
Gunvor, Gunnvar (Finns bl.a. på runsten Vg 152 och U 91)
Guri
Gurid
Gyda (Finns bl.a. på runsten U 744)
Gylla (Finns bl.a. på runsten Sö 213)
Gyrid (Finns bl.a. på runsten U 558)
Gölin
Gördis
Görel
Görild
Görvel
Göta
Göthild
Göthilda

Halla
Halldis
Hallgerd
Hallny
Hallvi
Hallvig
Hallvor
Hedda
Hedendis (Finns bl.a. på runsten U 770)
Hedenvi (Hidinvi, Hedenvi) (Finns bl.a. på runsten U 231)
Hedvig
Heid
Heidrun
Helga (Finns bl.a. på runsten U Fv1953;263)
Helgun (Finns bl.a. på runsten Öl 26)
Hellevi
Hellvi (Finns bl.a. på runsten G 289) (Gravhäll)
Helmi
Helvi
Herborg
Herdis
Herta
Hervor
Hild
Hilda
Hildegard
Hildegun
Hildemor
Hilja
Hill-Britt
Hilla
Hilleborg
Hillevi
Hjälmdis  (Finns bl.a. på runsten U 1165)
Hjördis
Holga
Holma (Finns bl.a. på runsten Nä 26)
Holmdis (Finns bl.a. på runsten U 312)
Holmfrid (Finns bl.a. på runsten U 152)
Holmlög (Finns bl.a. på runsten U 778)
Holmvi (Finns bl.a. på runsten Sö 331)
Huld
Hulda
Härfrid (Finns bl.a. på runsten Öl 36)
Härtrud (Finns bl.a. på runsten Öl 28)
Höskuld (Finns bl.a. på runsten Sö 236)

Idun
Ilma
Imber
Imbor
Ing-Britt
Inga (Finns bl.a. på runsten Nä 12)
Ingalill
Ingar
Ingeborg (Finns bl.a. på runsten Sö 277)
Ingefrid  (Finns bl.a. på runsten U 497)
Ingegerd, Ingegärd (Finns bl.a. på runsten U 996)
Ingegun, Ingegunn (Finns bl.a. på runsten U 914)
Ingelöf
Ingelög (Finns bl.a. på runsten U 508)
Ingemo
Inger
Ingerid, Ingrid (Finns bl.a. på runsten U 996)
Ingerun
Ingetora (Finns bl.a. på runsten Sö 347)
Inghild
Ingrid (Finns bl.a. på runsten U 302 och U 306)
Ingun
Ingva
Ingvi
Ingvor

Jofrid (Finns bl.a. på runsten U 211)
Jogärd (Finns bl.a. på runsten U 855)
Jorid
Jorun (Finns bl.a. på runsten U 142)

Kari
Katla
Krusa (Finns bl.a. på runsten DR 339) Det är oklart om det är ett kvinnonamn.
Kättilfrid, Kettilfrid (Finns bl.a. på runsten U 964)
Kättilgärd (Finns bl.a. på runsten U 277)
Kättilvi (Finns bl.a. på runsten U 80)

Laila
Laina
Lainy
Lia
Lillemor
Linda
Liv

Magna
Magnhild
Maj (Finns bl.a. på runsten U 861)
Majvor
Margit (Finns bl.a. på runsten G 317)
Moda (Finns bl.a. på runsten Sö 297)

Nanna
Nanne

Odalfrid (Finns bl.a. på runsten U 1067)
Oddny
Oddrun
Odendisa (Finns på runsten Vs 24)
Olauf (Finns bl.a. på runsten Sö 32) Olauf var på vikingatiden ett kvinnonamn
Olov (Finns på runsten Sö 8) Olov var i det här fallet ett kvinnonamn.

Ragna (Finns bl.a. på runsten Sö 14)
Ragnborg (Finns bl.a. på runsten Sö 14)
Ragnfrid (Finns bl.a. på runsten U 155)
Ragnhild
Ragni
Ragnil
Ragntrud (Finns på runsten Sö 8)
Ragnvi (Finns bl.a. på runsten U 341)
Ragnvor (Finns bl.a. på runsten U 50)
Ragny
Ragnälv (Finns bl.a. på runsten U 897)
Ramborg
Ramfrid
Rana
Randi
Randvi
Rangel
Rangela
Rannveig
Reida
Reidun
Rikvi (Finns bl.a. på runsten Nä 14)
Rind
Ringborg
Ringhild
Ringmor
Rista
Ritva
Roda
Rodgerda (Finns bl.a. på runsten Öl Köping 27)
Rodiaud (Finns bl.a på runsten G 351)
Rodvi (Finns bl.a. på runsten U 393)
Runa (Finns bl.a. på runsten U 1041)
Runborg
Runfrid (Finns bl.a. på runsten U 961)
Runhild
Rådgärd

Saga
Saima
Sannfrid
Seborg
Sestrid
Sif
Sig
Sigborg
Sigbritt
Sigga
Siglög (Finns bl.a. på runsten Öl 36)
Signe
Signhild
Signild
Signy (Finns bl.a. på runsten U 305)
Sigrid (Finns bl.a. på runsten U 1042)
Sigrud (Finns bl.a. på runsten U 533)
Sigrun
Sigun (Finns bl.a. på runsten U 503)
Sigvi
Sigvor
Sigyn
Silja
Siri
Siv
Snar
Snöfrid
Sol
Solborg
Solbritt
Solgull
Solgun
Solveig
Solvig
Soma (Finns bl.a. på runsten Sö 178)
Steinun
Stena (Finns bl.a. på runsten Ög 217)
Stenborg (Finns bl.a. på runsten Sö 128)
Stenfrid (Finns bl.a. på runsten Sö 128)
Stengärd
Stenhild (Finns bl.a. på runsten Sö 236)
Stina
Stynfrid (Finns bl.a. på runsten U 1063)
Styrlög
Svanhild
Svava
Svea
Svenborg
Svenda
Svenny
Synnöve
Syster
Sölva

Tidfrid (Finns bl.a. på runsten Vs 17)
Tilda
Tjodhils
Tjudborg (Finns bl.a. på runsten U 322)
Tjudred (Finns bl.a. på runsten Ög 93)
Tola (Finns bl.a. på runsten Sö 179)
Tolla
Tona
Tora (Finns bl.a. på runsten U 393)
Torbjörg
Torborg
Tordis
Torfrida (Finns bl.a. på runsten Ög 47)
Torgerd, Torgärd (Finns bl.a. på runsten U 518)
Torgun (Finns bl.a. på runsten Ög 29)
Torgunna
Torhild
Toril
Torny (Finns bl.a. på runsten Vg 169)
Torun (Finns bl.a. på runsten Ög 150)
Torvar (Finns bl.a. på runsten Sö 120) (Kan vara både mans- och kvinnonamn)
Torveig
Torvi
Tova (Finns bl.a. på runsten U 199)
Tove (Finns bl.a. på runsten Sö 27)
Tron
Trondur
Trud
Trudrun (Finns bl.a. på runsten Sö 132)
Turid
Turlög
Tyra
Tyre
Tyri
Tyrvi (Finns bl.a. på runsten U 875)

