Textarkivet

Invasionsverkets groteska verksamhet

Invasionsverket bildades den 1 juli 1969 och fick det formella namnet Statens invandrarverk (sedan år 2000 Migrationsverket) efter en sammanslagning av verksamheter från tre olika statsbyråkratiska organisationer. Det var Utlänningskommissionen avdelning för tillståndsfrågor, medborgarskapsfrågor från Justitiedepartementet och Arbetsgruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet.

Vid den tiden var Tage Erlander statsminister, Herman Kling justitieminister och Eric Holmqvist var inrikesminister. Olof Palme var utbildningsminister, men skulle från den 14 oktober 1969 bli statsminister. Om det fanns en särskild långsiktig plan från början med den nya verksamheten är inte helt klart, men mycket tyder på det. Det skulle snart visa sig att Sverige gärna öppnade sina dörrar för människor som sannolikt skulle bli socialdemokratiska väljare i all framtid av tacksamhet för att de fick komma hit. 

Under andra hälften av 1960-talet kom många greker till Sverige. Den 21 april 1967 genomfördes en statskupp som leddes av ett antal överstar i försvarsmakten och varade till juli 1974. Följden blev att många greker lämnade landet och ett stort antal kom till Sverige. 1970 bodde 11 676 greker i Sverige. De välkomnades hit och många blev aktiva socialdemokrater.

Politisk instabilitet i Chile gjorde att den marxistiske presidenten Salvador Allende i september 1973 störtades av militärer som leddes av den högerorienterade generalen Augusto Pinochet. Många marxister, vänsteranhängare och politiska aktivister fick svårare att arbeta och flydde från Chile. Det socialdemokratiska Sverige som inlett samarbeten med marxistiska regimer och rörelser i hela världen ville hämta så många vänsteraktivister som möjligt till Sverige. I SVT hyllades den svenska ambassadören Harald Edelstam för att han erbjöd chilenare och andra latinamerikaner att komma till Sverige – istället för att hjälpa till att placera dem i andra sydamerikanska länder. Sverige tog emot minst 7 000 chilenska marxister medan många med förvåning såg den omfattande trafiken från Chile. Senare hyllades Edelstam av Fidel Castro på Kuba och framställdes som en hjälte i media som uppskattade tilltaget att hämta vänsteraktivister till Sverige. Hur många chilenare som har kommit till Sverige sedan dess kan man beräkna genom att det 1987 bodde omkring 20 000 personer med chilensk bakgrund här. Sedan tillkommer tusentals medborgare från andra länder i Sydamerika som tilläts komma hit. (Det socialdemokratiska) Invasionsverkets roll var att ge så många som möjligt uppehållstillstånd – just i Sverige.  

Mellan 1975 och 1982 kom nästa ström av utomeuropeiska migranter. Det internationellt orienterade socialdemokratiska regeringen under Olof Palme lät assyrier-syrianer få tillstånd att stanna just i Sverige och lade grunden för deras fortsatta migration hit i den efterföljande borgerliga regeringen som leddes av Torbjörn Fälldin. 1975 antogs en proposition av Olof Palme och Anna-Greta Leijon som syftade till ökade rättigheter för invandrare och en ny politik med mångkulturell inriktning. Formellt ville man stadfästa att invandrare skulle få rätt att utöva sina kulturella sedvänjor i Sverige. Vad politikerna visste men inte berättade för folket var att Sverige skulle bli mottagarland för alltfler stora skaror utomeuropeiska migranter och det var för att de skulle känna sig välkomna som propositionen 1975:26 antogs av en enig riksdag. I propositionen står det att läsa:

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

En sådan proposition hade inte behövs om det enbart kommit invandrare från våra grannländer eller i ett begränsat antal från samma kulturkrets i Nordeuropa. Den stora importen av chilenare och assyrier gjorde att alltfler svenskar började reagera på en politik som bedrevs över huvudet på dem. Politiker från samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom den kraftigt liberaliserade asyl- och migrationspolitiken som nu omfattade avlägsna länder och kulturer. 

