Göteborg 1944

Göteborg 1944. Långt innan staden förstördes av importerad brottslighet och politisk vanskötsel. Det var långt innan tanken på att bygga getton för migranter från dysfunktionella kulturer. Det var när Sverige fortfarande var […]