Uddny
Ulfhild
Ulla
Ulla-Britt
Ullevi
Ullvi
Ulrika
Ulva
Una (Finns bl.a. på runsten U 107)
Unna (Finns bl.a. på runsten U 613)
Unnhild
Unni
Unnvor
Urd
Urda

Vala
Valdis
Valfrid
Valgerd
Valhild
Vana
Vendela
Viborg
Vifrid (Finns bl.a. på runsten Sö 109)
Vigdis
Vigud
Vigunn (Finns bl.a. på runsten Sö 37)
Vigärd (Finns bl.a. på runsten U 79)
Vinda
Viv
Viva
Vivan
Viveka
Värn (Finns bl.a. på runsten Ög 113)

Ylva
Yngva
Yngvild
Yrsa

Ådis (Finns bl.a. på runsten U 1107)
Åfrid, Afrid (Finns bl.a. på runsten U 508)
Åsa (Finns bl.a. på runsten Ög 154)
Åsbod (Finns bl.a. på runsten Sm 96)
Åse (Finns bl.a. på runsten U 846)
Åsfrid (Finns bl.a. på runsten Vg 154)
Åsgun (Finns bl.a. på runsten U 1093)
Åsgärd (Finns bl.a. på runsten Ög 113)
Åshed (Finns bl.a. på runsten Sö 139)
Åskatla (Finns bl.a. på runsten U 305)
Åslaug
Åslög
Åsvi

Ärengunn (Finns bl.a. på runsten Sö 300)

Öborg (Finns bl.a. på runsten Sö 367)
Öd (Finns bl.a. på runsten U 460)
Öda (Finns bl.a. på runsten Sö 242)
Ödfrid (Finns bl.a. på runsten U 829)
Ödgun (Finns bl.a. på runsten Sö Fv1959;262)
Ödgärd (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;99)
Ödis (Finns bl.a. på runsten U 808)
Öllegård

NORDISKA MANSNAMN

Svenska Kulturbilder

Aage
Abjörn
Adalrik
Adils
Adjerf (Finns bl.a. på runsten U 861)
Agmund (Finns bl.a. på runsten U 1097)
Agn
Agnar
Agne (Finns bl.a. på runsten U 546)
Agute, Agot (Finns bl.a. på runsten Ög 232)
Aivat (Finns bla på bildsten G 113)
Alarik
Albod (Finns bl.a. på runsten U 391)
Ale (Finns bl.a. på runsten U 572)
Alf
Algisl (Finns bl.a. på runsten Vg 45)
Algot
Almar
Almger
Alrik (Finns bl.a. på runsten U 654)
Alvar (Finns bl.a. på runsten DR387)
Alvaster
Alve
Alver (Finns bl.a. på runsten U 696)
Alvger, Alfger (Finns bl.a. på runsten U 515)
Alvgöt, Alfgot (Finns bl.a. på runsten U 573)
Alvin (Finns bl.a. på runsten DR 384)
Alvkil (Finns bl.a. på runsten DR 378)
Alvrik (Finns bl.a. på runsten U 37)
Ambjörn
Amund
Amunde (Finns bl.a. på runsten Sö 233)
Andor
Andvett, Andvätt (Finns bl.a. på runsten U 654)
Ane
Anker
Anulf (Finns bl.a. på runsten U 703)
Anund (Finns bl.a. på runsten U 1146)
Anunde (Finns bl.a. på runsten Vg 195)
Are (Finns bl.a. på runsten U 742)
Arenger
Ari (Finns bl.a. på runsten U 1173)
Arild
Armas
Armund (Finns bl.a. på runsten U 685)
Arnar
Arnbjörn, Arbjörn (Finns bl.a. på runsten U 652)
Arne (Finns bl.a. på runsten U 389)
Arnfast (Finns bl.a. på runsten Gs 12)
Arnfinn
Arnger (Finns bl.a. på runsten U 720)
Arnkil,
Arnkel (Finns bl.a. på runsten U 357)
Arnsten
Arnulv, Arnulf (Finns bl.a. på runsten Sö 359)
Arnvat (Finns bl.a. på runsten U 740)
Arnvid
Arvast
Arve
Arved
Arvid
Asbjörn (Finns bl.a. på runsten Ög 153)
Asger (Finns bl.a. på runsten Vg 154)
Asgöt (Finns bl.a. på runsten DR 392)
Ask
Asker
Aslak (Finns bl.a. på runsten Nä 12)
Asmund (Finns bl.a. på runsten Ög 234)
Assar
Assur, Asur, Ösur (Finns bl.a. på runsten Ög 81)
Aste
Astolf
Astor
Asvald, Asvalde (Finns bl.a. på runsten Öl 40)
Atfare (Finns bl.a. på runsten U 99)
Atle
Atte (Finns bl.a. på runsten Sö 133)

Bahrtr
Balder
Balle (Finns bl.a. på runsten U 647)
Balse (Finns bl.a. på runsten U 649)
Banke (Finns bl.a. på runsten U 778)
Bardher
Barksven (Finns bl.a. på runsten M 1)
Baulv (Finns bl.a på runsten Sö 170)
Bele
Berge
Berger
Bergvid (Finns bl.a. på runsten Sö 39)
Birger (Finns bl.a. på runsten Sö 331)
Bjarne  (Finns bl.a. på runsten DR 391)
Bjur (Finns bl.a. på runsten Sm 107)
Bjursten (Finns bl.a. på runsten Sö 347)
Björn (Finns bl.a. på runsten U 279)
Björner
Björnger (Finns bl.a. på runsten DR 344)
Bleikr (Finns bl.a. på runsten U 651)
Bodvar
Boe (Finns bl.a. på runsten Ög 81)
Bolde (Finns bl.a. på runsten Ög 166)
Bonde (Finns bl.a. på runsten Vs 24)
Bore
Borgar, Borgger (Finns bl.a. på runsten U 912)
Borgfast (Finns bl.a. på runsten U 1052)
Borgulf, Borgulv (Finns bl.a. på runsten U 444)
Botaid (Finns bl.a på runsten G 188)
Bote
Botel
Botgeir (Finns bl.a. på runsten G 289) (Gravhäll)
Botne (Finns bl.a. på runsten U 32)
Botolf
Botreif (Finns bl.a. på runsten U 203)
Botulf, Botulv, (Finna bl.a. på runsten G 67)
Botvald (Finns bl.a. på runsten G 289) (Gravhäll)
Botvid (Finns bl.a. på runsten Sö Fv1993;229)
Bove (Finns bl.a på runsten Sö 144)
Brage
Bran
Brand (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;107 och U 1067)
Brande (Finns bl.a. på runsten Ög 20)
Brodd (Finns bl.a. på runsten Ög 133)
Brodde
Broder (Finns bl.a. på runsten DR 343)
Bror
Brun (Finns bl.a. på runsten Ög 21)
Brune (Finns bl.a. på runsten Nä 26)
Brunkel (Finns bl.a. på runsten U 494)
Bruse (Finns bl.a. på runsten U 442)
Bryngel
Brynjulf (Finns bl.a. på runsten U 759)
Brunkättil (Finns bl.a. på runsten U 371)
Brynolf
Brynte
Bure (Finns bl.a. på runsten M 1)
Buse (Finns bl.a. på runsten DR 268)
Byrsten (Finns bl.a. på runsten Sö 320)
Bysja (Finns bl.a. på runsten Sö 49)
Bård
Bäl (Finns på runsten U 1095)
Bärse
Börel
Börje
Böse (Finns bl.a. på runsten DR 380)

