Textarkivet

Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970

Svenska regeringar har sedan 1970 fram till idag släppt in över 3 293 784 migranter. Det har kunnat ske på grund av ett gigantiskt bedrägeri som inkluderar propaganda från statlig och annan media där migrationen till Sverige framställts som obetydlig eller nödvändig – eller som ett sätt att hjälpa  människor på flykt.

Inga offentliga debatter har förekommit om hur regeringar har bluffat och manipulerat för att kunna genomföra det stora bedrägeriet. Inte heller har det förekommit några offentliga debatter om vilka konsekvenserna av en så stor invandring blir.

Idag ser vi facit men Sveriges Television och andra statliga propagandaorgan, myndigheter och organisationer fortsätter att dölja hur Sverige förändras och det huvudsakligen till det sämre.

Tensta-47T

Det nya Sverige: Mer betong och mer mångkultur

Demokratin är urholkad

1988 hölls i Sjöbo en lokal folkomröstning om flyktingmottagande till kommunen. Trots försök från Sveriges Television och annan media att styra debatten vanns folkomröstningen av Nej-sidan med 64,5 procent av rösterna medan Ja-sidan endast fick 31 procent.  Sedan dess har svenska myndigheter i ännu högre grad styrt debatter och beslut för att invandringskritiker inte ska kunna göra sig hörda mer än i sina egna forum.

Demografin förändras

Från att ha varit ett nästan 100 procent etniskt homogent land, ett tryggt och gott samhälle, minskar antalet etniska svenskar medan befolkningen totalt ökar på grund av invandring. Hur många som är att betrakta som etniska svenskar kan ingen säkert säga, men det kanske är omkring 60-70 procent av befolkningen. Oavsett det exakta antalet pågår en kraftig förändring som kan leda till att svenskarna blir i minoritet i sitt eget land och på längre sikt bara en liten folkspillra.

Politisk manipulation

I det tysta genomförs olika beslut som innebär att svenskarna förlorar rätten till det egna landet.

1975 fattade riksdagen i enighet beslut om att Sverige ska bli en mångkultur.

Den 24 november 2010 såg Fredrik Reinfeldt till – att i det tysta – ändra i grundlagen och skriva in att Sverige numera är ”mångkulturellt”.

Den 16 augusti 2014 höll Fredrik Reinfeldt talet ”öppna era hjärtan” som var en uppmaning till svenska folket att acceptera storskalig migration till Sverige i form av ”flyktingmottagande”. Då hade Sverige ändå ökat antalet migranter kraftigt, vilket Fredrik Reinfeldt personligen såg till. Under Reinfeldts tid som statsminister fick långt över 800 000 migranter uppehållstillstånd.

Under hösten 2015 öppnade den svenska regeringen dörren för storskalig migration av människor från Mellanöstern och Afrika och samtliga myndigheter var involverade i att placera ut dem över hela landet. Som mest kom det omkring 10 000 migranter i veckan. Statsminister Stefan Löfven sade: ”Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor.” Men den storskaliga migrationen handlade bara till liten del om ”människor som flyr från krig”. De flesta var lycksökare och hade dessutom redan passerat länder där de hade kunna få skydd om de hade varit verkliga flyktingar. Den svenska staten med alla sina myndigheter samordnade mottagandet och bidrog på det sättet till något som mest liknade en kollektiv självmordspolitik.

2016 införde Socialdemokraterna en Bosättningslag (Lag 2016:38) som innebär att alla kommuner är tvingade att ta emot ”nyanlända invandrare” utan att kunna överklaga sådana beslut.

2016 fick 163 005 migranter uppehållstillstånd och när Stefan Löfven senare låtsades strypa delar av migrationen hjälpte Sveriges Television till att sprida lögner och myter som inte hade med verkligheten att göra. SVT framställde nu migrationen som ”liten”. Allt för att hjälpa Löfven att framstå som ansvarsfull.

Multikriminella tar över landet

2019 ser vi hur det gamla trygga Sverige krackelerar i sina grundvalar med grov brottslighet som riktar sig mot alla. Ungdomar och åldringar rånas och misshandlas brutalt i större utsträckning än någonsin, inbrott, skjutningar och bombdåd inträffar så ofta att Sverige är ett farligt land att leva i.

I november framträdde Stefan Löfven i SVT Agenda där han fick frågor om det dödliga våldet i Sverige och sade att ”vi kanske inte såg det komma”. Men det finns andra som har sett det komma sedan åtminstone 1990-talet och varnat för ”vad som kan komma”. 

Nu har det kommit och det kommer att bli mycket värre eftersom Sverige fortfarande är totalitärt när det kommer till migrationspolitiska frågor. Det är i praktiken inte tillåtet att offentligt ifrågasätta det mångkulturella projektet som kan innebära döden för Sverige.

Därför är många myndigheter och media nu involverade i kampanjer för att tysta vissa röster som talar klarspråk om tillståndet i landet. Sveriges Television och andra TV-kanaler hjälper gärna till att manipulera debatter, vinkla och ljuga för att styra debatter för att dölja att svenska folket håller på att förlora sitt land.

