Orter, städer, landskap

Dikanäs, Vilhelmina

Namnet Dikanäs är en omvandling av ett äldre Gikanäs, som under 1800-talet användes parallellt med Dikanäs. Det är bildat till sjönamnet Gikasjön, likaså omvandlat till Dikasjön. Förleden Gika- är en försvenskning av förleden i sjöns sydsamiska namn Gäjka (njaevrie), som är en bildning till verbet gijkedh ’lysa (om solen), blinka, glänsa’. Tätortens samiska namn är Gäjka.

De första nybyggarna flyttade till Dikanäs under första delen av 1800-talet. De kom till ett obrutet landskap och ägnade sig först åt jakt, fiske och boskapsskötsel för att sedan odla upp åkrar.

Från 1673 fick nybyggare som bosatte sig i Lappmarken särskilda förmåner, De fick skattefrihet under 15 år, behövde inte göra krigstjänst och erbjöds fri mark. 

1832 uppfördes Dikanäs kapell på ett berg vid Dikasjön. Kapellet bekostades huvudsakligen av några fattiga nybyggare, som bosatt sig vid Vojmån. Det fanns få farbara vägar i Vilhelmina socken under slutet av 1800-talet. Fjällbönder som behövde varor åkte hellre till handelsplatser i Norge där de köpte mjöl, salt, utsäde, textiler, tobak och kaffe. Det var enklare att ta sig dit än till marknader i Åsele och Lycksele.

Inlandsbanan med järnväg till Vilhelmina invigdes 1918 efter elva års arbete. 1937 blev banan klar i sin helhet från Kristinehamn till Gällivare. Järnvägen skulle ha betydelse för frakter av malm och skog.

Landsvägen till Vilhelmina på norra sidan av Vojmsjön blev klar 1938. Innan dess användes ångbåten Vojmsjön för frakt av människor och varor. Båten trafikerade Vojmsjön, en sträcka på sju mil mellan 1914 och 1938.

Dikanäs kyrkby var under 1900-talets första hälft en livlig plats med sjukhärbärge, skola, mejeri och arbetsstuga. Idag finns småföretag inom service, handel, turism, hemslöjd och annat. För många är Dikanäs känt för sitt motorcykelmuseum med omkring 50 motorcyklar.

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

Befolkningsutvecklingen är alarmerade. 1950 bodde 331 invånare här och sedan dess har antalet minskat på grund av utflyttning och låg nativitet. 2015 hade antalet invånare krympt till 118. Orten är en av alla den avfolkningsbygder som på många sätt har övergivits av främst Socialdemokraterna som bär huvudansvaret för den negativa utvecklingen. Likväl fortsätter många att rösta på det parti som orsakat det demografiska underskottet och samtidigt har valt att massimportera människor från andra världsdelar till Vilhelmina kommun och låta skattebetalarna stå för notan och svenskarna se sin framtid ryckas ifrån dem. Vissa väljare belönar alltså politiker som bidrar till att förstöra delar av vårt land.

I Dikanäs blev Socialdemokraterna 2018 överlägset största parti med 37,4 procent av rösterna trots löften om att att låta nästan hela världen få fritt tillträde till vårt land och trots att den politiken redan blivit synlig på ett märkbart sätt. Centerpartiet som en gång var ett parti för landsbygdens folk och blev ett liberalt storstadsparti parti med stor invandring som mål fick 27,56 procent av rösterna. Inget av partierna har åtgärdat någonting utan har istället underlåt att göra något för att de är så fast förankrade i en politik som skadar Sverige, inte minst landsbygden som fortsätter att utarmas av globalisering, urbanisering och snabbare demografisk underskott. Det största hotet mot landsbygden är politiker som vill ersätta det krympande invånarantalet med människor från fjärran länder. De gör mer skada än nytta.

Ett enkelt åtgärdspaket i form av ökat ideellt arbete för att snygga till fasader, locka folk att bo kvar, kanske attrahera folk från större städer att flytta dit och erbjuda vissa förmåner, särskilt till barnfamiljer som behövs för att förbättra demografin. Dessutom en kampanj för att gynna lokala företag så långt det är möjligt. Dessutom skulle turister från storstäder kunna komma hit och ta del av livet i en liten by och därmed bidra till ekonomins förbättring. Det är inte bara landsbygden som behöver räddas, det är hela landet som just nu vanstyrs.

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Café i Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

https://kulturbilder.wordpress.com

Dikanäs, Vilhelmina

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s