Dag
Dagfinn
Dan (Finns bl.a. på runsten U 233)
Djärv (Finns bl.a. på runsten U 654)
Domar
Drosboe (Finns bl.a. på runsten U 216)
Tryggve
Dräng )Finns bl.a. på runsten Ög MÖLM1960;230)
Dyr

Ebbe
Edor
Edvald
Egil
Eibjörn (Finns bl.a. på runsten U 203)
Eigil
Eilaf (Finns bl.a. på runsten U 233)
Eileif (Finns bl.a. på runsten Sö 220)
Eilif (Finns bl.a. på runsten U 980)
Einar
Eirik
Eivar
Eivind
Eje
Ejlof
Ejolf
Ejulf (Finns bl.a. på runsten Sö 178)
Ejvald
Elert
Elf
Elfrid
Eliv (Finns bl.a. på runsten U 1176)
Elof
Elov
Elver
Elving
Elvir
Emund (Finns bl.a. på runsten Gs 11)
Enar
Endill
Enride (Finns bl.a. på runsten Sö 166)
Erenmund, Ärenmund (Finns bl.a. på runsten U 180)
Erinvard, Ärinvard (Finns bl.a. på runsten Sm 71)
Erik (Finns bl.a. på runsten U 513)
Erk
Erker
Erla
Erland
Erling
Erndis, Ärndis  (Finns bl.a. på runsten U 770)
Ernfast, Ärnfast (Finns bl.a. på runsten U 503)
Erngot, Erngöte (Finns bl.a. på runsten U 503)
Ernleif  (Finns bl.a. på runsten U 756)
Esbjörn (Finns bl.a. på runsten U 394)
Eskil (Finns bl.a. på runsten Sö Fv1969;298)
Est (Finns bl.a. på runsten U 181)
Este (Finns bl.a. på runsten U 44)
Estfare (Finns bl.a. på runsten Sö 45)
Estulv (Finns bl.a. på runsten U 791)

Fade (Finns bl.a. på runsten U 665)
Fader (Finns bl.a. på runsten Sm 113)
Fale
Farbjörn (Finns bl.a. på runsten U 720)
Fare (Finns bl.a. på runsten Sö 192)
Farman (Finns bl.a. på runsten Sö 229)
Fartegn, Fartägn (Finns bl.a. på runsten M 1)
Farulf, Farulv (Finns bl.a. på runsten U 163)
Fast
Fastbjörn (Finns bl.a. på runsten U 190)
Faste (Finns bl.a. på runsten U 1127)
Fastger (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;104)
Fastulv, Fastulf (Finns bl.a. på runsten Ög 172)
Finn (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;99)
Finnvid (Finns bl.a. på runsten U 433)
Fjalar
Folkad (Finns bl.a. på runsten U 1161)
Folkbjörn (Finns bl.a. på runsten U 358)
Folke (Finns bl.a. på runsten U 614)
Folkger
Folkmar (Finns bl.a. på runsten U 358)
Folksten (Finns bl.a. på runsten Sö 158)
Folkve (Finns bl.a. på runsten U 840)
Folkvid (Finns bl.a. på runsten Vs 13)
Forkun (Finns bl.a. på runsten U 939)
Fot (Finns bl.a. på runsten U 268)
Fotrad (Finns bl.a. på runsten U Fv1973;146)
Fradulv (Finns bl.a. på runsten DR 343)
Frebjörn (Finns bl.a. på runsten DR 321)
Freivid
Frej
Frenne
Fridbjörn (Finns bl.a. på runsten G 325)
Fride (Finns bl.a. på runsten U 128)
Fridleif
Fridlev
Fritiof
Frode (Finns bl.a. på runsten Ög 153)
Froste (Finns bl.a. på runsten U 259)
Fränd
Fröbjörn (Finns bl.a. på runsten U 43)
Fröger (Finns bl.a. på runsten U 724)
Frökn (Finns bl.a. på runsten Sö 347) Namnet Frökn betyder modig, ryktbar.
Frösten (Finns bl.a. på runsten Ög 31)
Fugle (Finns bl.a. på runsten Ög 147)
Fulluge (Finns bl.a. på runsten U 273)

Gadde (Finns bl.a. på runsten Ög 88)
Gairvat (Finns bl.a. på bildsten G 113)
Gammal, Gamal (Finns bl.a. på runsten U 163)
Ganse (Finns bl.a. på runsten U 453)
Gard
Gardar
Geirleif (Finns bl.a. på runsten G 203)
Geirvid (Finns bl.a. på runsten G 203)
Gelv (Finns bl.a. på runsten Sö 88)
Ger (Finns bl.a. på runsten U 846)
Gere (Finns bl.a. på runsten Vg 187)
Gerbjörn, Geirbjörn (Finns bl.a. på runsten U 490)
Gerfast (Finns bl.a. på runsten Sö 227)
Gerhjälm (Finns bl.a. på runsten U 539)
Gerlak (Finns bl.a. på runsten U 107)
Germar (Finns bl.a. på runsten Sö 40)
Germe (Finns bl.a. på runsten Ög 200)
Germund (Finns bl.a. på runsten U 392)
Gerthorn
Gervat (Finns bl.a. på runsten Sö 320)
Gils
Gisl (Finns bl.a. på runsten U 1027)
Gismund (Finns bl.a. på runsten U 260)
Gissle, Gisle, Gisl (Finns bl.a. på runsten U 453)
Gjord
Gjulak (Finns bl.a. på runsten U 287)
Gnödimand (Finns bl.a. på runsten Sö 46)
Godofrid
Gorm
Gotte
Grel
Gren (Finns bl.a. på runsten Ög 217)
Grim
Grimar (Finns bl.a. på runsten Öl Köping 45)
Grimulv (Finns bl.a. på runsten Vg 190)
Grimund (Finns bl.a. på runsten Vs Fv1988:36)
Grytgård (Finns bl.a. på runsten Sö 166)
Gud
Gudbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 235)
Gudbrand (Finns bl.a. på runsten Öl 40)
Gude (Finns bl.a. på runsten Sm 96)
Gudfast (Finns bl.a. på runsten U 766)
Gudleif (Finns bl.a. på runsten Vs 1)
Gudlev, Gudleif, (Finns bl.a. på runsten Gs 11)
Gudmar (Finns bl.a. på runsten Sö 164)
Gudmund (Finns bl.a. på runsten Ög 176)
Gudrik (Finns bl.a. på runsten U 649)
Gudsten (Finns bl.a. på runsten U 1158)
Gudve (Finns bl.a. på runsten Sö 217)
Gudver (Finns bl.a. på runsten Sö 328)
Gullbrand
Gulle (Finns bl.a. på runsten Vg 184)
Gulleif (Finns bl.a. på runsten U 643)
Gullik
Gullmar
Gumme, Gume (Finns bl.a. på runsten Sö 327)
Gunbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 278)
Gunde
Gunder
Gundo
Gundve
Gunleif (Finns bl.a. på runsten U 654)
Gunnlev (Finns bl.a. på runsten Sö 162)
Gunnald (Finns bl.a. på runsten Vs 19)
Gunnar (Finns bl.a. på runsten U 437)
Gunne (Finns bl.a. på runsten Sö 234)
Gunnemar
Gunnfus (Finns bl.a. på runsten Öl 46)
Gunnlaug
Gunno
Gunnolf
Gunnulv (Finns bl.a. på runsten Sö 108)
Gunrik
Gunvald
Gunvar
Gunvat (Finns bl.a. på runsten U 531)
Gustaf
Guste
Gusten
Gute (Finns bl.a. på runsten Sm 122)
Guttor
Guttorm
Gye (Finns bl.a. på runsten U 100)
Gylfe
Gylfing (Finns bl.a. på runsten U 445)
Gylle (Finns bl.a. på runsten Sö 48)
Gyller (Finns bl.a. på runsten U 659)
Gärdar, Gerdar, Gördar (Finns bl.a. på runsten U 177)
Gäsling (Finns bl.a. på runsten Ög 210)
Gävjald (Finns bl.a. på runsten U 1052)
Gösse
Gösta
Göt, Gut (Finns bl.a. på runsten Ög 172)
Götar
Göte
Götmar
Götrad (Finns på runsten Sm 35)
Götrik