Sveriges Television och annan media ägnade mycket tid och arbete på att göra snyftreportage om hur synd det var om de människor som Sverige skulle ta emot och det var viktigt att inbilla allmänheten om betydelsen av att de kom till just Sverige. Antalet assyrier-syrianer som idag bor i Sverige är över 150 000 varav omkring 30 000 bor i Södertälje. Även om de ”borgerliga” partierna var ivriga förespråkare för att de skulle komma hit var det främst Socialdemokraterna som vann nya väljargrupper medan svenska folket blev förlorarna. Många assyrier-syrianer är politiska aktiva idag och arbetar för att Sverige ska fortsätta ta emot migranter från Mellanöstern och andra delar av världen.

Socialdemokratiska politruker blev generaldirektörer för Invasionsverket. Den förste var Kjell Öberg (generaldirektör 1969-1980) som hade till livsuppgift att försvara och utveckla en politik som redan då var grotesk. Invandrarverkets roll var att bli ett svenskfientligt Invasionsverk som skulle hjälpa kolonisatörer att flytta hit i stora skaror och på sikt ta över landet. Sedan 1970-talet har den groteska migrationspolitiken blivit värre än en katastrof och idag 2021 ser vi ett samhälle i djupt förfall och det var Socialdemokraterna som lade grunden till det förfall som förvärras för varje dag som går.

Invasionsverkets roll är att hjälpa till att genomföra en politik som skapar oerhörda sociala, ekonomiska och demografiska problem, problem som vi sluppit om vi hade haft en fungerande demokrati med öppna debatter och folkomröstningar i viktiga frågor. I stället har politikerna genomfört vissa politiska agendor utan att offentligt berätta om sina avsikter och vilka konsekvenserna kan bli för landet. 

Kjell Öberg och de styrande Socialdemokraterna var på det klara med hur framtiden skulle se ut. Tanken var att invandringen skulle öka kraftigt över tid och att svenskarna skulle anpassa sig till migranternas kulturer och inte tvärtom. Så här uttryckte sig Kjell Öberg:

”Med en jämn ström av invandringen skulle vi förmodligen kunna ta emot i genomsnitt 100.000 om året i 20 år utan att välfärdssamhället går förlorat.” 

Idag tar Sverige emot fler än så varje år och har gjort det länge. Kjell Öberg menade att vi svenskar inte har rätt till vårt eget land. Om det skrev han:

”Vi vet att vi kan välja idag, men det är osäkert om vi kan bestämma år 2000. I alla händelser är det dags för att på allvar inse att invandrarnas anpassning till Sverige kräver att vi anpassar oss till dem och en gång för alla accepterar att vi inte har ett evigt monopol på våra 448.000 kvadratkilometer.” 

Kjell Öberg 8/10 1979: 

”Invandrarna har kommit för att stanna i Sverige. Idag överstiger antalet 1 miljon, om ett par decennier trodde de bli 2-3 miljoner, beroende på högre födelsetal och det ökande trycket mot vårt lands gränser… ” 

Svenska Dagbladet 19/6 1980:

”Det homogena Sverige finns inte längre. Det svenska folket håller på att bli ett folk med olika språk, religioner, kulturer och kulörer”. 

Thord Palmlund (generaldirektör på Invasionsverket efter Kjell Öberg), 28/1 1980: 

”Sverige är inte längre den homogena hemvävda nation den varit. Den kommer aldrig att bli det igen ”.

Invasionsverket hade blivit en del av ”den djupa socialdemokratiska staten” som bakom ryggen på svenska folket – och tillsammans med media – skulle göra om Sverige i grunden. Vi skulle inte få behålla vårt land och helt utan offentliga debatter skulle Sverige fyllas med miljoner nya migranter. Ledande politiker visste vad som var i görningen och de hade alltså onda planer för svenska folket. Svenskarna skulle på sikt förlora sitt land och Invasionsverkets arbete var en del av planen.

