Skegriedösen, Trelleborg

Dösen är en storstensgrav från den yngre stenåldern, cirka 4200-1800 f.Kr. Graven är uppförd under dess äldsta skede. Dösen ligger i resterna av en hög, omgiven av stående stenblock. Kammaren består av fyra stora block och ett takblock, vid ingången… Read More ›

Senaste inläggen