Hadar
Hagbard (Finns bl.a. på runsten U 1041)
Hagsten (Finns bl.a. på runsten Sö 124)
Hake (Finns bl.a. på runsten Sö 211)
Hakon
Halda
Haldo
Haldor
Hallbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 195)
Halle
Hallfred
Hallsten (Finns bl.a. på runsten Ög 170)
Hals (Finns bl.a. på runsten U 919)
Halvar
Halvard (Finns bl.a. på runsten DR 379)
Halvboren (Finns bl.a. på runsten Öl 28)
Halvdan (Finns bl.a. på runsten Ög 81)
Halvor
Hammen
Hane (Finns bl.a. på runsten Sö 116)
Harald (Finns bl.a. på runsten Sö 179)
Harde (Finns bl.a på runsten Ög 45)
Hardstein (Finns bl.a. på runsten U 1097)
Haruk (Finns bl.a. på runsten U 558)
Heden (Finns bl.a. på runsten Vs 13)
Hedenbjörn (Finns bl.a. på runsten U 920)
Hedenfast, Hedinfast (Finns bl.a. på runsten U 435)
Hedin (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;99)
Heimer
Helgar
Helge (Finns bl.a. på runsten U 505)
Helger
Helgot
Helgulf, Helgulv (Finns bl.a. på runsten Nä 31)
Hemkil, Hemkel (Finns bl.a. på runsten Ög 157)
Hemming, Häming (Finns bl.a. på runsten U 649)
Herbjörn, Härbjörn (Finns bl.a. på runsten U 444)
Hergeir
Herje
Herjolf
Herleif
Herlek
Herlof
Herlog
Hermod (Finns bl.a. på runsten Sö 184)
Hermund
Herved
Hervid
Hilder
Hilding
Hildolf
Hildor
Hilmer
Hjalmar
Hjalte
Hjert
Hjerton
Hjorleif
Hjorvard (Finns bl.a. på runsten U 668)
Hjälm (Finns bl.a. på runsten U 1173)
Hjälmer
Hjälmger (Finns bl.a. på runsten U 1018)
Hjälmvid Finns bl.a. på runsten Sö 268)
Holger
Holm (Finns bl.a.på runsten Sö 34)
Holmar
Holmbjörn (Finns bl.a. på runsten U 1031)
Holme (Finns bl.a. på runsten U 357)
Holmfast (Finns bl.a. på runsten U 501)
Holmger (Finns bl.a. på runsten U 210)
Holmgöt (Finns bl.a. på runsten U 210)
Holmsten (Finns bl.a. på runsten Ög 132)
Holmvid (Finns bl.a. på runsten U 530)
Holsten
Holvast
Horse (Finns bl.a. på runsten U 99)
Hoskuld
Hosve (Finns bl.a. på runsten U 77)
Hrok (Finns bl.a. på runsten U 756)
Hugal (Finns bl.a. på runsten U 903)
Hulte (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;104)
Hultrik (Finns bl.a. på runsten U 505)
Hunvid (Finns bl.a. på runsten DR 276)
Huskarl (Finns bl.a. på runsten U 281)
Håkan (Finns bl.a. på runsten U 513)
Håkon
Håmund (Finns bl.a. på runsten Sö 367)
Hårdsten (Finns bl.a. på runsten U 854)
Håsten (Finns bl.a. på runsten Sö 347)
Håulf
Hägge (Finns bl.a. på runsten Sm 71)
Hägulv (Finns bl.a. på runsten Vs 15)
Hägvid (Finns bl.a. på runsten U 684)
Hälgulv (Finns bl.a. på runsten Sö 180)
Hära (Finns bl.a. på runsten Sm 71)
Härje
Härjulv (Finns bl.a. på runsten U 1156)
Härved
Hävner (Finns bl.a. på runsten Sö 55)
Högne
Hök (Finns bl.a. på runsten U 304)

Igul (Finns bl.a. på runsten U 448)
Igulbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 229)
Igulfast (Finns bl.a. på runsten U 279)
Illuge, Iluge (Finns bl.a. på runsten U 273)
Inge (Finns bl.a. på runsten Sö 349)
Ingebjörn, Ingbjörn (Finns bl.a. på runsten U 598)
Ingefast (Finns bl.a. på runsten U 135)
Ingel
Ingeleif (Finns bl.a. på runsten U 1097)
Ingeman
Ingemar (Finns bl.a. på runsten U 306)
Ingemod (Finns bl.a. på runsten U 36)
Ingemund (Finns bl.a. på runsten U 495)
Ingevald (Finns bl.a. på runsten U 306)
Ingjald (Finns bl.a. på runsten U 932)
Ingolf
Ingulv (Finns bl.a. på runsten U 974)
Ingvald (Finns bl.a. på runsten U 183)
Ingvar (Finns bl.a. på runsten Sö 179)
Ivald
Ivar
Ive
Ivert

