Olika ämnen

Gamla ordspråk

Adel utan dygd är lykta utan ljus
Av gamla oxen lär den unga draga
Av råd görs ofta en dygd
Av skadan blir man vis och icke rik
Avsides i ro är bäst att bo
Av små fiskar blir gäddan stor
Av ulven blir aldrig lamm
Alla barn i början
Alla kämpar faller segerlösa
Alla fåglar flyger bort, kråkan blir alltid kvar
Alltför klok är största tok
Alltför noga minskar vänskapen
Arbete fördriver laster

Barn gör barns gärning
Barn gör i byn, som det är van vid hemifrån
Besinna kan mycket finna
Blod är alltid tjockare än vatten
Blygsam kvinna är en dygdespegel
Bränt barn skyr elden
Bättre en sur vän än en glad fiende
Bättre fly än illa fäkta
Bättre förekomma än förekommas
Bättre sent lära, än aldrig
Bättre snäll tunga, än krusat hår
Bättre god lycka än hög börd
Bättre lida orätt än göra orätt

Det man lovar om aftonen skall man hålla på morgonen
Det som gömmes i snö kommer upp i tö
Det onda söker gärna sällskap
Den som lever länge får höra mycket
Den som tar björnen i båten, han måste ta’n över sundet
Den som säger vad han vill, han få ofta höra det han inte vill
Den lätt tror, blir snart bedragen
Den sten man inte kan lyfta, den låter man ligga
Den som är närmast elden, den bränner sig först
Den blinde anser att alla kor är svarta
Den som styr sin tunga, han frälser sitt liv
Den som ligger omkull, honom springer alla förbi
Den som flyger för nära solen han bränner vingarna
Den som har hyndan i huset, han får snart hundar på taket
Den som kan styra sin vrede, han kan vinna en fiende
Dryckenskap är egenvillig dårskap
Dygdesam kvinna pryder sitt hus
Där som flera råder utan en mans styrelse, där blir det sällan väl rådit

Efter regn kommer solsken
Egen härd är guld värd
Elden börjar med gnistor
En kråka sitter gärna hos den andra
Ett järn skärper det andra

Faderns dygd är barnens skatt
Fagra ord mättar inte magen
Fattig man kokar tunn välling
Fattig friare få snart korgen
Fattig mans råd gäller inte mycket
Fattig man felar något, men den girige felar allt
Fler dör av dryck än i strid
Flit ökar vettet
Flyg inte högre än vingarna bär
Flå inte björnen förrän den är skjuten
Foglig man är klok man
Frihet går före penningen
Friare ed är rund och bred
Friskt vågat är hälften vunnet
Fritt folk fritt tal
Fromhet fördärvar ingen
From hustru är ett gott läkeblad
Fägring utan tukt är en ros utan lukt
Födelsebygden är alltid kär
För goda vänner stänger man ingen dörr
Förlåta är högsta hämnd
Förstånd gör visdom
Förtal gör kval
För mycket smycken har onda nycken (Innebörd idag: Den som har utsmyckat sig mycket är inte att lita på)

Gammal kärlek rostar inte
Gammal synd gör ny skam
Gamla sår blöder gärna
Gamla ska man ära, de unga ska man lära
Gamla stövare gör bästa jakten
Gemene bästa är högsta lag
Geten som mest bräker, hon mjölkar minst
Gjord gärning kan inte ångras
Girighet glömmer redlighet
Girighet bedrager vishet
Göra nitton gånger rätt och den tjugonde fel så får man skam för alla
Gör först rent framför din egen dörr
Goda ord säljer dåliga varor
Gott tilltal får gott gensvar
Gott samvete gör glatt ansikte
Gott görs aldrig för mycket
Gåvor vinner gunst
Göra ulven till fåraherde

Ha tand för tunga står väl hos gamla och unga
Hammare och eld gör järnet mjukt
Han duger inte i skogen som räds varje buske
Han har inte alla getterna hemma
Han vet bäst om vattnet som vadat har
Han står sig som smör i solsken
Han har alltid något att förebära, som inget gott vill göra
Han stack inget under stolen
Han har gröt i munnen (Bet: Han törs inte säga hela sanningen)
Han sköt något långt från målet (Bet: Han talar inte sanning)
Han tar dagen som den kommer
Haren är gärna där han är buren
Hastigt råd har ånger i följet
Hellre bröd än fågelsång
Hemlig sorg gör hjärtat tungt
Herrar har många ögon och öron
Hopp om bättring gör bördan lätt
Hunger och nöd lär en söka bröd
Hungrig åsna aktar ingen piska
Hunger driver vargen ur skogen
Hunden som mest skäller han bits minst
Hustrun äter när hon vill och vad hon vill, bonden vad han får och när han får
Hård nöt vill ha skarpa tänder
Höga dygder, stora fel
Höga träd blåser snart omkull
Högfärd går före fallet
Hög gärning stor fara
Inte alla jungfrur som bär krans
Inte allt guld som glimmar

