Hedemora kommun, Dalarna

Hedemora kommun, stad, socken, Dalarna. Parochia Henamorum 1370. – Socknens namn har övertagits från kyrkbyn, som utvecklades till stad redan under medeltiden. Förleden i namnet, fornsvenska Hedhnamor, sammanhänger ytterst med ordet hed […]

Håbo kommun, Uppland

Håbo kommun omfattar socknarna Häggeby, Kalmar, Skokloster, Yttergran och Övergran. I samband med kommunreformen 1862 bildades landskommuner med samma namn. Vid kommunreformen 1952 slogs landskommunerna samman och blev Håbo landskommun. År 1971 […]