Jafne (Finns bl.a. på runsten Sö ATA322-1467)
Jafra (Finns bl.a. på runsten Ög 18)
Jarand
Jarbi (Finns bl.a. på runsten U 373)
Jarger (Finns bl.a. på runsten U 186)
Jarl (Finns bl.a. på runsten U 898)
Jarlabanke (Finns bl.a. på runsten U 309)
Jarne (Finns bl.a. på runsten Ög 14)
Jarund, Jörund (Finns bl.a. på runsten Sö 292)
Jerk
Jerker (Finns bl.a. på runsten U 188)
Joar (Finns bl.a. på runsten Sö 140)
Jobjörn (Finns bl.a. på runsten U 519)
Jofast (Finns bl.a. på runsten U 1051)
Jofur (Finns bl.a. på runsten U 1056)
Joger (Finns bl.a. på runsten U 1127)
Johan (Finns bl.a. på runsten U 572)
Jon (Finns bl.a. på runsten U 279)
Jorund (Finns bl.a. på runsten U 323)
Jostein, Josten (Finns bl.a. på runsten U 319)
Jovur  (Finns bl.a. på runsten U 1065)
Jovurbjörn (Finns bl.a. på runsten U 490)
Jule (Finns bl.a. på runsten Sö 362)
Jusse
Juversten (Finns bl.a. på runsten Sö 234)
Juvurfast (Finns bl.a. på runsten U 312)
Järle
Järund (Finns bl.a. på runsten U 1168)
Jöns
Jörn
Jörund (Finns bl.a. på runsten U 1063)
Jösse

Kabbe (Finns bl.a. på runsten U 792)
Kavle ((Finns bl.a. på runsten Vg 158)
Kag (Finns bl.a. på runsten Ög 135)
Kai (Finns bl.a. på runsten Sö 109)
Kale, Kalle (Finns bl.a. på runsten U 102)
Kalv (Finns bl.a. på runsten U 337)
Kane (Finns bl.a. på runsten Vg 152)
Karl (Finns bl.a. på runsten U 306)
Karle (Finns bl.a. på runsten Vg 137)
Karlung (Finns bl.a. på runsten U Fv1976;107)
Karse
Kettil (Finns bl.a. på runsten Sö 349)
Kettilas  (Finns bl.a. på runsten Vs Fv1988;36)
Kettilbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 229)
Kettilfast, Kättilfast (Finns bl.a. på runsten U 503)
Kettilmund (Finns bl.a. på runsten Sö 178)
Kjell
Kjellar
Kjellbjörn
Kjellfast
Kjellmund
Kjellvar
Kjellvast
Kjulak (Finns bl.a. på runsten U 42)
Kjule (Finns bl.a. på runsten U 1040)
Klack, Glägg (Finns bl.a. på runsten DR 325) Namnet betyder ”skarpögd”.
Klibbe (Finns bl.a. på runsten DR 271)
Klint ((Finns bl.a. på runsten Sm 137)
Knut (Finns bl.a. på runsten Sö 217)
Kol (Finns bl.a. på runsten U 1053)
Kolben (Finns bl.a. på runsten Sö 362)
Kolbjörn
Kolsven (Finns bl.a. på runsten U 177)
Krok (Finns bl.a. på runsten U 1156)
Kuna
Kus (Finns bl.a. på runsten U 648)
Kvigbjörn (Finns bl.a. på runsten U 732)
Kvik, Kvick (Finns bl.a. på runsten Sö 222)
Kår (Finns bl.a. på runsten U 792)
Kåre (Finns bl.a. på runsten Ög 81)
Kårtoke (Finns bl.a. på runsten Vg 180)
Käll
Kämpe
Kättil (Finns bl.a. på runsten U 284)
Kättilhövde (Finns bl.a. på runsten Sö 70)
Kättilvi (Finns bl.a. på runsten U 319)
Köpe (Finns bl.a. på runsten Sö 325)

Lobus (Finns bl.a. på runsten U 751)
Lafse (Finns bl.a. på runsten U 751)
Lage
Lave
Leif
Lidsman
Lidsvald (Finns bl.a. på runsten U 734)
Likbjörn (Finns bl.a. på runsten U 1095)
Likvid (Finns bl.a. på runsten U 38)
Linder
Lindor
Lindorm
Linnar
Linnart
Linné
Litle (Finns bl.a. på runsten Vs 27)
Livsten (Finns bl.a. på runsten U 1164)
Livund (Finns bl.a. på runsten Ög 34)
Ljut (Finns bl.a. på runsten U 1132)
Lock (Finns bl.a. på runsten U 350)
Lydbjörn (Finns bl.a. på runsten Nä 34)

Magnar
Magne
Malte
Manne (Finns bl.a. på runsten U 304)
Morde (Finns bl.a. på runsten Sö 180)
Mule (Finns bl.a. på runsten U 932)
Munde (Finns bl.a. på runsten U 1026)
Munulv, Munulf (Finns bl.a. på runsten U 259)
Muskia (Finns bl.a. på runsten Sö 13)
Myndig, Myndel (Finns bl.a. på runsten U 720)

Nan (Finns bl.a på runsten Ög 45)
Narve
Nase (Finns bl.a. på runsten U 1033)
Nesbjörn, Näsbjörn (Finns bl.a. på runsten U 444)
Njal
Njord
Nocke (Finns bl.a. på runsten U 1165)
Nor
Nykr (Finns bl.a. på runsten DR 339)
Nävgeir (Finns bl.a. på runsten U 1140)

Odal
Odd
Odde (Finns bl.a. på runsten Sö 164)
Oddmar
Oddmund
Oddvar
Oden
Odin
Ofag (Finns bl.a. på runsten Ög 214)
Ofeg (Finns bl.a. på runsten U 393)
Ofeigr (Finns bl.a. på runsten U 683)
Ofrad (Finns bl.a. på runsten Ög 146)
Ofrid (Finns bl.a. på runsten M 15)
Ogmund (Finns bl.a. på runsten Vg 150)
Ola
Olaf (Finns bl.a. på runsten U 195)
Olav (Finns bl.a. på runsten U 231)
Olbusi (Finns bl.a. på runsten U 671)
Ole
Olev (Finns bl.a. på runsten U 199)
Olof
Onäf (Finns bl.a. på runsten U 773)
Onäm (Finns bl.a. på runsten U 336)
Ore (Finns bl.a. på runsten Sö 36)
Ored
Orm (Finns bl.a. på runsten Vs 19)
Orma ((Finns bl.a. på runsten Sö 22)
Ormar (Finns bl.a. på runsten Sö 109)
Orme (Finns bl.a. på runsten U 530)
Ormer (Finns bl.a. på runsten U 518)
Ormger (Finns bl.a. på runsten Sö 234)
Ormulv, Ormulf (Finns bl.a. på runsten U 518)
Orvar
Orökja (Finns bl.a. på runsten U 574)
Osniken (Finns bl.a. på runsten Sö 335)
Osur (Finns bl.a. på runsten DR 334)
Osyrg (Finns bl.a. på runsten U 742)
Otam (Finns bl.a. på runsten Sö 320)
Otrygg (Finns bl.a på runsten Sö 144)
Otrygge (Finns bl.a. på runsten U 570)
Ottar (Finns bl.a. på runsten Ög 18)
Otte
Otvagen (Finns bl.a. på runsten U 1012) Namnet betyder ”otvättad, smutsig”.
Ove
Ovlate (Finns bl.a. på runsten Sö 211)

