Sevärda platser

Bilder från Budapest

Ungersk historia präglas av många dramatiska händelser under landets utveckling. Området beboddes före kristi födelse av sarmater i väster och dacer i öster (av trakisk indoeuropeisk stam) samt av kelter och illyrier. Den illyriska civilisationen är en av Europas äldsta och de talade ett indoeuropeiskt språk. Dessa stammar bekämpades av romarna som skapade provinsen Pannonien för att försvara sig mot inträngande germanska och andra folkstammar. I norra Pannonien, i nuvarande Budapest, låg Aquincum som först var ett keltiskt fäste som romarna intog och byggde ut.

År 375 började nomadiska hunner invadera Europa från stäpper i öst, vilket blev början på folkvandringstiden som pågick mellan 400-talet och fram till 800-talet e.Kr. Det innebar stora påfrestningar för det romerska riket när olika germanska stammar, goter, vandaler, angler, saxare, lombarder, sveber, friser och franker trängdes västerut. Den romerska bosättningen i Aquincum övergavs. Hunnerna skapade ett rike under Attila och när han avled år 453 dröjde det bara ett år innan riket började falla sönder. Hunnerättlingarna slog sig ned i östra Europa, Centralasien och Kaukasus.

Ett med hunnerna besläktat folk, avarerna, slog sig ned på slättlandet i Pannonien och bildade ett rike tillsammans med slaviska stammar i mitten av 500-talet men krossades av frankerkungen Karl den store, som kröntes till romersk kejsare år 800. De pannoniska slaverna skapade flera mindre furstendömen. Dessa furstendömen bildade tillsammans det stormäriska riket omkring år 870 e.Kr. Riket försvagades efter strider med frankerna och försvann när magyarerna (ungrarna) dök upp. Magyarerna var en finsk-ugrisk stam med bakgrund i trakten kring Uralfloden som undanträngdes av besläktade stammar till ödsliga trakter mellan Dnjestr och Donau i nuvarande Rumänien.

Magyarerna var ett nomadfolk som fortsatte sin vandring till slätterna kring floden Theiss som är en biflod till Donau. Mellan 894 och 905 e.Kr. blev de herrar över bofasta och kristna slaver, men magyarerna fortsatte sina strövtåg till Italien, Frankrike, Tyskland och blandade sig med krigsfångar, slaver och de folk, bland annat kelter och romare, som kommit till Pannonien tidigare. Magyarernas tidigare hövding Árpáds ättlingar grundade en territoriell monarki med förbindelser till kristna konungahus och kristen kultur och skapade ett disciplinerat krigarfölje. Magyarhövdingen Géza (född ca 949) lät döpa sig och införa kristendomen medan sonen Vajk (född ca 975) förde det kristna arvet vidare. Geza tog namnet Stefan (István) och gav sonen Vajk samma namn. När Geza dog var övergången till kristendomen ännu inte helt genomförd. Många hedniska hövdingar regerade i olika självstyrande delar av det ungerska territoriet.

Gezas son fick som furste och sedan kung av Ungern namnet Stefan I den helige (István) och var kung 1000-1038. Han var gift med Gisela av Bayern och bjöd in tyskar, tjecker och italienare till landet som kom att utgöra basen för den kungliga makten. Stefan I fick ta emot konungakronan av påven och skapade sedan väl organiserade biskopsstift samt lyckades få de självständiga stamhövdingarna att underordna sig den nya statens ledning. Under ledning av Geza II (1141-1161) knöts nya kontakter med staterna i västra Europa samtidigt som städer grundlades och åkerbruk utvecklades. Från södra Tyskland och Flandern inbjöds människor till Ungerns nordöstra trakter. Under åren 1241-1242 härjade tatarer under Djingis Kans sonson Batu och vållade stor skada i landet. För att hjälpa Ungern på fötter togs nya grupper av tyskar emot och de bidrog till att skapa stabilitet i landet.

I början av 1500-talet gjorde turkar från Osmanska riket framstötar i Österrike och Ungern. Ett långvarigt krig med turkarna splittrade Ungern som befann sig under osmanskt välde fram till 1697 då Ungern fick hjälp av Österrike att frigöra sig från ockupanterna. Därefter styrde den österrikiska Habsburgätten Ungern fram till 1918. 1848 gjorde ungrarna ett försök att göra sig av med det österrikiska styret men försöket misslyckades när Österrike tog hjälp av ryska styrkor. Bildande av dubbelmonarkin Österrike-Ungern 1867 var en följd av ett minskat österrikiskt inflytande över Ungern och ett erkännande av ungerska folkets status.

Ungern ställde sig på Österrikes och Tysklands sida under första världskriget. År 1920 tvingade segrarmakterna Ungern att överge stora delar av sitt historiska territorium till Rumänien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Österrike och Italien.

