Orter, städer, landskap

Årjäng, Värmland

Årjäng, kommun, samt tätort, Silbodals socken, Nordmarks härad, Värmland, Argenge 1540. – Kommunen är namngiven efter tätorten, som har vuxit fram kring byn Årjäng. Namnet är sammansatt av genitiv ar av forsvenska a’å’, med syftning på läget vid Silbodalsälven, och ett ord gänge ’gångväg’. Bildat till verbet gånga (fornsvenska ganga). (Svenskt ortnamnslexikon)

I trakten kring Årjäng har det bott människor i tusentals år. Fornfynd har gjorts av flinta, dekorerad keramik och brända djurben från bl.a. älg. Älgbenen har daterats till omkring 3500-3000 f.Kr. Hällmålningar från stenåldern har upptäckts på flera öar som ligger i norra delen av sjön Stora Le. Alla målningar finns på branta berg och föreställer olika djur som renar, hjortar, björnar och ormar, men även människor. Alla motiv är målade med rödockrafärg, vilket var vanligt förekommande i forntiden. Det finns också gravrösen och stensättningar från bronsåldern. I ett av gravmonumenten hittades ben som har daterats till omkring 760-370 f.Kr. Inför begravningen hade platsen preparerats med rödfärgad jord som hämtats från en annan plats. Rödockran som användes i olika sammanhang hade en rituell betydelse.

Ett spännande fynd som gjorts är en kruka från 1000-talet som hittats i Backa i Årjäng. En kopia av krukan har idag tagits fram av konstnären Gerd Wahlström vilket var ett trevligt initiativ.

Under 1200-talet började kyrkor byggas i samband med att kristendomen fick fäste även här. Under 1500- och 1600-talet förekom stridigheter mellan Sverige och Norge (när det var danskt styre) där byarna på den svenska sidan om gränsen brändes ned flera gånger. Under det skånska kriget 1675-1679 skövlades hus och gårdar längs gränsen mellan Värmland och Norge. På Borgåsen i Källtegen (Blomskog, Årjäng) uppfördes vid tiden omkring sekelskiftet 1600-1700 en staty byggd av lösa stenar för att den skulle se ut som en soldat på vakt. 

Årjängs marknad har anor sedan 1600-talet och var liksom många andra marknader först en plats när folk kunde sälja kreatur, hantverk och livsmedel. Marknaden arrangerades två gånger om året, en i februari och en i september. Nu arrangeras marknaden den tredje helgen i september under tre dagar. 

Tidiga industrier

I Lennartsfors byggdes på 1500-talet en vattenkvarn och senare ett vattendrivet sågverk. 

Vid Järnsjöns utflöde anlades år 1721 Snarkils manufakturverk som 1829 fick privilegium för stångjärnssmide. Företaget producerade spik och redskap till slutet av 1876 då tillverkningen upphörde.

År 1721 anlades Karlsfors bruk som 1728 fick stångjärnshammare. Idag finns ingenting kvar av bruket.

Gustavsfors bruk anlades 1747 av bröderna Nils och Jöns Koch. Där bedrevs ståltillverkning tillsammans med Billingsfors bruk och Bäckefors bruk. Gustavsfors lades ned som järnbruk 1870 och efter det skapades istället en pappersindustri. En av Sveriges största pappersmasseindustrier skapades 1874.

Värmländsk industrihistoria berättar om Gustavsfors:

Under några år på 1890-talet fanns i Gustavsfors ett pappersbruk som tillverkade omslagspapper, men detta överflyttades snart till Skåpafors, där fabriken även drev ett dubbelramigt sågverk. I början av 1900-talet tillkom vid Krokfors en ny fabriksanläggning och man uppförde där ett träsliperi, som nedlades 1927. Istället anlades ett elkraftverk för kraftleverans till Gustavsfors.

1944 uppgick Gustavsfors Fabrikers AB i Billingsforskoncernen och kort tid därefter nedlades sulfatfabriken och sulfatmassetillverkningen centraliserades till Billingsfors. Istället startades en fabrik för tillverkning av mineralull 1948. Denna nedlades dock efter några år och 1956 bildades Gustavsforsverkens AB med grovplåtarbeten som ändamål. Även denna verksamhet upphörde dock snart.

I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen ut på många håll i landet och till Årjäng kom tågtrafiken i december 1928 när ett spår öppnades mellan Åmål och Årjäng. 1991 lades trafiken ned, men en del av banan drivs idag som museijärnväg av Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg.

I slutet av 1800-talet hade det område som idag är Årjängs kommun omkring 20 000 invånare, medan det idag bor omkring 10 000 invånare där.

I slutet av 1800-talet hade området som idag är Årjängs kommun nästan 20 000 invånare. Dagens invånarantal är cirka 10 000.

Förutom en vacker natur så finns flera sevärdheter i Årjäng. Här är några:

Lennartsfors slussar
Töcksfors slussar
Gustavsfors sluss
Borgåsgubben i Blomskog
Långelanda tingshus
Ögårn i Dusserud
Trankils kyrka
Karlanda hembygdsgård

Socialdemokraterna söndrar landet

Årjäng är en av alla kommuner där Socialdemokraterna har starkt stöd trots deras brister och farliga migrationspolitik som söndrar landet. Socialdemokraterna bedriver en låt-gå politik som tar mera hänsyn till FN, EU och andra internationella organisationer än till svenska folket. På riksnivå skänker de bort miljarder av skattebetalarnas pengar samtidigt som vi har 350 000 fattigpensionärer i Sverige varav många knappt har råd att äta ordentligt. 