Palne
Per
Porse

Ragnar (Finns bl.a. på runsten U 513)
Ragnfast (Finns bl.a. på runsten U 331)
Ragnvald (Finns bl.a. på runsten U 310)
Ramn
Ramne (Finns bl.a. på runsten Sö 226)
Ramnkel
Ramund
Rande (Finns bl.a. på runsten U 998)
Rane
Raskulv (Finns bl.a. på runsten U 1155)
Raskvid (Finns bl.a. på runsten U 598)
Ravn (Finns bl.a. på runsten DR 344)
Redar
Regin
Reidar
Reidbjörn (Finns bl.a. på runsten Nä 23)
Reidulf (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Reimar
Reimund
Rejer
Relf
Rig
Rike (Finns bl.a. på runsten U 438)
Rikvid (Finns bl.a. på runsten U 848)
Ring (Finns bl.a. på runsten Sö 333)
Roald
Roar (Finns bl.a. på runsten Ög 14)
Rodar (Finns bl.a. på runsten G 135)
Rode (Finns bl.a. på runsten Sm 101)
Roderik
Rodgaut (Finns bl.a. på runsten G 135)
Rodger (Finns bl.a. på runsten Sö 220)
Rodisl
Rodmar (Finns bl.a. på runsten Öl 18)
Rodmund
Rodulf (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Rodvald (Finns bl.a. på runsten G 135)
Rodälv (Finns bl.a. på runsten Sö 308)
Roel
Rofinn (Finns bl.a på runsten G1)
Rogvat (Finns bl.a. på runsten Sö 359)
Roine
Rolf (Finns bl.a. på runsten Ög 149)
Rolle
Rollev (Finns bl.a. på runsten Sö 107)
Rollo
Romund (Finns bl.a. på runsten Sö 11)
Rosten (Finns bl.a. på runsten Sm 16)
Rotbjörn (Finns bl.a. på runsten U 203)
Rudvid (Finns bl.a. på runsten G 67)
Rugulf (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Rune
Runfast (Finns bl.a. på runsten U 1041)
Runo
Runulv, Runulf (Finns bl.a. på runsten Sö ATA6491/60)
Runvid (Finns bl.a. på runsten U 1065)
Rurik, Rörik
 (Finns bl.a. på runsten Ög 153)
Räv (Finns bl.a. på runsten Vg 175)
Röd (Finns bl.a. på runsten Ög 104)

Sair (Finns bl.a. på runsten U 708)
Saligastir (Finns bl.a. på runsten Sö 24)
Salse (Finns bl.a. på runsten U 403)
Salve (Finns bl.a. på runsten Sö 61)
Sandar (Finns bl.a. på runsten Sö 140)
Sandö (Finns bl.a. på runsten Ög 128)
Sasser (Finns bl.a. på runsten DR 379)
Sassur, Sasur (Finns bl.a. på runsten U 258)
Saxe (Finns bl.a. på runsten U 45)
Sebjörn
Sefari (Finns bl.a. på runsten U 454)
Sefast
Seger
Segert
Segol
Semund
Seved
Sibe, Sibbe (Finns bl.a. på runsten Ög 157) Sibbe är en kortform för Sigbjörn.
Sigar
Sigbjörn (Finns bl.a. på runsten U 353)
Sigdjärv (Finns bl.a. på runsten U 1031)
Sigdärv (Finns bl.a. på runsten U 647)
Sigfast (Finns bl.a. på runsten U 623)
Sigfröd (Finns bl.a. på runsten U 912)
Sighjelm, Sighjälm (Finns bl.a. på runsten U 648)
Sighsten, Sigsten (Finns bl.a. på runsten Sö 291)
Sigkättil (Finns bl.a. på runsten Sö 70)
Sigleif
Sigmar (Finns bl.a. på runsten U 232)
Sigmund (Finns bl.a. på runsten Ög 31)
Signar
Signljud, Signjut (Finns bl.a. på runsten U 47)
Sigreif (Finns bl.a. på runsten U 203)
Sigrev (Finns bl.a. på runsten U 541)
Sigrik (Finns bl.a. på runsten Nä 23)
Sigrud (Finns bl.a. på runsten U 533)
Sigsten (Finns bl.a. på runsten Ög 149)
Sigtor (Finns bl.a på runsten U 440)
Sigtorn (Finns bl.a. på runsten Vs 27)
Sigtrygge (finns bl.a. på runsten U 735)
Sigulf (finns bl.a. på runsten U 479)
Sigurd (Finns bl.a. på runsten U 854)
Sigus (Finns bl.a. på runsten U 232)
Sigvald, Sigvalde (Finns bl.a. på runsten U 759)
Sigvat (Finns bl.a. på runsten U 152)

