Orter, städer, landskap

Jokkmokk, Lappland

Jokkmokk kommun, socken, tätort, Lappland. – Orten har vuxit fram vid en krök av Lilla Luleälven, där det tidigare fanns ett samiskt vinterviste. Namnet, lulesam, Jåhkåmåhkke, är känt sedan mitten av 1500-talet, då som benämning på samebyn. Det är sammansatt av jåhkå ’större bäck, å, och måhkke ’krok, krök’. Namnet torde dock ursprungligen innehålla sam. Muorkke ’landremsa mellan två sjöar; landet på ömse sidor av en fors’ med syftning på landsträckan vid älvkröken. Samernas nuvarande namn på tätorten är Dálvvadis ’vintermarknadsplats’ (ursprungligen ’vinterboplats’), en bildning till dálvve ’vinter’. (Svenskt ortsnamnslexikon)

Jokkmokks marknad är av gammalt datum och tillkom efter ett påbud från 1602 när Hertig Karl (senare Karl XI) ville skapa marknadsplatser i Lappland. Syftet var att stärka statens inflytande över området och driva in skatt. Det var också ett sätt för staten att kontrollera handeln. Den första marknaden genomfördes 1605 och idag är marknaden en av våra äldsta och mest omtalade marknader. När marknaden firade 400-årsjubileum 2005 kom 76 000 besökare.

Under 1600-talet fanns en prästgård i Jokkmokk men ingen fast präst.  De kom istället under marknadstiden och uträttade ärenden då. År 1607 bildades Jokkmokks socken. I början av 1700-talet ökade befolkningen och 1732 instiftades en skola för samebarn.   Samma år kom Carl von Linné hit på sin lappländska resa där resultatet låg till grund för boken Flora Lapponica som kom ut 1737. Jokkmokks kyrka uppfördes 1753 men brann ned 1972. Den återuppbyggdes och fick samma yttre som före branden och en mera modern inredning som färgsattes i rött, gult och blått vilket är färgerna i Jokkmokks samedräkt. En nyare kyrka invigdes 1889 och byggdes om 1949.

Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum är ett museum i Jokkmokk som öppnade 1989 och har flera basutställningar. Museet är uppbyggt som en renhage med ett rum i mitten och öppningar som leder åt olika håll. Utställningarna består av Tidens gång, Nybyggarliv, Dräkt och Silver, Laponia, Att reda sig, Trumtid, En isande vandring. LaponiaMania, Duodje – samiskt hantverk och På väg.

Nybyggarliv visar hur livet var för en nybyggarfamilj som skulle leva och överleva under enkla förhållanden. Den livsstilen försvann på 1940-talet. Dräkt och silverutsällningen visar hur det samiska modet såg ut och vilken betydelse silver hade och har än idag. Samiskt hantverk är rikligt förekommande i museet. Utställningen Trumtid berättar om samernas religion och heliga platser. I utställningen Tidens gång ser man exempelvis vildrensjägare, samlare, fiskare, nybyggare, rallare och moderna renskötare. Museet har också en fjällbotanisk trädgård och en hundra år gammal forskarstuga.

Under senare delan av 1800-talet utvecklades Jokkmokk och bebyggelsen blev mer organiserad. Orten fick kvarter och raka gator och en fortsatt ökad befolkning. När järnvägen kom till Jokkmokk och stationen invigdes 1927 fick det stor betydelse då transporter av varor och människor kunde underlättas.

Företagandet i Jokkmokk består till stor del av storskalig statlig verksamhet inom kraft- och skogsindustrin men också av en andel privata företag som skapar arbetstillfällen.

Jokkmokk ligger på polcirkeln och är Sveriges största kommun till ytan. Kommunen skryter över att det nu finns många olika nationaliteter där. ”De största språken är för närvarande persiska/dari, somaliska, tigrinska, arabiska, ryska och thailändska.” Dessutom finns redan en muslimsk förening.

År 2007 meddelade kommunalrådet Anna Hövenmark (V) att Jokkmokk skulle ta emot 15 ”flyktingar” per år fram till 2009 och att de som kommer först, så kallade ensamkommande, skulle kunna börja gå i skolan 2008. År 2014 ville Migrationsverket etablera asylboende för 100 personer i Porjus och Vuollerim i Jokkmokks kommun. Kommunchefen Anders Nygårds berättade då att Hotell Porjus och Highland hotell i Vuollerim skulle bli boende för asylsökande från Syrien.

