Författararkiv

Kulturbilder

Svenska kulturbilder är texter och bilder från Sverige förr och nu.

Torsby, Värmland

Torsby, kommun, samt tätort, Fryksände socken, Fryksdals härad, Värmland. Toresbyn 1540. – Tätorten har vuxit fram kring ett järnbruk, grundat på 1690-talet. Namnet, som urspungligen avsåg en gård, innehåller mansnamnet Tore (fornsvenska […]