Under andra världskriget deltog Ungern på axelmakternas sida. Efter kriget tog sovjetiska trupper som besegrat tyskarna tog över Ungern och förde bort 600 000 ungrare som krigsfångar. 200 000 av dem återkom aldrig utan försvann. Zolán Tildy blev premiärminister 1945-46 med sovjetiskt stöd. Han hade från början varit emot att Ungern skulle dras in i kriget och valdes 1946 till president. Han fick med sitt självständighetsparti fick 57 procent av rösterna men tvingades till en koalition med kommunister. Det sovjetliknande Ungerska arbetarpartiet lyckades sedan ta över makten och alla andra partier förbjöds. Under åren 1946-1948 genomgick landet med hot och terror en stor förändring i sovjetvänlig riktning.

År 1956 utbröt Ungernrevolten efter att premiärministern Imre Nagy försökt ta landet ur Warszawapakten och göra Ungern alliansfritt. Ungerns självständighetsförsök krossades brutalt av sovjetiska trupper där 2 500 ungrare dog och 13 000 skadades. År 1989 beslutade den ungerska regeringen att befria sig från banden till Sovjetunionen och bli mera självständiga. Den 23 oktober 1989 utropades Ungern till en självständig republik och 1990 hölls det första fria valet. År 1999 gick Ungern med i Nato och 2004 gick landet med i EU.

Ungefär 51 procent av ungerska folket är katoliker, 15 procent är kalvinister och 12 procent är lutheraner. Ungern är etniskt sett ett homogent land med 90 procent ungrare och 6 procent tyskar, slovaker, serber och rumäner. 4 procent av befolkningen är romer och det finns även en judisk befolkning som omfattar strax över 100 000 personer. Det bor ca 11 miljoner människor i Ungern och huvudstaden Budapest har 1,7 miljoner invånare och med sina ytterområden 2,5 miljoner invånare. I Ungern finns ytterst få utomeuropeiska invandrare.

Budapest

Huvudstaden Budapest är delad i två stadshalvor, Buda som ligger väster om floden Donau och Pest som ligger väster om floden. År 1361 blev Buda Ungerns huvudstad och 1873 slogs de tre städerna Buda, Pest och Óbuda ihop till en gemensam stad.

Budapest är känt för sina badhus med vatten från varma källor. Redan romarna hade badhus i sin stad Aquincum vars ruiner man idag kan skåda strax utanför Budapests centralort. Under den osmanska ockupationen anlade turkarna badhus. På Buda-sidan finns Rudas termalbad som anlades 1550 och har totalrenoverats men det turkiska inslaget finns kvar i anläggningen. På samma sida av staden finns Gellértbadet som ligger i samma byggnad som Hotell Gellért. Hotellet ligger intill Gellértberget där Frihetsstatyn finns och man har på samma plats en storartad utsikt över staden. På Pest-sidan finns Europas största badhus.

Den första kungliga bostaden i Budapest byggdes av kung Béla IV mellan 1247 och 1265 i närheten av det nuvarande slottet på Budasidan. I början av 1400-talet började man bygga slottet som smyckades ut med statyer och vapensköldar. Den sista fasen av slottsbygget slutfördes av Matthias Corvinus som renoverade det i tidig renässans-stil. Efter slaget vid Mohács (i södra Ungern) 1526 besegrades ungerska styrkor av turkarna. Turkarna bröt oprovocerat in i Ungern med 100 000 man och Ungern hade bara drygt 20 000 bondesoldater till sitt försvar. Ungerns endast 19-årige kung Ludvig, sju biskopar, flera hundra ungerska, böhmiska och kroatiska adelsmän dog tillsammans med 500 tyska landsknektar och omkring 10 000 ungerska bondesoldater. Turkarna förlorade ca 1 000 man. Ungern var sedan ockuperat av turkarna fram till 1697. År 1975 upptäcktes platsen för det blodiga slaget och man byggde en minnespark där.

Buda plundrades och brändes vid turkarnas ankomst, men slottet klarade sig. Däremot lade turkarna beslag på alla bronsstatyer och stora delar av slottsbiblioteket. Habsburgarna försökte flera gånger återta Buda. Misslyckade belägringar 1542, 1598, 1603 och 1684 orsakade stora skador. Det medeltida slottet förstördes under den stora belägringen år 1686 när Buda blev intaget av allierade kristna styrkor. Flera försök att bygga upp ett nytt slott gjordes men först i mitten av 1700-talet kom arbetet igång och 1769 kunde arbetet slutföras. Delar av slottet förstördes senare i bränder och beskjutning. Idag är slottet en del av världsarvet Budapest. Intill slottet finns Mattiaskyrkan vars äldsta delar är från 1200-talet.

