Textarkivet

Arjeplog, Lappland

Arjeplog, kommun, socken, tätort i Lappland. Namnet är äldst belagt 1671, är en försvenskning av arjeplogsam. Árjepluovve. Efterleden är pluovve ’blöt myr’ och förleden genitiv av antingen árjje ´behov (som skall tillgodoses)´, varvid namnet kan tolkas som ’myren där man samlades för att betala skatt’, eller hárjje ´ås´, avseende terrängen i samhällets centrala del. (Svenskt ortnamnslexikon)

År 2015 upptäcktes ett antal ovanliga hällmålningar i Arjeplogsfjällen. De har utförts på en lodrät bergvägg och är daterade till stenåldern. De som har utfört målningarna planerade sitt verk noga genom att placera stenar på ett sätt som gjorde det möjligt att måla och kanske genomföra några slags ritualer på platsen. Målningen finns 500 meter över havet och är den nordligaste hällmålningen som hittats i landet. Den består av geometriska mönster målade med rödockra som är svårtolkade, men liknande målningar har hittats i Finland.

Området kring Arjeplog har varit bebott i många tusen år. I Lullebådne ligger Döudden där människor levde för omkring 5000 f.Kr. och på norra sidan sjön Gublijaure har man hittat en boplats som är omkring 9 500 år gammal. Omkring 100 stenåldersboplatser har hittats vid stränderna kring sjöarna Hornavan, Kakel och Lullebådne. Döudden har varit boplats för människor i flera tusen år fram till omkring 400 e.Kr. Här jagades älg, ren och bäver och man fiskade lax, aborre och gädda.

Under 400-talet ändrades näringen genom att fiskets betydelse minskade och renskötseln blev mer betydelsefull. Människorna började följa renen och använde den som nyttodjur medan vildrenen blev bytesdjur.

I Adámvallda i Arjeplogs kommun har man hittat fornlämningar i form av härdar och stalatomter som är från tiden omkring 900-talet till mitten av 1300-talet. Stalatomter är fornlämningar i fjällområdet mellan Sverige och Norge och är troligen lämningar efter lägerplatser för fjällsamiska aktiviteter. En stalatomt var en upphöjd vall omkring fem meter i diameter med en enkel eldstad i mitten. Efter digerdöden användes de inte förrän på 1600-talet då de åter togs i bruk.

Omkring år 1634 upptäcktes silver i övre Norrland. Silverutvinning påbörjades 1635 när malm bröts på Nasafjället nära den norska gränsen. Under perioderna 1635-1659 och 1770-1810 bröts och smältes malm vilket gjorde att ett tionde bergmästardöme bildades år 1637. Det bestod av Västerbotten med lappmarkerna inklusive Norrbotten. Den förste bergmästaren blev Hans Philip Lybecker d.ä. Han hade åsikten att Arjeplog behövde en kyrka och en präst som kunde predika för dem som arbetade vid gruvan och för lapparna som samlades i trakten under sommaren.

Silverbrytningen var en viktig nationell angelägenhet och 1638 utfärdades en resolution som innebar att knektar i Skellefteå, Piteå och Luleå fick befrielse från krigstjänst om de arbetade med malmbrytningen. Även knektar som rymt från krigstjänst kunde benådas om började arbeta i gruvnäringen. Även tyskar och samer arbetade i gruvan.

Bygget av kyrkan påbörjades 1641 efter att drottning Kristina givit i uppdrag att uppföra kyrkan. I januari 1642 kunde kyrkan invigas av landshövdingen Frans Crusebjörn.

I september 1640 bildades Arjeplog socken (samtidigt som Arvidsjaurs socken). När 1862 års kommunreform genomfördes i Lappland 1874 blev Arjeplogs församling ansvarig för de kyrkliga frågorna och Arjeplogs landskommun fick ansvaret för de borgerliga frågorna. 

Baserat på de gamla socknarna skapades 2 453 kommuner varav 88 städer, 7 köpingar och 2 358 landskommuner. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 1863 och upphöjdes till lag år 1866; dock genomfördes reformen i Lappland först 1874. Reformen visade sig livskraftig och var i kraft till kommunreformen 1952.