Tillsammans med andra myndigheter skulle den största indoktrineringskampanjen i svensk historia genomföras. Sveriges Television, Sveriges Radio och de stora mediekoncernerna inledde samarbeten för att hjärntvätta folket. Alla nyhetsinslag skulle handla om hur viktigt och bra det var att Sverige tog emot många människor från främmande kulturer.  Det skapades en bild av att ”det behövdes arbetskraft” och att vi samtidigt skulle hjälpa människor i krigshärjade områden att få asyl – just i Sverige. Inga debatter förekom i ämnet, bara ren hjärntvätt.

1984 kom en stor grupp Ahmadiya-muslimer till Sverige och eftersom de släpptes in i landet, hade myndigheterna för avsikt att låta dem stanna här. Ett tydligt system hade redan etablerats där samspelet mellan myndigheter och media var avgörande för att politikerna skulle lyckas.

Sverige var i någon mening ett ockuperat land, ockuperat av socialdemokratiska och andra extremister med en agenda om att Sverige ska koloniseras av folk från tredje världen.

I Sverige har man tagit steget fullt ut genom att placera människor med rätt värdegrund som anställda på Invasionsverket (och andra myndigheter). Där anställs migranter och svenskar som är gifta med invandrare vilket underlättar för asylsökande att få uppehållstillstånd. Dessutom har det bidragit till att mängder av beslut fattats av lojalitet till den sökande, inte till Sverige.

1941 skrev Vilhelm Moberg om Sverige:

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss. Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.”

Politikerna hade inte läst Vilhelm Moberg, men även om de hade gjort det kunde de inte ta till sig vad han menade och omsätta det till en politik som skulle vara bra för landet.

Sverige fortsatte att importera människor från avlägsna länder och kulturer. Importen av människor från Tredje världen ökade kraftigt. I samband med Vietnamkriget tog vi emot omkring 5 000 vietnameser. I slutet av 1980-talet tog vi emot ca 20 000 asylsökande varje år, vilket i jämförelse med dagens – mer än 100 000 varje år – låter lite, men var en mycket hög siffra – alldeles för hög redan då. Sverige stack ut från jämförbara länder genom att ta emot mångdubbelt fler än andra. De var möjligt för att inga debatter fördes här. Svenska folket visste inte riktigt vad som pågick och hur allvarligt det skulle bli.

I början av 1990-talet tog Sverige emot stora skaror människor som lämnade Balkan av olika orsaker, bland annat som en följd av etniska konflikter och krig. Vi tog emot över 100 000 bosnier och andra grupper, vilket även det påverkade  Sverige på flera sätt. Men det var inte alla som såg några samhällsvinster med den stora migrationen till Sverige. Vi var inte längre ett land som tog emot enstaka invandrare som sökte uppehållstillstånd för att få komma hit och arbeta utan vi var nu ett land som förordade massinvandring av stora grupper människor och Invasionsverkets roll var ett ge dem tillträde till vårt land. Samtidigt presenterade media snyfthistorier om hur synd det var om många människor i världen och att de borde få uppehållstillstånd här. Men alla fanns sig inte i den påbjudna politiken.

Alltfler människor började kritisera den extrema politiken och samtidigt avsattes stora belopp för att motarbeta kritiken på olika sätt. Massinvandringen skulle få kosta hur mycket pengar som helst och kunna skada landet hur mycket som helst, men ingen skulle få framföra kritik utan att demoniseras. Sverige blev totalitärt. Tidningar som Dagens Nyheter och andra startade kampanjer mot invandringskritik och i skolor påtvingades elever vissa åsikter. Myndigheterna som skulle försvara massinvandring fick stora resurser och det gällde att fylla på Sverige så fort som möjligt och med så många som möjligt. Sverige skulle förstöras till varje pris och det var huvudsakligen Socialdemokraterna som låg bakom.

Formellt hette myndigheten Statens Invandrarverk, men bytte namn år 2000 till Migrationsverket. Här är generaldirektörerna för Invasionsverket som medverkat till att slå sönder vårt land.