Parlamentsbyggnaden är den nästa största parlamentsbyggnaden i Europa. Byggnaden i nygotisk stil invigdes 1894 och blev parlamentsbyggnad 1902.

Sankt Stefansbasilikan är en romersk-katolsk basilika i Budapest. Den är uppkallad efter Ungerns första kung, Stefan I av Ungern, som regerade mellan 975 och 1038. Hans mumifierade hand finns i basilikan. Byggnaden stod färdig 1905 och är en av de främsta turistattraktionerna i landet.

Hjältarnas torg är ett stort torg i centrala Budapest där Millenniummonumentet finns med ryttarstatyer över hövdingar för den sju magyariska stammar som grundade Ungern under 800-talet. Där finns också statyer över 14 statsmän som har haft extra stor betydelse för den ungerska nationen.

Stora saluhallen är ett populärt besöksmål för många. Här finns inte bara frukt, grönsaker, ost och kött utan också ett våningsplan med souvenirer, kläder och hantverk.

Ungerska statsoperan ligger på den kända paradgatan Andrássy út. Bygganden i nyrenässans skapades av arkitekten Miklós Ybis och blev klar 1884.

House of Terror är ett museum och minnesplats för offren för den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. Fastigheten som museet ligger i har varit högkvarter för bägge regimer och i källaren finns fängelsehålor.

Budapest anses vara en av de vackraste städerna i Europa. Staden har rankats som Europas sjunde mest idylliska stad att bo i (av Forbes) och som värdens näst bästa stad (av Condé Nast Traveller).

Sevärdheterna är många och varje hus har sin egen spännande historia. Staden är relativt förskonad från moderna byggnadskomplex i glas och betong och har behållit sin ursprungliga karaktär. Drottninggatan i Stockholm är rena plågan att vistas på i jämförelse med de främsta gågatorna i Budapest. Butikerna och restauranger i Budapest har ofta inhemsk karaktär medan Drottninggatans matställen representeras av allt utom inhemsk karaktär.

I Budapest kan man bara se enstaka tiggare, medan man i Stockholm ser dem överallt. I stort sett ingen skänker pengar till dem i Budapest. Där finns också ett par tiggarstatyer som är så välgjorda att många tror det är verkliga tiggare som döljer sig under ytan.

Tunnelbanan i Budapest är världens näst äldsta och öppnade 1896. Världens äldsta tunnelbana är City & South London Railway i London.

Turist i Budapest

Som turist i Budapest slås man av stadens alla välbevarade hus, alla vackra parker och gågator. Gågatan Váci utca innehåller mängder av småbutiker och restauranger. Atmosfären är trevlig, priserna i jämförelse med Sverige låga. Maten är för det mesta god och vällagad och det serveras ofta ungerska rätter. Uteserveringar finns överallt och vart man än går är folk vänliga och artiga. Ungrarna är ofta prydliga och välklädda och det är sällsynt att se ovårdade eller tatuerade människor som man ofta ser i Sverige.

Längs promenaderna ser man istället kvinnor och män i alla åldrar gå hand i hand betydligt oftare än vad man kan se i Sverige. Ungrarna är mer sociala än svenskarna umgås ofta familjevis. Barnen har en central roll i familjen.

I Budapest är det lugnt och tryggt i jämförelse med de svenska storstäderna. Risken att bli överfallen, rånad eller misshandlad är mikroskopisk. Budapest påminner i flera avseenden om Sverige på 1960-talet både när det gäller etnisk homogenitet och låg brottslighet. Man kan också jämföra med vad Wikipedia har att säga om brott i Ungern respektive Sverige. Men man ska ändå vara försiktig eftersom ficktjuvar kan finnas längs populära turiststråk.

En svensk som vill utvandra till ett land med lägre kostnader och mindre risk att bli överfallen på gatan kan lämpligen flytta hit. Medan den svenska nationen är full av problem som förvärras, så blir det mesta bättre i Ungern. Under EU-valet förekom politisk affischering i Budapest, men ingen skadegörelse av politiska plakat kunde iakttas (även om sådant kanske förekom någonstans). Respekten för olika partiers hållning och för deras marknadsföring verkade stor. Demokratin förefaller att fungera bättre i Ungern än i Sverige.

När man går på anvisade gångbanor är de ofta delade med cyklister och man får se upp, för de cyklar ofta snabbt och tar man ett kliv ut i cykelbanan av misstag riskerar man att bli påkörd. Trafikintensiteten är hög och det går ofta ganska fort. Bilarna håller ofta korta avstånd och man kan gissa att antalet olyckor i trafiken är högre än i Sverige. Att ge sig ut i trafiken på cykel som många gör kräver mod och anpassning till en snabb trafikrytm. I de mest trafikintensiva delarna av Budapest är avgaserna störande för den som kommer från landsbygden. Det röks betydligt mer i Ungern än i Sverige. När det gäller medvetenhet om följderna av rökning ligger de efter oss. Gatorna är rena och skräp förekommer inte eftersom man har en mycket bra fungerande renhållning. Trots alla dessa rökare ser man sällan fimpar på gatan.