Enligt Migrationsverket hade Jokkmokk år 2015 tagit emot 286 migranter. Samma är låg Jokkmokk på 12:e plats när det gäller flyktingmottagande i förhållande till kommunens storlek.

Varför är det så viktigt att människor från Afrika och Mellanöstern kommer till Jokkmokk? Är det för att samerna behöver fler renskötare eller är det bara för att maktfullkomliga politiker i Stockholm vill att hela Sverige ska söndras? Samerna brukar traditionellt hålla på sin kultur och sina sedvänjor och det är tveksamt om de vill bli mångkulturella.

För några år sedan intervjuades Nils Gustav Labba, verksamhets­ledare på Samiskt informationscentrum. Han fick frågan om vem som egentligen är same och svarade: ”Det finns ett enkelt svar att den som känner sig som same också är det. Men det är också en fråga om etnicitet. Man kan till exempel inte konvertera till same…. Det handlar om ursprung och om blodsband. Man måste vara av samisk börd för att vara same.” Det betyder antagligen att samerna fortsättningsvis kommer att hålla på sin etniska och kulturella särart, medan svenskarna tvingas överge sin etniska och kulturella särart och bli mångkulturella för att politikerna vill söndra det svenska tillitssamhället. På sikt kan då samerna överleva som folk, medan svenskarna riskerar att bli fråntagna sitt land och sedan bi ett rotlöst folk för att makthavarna vill ha det så.

Så här röstade invånarna i kommunalvalet  i Jokkmokk 2018.

S: 39,82 % av rösterna
Framtid i Jokkmokks kommun: 17,78
MP: 13,60
Samernas Väl: 7,39
V: 6,78
SD: 6,75
M: 5,03
L: 1,79
C: 0,51 

I distriktet Porjus gjorde SD ett bra val med över 20 procent av rösterna vilket var invånarnas tydliga protest mot politikeras asylinvandring. Många observanta människor frågade sig varför Jokkmokk ska ta emot människor från andra världsdelar. Politikerna svarar med att de vill ”hjälpa flyktingar” eller att vi behöver dem för att rädda pensioner och fylla upp tomrum efter en åldrande befolkning. Alla eventuella problem som finns i ett samhälle kan man lösa på egen hand om man bara försöker och vill. Men många politiker är inte intresserade av att åtgärda bristerna som finns eftersom de själva är orsaken till dem. Att åtgärda dem skulle kunna leda till kritik och det vill de inte utsätta sig för. Den enklaste vägen blir då att göra som de blivit tillsagda av makthavarna. Resultat blir därefter.

Jokkmokk är en kommun som bjuder på många naturupplevelser. Intill sjön Stor-Varjisträsk finns en våtmark med högsta naturvärdesklass. Här kan man vandra över ett myrlandskap. I Suorke naturreservat kan man uppleva hur riktig bördig älvnära skog ser ut när den är orörd. På berget Suorke finns en urskogslik tallskog och en klassisk gammelskog med grova träd. Det finns flerhundraåriga tallar, det finns gamla flottleder och det finns spår av gamla boplatser. Andra sevärdheter är Sareks nationalpark och Padjelantaleden som är 16 mil lång. Vill man vandra längs hela leden tar det omkring tio dagar. Stora Sjöfallet Nationalpark är också ett mål för många som vill uppleva den vackra naturen. Det finns mycket att upptäcka i Jokkmokk och andra delar av Lappland.

I centrala Jokkmokk ligger Bio Norden är en biograf som byggdes 1935 av Axel Åkerlund. Byggnaden har behållit sin ursprungliga karaktär och blev byggnadsminne 1994. Än idag visas filmer på biografen. I Jokkmokk är många stolta över den skickliga fågelsnidaren Kjell Wågberg vars fåglar man kan inhandla i en hantverksbutik. För utomstående är Jokkmokk nog mest för sin marknad som troligen är inställd i år på grund av coronasmittan.

Från södra Sverige är det långt till Lappland, men det kan vara värt att se den delen av landet. Det finns mycket att upptäcka.

Den 31 december 2019 hade Jokkmokk 4 923 invånare varav över 10 procent har utländsk bakgrund.

Samma ämne:

Arjeplog, Lappland
Dikanäs, Lappland
Glommersträsk
Norgefarargården, Lappland
Saxnäsgården, Lappland
Stekenjokk, Lappland
Trappstegsforsen, Lappland

Sollefteå i Ångermanland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s