Orter, städer, landskap

Hoting, Strömsund, Ångermanland

Hoting, tätort, Tåsjö socken, Ångermanland. Håttvng 1543. Tätorten är framvuxen strax invid byn Hoting kring en järnvägsstation vid en 1914 öppnad linje. Förmodligen har Hoting äldst varit namn på Hotingsjön (i Hottængs Sio 1482 avskr. men möjligen äldst omnämnd redan 1273. Byn är belägen vid sjön. Namnet kan vara bildat till ett med fornsvenska hvater, dialekternas vat(er) ’flink, hurtig’ e.d., besläktat ord med syftning på snabbt flytande vatten i en på vintern öppen strömfåra nära stranden vid Andersnäset. (Svenskt Ortnamnslexikon)

Trakten kring Hoting har varit befolkad sedan stenåldern och på Långön finns vikingatida gravfält med gravar daterade till omkring 900 e.Kr.  med brända ben av människor och djur. Det finns också gravar från 1000-talet där de döda begravts i träkistor. Fynd har gjorts av textilier, rester av pälsar, yxor och knivar av järn, föremål av brons, pilspetsar och silvermynt. Några av föremålen har kommit hit via handelsvägar från Orienten. Ett föremål som hittades var en pung av skinn från en varanödla. Gravskicket på Långön är skandinaviskt men spår av hittad samisk keramik tyder på att här har funnits en handelsplats där byte av varor förekommit.

På Långön finns också fångstgropar. De är vanliga i norra Sverige och har använts sedan stenåldern. Fångstgroparna är vanligen 3-4 meter i diameter och 2,5 djupa. Groparna doldes av grenar och mossa som blev fällor för älg, varg, vildren och ibland björn. Jakt med fångstgrop förbjöds 1864.

År 1925 invigdes järnvägssträckan från Forsmo till Hoting som blev en tvärbana mellan Inlandsbanan och Stambanan genom övre Norrland. Det blev då möjligt att frakta bland annat timmer och annat gods till industrier vid kusten. Före 1985 användes banan också för persontrafik.

Ett av flera företag som startats i Hoting är Mählers som grundades av Hans Oskar Mähler 1895. Företaget reparerade och tillverkade jordbruksredskap. När sonen Johan tog över 1919 öppnades också en bilverkstad. Därefter tillverkades hästplogar och lastbilsplogar. 1972 flyttade företaget till Rossön. Sedan 2009 ägs företaget av verkstadskoncernen Engcon.

Det finns många duktiga småföretagare i Hoting och i övriga landet som lagt grunden till ett välmående samhälle.

Idag är det tydligt att det tidigare trygga och välmående landet befinner sig i förfall. Vad är det som har hänt?

En nedgång för många inhemska näringar började under 1960-talet när vi slutade skydda viktiga industrier och tillät frihandel. Flera näringsgrenar som varit betydelsefulla kollapsade när vi tillät import från lågprisländer. Textilindustrin är ett exempel på hur en näringsgren föll samman på grund av frihandel och en begynnande globalisering. Stora delar av produktionen idag finns i Asien. När vi gick med i EU gjorde det fria flödet av personer, varor, tjänster och kapital också att fler utländska uppköp av företag och egendom kunde göras. När vi översköljdes av varor från andra länder utkonkurrerades många småföretag som inte kunde hävda sig mot multinationella företag med stora resurser som kapade åt sig av den svenska marknaden. 

När jordbruken lades ned i allt snabbare takt påverkade det landsbygden och möjligheterna att bo och leva där.  Norrland drabbades särskilt hårt vilket vi ser resultat av idag med övergivna hus och gårdar. Folk har tvingas lämna sina hem och flytta till större orter eller städer. Urbaniseringen har gått mycket snabbt i Sverige, snabbare än på andra håll i Europa och är en följd av en medveten politik. Statliga Boverket menar att 70 procent av folkökningen sker i de tre största storstäderna. Stockholm län väntas öka till tre miljoner invånare år 2040 när landsbygden fortsätter att tömmas på invånare och inflödet av migranter fortsätter i oförminskad takt med minst 100 000 migranter om året. Hoting kanske är helt avfolkat om 20-30 år eller så har befolkningen bytts ut mot migranter, vilket har skett på andra platser i landet.

