Orter, städer, landskap

Dals Långed, Bengtsfors

Dals Långed, tätort, Steneby socken, Vedbo härad Dalsland. Långeds pappersbruk har givit upphov till tätorten, vars namn innehåller ed ’passage mellan eller utmed vatten’ med syftning på en gångsträcka utmed den strida Långeströmmen. Det särskiljande Dals åsyftar ortens läge i Dalsland. (Svenskt ortnamnslexikon)

Dals Långed ligger i Bengtsfors kommun. Trakten kring Dals Långed har varit befolkad sedan stenåldern. Fynd av gravrösen från bronsåldern, fornborgar och gravfält från järnåldern pekar på bofasta samhällen under historisk tid. På 1840-talet anlades en såg i Steneby socken och senare uppfördes en kvarn, men verksamheterna lades ned i samband med att ett träsliperi grundades. Initiativtagare till sliperiet var Carl Fredrik Waern, som senare blev finansminister. När fabriken stod färdig var den en av de största träsliperierna i Sverige.

När Dalslands kanal anlades på 1860-talet var det positivt för Långed då kanalen gick genom orten och en slusstation anlades där. Kanalen gjorde att handeln med Göteborg kunde öka. Vid varje sluss uppfördes slussvaktarbostad och andra byggnader som gjorde nytta förr, men idag är minnesmärken över en svunnen tid.

År 1778 anlades Katrineholms bruk i nuvarande Mustadsfors. Järnindustrin vid bruket lades ned 1860 och den norska företaget O. Mustad & Son anlade ett bruk på platsen 1898. Företaget startade hästskosömtillverkning och blev mycket framgångsrikt. 

I samband med en lågkonjunktur där försäljningen av pappersmassa minskade startades 1883 ett pappersbruk och 1888 startades en sulfitmassefabruk. Fabriken brann ned 1902, men byggdes upp igen 1906. Några år senare stod produktionen stilla.

Järnvägsnätets utbyggnad gjorde att kommunikationerna kunde förbättras. Den första järnvägen kom till Steneby 1895 när Uddevalla-Lelångenbanan anlades. Den trafikerade mellan Uddevalla och Bengtsfors fram till 1960 och när den lades ned blev den gamla banvallen vandringsled och cykelled.

Den goda tillgången på vatten gjorde att ett vattenkraftverk uppfördes i Långed 1909-1910. 1918 bildades Billingsfors-Långed AB genom en sammanslagning av Billingsfors bruk och Långeds bruk.

När en ekonomisk nedgång drabbade samhället på 1930-talet började bruket producera glättat papper som journalpapper och konceptpapper. Under 1940-talet producerades pappersemballage och senare pappersmuggar. Ett nytt blekeri startades 1943

Stenebyskolan som startade 1934 har konst, slöjd och hantverk som huvudsaklig inriktning. Skolan drivs idag av Göteborgs universitet och Bengtsfors kommun.

Kommunvalet 2014 i Bengtsfors (som Dals Långed ligger i):

S: 43,59 procent av rösterna
C: 17,84
M: 15,28
SD: 8,43
FP (L): 5,06
V: 3,52
KD: 3,45
MP: 2,27

Kommunvalet 2018 i Bengtsfors (som Dals Långed ligger i):

S: 37,06 procent av rösterna
M: 19,20
C: 17,09
SD: 13,68
V: 4,28
KD: 3,78
L: 3,65
MP: 1,08

Den politiska trenden är ungefär likadan som på många andra håll. Sverigedemokraternas ökning är väljarnas protest mot den extrema migrationspolitiken. Den socialdemokratiska minskningen beror på att många väljare tröttnat på massinvandringen som skapar oerhörda problem i vårt samhälle, inte minst stora kostnader, demografisk obalans och importerad brottslighet.

1950 bodde 2 099 invånare i Dals Långed och år 2020 hade antalet minskat till 1 270 invånare.

Några av de främsta sevärdheterna är:
– Baldersnäs herrgård.
– Hällristningarna i Högsbyn i Tisselskogs socken.
– Det finns två kanalbåtar som turister kan göra turer med på Dalslands kanal och förbi Dals Långed.
– Steneby kyrka som började byggas på 1200-talet och fick sitt nuvarande utseende under 1700-talet.
– Skärbo naturreservat med torpet Skärbo från 1500-talet.
– Bågenhuset, ett museum med inventarier från 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.

Dals Långed är idag delvis en eftersatt ort som har förutsättningar att vara något bättre. Det är en ort som skulle kunna locka till sig fler svenskar från överbefolkade storstäder där mångkulturen har förstört mycket. Svenska barnfamiljer skulle kunna flytta dit och bidra till att lyfta orten. Även om Dals Långed också drabbats av problem är de inte större än att de går att rätta till. Mer om Dals Långed kan man läsa här.

Samma ämne:

Dalsland (Text från 1840)
Gårdsbutiker i Dalsland
Snäcke sluss, Mellerud
Högsbyns hällristningsområde, Bengtsfors
Bengtsfors, Dalsland
Gammelgården, Bengtsfors
Museet Halmens hus, Bengtsfors

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s