Som av en händelse låter SVT och TV4 politiker från Moderaterna och Liberalerna uttala sig kritiskt om den accelererande brottsligheten. Men de är medskyldiga till de problem vi ser idag.

Antal uppehållstillstånd per år och vilka regeringar som varit ansvariga.

  1970 fick 77 326 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1971 fick 42 615 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1972 fick 29 894 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1973 fick 29 443 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1974 fick 37 430 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1975 fick 44 133 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1976 fick 45 492 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Olof Palme (S) till 8 oktober, Torbjörn Fälldin från 8 oktober.
  1977 fick 44 005 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Torbjörn Fälldin (C)
  1978 fick 36 187 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Torbjörn Fälldin (C) till 18 oktober, Ola Ullsten (FP) från 18 oktober.
  1979 fick 37 025 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ola Ullsten (FP) till 12 oktober, Torbjörn Fälldin (C) från 12 oktober.
  1980 fick 39 426 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Torbjörn Fälldin (C)
  1981 fick 32 272 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Torbjörn Fälldin (C)
  1982 fick 30 381 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Torbjörn Fälldin (C) till 8 oktober, Olof Palme (S) från 8 oktober.
  1983 fick 27 495 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1984 fick 31 486 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1985 fick 33 127 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Olof Palme (S)
  1986 fick 39 487 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Olof Palme † (S) till 28 februari, Ingvar Carlsson (S) från 1 mars.
  1987 fick 42 666 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Ingvar Carlsson (S)
  1988 fick 51 092 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Ingvar Carlsson (S)
  1989 fick 65 866 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Ingvar Carlsson (S)
  1990 fick 60 048 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Ingvar Carlsson (S)
  1991 fick 49 731 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ingvar Carlsson (S) till 4 oktober, Carl Bildt (M) från 4 oktober.
  1992 fick 45 348 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Carl Bildt (M-  1993 fick 62 872 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Carl Bildt (M)
  1994 fick 83 598 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Carl Bildt (M) till 6 oktober, Ingvar Carlsson (S) från 6 oktober.
  1995 fick 45 887 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Ingvar Carlsson (S)
  1996 fick 39 895 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ingvar Carlsson (S) till 22 mars, Göran Persson (S) från 22 mars.
  1997 fick 44 818 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  1998 fick 49 391 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  1999 fick 49 839 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2000 fick 58 659 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2001 fick 60 795 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2002 fick 64 087 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2003 fick 63 795 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2004 fick 62 028 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2005 fick 65 229 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Göran Persson (S)
  2006 fick 95 750 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Göran Persson till 6 oktober, Fredrik Reinfeldt från 6 oktober.
  2007 fick 99 485 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2008 fick 101 171 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2009 fick 102 280 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2010 fick 98 801 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2011 fick 96 467 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2012 fick 103 059 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2013 fick 115 845 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Fredrik Reinfeldt (M)
  2014 fick 126 966 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Fredrik Reinfeldt (M) till 3 oktober, Stefan Löfven (S) från 3 oktober.
  2015 fick 134 240 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Stefan Löfven (S)
  2016 fick 163 005 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Stefan Löfven (S)
  2017 fick 144 489 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Stefan Löfven (S)
  2018 fick 132 602 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Stefan Löfven (S)
  2019 fick 119 568 migranter uppehållstillstånd i Sverige: Ansvarig statsminister var Stefan Löfven (S)

Ansvariga statsministrar som tillsammans släppt in över 3 miljoner migranter.

Olof Palme 14 oktober 1969 – 8 oktober 1976
Torbjörn Fälldin 8 oktober 1976 – 18 oktober 1978
Ola Ullsten 18 oktober 1978 – 12 oktober 1979
Torbjörn Fälldin 12 oktober 1979 – 8 oktober 1982
Olof Palme 8 oktober 1982 – 28 februari 1986
Ingvar Carlsson 1 mars 1986 – 3 oktober 1991
Carl Bildt 4 oktober 1991 – 7 oktober 1994
Ingvar Carlsson 7 oktober 1994 – 22 mars 1996
Göran Persson 22 mars 1996 – 6 oktober 2006
Fredrik Reinfeldt 6 oktober 2006 – 3 oktober 2014
Stefan Löfven 3 oktober 2014 –

För att förstå hur det kunde vara möjligt måste man förstå att politikerna placerade sina avdankade men lojala partipolitruker på olika myndigheter, i Sveriges Television och i statsradion där de bitit sig fast och går maktelitens ärenden. De arbetar för att genomföra olika globalistiska agendor och styr opinionen genom att dölja viktiga sanningar, ljuga och vinkla.

Det är inte goda människor som styr landet, det är onda människor som styr landet. Eller bara genomkorkade.

Samma ämne:

Etniska svenskar snart i minoritet
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land
Bara 5 miljoner svenskar kvar vid seklets slut
Mångkulturbeslutet måste upphävas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s