Orter, städer, landskap

Torsby, Värmland

Torsby, kommun, samt tätort, Fryksände socken, Fryksdals härad, Värmland. Toresbyn 1540. – Tätorten har vuxit fram kring ett järnbruk, grundat på 1690-talet. Namnet, som urspungligen avsåg en gård, innehåller mansnamnet Tore (fornsvenska Thorir) och by ’gård; by’. (Svenskt ortnamnslexikon)

På platser i det som idag utgörs av Torsby kommun har det bott människor sedan stenåldern. Det finns fynd av fångstgropar och boplatser och det finns gravrösen från bronsåldern. När Digerdöden kom till Värmland på 1300-talet och många dog kunde gårdar och byar stå tomma och hela släkter dö ut. Så småningom återhämtade sig landskapet och byarna fick liv igen. Till norra Värmland och Torsby (men även till andra landskap) kom finländare som ägnade sig åt svedjebruk, fiske och jakt. De fick sex års skattefrihet för att bryta mark i obebodda trakter. När bergsbruket etablerades och skogen behövdes för kolning förbjöds svedjebruket.

Under 1600-talet anlades flera bruk och bidrog till utvecklingen i många bygder. Det framställdes produkter av järn som behövdes i många sammanhang och i trakten kring Torsby startades flera bruk

Bruksverksamhet i Torsby

Bada järnbruk anlades redan på 1600-talet och fick privilegium 1649 för en hammare. Bruket ägdes av Gustaf Ericsson. År 1692 fick Sven Hasselbom privilegium för en ny hammare. Bruksverksamheten hölls igång fram till 1877 då den lades ned.

Femtå bruk stod färdigt 1839 och hade verksamhet fram till 1862. I området finns än idag spår av bruksverksamhet i form av lämningar och husgrunder.

Forsberga bruk grundades för att kunna ta hand om malm som fanns i en gruva vid Lysaälv. Det har funnits en hytta under första hälften av 1600-talet.

Konradsfors bruk anlades 1838 vid Röjdån, men det lades ned redan 1867. Under sin verksamma tid betydde bruket mycket för bygden.

Kristinefors anlades 1803 och fick sina smidesrättigheter överflyttade från Stensta bruk och sedan från Ålberga bruk. Verksamheten upphörde 1878 och 1882 revs verkständerna.

Letafors bruk. ”Under 1600 talet fanns en knipphammare vid Likеn där man använde myrmalm. Den förföll och byggdes inte upp igen. Den nya hammaren som senare uppfördes i dess ställe fick sitt privilegium 1729 för Bengt Bergenhem och kallades först för Gunneby. Den bytte senare namn till Letafors. I ansökningshandlingarna för Letafors ”framhöll allmogen svårigheten att skaffa hästskor, spik, söm och annan redskap från andra långt bort belägna knipphamrar”.

Efter 1700 talet lättade restriktionerna om tillgång till malm och bruket expanderade kraftigt. År 1815 fick det tillstånd att anlägga en stålugn, som var i verksamhet in på 1850-talet. Spiksmidet vid Letafors lades ned 1870 och stеngjärnsmidet 1871.”

Likanå bruk stod färdigt 1839. Där fanns två hamrar och fyra härdar. De som grundade bruket räknade med att kunna sälja smidesprodukter till kanalbyggen vid Deje och Forshaga. Det lyckades inte så bra och bruket fick saluföra sina produkter i Norge. Bruket lades ned 1862.

Oleby – Ölby stångjärnshammare. Ovanför Ljusnans mynning i Övre Fryken anlades Oleby hammare 1693 och flyttades till Torsby bruk 1838.

Torsby stångjärnsbruk fick sitt privilegiebrev 1693, ”Vid Röjdеns utlopp i övre Fryken uppfördes Torsby stångjärnshammare. Fick sitt privilegie brev 1693 för bruksförvaltaren Nils Waernmark men var sedan något år redan byggd. Produktionskraften som underlag för skatteuttag sänktes på grund av att ”om sommaren i brist på vatten”. År 1823 flyttades Välsforsens smedja till Torsby och förlades vid det nedre fallet som älven bildar.  Under 1830-talet flyttades även Oleby bruk och togs i drift 1838. Smidet upphörde 1878. Ett träsliperi uppfördes istället.”

