Lillsved, Värmdö

I Lillsved ligger en idrottsfolkhögskola med konferenscenter och vandrarhem. Per Jacob Fischer köpte Lillsved 1858 och uppförde en mangårdsbyggnad av sten. Den byggnaden utgör mittdelen av huvudbyggnaden.  1905 köptes egendomen av Joseph […]