I oktober 1965 invigdes Silvermuseet som skildrar Arjeplogs historia. Museet grundades av läkaren, författaren och konstnären Einar Wallquist som samlat in äldre föremål från såväl den samiska kulturen som från nybyggarna. Genom sitt arbete med museet gjorde han stor nytta för Arjeplog. 

I Arjeplog ligger Hornavan som är Sverige djupaste insjö med ett djup på 221 meter. Arjeplog har blivit känt för att för att bilindustrin har orten som testplats när omkring 2 000 tekniker varje vinter testar bilar i vinterklimat.

Arjeplog tillhör de kommuner som lägger ned stora resurser på att välkomna asylsökande från jordens alla hörn och därmed frivilligt ändrar på demografin. Bakom den utvecklingen står Socialdemokraterna som ytterst medvetet och under lång tid arbetat för så stor invandring att svenskarna riskerar att bli en minoritet i sitt eget land. Socialdemokraterna har en stor skuld i alla de farliga utanförskapsområden som etablerats i landet. Dessutom gör makthavande politiker allt för att begränsa yttrandefriheten i försök att minimera kritiken mot deras skadliga politik. Sveriges Television och andra stora medier vill inte ha några offentliga debatter om vad konsekvenserna av massinvandring blir eftersom de är medskyldiga till uppkomna problem.

Så här röstade invånarna i kommunen 2018 vilket ger en fortsatt liknande politik som först inleddes i liten skala i södra Sverige för att öka mer och mer och idag har drabbat många kommuner svårt.

Kommunalvalet i Arjeplog 2018:

S: 39,63 % av rösterna
V: 27,09 
C: 18,78
L: 9,92
SD: 2,56
KD: 0,78
M: 0,61
MP: 0,50

Valresultatet påminner om hur det ser i på många andra håll i Norrland. Det är ingen slump att Norrland anses vara ett politiskt rödfärgat territorium. Trots problem med utflyttning, avfolkning, demografiska underskott, arbetslöshet och annat röstar människor på en politik som ger samma sak, eller till och med något ännu värre. 

Arjeplog kallar sig en ”välkomnande kommun”. Det innebär att en rad personer är avlönade för att det ska komma många asylsökande och andra från Mellanöstern Afrika och andra delar av världen. ”Integrationschefen” Miriam Kronberg, uppenbarligen svensk, tycker att det är ”fantastiskt med unga människor i en kommun som Arjeplog med åldrande befolkning”. Hon säger också att ”Då Arjeplogs kommun nu ökat sitt åtagande, krävs utökade resurser i form av personal, lokaler och ett nytt boende för ensamkommande ungdomar.”

Det största hotet mot orter i Sverige är politiker som vill ersätta det krympande invånarantalet med människor från fjärran länder. De gör mer skada än nytta. Ett enkelt åtgärdspaket vore bättre för att locka folk att bo kvar, kanske attrahera folk från större städer att flytta dit och erbjuda vissa förmåner, särskilt till barnfamiljer som behövs för att förbättra demografin. Dessutom en kampanj för att gynna lokala företag så långt det är möjligt. Fler turister från storstäder kunna komma hit och ta del av livet här och därmed bidra till ekonomins förbättring. Det är inte bara landsbygden som behöver räddas, det är hela landet som just nu vanstyrs – huvudsakligen av socialdemokrater.

Idag arbetar Socialdemokraterna mer aktivt än någonsin för att slå sönder Sverige etniskt och kulturellt med hjälp av massinvandring. ”Hela Sverige ska förstöras” tycks vara deras motto.

År 2019 bodde omkring 2 785 invånare i Arjeplog.

Liknande ämne:

Socialdemokraterna försökte öka invandringen i smyg
Migrationsverket hämtar Sydsudaneser från Afrika till småorter i Sverige
Charlie Weimers är förbannad
Är Sverige ett ockuperat land?
Flykten från folkhemmet, av Katerina Janouch
83-årig kvinna med rollator rånad
Tankar om Sverige 2020
Tage Erlanders kungsord
Arkitekturupproret
Borlänges förfall
Borås
Dikanäs, Lappland
Glommersträsk
Hallstahammar
Lysekil är en totalt misskött kommun
Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Sollefteå i Ångermanland
Sorsele, Lappland
Söderhamn, Hälsingland
Upplands Väsby som misskött kommun
Uppsala i fritt fall
Vällingby som misslyckat experiment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s