Sigvard (Finns bl.a. på runsten Sm 75)
Sigvid (Finns bl.a. på runsten U 980)
Simme
Sivar
Sivard
Sivert
Sixten (Finns bl.a. på runsten Ög 30)
Sjul
Sjunne
Sjur
Själve (Finns bl.a. på runsten U 337)
Skage (Finns bl.a. på runsten U 119)
Skalde (Finns bl.a. på runsten U 1107)
Skamhals (Finns bl.a. på runsten Sö 32)
Skarde (Finns bl.a på runsten Sö 131)
Skardi (Finns bl.a. på runsten Ög 176)
Skarv (Finns bl.a. på runsten Sö 107)
Skaung (Finns bl.a. på runsten Ög 135)
Skoge (Finns bl.a. på runsten DR387)
Skrime (Finns bl.a. på runsten Sö 109)
Skröte (Finns bl.a. på runsten DR EM85;377)
Skule (Finns bl.a. på runsten U 614)
Skåre, Skari (Finns bl.a. på runsten Sö 217)
Sköld
Slagvi (Finns bl.a. på runsten Vs 1)
Slake (Finns bl.a. på runsten U 773)
Slode (Finns bl.a. på runsten Sö 251)
Slora (Finns bl.a. på runsten Sö 183)
Smed (Finns bl.a. på runsten Öl 28)
Smid (Finns bl.a. på runsten Sö 61)
Snode (finns bl.a. på runsten G 65)
Snorre (Finns bl.a. på runsten U 1156)
Snöbjörn (Finns bl.a. på runsten U 559)
Silke
Solva (Finns bl.a. på runsten Ög 46)
Sommar
Sone
Sote (Finns bl.a. på runsten U 1032)
Spak (Finns bl.a på runsten Sm 13)
Spar (Finns bl.a på runsten Sö 151)
Spjallbode (Finns bl.a. på runsten Nä 13)
Spjute (Finns bl.a. på runsten Sö 359)
Spraka, Sprake (Finns bl.a. på runsten U 600) Sprake betyder ”den sprakande, den livlige”.
Stack (Finns bl.a. på runsten Sö 46)
Starkad
Starkben (Finns bl.a. på runsten Sm 107)
Starke (Finns bl.a. på runsten Sm 60)
Stein
Steinar
Sten (Finns bl.a. på runsten U 145)
Stenar
Stenbjörn (Finns bl.a. på runsten U 780)
Stenfast (Finns bl.a. på runsten Sö 221)
Stenfinn
Stengisl (Finns bl.a. på runsten U 1024)
Stenkil (Finns bl.a. på runsten DR 298)
Stenkättil (Finns bl.a. på runsten Sö 70)
Stenulf, Stenulv (Finns bl.a. på runsten Sö 195)
Sterkar, Stärkar (Finns bl.a. på runsten U 208)
Stig
Stigbjörn
Stodkell (Finns bl.a. på runsten U 524)
Sture
Styding (Finns bl.a. på runsten U 914)
Stynbiörn (Finns bl.a. på runsten U 933)
Styr (Finns bl.a. på runsten U 1067)
Styrbjörn (Finns bl.a. på runsten U 410)
Styrfast (Finns bl.a. på runsten U 836)
Styrlak
Styvjald (Finns bl.a. på runsten U 985)
Sune (Finns bl.a. på runsten U 546)
Sunvat (Finns bl.a. på runsten U 201)
Svante
Svarald (Finns bl.a. på runsten Sö 190)
Svarthövde (Finns bl.a. på runsten U 932)
Svartung (Finns bl.a. på runsten U 1006)
Sven (Finns bl.a. på runsten Ög 147)
Svenalde (Finns bl.a. på runsten Sö 7)
Svenbjörn
Svenne (Finns bl.a. på runsten DR 337)
Svenning
Svenulf
Svenung (Finns bl.a. på runsten Sö 7)
Sverker (Finns bl.a. på runsten Sö 209)
Sverre (Finns bl.a. på runsten Sö 46)
Svärting, Svarting, Sverting (Finns bl.a. på runsten Sö 217)
Syrkel (Finns bl.a. på runsten U 22)

Säbjörn, Saibiörn (Finns bl.a. på runsten Ög 33)
Säger (Finns bl.a. på runsten U 921)
Sägrim (Finns bl.a. på runsten U 796)
Sällfrid
Sällvar
Sämund (Finns bl.a. på runsten Sö 221)
Särev (Finns bl.a. på runsten U 729)
Särle (Finns bl.a. på runsten Vg 45)
Säulv (Finns bl.a. på runsten Sö 51)
Sölve
Sören
Sörle

Tage
Tate (Finns bl.a. på runsten Sö 41)
Tegn (Finns bl.a. på runsten Sm 71)
Terje
Thure
Tidkumi, Tidkume (Finns bl.a. på runsten U 775)
Tidkunne
Tingbjörn (Finns bl.a. på runsten U 795)
Tingfast (Finns bl.a. på runsten U 48)
Tjalve, Tjälve (Finns bl.a. på runsten U 200)
Tjelvar
Tjodolf
Tjod, Tjud (Finns bl.a. på runsten Vg 122)
Tjudger (Finns bl.a. på runsten Gs 11)
Tjudmund (Finns bl.a. på runsten Gs 11)
Tjudulv (Finns bl.a. på runsten Sö 148)
Tjägn (Finns bl.a. på runsten U 353)
Tobbe, Tobi (Finns bl.a. på runsten U 229)
Tofte
Toke (Finns bl.a. på runsten Sö 252)
Tole (Finns bl.a. på runsten Sö 293)
Tolf
, Tolv (Finns bl.a. på runsten Sö 109)
Tor
Torald
Toralf
Torarinn
Torbjörn (Finns bl.a. på runsten U 202)
Tord (Finns bl.a. på runsten U 200)
Tordjärv (Finns bl.a. på runsten U 744)
Tore (Finns bl.a. på runsten Sö 233)
Torer (Finns bl.a. på runsten Öl 46)
Torfast (Finns bl.a. på runsten Sö 233)
Torfinn
Torfred (Finns bl.a. på runsten Ög 235)
Torger, Thorgeir, Torgeir (Finns bl.a. på runsten U 1100)
Torgisl (Finns bl.a. på runsten U 899)
Torgils (Finns bl.a. på runsten U 47)
Torgny
Torgot (Finns bl.a. på runsten Ög 197)
Torgrim (Finns bl.a. på runsten U 180)
Torgöt (Finns bl.a. på runsten U 308)
Torhall
Torild
Torir (Finns bl.a. på runsten U 199)
Torkel (Finns bl.a. på runsten Ög 81)
Torker (Finns bl.a. på runsten U 116)
Torkil (Finns bl.a. på runsten DR 378)
Torkätttil (Finns bl.a. på runsten Sö 113)
Torlak (Finns bl.a. på runsten Ög 156)
Torleif
Torlek Finns bl.a. på runsten U 753)
Torlov (Finns bl.a. på runsten Sm 19)
Tormar (Finns bl.a. på runsten Sm 100)
Tormund (Finns bl.a. på runsten U 207)
Torolf
Torsten (Finns bl.a. på runsten U 279)
Torulf (Finns bl.a. på runsten U 201)
Torvald
Torvid (Finns bl.a. på runsten Vg 160)
Tove (finns bl.a. på runsten DR 316) Tove var ett mansnamn under vikingatiden.
Toste (Finns bl.a. på runsten U 232)
Trane (Finns bl.a. på runsten U 186)
Troed
Trond (Finns bl.a. på runsten U 1127)
Trotte (Finns bl.a. på runsten U 1132)
Trugot
Truls
Tryggulf (Finns bl.a. på runsten Sm SvS1973;4)
Tryggve
Trym
Tryn (Finns bl.a. på runsten JRs1928;66)
Tryrik (Finns bl.a. på runsten Sö 211)
Tumme, Tume (Finns bl.a. på runsten U 512)
Ture
Tuve  (Finns bl.a. på runsten DR 391)
Tyge
Tyke
Tyr
Tyrgils
Tägn (Finns bl.a. på runsten U 999)
Törje
Törne
Törner

Ubbe
Udd (Finns bl.a. på runsten U 60)
Udde (Finns bl.a. på runsten Hs 11)
Uddulf, Uddulf (Finns bl.a. på runsten U 321)
Ugg (Finns bl.a. på runsten U 1146)
Uitan (Finns bl.a. på runsten U 321)
Ulf (Finns bl.a. på runsten U 444)
Ulfkel, Ulvkel (Finns bl.a. på runsten U 161)
Ulfkettil (Finns bl.a. på runsten U 160)
Ulfrik, Ulvrik (Finns bl.a. på runsten U 241)
Ulv (Finns bl.a. på runsten U 358)
Ulvar
Ulvger (Finns bl.a. på runsten U 876)
Ulvheden (Finns bl.a. på runsten Sö 307)
Ulvvid (Finns bl.a. på runsten Sö 88)
Underlaug (Finns bl.a. på runsten Sö 328)
Une (Finns bl.a. på runsten U 160)
Unn (Finns bl.a. på runsten Sö 248)
Unne
Utter (Finns bl.a. på runsten U Fv1975;169)
Utulf (Finns bl.a. på runsten U 560)