Vägsjöfors manufakturverk fick sitt privilegium 1743. Under de första 65 åren bytte bruket ägare flera gånger. Bruket köptes 1811 av Anders Lyrholm som drev bruket fram till 1854 när sonen Carl Alfred och svärsonen Per Aurell tog över. På bruket tillverkades spik, spadar, stekpannor och annat. 1892 lades bruket ned.

Vällsforsens manufakturverk fick sitt privilegium 1786 och verksamheten pågick till 1823 när smedjan flyttades till Torsby bruk.

Åsteby hammare (även kallad Överby hammare) anlades under 1620-talet av borgmästare Börjesson från Karlstad. Verksamheten pågick till omkring 1638 när myrmalmen vid hyttan kan ha tagit slut.

Kyrkor i Torsby kommun

Dalby kyrka. Har en dopfunt från 1200-talet
Fryksände kyrka. Stod klar 1898. I kyrkan finns en dopfunt i täljsten från 1200-talet.
Lekvattnets kyrka. Uppfördes under åren 1850-1853. Predikstolen är från 1670 och har tidigare tillhört Östra Ämterviks kyrka.
Norra Finnskogs kyrka. Här fanns tidigare en träkyrka som var uppförd under åren 1834-1838. Den brann ned 1968 och då uppfördes en ny kyrka som stod klar 1969.
Norra Ny kyrka. Här uppfördes en kyrka på medeltiden, som revs 1773. Nuvarande kyrka invigdes 1764. I kyrkan finns en dopfunt av täljsten från 1200-talet. Flera andra äldre föremål finns i kyrkan.
Nyskoga kyrka. Första kyrkan uppfördes 1874-1875. Den revs och ersattes med en ny kyrka som uppfördes i trä under åren 1926-1927.
Södra Finnskogs kyrka. Kyrkan uppfördes 1831-35, men blev inte helt färdigbyggd förrän 1895. Kyrkan byggdes om 1952-1953.
Vitsands kyrka. Den nuvarande kyrkan föregicks av en medeltida träkyrka. Nuvarande kyrka uppfördes 1822-1823 och är byggd i timmer. Predikstolen är från 1669 och är en gåva från Fryksände kyrka.
Östmarks kyrka byggdes på 1760-talet och har sedan dess restaurerats. Predikstolen är från slutet av 1600-talet och kommer från Västra Ämterviks kyrka.

Befolkningsutvecklingen i Torsby kommun

1810 hade Torsby 10 396 invånare
1850 hade Torsby 21 611 invånare
1900 hade Torsby 24 259 invånare
1950 hade Torsby 22 158 invånare
1970 hade Torsby 16 896 invånare
1980 hade Torsby 15 601 invånare
2000 hade Torsby 13 725 invånare
2010 hade Torsby 12 414 invånare
2020 hade Torsby 11 549 invånare

Antalet invånare har minskat kraftigt på flera håll i Värmland och Torsby är extra hårt drabbat. I februari 2018 meddelande Statistiska centralbyrån att i Torsby minskar befolkningen mest av alla kommuner i Värmland. Även i Filipstad sågs en ovanligt stor befolkningsminskning. 

Det socialdemokratiska kommunalrådet Ann-Karin Järåsen skyllde befolkningsminskningen i kommunen på migrationen. Hon sade till SVT:

”Vi har räknat med en folkminskning och det beror på migrationen…Vi hade 1 100 flyktingar i kommunen och vi har inte räknat med att alla ska bli kvar”.

Om det var så att Socialdemokraterna hade tänkt ersätta de utflyttade eller avlidna värmlänningarna med migranter från fjärran kulturer så var det ett väldigt elakt spel de bedrev. De ”har räknat med” och ”inte räknat med” och har uppenbarligen inte några som helst förslag på hur man ska upprätthålla befolkningsnivån i kommunen. I kommun efter kommun gör Socialdemokraterna likadant för att det är en del av deras nya ideologi. De satsar på massinvandring och på att tvinga alla kommuner att ta emot migranter med hjälp av Bosättningslagen som infördes 2016.