Kjell Öberg 1969–1980 (Statens Invandrarverk)
Thord Palmlund 1980–1988
Christina Rogestam 1988–1993
Berit Rollén 1993–1994
Björn Weibo 1995–1996
Lena Häll Eriksson 1996–2000

Lena Häll Eriksson 2000–2003 (Migrationsverket)
Barbro Holmberg 2003
Janna Valik 2004–2007
Dan Eliasson 2007–2011
Christina Werner (t.f) 2011–2012
Anders Danielsson 2012–2016
Mikael Ribbenvik (tillförordnad) 2016–2017
Mikael Ribbenvik 2017-

Dan Eliasson är en politruk som vandrat genom olika myndigheter och utfört de samhällsförstörande sysslor som han blivit ålagd att utföra. Han har varit chef för Migrationsverket, Försäkringskassan, Polisen och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (Myndigheten för samhällsförstörelse). Vad han uträttade vet ingen, men lönen var hög och posterna fick han på grund av sin lojalitet till socialdemokratin, inte på grund av någon kompetens, för det saknade han helt och hållet. Hans enda uppgift har varit att försvara socialdemokraternas extrema och landsförrädiska politik.

Anders Danielsson är en annan politruk som gått i samma spår som Dan Eliasson och fått sina uppdrag på grund av sina åsikter, inte på grund av någon kompetens. Anders Danielsson har varit generaldirektör för Säkerhetspolisen, men ställde mest till med oreda där. 2012 blev han generaldirektör för Migrationsverket och under hans tid exploderade migrationen till Sverige. Danielsson var noga med att han ville tvinga alla kommuner att ta emot asylsökande med uppehållstillstånd (någon som sedan blev lag). När trycket mot Sverige var extra stort och det kom uppemot 10 000 migranter i veckan bad Danielsson andra myndigheter att hjälpa till att placera ut migranterna på olika håll i landet. Istället för att försvara landet deltog försvarsmakten och kriminalvården på Danielssons uppmaning i arbetet med att välkomna migranterna och ge dem uppehälle här. Det finns inte en enda myndighet som försvarar Sverige, Tvärtom står alla myndigheter i den djupa socialdemokratiska statens tjänst med allt vad det innebär.

Invasionsverket med chefen Anders Danielsson i spetsen ville tillsammans med andra myndigheter att Sverige skulle koloniseras av andra folk. Samtidigt skulle oppositionella svenskar tystas när statsmedia och annan media beredde vägen för koloniseringen. Migrationsministern Morgan Johansson (S) arbetade för att samtliga statliga myndigheter skulle medverka i att placera migranter och asylsökande på olika håll i landet. Det är samme Morgan Johnsson som idag år 2021 vill kriminalisera invandringskritik.

Idag heter chefen för Invasionsverket Mikael Ribbenvik och han fortsätter i samma anda som sina föregångare. Man behöver inte ens vara svensk medborgare för att få arbete på verket och Säpo gör inga bakgrundskontroller på personalen. Sverige är ockuperat, visserligen inte militärt men av den djupa socialdemokratiska staten vars politik ofta får stöd av de övriga riksdagspartierna. Undantaget är Sverigedemokraterna som är det enda oppositionspartiet i riksdagen, även om det finns mycket mer att önska när det gäller det partiet.

För Socialdemokraterna är det viktigt att säkra sin politiska makt genom att få fler väljare och de grupper som ger dem mest stöd idag är migranter från tredje världen, vilket framgår tydligt av valresultaten i alla betonggetton som partiet har skapat. Att Sverige går under som svensk nation är av mindre betydelse, det tycks vara själva målet för socialdemokratin. Nu har partiet fått tiotusentals nya partiaktivister och hundratusentals nya väljare genom sin politik och kan troligen säkra makten på längre sikt så att svenskarna blir en minoritet i sitt eget land och yttrandefrihets stryps ännu mer än hittills.

Samma ämne:

Socialdemokraterna låter islam ta över landet

Sverige är ett ockuperat land

Myndigheten för samhällsförstörelse

Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land

Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970

Palmes pojkar tog order från Moskva.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s