Kommunalvalet i Årjäng 2014:

S: 29,75 % av rösterna
C: 24,50
KD: 13,67
FP (L): 11,00
M: 8,50
SD: 7,24
MP: 2,46
V: 1,39

Kommunalvalet i Årjäng 2018:

S: 35,39 % av rösterna
KD: 19,57
C: 15,67
SD: 10,82
M: 8,89
L: 5,33
MP: 2,20
V: 1,92

I valet 2014 gick Fredrik Reinfeldt ut och uppmanande svenskarna att ”öppna era hjärtan” för storskalig invandring. Då hade den moderatledda regeringen sedan 2006 släppt in omkring 800 000 migranter och ville att massinvandringen skulle fortsätta. Det var för övrigt den politiken som de flesta av partierna i riksdagen stod bakom. Sverige skulle inte få vara svenskarnas land, vi skulle skänka bort det till hela världen som skulle få komma hit och slå ned sina bopålar utan att svenska folket ens tillfrågades. Den som hade invändningar mot den politiken skulle demoniseras. Centerpartiets Annie Lööf har också ställt sig bakom en i stort sett gränslös invandring, för att inte tala om Socialdemokraterna som sedan 1975 verkat för att upplösa det svenska Sverige genom en rad beslut från införande av mångkultur till att göra Sverige mångetniskt och sedan 1994 öppet samarbeta med muslimska föreningar för att underlätta islams utbredning i vårt land. Allt det har kunnat ske med understöd av TV och annan media som propagerat för huvudsakligen en socialdemokratisk politik.

Stefan Löfven är dock på väg att slå Fredrik Reinfeldts rekord i antal migranter. Regeringen Reinfeldt släppte in omkring 800 000 migranter mellan 2006 och 2014 och Stefan Löfven har under sin regeringstid hittills släppt in omkring 900 000 migranter, varav de flesta kommer från Mellanöstern och Afrika. Trots den bisarra politiken röstar invånarna i Årjäng på partier vars politik innebär att svenskarna kommer att bli i minoritet i sitt eget land om ca 2-3 decennier och enligt beräkningar av en finsk forskare blir muslimerna i majoritet i Sverige ca år 2070. Väljarnas barn och barnbarn kommer att gå en dyster framtid till mötes för att deras föräldrar inte förstod bättre än att värna om det egna landet och dess goda värden.

Även om Årjäng inte är lika illa drabbat som många andra orter där det knappt bor några svenskar kvar, som Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö och olika ”utanförskapsområden” i många större städer, så är den nuvarande socialdemokratiska politiken en katastrof för Sverige. De socialdemokratiska politikerna som står bakom den skadliga politiken tycks inte begripa konsekvenserna av sina handlingar.

I Årjäng har den socialdemokratiske politikern Daniel Schützer utmärkt sig genom sitt språkbruk när han i april 2021 kallade författaren och debattören Katerina Janouch för ”Jävla rasistsvin”. Janouch skriver på sin blogg:

”En av dem som använder sig av ett grovt språk och hatretorik på sociala medier är den socialdemokratiska ordföranden i Årjängs kommun, Daniel Schützer. Jag blir alltid lika häpen när det händer. Alla andra ska vakta sin tunga, men socialdemokraterna kan kalla människor för gris och svin och ännu värre. När man inte har några argument eller för den delen idéer om hur man ska hantera ett urspårat samhälle, vars urspårning man själv är orsaken till, ja då kan retoriken bli riktigt ful.”

En fråga man bör ställa är hur en person överhuvudtaget kan tilltala en kvinna på det sätet. Om det finns människor i Årjäng som röstar på en sådan politiker är det bara tragiskt. Socialdemokratiska politiker tycks inte ha några vettiga argument att komma med mot sina politiska motståndare, utan väljer att spotta ur sig glåpord. Inte undra på att det ser ut som det gör i landet. Delar av Sverige håller på att bli rövarnästen snarare än civiliserade och trygga områden, och det med socialdemokraternas goda hjälp. 

Minskande befolkning

1870 bodde nästan 20 000 invånare i kommunen och 1960 hade antalet minskat till 11 451 personer. 2015 hade kommunen 9 869 invånare och hela 2 000 av dem var utrikesfödda. Befolkningsantalet minskar och har gjorde det länge. 

Om politikerna hade velat upprätthålla antalet invånare så hade det inte varit så svårt att göra det. Men när politikerna försvarar stor invandring med argumentet att ”vi behöver fler invånare” så bevisar det deras inkompetens. Om de hade ”behövt fler invånare” så hade de lockat dit fler svenskar från överbefolkade storstäder och erbjudit dem en plats i kommunen. Det finns många svenska familjer som vill flytta till mindre orter från miljonprogramområden och de hade kunnat erbjudas bostad och dessutom kanske kunnat tillföra någon kompetens utan att belasta skattebetalarna med språkkurser, tolkhjälp och andra utgifter och dyra kostnader till migranter. En sådan politik hade alla vunnit på. Inte minst nästa generation svenskar som då skulle kunna få bo i ett tryggare land och ha en framtid även för deras efterkommande.

Samma ämne:

Sanningen om Socialdemokraternas koppling till islam
Etniska svenskar snart i minoritet
Tage Erlanders (S) kungsord
Kommer Sverige att gå under?
Massinvandring till döds
Så tystar makteliten obekväma röster i Sverige
Märta Stenevi (Miljöpartiet) ger ett mycket förvirrat intryck
Ylva Johansson (S) vill ha MER invandring
Socialdemokraternas Sverige – våld, överfall och rån varje dag
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Filipstad, Värmland
Lesjöfors, Värmland
Avfolkningen i Värmland
Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970
Gunnar Sandelin om tillståndet i Sverige
Är Sverige ett ockuperat land?
Den socialdemokratiska bluffen om PISA
Så tänker den styrande makteliten förgöra Sverige
Lägg ner Sveriges Television

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s