Gotlandsvisan

Gotlandsvisan skildrar krigshändelser utanför och i Visby år 1449. Ur ett Qvart-Manuskript från 1500-talet, tillhörigt öfverste Kammarherren m.m. Friherre Stjernelds dyrbara samlingar, meddelas detta och följande stycke: båda märkvärdiga för de Historiska […]