Kungssången

Kungssången skrevs till en studentfest i Lund 1844 när Oscar I:s tronbestigning firades. Texten skrevs av Karl Vilhelm August Strandberg (1818-1877) och musiken skrevs av Otto Lindblad. Kungssången Ur svenska hjärtans djup […]

Sverige

Sverige är en text av Verner von Heidenstam som är tonsatt av Vilhelm Stenhammar. Sverige, Sverige, fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden. Nu spela källorna, där härar lysts av brand, […]

Sommarvandring

Sommarvandring (Röda stugor tåga vi förbi) skrevs av Georg Åhlstad (1899-1966) och tonsattes av Nils B. Söderström (1894-1956). Röda stugor tåga vi förbi. Glatt kring nejden hörs vår melodi. Ljusa björkar, sommarhimmel […]