Så här röstade invånarna i Torsby i de senaste valen:

Kommunalvalet i Torsby 2014:

S: 46,37 % av rösterna
M: 17,66
C: 12,61
SD: 9,61
V: 7,37
FP (L): 2,37
MP: 2,25
KD: 1,30

Kommunalvalet i Torsby 2018:

S: 37,25 % av rösterna
C: 16,06
M: 15,73
SD: 14,77
V: 7,51
L: 4,26
KD: 2,50 %
MP: 1,56

I Torsby har Socialdemokraterna haft särskilt stort inflytande över politiken tillsammans med andra partier som också vill ha omfattande invandring vilket inte gagnar landet på något sätt. Det som borde vara normalt är att politiker gör nytta för den egna befolkningen och det egna landet, men det är inte längre någon självklarhet.

Det som kan tyckas vara märkligt är att så många röstar på partier som på ett så tydligt sätt missköter sig och skadar både landet och kommunen. Som tack för att så många röstade på massinvandringspartier fick Värmland och Torsby flera asylboenden som inte bara kostade enorma belopp för skattebetalarna utan bidrog till demografiska förändringar i landet och även till sociala och andra problem.

Här är några av de företag som öppnade asylboenden i Torsby.

Sonja hotell, Fensbol 155, 685 93 Torsby
Torsby vandrarhem, Graneviksvägen 55, 685 91 Torsby
Vitsands stugby, Vitsands stugby 8, 685 94 Torsby
Överbyn, Överbyn skola, 685 92 Torsby
Annie och Tilda AB, Millmark, Millmark 9, 685 93 Torsby
Finnskoga värdshus, Wärdshusvägen 16, 680 65 Höljes
Vistelse Brockenstrand, Vitsand, 685 94 Torsby

Ett stort antal asylboenden öppnade även på andra håll i Värmland där Filipstad var en av de kommuner som tog emot flest, vilket har skadat kommunen på olika sätt.

Jim Frölander, integrationsansvarig i Filipstad sade 2019:

”Vi håller på och byter befolkning. Det kan man tycka vad man vill om, det beror på hur man är lagd. Men det är bara konstaterande av fakta att det faktiskt är det vi håller på att göra och då måste vi förhålla oss till det”

GP skriver den 4 februari 2020:

”Filipstad behöver som en konsekvens av invandringen ett tillskott på 100 miljoner kronor. Regeringen lovar inte mer än en tiondel av den summan.”

Kostnader, demografiska förändringar, sociala problem och söndring av landet är vad vi får av den socialdemokratiska politiken. Även på andra områden än den katastrofala migrationspolitiken har Socialdemokraterna och andra partier som ingått i regeringen bevisat sin inkompetens. De skänker bort miljarder till stora projekt i andra delar av världen medan vi har 350 000 fattigpensionärer varav många knappt har mat för dagen. Skatteslöseriet är gigantiskt och stora summor satsas på migrationspolitiken, EU och projekt i tredje världen. Dessutom satsas stora summor på propaganda för mer mångkultur och fortsatt massinvandring. Det långsiktiga tanken är att vi svenskar ska bli en minoritet i vårt eget land och att islam ska dominera landet. Det kanske låter som ett skräckscenario, men det kan tyvärr bli verklighet med nuvarande politiker vid rodret.

Socialdemokraterna har gång efter gång bevisat sin totala inkompetens. Spåren efter deras inkompetens går att se i Rinkeby och mängder av andra utanförskapsområden som de har skapat. 

I de flesta utanförskapsområden drivs i stort sett alla småföretag av utlänningar, inte minst restauranger som mest utgörs av pizzerior, kebaber, sushibarer, kinarestauranger och grillbarer. I lilla Torsby finns sju pizzerior, en sushibar, en kinarestaurang och en grillbar. Det är bara en signal om demografiska och kulturella förändringar som i förlängningen leder åt fel håll.

I Torsby kommer troligen inga förbättringar av någonting ske så länge inkompetenta politiker tillåts styra. Det finns många misskötta kommuner i landet och gemensamt för många av dem är att Socialdemokraterna dominerar politiken.

Samma ämne:

Filipstad
Lesjöfors
Värmland förr och idag
Avfolkningen i Värmland
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s