När man ser hur politikerna sköter landet och hur Strömsund och Hoting har börjat förändras går det att dra paralleller till andra orter som genomgått radikala förändringar. Rosengård, Angered, Rinkeby, delar av Borås, Linköping, Västerås, Nyköping, Södertälje, Trollhättan, Lysekil och de flesta andra större städer, men även en del mindre orter har förvandlats till oigenkännlighet från lugna trivsamma områden till no-go-zoner. Ett av många exempel är hur Socialdemokraterna rev ett trevligt villaområde i Hagalund i Solna utanför Stockholm och uppförde åtta jättelika 14 våningar höga och 100 meter breda betonghus.

Blanche Sande skriver i ett reportage om utanförskapsområden:

”Vissa utanförskapsområden kan man identifiera med blicken. Ju högre, större och gråare betongenheter, desto mindre chans att man tittar på ett välbeställt, fridfullt område.

Rosengård i Malmö är inte ett sådant utanförskapsområde. Det är ett av Sveriges mest kända, men hade man inte känt igen det från media hade det vid första anblicken kunnat vara vilket miljonprogram som helst. I själva verket är det ett av Sveriges 22 särskilt utsatta områden, karaktäriserat av kriminalitet, extremism och en parallell samhällsstruktur som gör det svårt eller omöjligt för polisen att göra sitt jobb där.”


År 2015 hade Hoting 648 invånare. Hoting är en liten ort med sjunkande antal invånare på grund av utflyttning och låg nativitet. Den trenden hade kunnat åtgärdats för länge sedan om lokalpolitikerna hade gjort något konkret åt situationen. Dels hade man kunnat föreslå inflyttning av svenskar som vill lämna mångkulturella områden som numera är otrygga och farliga att vistas i. Hoting (eller Strömsunds kommun) hade kunnat locka med boende i en liten trygg ort med mycket natur och dessutom locka företagare som skulle kunna göra skillnad. Om nativiteten dessutom varit låg länge hade man kunnat uppmuntra svenskar att bilda familj och ge dem förmåner som viss skattebefrielse eller annat om de födde flera barn och stannade kvar.

Men vad gjorde då de mycket tanklösa och socialdemokratiska politikerna? Svaret är att de har importerat hundratusentals människor och inbillat sig att det skulle medföra några särskilda fördelar för landet. Politikerna har också försökt inbilla väljarkåren att det gagnar landet att vi får hit stora skaror människor från Mellanöstern och Afrika. De har vädjat till människors känslor och försökt förklara att det är synd om människor i världen och att de måste komma just till Sverige. ”Vi måste hjälpa människor på flykt” är en vanligt förekommande fras som yttras, men den frasen baserar sig på en bluff där baktanken med massmigration till Sverige egentligen är att ändra på den nationella identiteten, upplösa det tidigare homogena landet och skapa ett allemansland för vem som helst att söka sig till. Den av Socialdemokraterna påbjudna ”internationella solidariteten” innebär att svenskar inte längre har rätt till sitt eget land och att vi ska tvingas sörja för uppehälle åt befolkningar från tredje världen som plötsligt bara finns här – i vårt land.

Politikerna som fattar besluten tar själva inget som helst ansvar för följderna av sin politik. När brottsligheten ökar, tar de inte ansvar. När kostnaderna skenar tar de inte ansvar. När sociala problem uppstår tar de inte ansvar. De fattar beslut som påverkar landet för all framtid men frånsäger sig allt ansvar när det visar sig vilka följderna blir.

Under ”flyktingkrisen” 2015 öppnades flera asylboenden på kort tid i Strömsund, bland annat ett i den lilla orten Norråker, ett i Gäddede och ett i Hoting. Hotell Raivi i Hoting tecknade avtal med Migrationsverket och erbjöd sig att bli ett asylhärbärge för 150 migranter, de flesta från Afrika, Afghanistan, Syrien och Iran. 

År 2015 välkomnade Eva Pettersson och Hervor Dahlén från ”Bygdens Framtid” migranterna till Hoting med orden ”De är mycket välkomna hit”. Till lokaltidningen ÖP säger de:

”Det här är lika spännande för allihop, och det är väldigt positivt för byn att de kommer hit. Dels kan vi göra något för människor som behöver hjälp, och med lite tur kan vi få någon att stanna kvar. Flera har fina utbildningar, och det vore synd att inte ta tillvara på det, säger Eva Pettersson som själv har fått anställning som platschef på asylboendet.