I det vatten man minst tror, får man snarast fisk
Idag rik i morgon lik
Illa knarrar osmord vagn
Illa tal kränker goda seder
Ingen glädje utan sorg
Inger ser den andre längre än till tänderna
Ingen föds utan fel
Ingen föds mästare
Ingen vinner utan att våga
Ingen lever utan lyte
Ingen haltar av annans skada
Ingen föda utan möda
Ingen lydnad ingen heder
Ingen dag utan gärning

Ju högre kall, ju större fall
Ju ädlare blod, ju mildare kynne
Ju kärare barn, ju skapare ris
Ju längre man lever, ju mer lär man
Ju större tok, ju mera rop

Kaka söker maka
Kasta inte bort det orena vattnet förrän du har det nya
Kasta inte pärlor för svin
Katten hade gärna fisk, men ville inte väta tassen
Klokt huvud ger vist råd
Korpen blir inte vitare för att den tvättar sig
Kriget är ljust för dem som aldrig stridit
Krig är ingen barlek
Krig kastar lag under bänk
Krig utan medel är kropp utan senor
Krig föder krig
Kvinnan får ljus av mannen, som månen från solen
Kvinnan och mannen är ett
Kvinnan är mannens ära
Kvinnan vill hellre vara skön än from
Kyskhet är ära värd
Kärleken åldras inte
Kärleken prövar både sött och surt
Kärlek kan inte döljas
Kärt öga ser ingen brist
Kärlek tränger genom pansar och sköld
Kärlek vinns med kärlek
Kärlek gör dårskap
Kärt barn gör sorgen tung
Känna sig själv är en stor konst

Lag utan straff är som klocka utan kläpp
Lappa dina kläder och betala din skulder så lever du fröjdefullt
Lika fåglar flyger gärna tillsammans
Lika bröder lika kappor
Lika börda bryter inte ryggen
List är föga visdom
Liten tuva stjälper ofta stort lass
Liten vilja är alltid god
Lova runt och hålla tunt
Lydig son är faderns glädje
Lycka och glas går snart i kras
Lära föder vett
Lärdom främjar dygden
Lärdom ökar mandom
Lära ger ära
Läsa och inget förstå är fåfängt arbete
Låt de gamla råda, när de vill väl
Låt den ro som kan det
Lätt fånget snart förgånget
Lättja föder lättja
Lättja gör onda tankar
Lögn och dravel flöder elak avel
Lögn och tjuveri följes gärna åt
Lön och ära lockar trohet fram
Lön gör mödan lätt
Lön och straff hålla riken med makt

Makt och mod vill ha vett i följe
Man gör mycket för goda vänners skull
Mans ord mans ära
Man tvingas ofta lida, då åsnan trampar en på foten
Man måste leva så som sederna är i landet
Man saknar inte det goda förrän det är borta
Man måste krypa tills man lär sig gå
Man måste inte ha två tungor i munnen
Man får inte träta med far och mor
Man tar inte av sig hatten förrän man ser mannen
Man hoppas medan man lever
Man lär medan man lever
Man måste alltid ha sina krokar ute
Man måste hålla det träd i ära, som man har skugga av
Man måste smida medan järnet är varmt
Mannen kännes av talet
Mannen rosas av gärningen
Mannen bör tala hustrun bör tiga (Bet: När något viktigt ska sägas bör mannen föra ordet)
Medgång gör vänner, motgång prövar dem bäst
Med gåvor och gengåvor varar vänskap längst
Min dräng har också en dräng
Modershjärtat är alltid ömt
Modern är alltid vis
Modern är barnens läkeblad
Modig hand värjer land
Morgonstund har guld i mun
Motgång prövar sinnet
Munnen talar om det som hjärtat är fullt av
Mycket vill alltid mer
Mycken suck är sorgen näst
Mycken visdom mycken last
Mycket i ögon och litet bakom
Många bäckar små gör en stor å
Många gräver en grop för en annan, men faller själv i den
Många tjänare många fiender
Många flyr röken och hamnar i elden
Många sliter ont för en paddas skull
Måttan är alltid bäst
Måttlig lycka är alltid bäst

Narren är alltid snarstucken
Narren kan snart både gråta och le
Narren kännes av talet
Narren byter gärna ord i hugg
Narren är alltid näsvis
Narrekniven är först i smöret
Nattvaka gör kroppen trög
Naturen vill ha en god levnadsvän
Nya kvastar sopa väl
Nya stunder nya råd
Nyttja vinden, du vet inte hur länge den blåser
När en blind leder en blind så faller båda i gropen
När katten är borta så dansar musen på bordet
När fingret är ringat så är pigan tingad
När två hundar bitas om ett ben, kommer en tredje och tar det
När man talar om trollet så är det inte långt borta
När man stryker katten på ryggen sätter hon upp rumpan
När penningen talar så tiger var man
När kärare kommer måste kärt vika
När räven predikar för gåsen står hennes hals i våda
När solen skiner behövs ingen lykta
När den blinde bär krymplingen kommer båda fram
När fåret retas med ulven, så står pälsen i våda
När lövet faller då vissnar trädet
Nöden har ingen lag
Nöden prövar vänner