Vagn (Finns bl.a. på runsten Sö 45)
Valdar
Vale
Valke (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Vargas (Finns bl.a. på runsten U 337)
Varin (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Vaste
Verskulv, Verskulf (Finns bl.a. på runsten Sm 99)
Veste
Veurd (Finns bl.a. på runstenen Vg 73)
Vibbe
Vibjörn (Finns bl.a. på runsten Ög 233)
Vide (Finns bl.a. på runsten U 60)
Vidar
Vidbjörn (Finns bl.a. på runsten U 956)
Vidfare, Vifare (Finns bl.a. på runsten U 99)
Vidfast (Finns bl.a. på runsten Vs Fv1988;36)
Vidhugse, Vidhugge (Finns bl.a. på runsten U 729)
Vidjärv (Finns bl.a. på runsten U 573)
Vifast (Finns bl.a. på runsten U 490)
Vig (Finns bl.a. på runsten Ög 18)
Vigar
Vigbjörn (Finns bl.a. på runsten U 1021)
Vigdjärv (Finns bl.a. på runsten Sö 112
)
Vige (Finns bl.a. på runsten U 993)
Viger (Finns bl.a. på runsten U 985)
Viggo
Vighjalm, Vighjälm (Finns bl.a. på runsten U 428)
Vigisl (Finns bl.a. på runsten U 746)
Vigils
Viglek (Finns bl.a. på runsten Sö 48)
Vigman (Finns bl.a. på runsten Vg 30)
Vigmar (Finns bl.a. på runsten Sö 292)
Vigmund (Finns bl.a. på runsten U 1011)
Vigne (Finns bl.a. på runsten U 1022)
Vigot (Finns bl.a. på runsten Ög 197)
Vigrim (Finns bl.a. på runsten U 482)
Vigulf, Vikulf (Finns bl.a. på runsten U 676)
Vigöt (Finns bl.a. på runsten U 706)
Vihjälm (Finns bl.a. på runsten Sö 37)
Vikar (Finns bl.a. på runsten Öl 39)
Vikel (Finns bl.a. på runsten U 22)
Viking (Finns bl.a. på runsten U 649)
Vile
Vilen (Finns bl.a. på runsten Ög 136)
Vilgot
Vimar (Finns bl.a på runsten U 1142)
Vimund
Vinaman (Finns bl.a. på runsten U 375)
Vinjut (Finns bl.a. på runsten Sm SvS1973;4)
Visten (Finns bl.a. på runsten U 482)
Visäte (Finns bl.a. på runsten U 208)
Vithövde (Finns bl.a på runsten U 1142)
Viulv  (Finns bl.a. på runsten Sö 120)
Vive (Finns bl.a. på runsten Vg 151)
Vrake (Finns bl.a. på runsten DR 269)
Vred (Finns bl.a. på runsten Vs 13)
Våge
Väder (Finns bl.a. på runsten U 991)
Vädralde (Finns bl.a. på runsten U 463)
Väfus (Finns bl.a. på runsten Sm 170)

Yngvar
Yngve

Åbjörn (Finns bl.a. på runsten U 894)
Ådjärv (Finns bl.a. på runsten U 847)
Åfast  (Finns bl.a. på runsten U 796)
Åge
Ågöt (Finns bl.a. på runsten U 755)
Åke (Finns bl.a. på runsten U 570)
Åmund
Åsbjörn (Finns bl.a. på runsten U 380)
Åsdjärv (Finns bl.a. på runsten U 976)
Åse (Finns bl.a. på runsten U 1069). Åse är på den här stenen ett mansnamn.
Åsfast (Finns bl.a. på runsten U 976)
Åsgeir, Åsger (Finns bl.a. på runsten U 350)
Åsgöt, Åsgot (Finns bl.a. på runsten U 181)
Åslek (Finns bl.a. på runsten U 774)
Åsmund, Osmund, Asmund (Finns bl.a. på runsten U 233)
Åste (Finns bl.a. på runsten Vg 16)
Åstrad (Finns på runsten Sm 35)
Åsulf (Finns bl.a. på runsten DR 345)

Ärenbjörn (Finns bl.a. på runsten U 1163)
Ärenger (Finns bl.a. på runsten U 1163)
Ärenmund, Ärinmund, Erenmund (Finns bl.a. på runsten U 103)
Ärngisl, Erngisl (Finns bl.a. på runsten U 828)
Ärnmund (Finns bl.a. på runsten U 72)
Äsbjörn (se även Esbjörn) (Finns bl.a. på runsten Sö 213)

Öbjörn (Finns bl.a. på runsten Sö 227)
Ödbjörn (Finns bl.a. på runsten U 492)
Öde (Finns bl.a. på runsten DR 259)
Öder (Finns bl.a. på runsten U 749)
Ödkel (Finns bl.a. på runsten Vg 102)
Ödmar
Ödmund (Finns bl.a. på runsten Sö 209)
Ödulf, Ödulv (Finns bl.a. på runsten U 546)
Ödvid (Finns bl.a. på runsten U 1132)
Ödälv (Finns bl.a. på runsten Sm SvS1973;4)
Öger (Finns bl.a. på runsten U 724)
Ögisl (Finns bl.a. på runsten Sö 190)
Öjar (Finns bl.a. på runsten U 797)
Öjer
Öjulf
Öjvind (Finns bl.a. på runsten Sö 293)
Ökil (Finns bl.a. på runsten DR 378)
Ömund (Finns bl.a. på runsten U 1132)
Önd (Finns bl.a. på runsten U 1027)
Önne
Önnert
Öpir (Finns bl.a. på runsten U 279)
Örik (finns bl.a. på runsten U 887)
Örn (Finns bl.a. på runsten M 11)
Örnulf
Öste
Östen, Aystain (Finns bl.a. på runsten U 993)
Övid

SLUT!

 

16 svar »

  1. Hej, tack så hemskt mycket för den här listan!

    En fråga kring namnet Tindra: är det fornnordiskt eller ett modernt svenskt namn? Enligt historiska.se så dök det upp i Sverige först 1980 så jag undrade om det hade andra nordiska rötter och om det finns dokumenterat på nån runsten nånstans?

    • Inget historiskt namn. Uppstod i slutet av 1900-talet precis som du skriver. Hade det varit ett fornnordiskt namn så hade det förmodligen blivit Bragða, dvs blänka, glänsa.

  2. Vilken fantastisk lista.
    Jag har sökt på olika ställen om mansnamnet Silke men får endast upp det som ett tyskt kvinnonamn.
    Vad finns det för referenser inom det fornnordiska, är det någon som vet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s