Om man är hundrädd så ska man tänka på att hundar ofta går lösa i större parker även om det också finns hundrastplatser.

Den som tycker om att gå kan lätt ta sig fram i Buda och Pest. Man hinner gå ett par mil om dagen och att gå är det bästa sättet att uppleva staden. Men man kan köpa kort för att åka buss, spårvagn och pendeltåg och det är både enkelt och billigt. Att ta taxi är också billigt om man åker med rätt bolag. Man får en bra överblick av staden om man tar en båttur längs Donau eller turistbuss med guidning, något som är väldigt populärt. Man kan köpa biljett för hop-on hop-off-bussar och -båtar och lära sig mycket om staden på det sättet.

Äldre ungrare är inte så bra på engelska, men för det mesta fungerar det ändå bra att kommunicera även med dem. Servicen är ofta mycket bra vad man än gör. Taxichaufförerna brukar vara artiga och hjälper alltid till att bära väskor. De flesta inom servicenäringarna förefaller att vara bättre på att ge bra service än vad man gör i Sverige.

Ungrarna ger intryck av att vilja ta väl hand om sitt land och om den viljan består kommer Ungern att fortsätta vara ett trevligt land både för ungrare och för turister.

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Utsikt från Budasidan mot Pest

Budasidan till vänster och Pestsidan till höger

Slottet, som idag är Nationalmuseum

Slottet, som idag är Nationalmuseum

Den vänstra byggnaden är presidentens bostad

Den vänstra byggnaden är presidentens bostad

Parlamentet

Parlamentet

Hotel Gellért

Hotel Gellért

Hotel Gellért

Hotel Gellért

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

På toppen av berget finns Frihetsstatyn

På toppen av berget finns Frihetsstatyn

kulturbilder.wordpress.com

Frihetsstatyn till minne av alla som offrade sin självständighet för Ungern.

Frihetsstatyn till minne av alla som offrade sin självständighet för Ungern.

Frihetsbron

Frihetsbron

Sankt Stefansbasilikan i mitten av bilden

Sankt Stefansbasilikan i mitten av bilden

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

Sankt Stefansbasilikan

kulturbilder.wordpress.com

Bergbana som går upp till slottet

Bergbana som går upp till slottet

kulturbilder.wordpress.com

Saluhallen

Saluhallen

Cafe Gerbeaud

Cafe Gerbeaud

Cafe Gerbeaud

Cafe Gerbeaud

kulturbilder.wordpress.com

House of Terror, museum över totalitära regimer som drabbat Ungern

House of Terror, museum över totalitära regimer som drabbat Ungern

Hjältarnas torg

Hjältarnas torg

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Del av Centralstationen

Del av Centralstationen

Vetenskapsakademien

Vetenskapsakademien

Brunnslock

Brunnslock

kulturbilder.wordpress.com

Gågatan Váci utca

Gågatan Váci utca

kulturbilder.wordpress.com

Carl XII rastade här på ridt från Turkiet till Stralsund nov 1714. (Hörnet Váci utca och Irányi utca)

Carl XII rastade här på ridt från Turkiet till Stralsund nov 1714. (Hörnet Váci utca och Irányi utca)

Är den en tiggare eller en staty?

Är den en tiggare eller en staty?

Det finns gott om trevliga uteserveringar i Budapest

Det finns gott om trevliga uteserveringar i Budapest

Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar

Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar

Margaritebron

Margaritebron

Konserhuset

Konserthuset

Mattiaskyrkan

Mattiaskyrkan

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Operahuset

Operahuset

Nedgång till tunnelbanan

Nedgång till tunnelbanan

Det finns gott om trevliga uteserveringar i Budapest

Det finns gott om trevliga uteserveringar i Budapest

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Husen är vackert dekorerade

Husen är vackert dekorerade

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Gågatan Váci utca

Gågatan Váci utca

kulturbilder.wordpress.com

En av relativt få moderna byggnader

En av relativt få moderna byggnader

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Det finns gott om statyer i Budapest

Det finns gott om statyer i Budapest

kulturbilder.wordpress.com

I Budapest finns inte bara många historiska statyer utan även en hel del moderna

I Budapest finns inte bara många historiska statyer utan även en hel del moderna

kulturbilder.wordpress.com

Ruiner efter den romerska staden Aquincum Fler bilder från Aquincum finns här.

Ruiner efter den romerska staden Aquincum. Fler bilder från Aquincum finns här.

Se även: Aquincum, den romerska staden i Pannonien.


Fler sevärda platser här.

Kategorier:Sevärda platser

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s