Objuden gäst är inte alltid välkommen
Odygd gör tungt leverne
Ofta flytta får sällan rot
Ofta ligger ormen under blomsterbusken
Ofta fångas stort djur av liten hund
Olycka gör vist folk rådlöst
Onda flugor fördärvar god salva
Ond begynnelse tar sällan god ända
Ond rot bär elak frukt
Ond kvinna bär svärdet i munnen
Ont öga ser inget gott
Ont rykte blir gärna trott
Ont barn är faderns last
Ont är snart gjort men sent botat
Ont kan med ont fördrivas
Ont föder ont
Ont sällskap är ungdomens fördärv
Ont måste inte med ont betalas
Ont skall ont ha
Ont samvete är ris åt hjärtat
Ont träta med den som man bör hålla hatten i handen åt
Ord är inga kvarnstenar
Oskuld är var mans huld
Osmord vagn knarrar gärna
Oväntad lycka gläder mest

Penningar växer inte på träd
Penningar och ära lockar många till ära
Penningen har många vänner
Prakt föder avund
Prydd krigsman skrämmer ingen fiende

Rikedom föder odygd
Rikedom har också sin plåga
Ropa inte hej förrän du är över bäcken
Rädsla gör landet otryggt

Sadla innan du rider
Sanningen har ingen större fiende än lögnen
Sanning föder dygd
Sanning söker ingen vinkel
Se nog till med vem du dansar
Sedan skadan är skedd, vet var man goda råd
Seger eller döden
Skomakaren blir vid sin läst
Skönhet får många domare
Skägget pryder mannen
Skönt blomster vissnar snart
Smeden använder tänger för att han inte ska bränna sina fingrar
Smickrare säger ofta att korpen är vit och svanen svart
Små buskar blir höga träd
Små brunnar släcker också törsten
Små olyckor varnar för större
Smäda inte de döda
Snart fånget, snart förgånget
Som de gamla sjunger kvittrar de unga
Sorg och år gör gråa hår
Sten på börda är alltid tung
Stora ord fyller inte säcken
Stora dygder stora fel
Strid inte mot sannningen
Stränga herrar styr inte länge
Surt öga ser inte gärna solen
Sätta bocken till trädgårdsmästare
Sätta det döva örat till
Söndriga skor gör våta fötter
Söndrigt hjul stjälper snart lasset

Tala inte emot sanningen
Tala i tid är högt förstånd
Tiden har vingar
Tid vinner visdom
Tid stillar vrede
Tiga och tänka kan ingen kränka
Tjuven älskar mörkret
Tjuven tror att alla stjäl
Tjuven passar bäst i galgen
Tobak är en penningespilla, huvudvilla och luktar illa
Tomt kar slamrar mest
Trogen tjänare är guld värd
Träd flyter tills de sjunker
Trädet faller inte efter första hugget
Tungan fördärvar mycket gunst
Två kan alltid mer än en
Tvång gör lagen vrång
Tyst harpa gläder minst

Unga skall man lära gamla ska man ära
Ungdoms planta är ålderdoms frukt
Unga hundar har skarpa tänder
Ung hustru är gammal mans död
Under vit aska ligger ofta glödande kol
Uppgående sol vördas mer än nedgående
Ur askan i elden

Vad man gör andra, har man själv att vänta
Vad svärd vinner, det snart försvinner
Vad gagnar det att kon mjölkar väl, när hon själv slår omkull byttan
Vad ögat ser det tror hjärtat
Vad man inte vet, det gör heller inte förtret
Vakta dig för ond gärning
Vart man går till gäst, tycks alltid hemma bäst
Vin och kvinnor gör mannen galen
Visdom lider nöd när rätten ligger död
Visdom är bättre än harnesk
Vreda råd gör sällan gott
Vred man gör sällan gott
Vred man tar snart till vapen
Vågat spel lyckas inte alltid
Väck inte hunden medan han sover
Vällust gör livet kort
Vällust ger ånger
Vänner måste väljas
Vänskap bör vara odödlig

Yvs inte av lyckan, hon vänder snart ryggen till
Yvs inte av ros

Åren kommer oförmärkt
Ånger är vredens följeslagare
Åsnan trivs inte utan piska
Älgskog och dryck är fränder
Äpplet faller inte långt från trädet
Ära den ära bör
Äta med ulven och tjuta med ulven

Ödmjukhet är ungdoms heder
Ögat vill alltid mer än magen orkar
Ögat föder älgskog
Övning är bästa läromästaren

1 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s