Hon berättar att telefonen gått varm på Bygdens framtid, av samtal från människor som vill hjälpa till på något sätt. Tillsammans med ägarna av Hotell Raivi, företaget Sogima Invest, organiserar de nu insamlingar av vinterkläder, leksaker, barnvagnar och annat som kan komma till användning.”

Varför det är ”positivt” att det kommer många från Mellanöstern till Hoting förklaras inte. Skulle det inte kunna vara positivt om det kom svenskar till Hoting om man nu vill ha fler invånare?

Ungefär samtidigt gick kommunalrådet Susanne Hansson (S) i Strömsund ut och meddelade hur gärna hon och kommunen vill ta emot fler migranter.

”Vi har redan bestämt oss för att se tillströmningen av människor som en resurs. Vi behöver bli fler och då måste vi vara en attraktiv kommun för både invandrare och de som redan bor här.”

Är det omöjligt för socialdemokrater att se svenskar som en resurs. Vi har redan mängder av områden som är farliga att bo och vistas i. Politikerna, huvudsakligen socialdemokratiska sådana, tycks vilja göra hela landet till ett gigantiskt ”utanförskapsområde” i stället för att skapa trivsamma orter där folk kan känna trygghet och framtidstro.

Hur har invånarna i Hoting röstat?

Valresultat 2010 i Hoting

S: 47,77 % av rösterna
M: 17,52
Rättvis demokrati: 11,62
V: 8,60
C: 8,44
SD: 3,50
FP (L): 1,11
KD: 0,80
MP: 0,48

Valresultat 2014 i Hoting

S: 51,91 % av rösterna
M: 13,19
C: 9,72
V: 8,85
Rättvis demokrati: 8,51
SD: 5,56
MP: 1,39
KD: 0,35
FP (L):0,35

Valresultat 2018 i Hoting

S: 43,42 % av rösterna
C: 19,46
M: 13,51
SD: 7,93
Rättvis demokrati: 7,39
V: 6,67
KD: 0,72
MP: 0,54
L: 0,18

Valresultat i Strömsund (där tätorten Hoting ligger) 2018

S: 45,17 % av rösterna
C: 19,04
M: 10.67
SD: 10,38
V: 6,69
Rättvis demokrati: 5,14
MP: 1,33
KD: 0,97
L: 0,46

Invånarna har röstat på en politik som innebär att migrationen till Sverige, Strömsund och Hoting kommer att pågå i all evighet. Det är tveksamt om man förtjänar sitt land om man så lätt överger det. Om det nu är några problem i Hoting med avfolkning, utflyttning eller annat så kan man ju inte sitta med armarna i kors och låta orten förfalla ännu mer. Då gör man något åt det. Är man inte kapabel att lösa några problem bör man som politiker avgå.

I Tåsjö socken norr om Hoting syns samma slags negativa befolkningsutveckling som i många andra orter, särskilt i Norrland. 1940 hade socknen 4 255 invånare. Sedan 1960-talet har antalet invånare minskat snabbt och 2010 hade socknen 1 572 invånare. 

I Tåsjö finns finns sedan 1934 en hembygdsförening som samlar föremål och byggnader från trakten för att påminna om hur livet var förr. Flera intressanta och välskötta byggnader från 1700- och 1800-talet som är tidsenligt inredda finns bevarade och kan besökas under sommartid. Ett par byggnaderna är ett härbre från 1791 och en mangårdsbyggnad från 1865 inredd med bruksföremål från trakten.

I Hoting finns travbanan Hotingtravet där man sedan 1967 utövar travsport. Den 800 meter långa drivs av Västra Ångermanlands Travsällskap som grundades 1957 och man tävlar tre dagar om året i juli månad.

Samma ämne:

Någonstans i Norrland
Avfolkningsbygder i Ångermanland

Arkitekturupproret
Borlänges förfall
Borås
Dikanäs, Lappland
Glommersträsk
Hallstahammar
Hallstavik, Norrtälje
Lysekil är en totalt misskött kommun
Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Sollefteå i Ångermanland
Sorsele, Lappland
Söderhamn, Hälsingland
Tibro, Västergötland
Upplands Väsby som misskött kommun
Uppsala i fritt fall
Vingåker, Södermanland
Vällingby som misslyckat experiment

Liknande ämnen:

Ett trasigt folk behöver hitta kompassen
Polisen Peter Springare om brottsutvecklingen
Lägg ner Sveriges Television
Gunnar Sandelin om tillståndet i Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s