Textarkivet

Textarkivet

BOKTIPS

Flykten från Folkhemmet, av Katerina Janouch

Flykten från folkhemmet, av Katerina Janouch

Skånsk allmogekonst, av Per-Axel Hylta

Boken om Jättholmarna

Bygd och bruk i Skinnskatteberg

Förr och nu i Dellenbygden

Boktips! Spänningsromanen Perfekt Storm, av Arne Weinz

Den Eldrökta, av Magnus Stenlund

”Om allt går åt helvete, så följ inte efter”, Runar Søgaard

Svenska allmogens frihetsstrider, Alfred Kämpe

Peter Springare, polis. Om ett stressat våldsmonopol

Samtal om boken Det blinda Sverige

Mäktig mans kvinna, Catharina Ingelman-Sundberg

Slöjda i trä, Jögge Sundqvist

Anstiftarens löfte, Lennart Matikainen, Rickard Carlsson, 2019

För kung och fosterland. Om soldater och ryttare i Tjällmo 1720-1901. Gunilla Ström, 2010

Brända hemman. Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719. Gunnar Lind 2019.

Runstenar i Sverige, Linus Karlén 2018

Karl-Anton & Piraterna, av Erkers Marie Persson

Sommarlovet hos Karl-Anton, av Erkers Marie Persson

Prima Victoria, Sverigedemokraterna 1988-1995, av Anders Klarström

Ombord på Titanic spelar orkestern, av Julia Caesar.

Dräkternas Hälsingland. Mode – tradition – tolkningar, Håkan Liby, 2018

Bilden av Sverige, Katerina Janouch

Priset. Tolv författare om svensk repression (Karl-Olov Arnstberg)

Teo, igelkottungen som kom vilse, Agneta Engström Svanborg (barnbok)

Runor. Historia, tydning, tolkning, Lars Magnar Enoksen

Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr, Stig Welinder, 2009

Tierp tar tillvara (2001)

Svenska folklekar och danser, Tillhagen/Dencker, 1949

Vi i Vänge – en hembygdsbok, Vänge Hembygdsförening 2007

Rasbokils sockenhistoria, Rasbokils Hembygds- och Fornminnesförening, 1993

Sparrsätra Bred. Två sockenkrönikor, Arvid Bladh

Gårdar i Rasbo, Lars-Erik Karlsson, 2009

Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor (Kristina Berglund, 2011)

Svenskbyborna. 60 år i Sverige 1929-1989

Tensta och Lena socknar från forntid till nutid, Kristina Berglund, 2016

Den poetiska Eddan (Övers. Lars Lönnroth, 2016)

Hitta Uppland, Guide till naturen och kulturen

Scandinavian folklore, Laila Durán, 2011.

Hur mår egentligen våra barn? Sörlie Ekström, 2012.

Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by. Kungl Vitterhets Akademien, 2008.

Trettioåriga kriget. Europa i brand 1618-1648.

Inkräktarna, Linus Karlén 2015

FORSKNING, VETENSKAP

Docent Olle Johansson: Elektromagnetiska fält skadar det biologiska livet

ETNOLOGI

De första svenskarna

De sista svenskarna i Estland

Om det svenska rikets uppkomst, Otto von Friesen, 1915

Demografiska förhållanden (1901)

Det svenska folklynnet, Gustaf Sundbärg, 1911

Folklynne och sociala förhållanden (1901)

Julen är en hednisk högtid

Lucia 13 december

Midvinterdagen 21 december

Nordiskt kynne – En betraktelse av de nordiska folken (J. E. Rosberg, 1931)

Omklädda folkseder, Eva Vigström

Om svenskarnas lynne

Skandinaviska halvöns folk

Svenska folkets förkorvran

Svenskarna i Estland förr och nu (1921)

Inga stammotsättningar mellan Svear och Götar

Den så kallade striden mellan Svear och Götar, dess verkliga karaktär och orsaker (1884)

FILOSOFI

Vanorna bygga vår karaktär!

Lyckovägar. Studier i levnadskonst, Gustaf Blomquist, 1915.

Masskultur, av Vitalis Norström (1910)

Om pligt, frihet och förnuft, av Vitalis Norström (1891)

FORNNORDISKT

En mycket god tegn

Rader av resta stenar eller hällar

Labyrinter eller ”trojaborgar”

Tingsställen, Domaresäten och liknande

Vi och hov

Offerställen

De senaste undersökningarna rörande ynglingasagan

Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarna och Norges konungar intill år 1177. (Snorre Sturleson)

Konungabokens Geografi

Inledning – Ynglingasagan

Halfdan svartes saga

Harald hårfagers saga

Håkan godes saga

Harald gråfälls och Håkan jarls saga

Olof Trygvasons saga

Olof den heliges sagaMagnus godes saga

Harald hårdrådes SagaOlof kyrres sagaMagnus barfots saga Sigurd Jorsalafares, Östens och Olofs saga Magnus blindes och Harald gilles saga Inge Haraldssons och hans bröders saga Håkan Härdebreds sagaMagnus Erlingssons saga Kronologisk öfversigt

FOSTERLÄNDSKT

Om Kärleken till Fäderneslandet (1811)

Svensk nationalkänsla anno 1899

Sverige 1914

Varer Svenske!

Nationella värmeböljor, Teodor Holmberg, 1921

HISTORISKA NOVELLER

Björn den starke i slaget på Brunkeberg

Hättebrödernas skatt

I Turkars och tatarers våld

Junkers hemlighet Konungens majestät

Folke Filbyter

Svenskarna och deras hövdingar, Verner von Heidenstam

HISTORISKA PERSONLIGHETER

Gustaf Horn (1592-1657)

Johan Banér (1596-1641)

Karl Gustaf Wrangel (1613-1676)

Lennart Torstensson (1603-1651)

HISTORISKT

Minnen från Finska kriget, åren 1808-1809…

Magnus Stenbock i slaget vid Helsingborg 1710

Blick på de äldre Wasakungarnas regentvärde (1821)

Angående mordet på Malcolm Sinclair (1739)

Beskrivning av Åland (1795)

Ett föredrag om Färöarna (1878)

Konung Valdemars tåg till Visby 1361

Korvetten Carlskrona sjönk 1846

Norsk nationell historieskrivning (1886-1887

När Gustaf Mannerheim hyllade Finlands mödrar

Om Engelbrekt Engelbrektsson

Ryska rikets grundläggning genom Skandinaverna

Stockholms blodbestänkta jord (Text från 1874)

Stockholms anläggande och tillväxt under 1200- och 1300-talet 

Stockholm under fjortonhundratalet och till 1523

Översikt av det svenska folkets historia. Fram till 1523. (Text från 1901)

Översikt av det svenska folkets historia. Efter 1523. (Text från 1901)

KULTURHISTORIA

Trolovning (1919)

Beskrivning av Riddarholmskyrkan (1822)

Bröllop i 1800-talets Rättvik

Några kända svenska konstnärer

Bröllopsseder på Gotland (1908)

Folklivsbilder från tidigt 1800-tal i Dalarna

Gustafsbergs porslinsfabrik

Hantverk och hemslöjd

Lärbro kyrka, Gotland

Modern barbarism, Heidenstam (1894)

Olaus Magni och hans historia (Hans Hildebrand)

Riddarholmskyrkans historia och märkvärdigheter (1866)

Riddarhuset i Stockholm

Slotteröl i Skåne

Stickgille i Halland

Säterstuga i Västerdalarna (1855)

Täck-ating 1915

Unnarsboarnaes seder och lif – efter Lasses i Lassaberg anteckningar (1874)

KURIOSA

Den rätta ålderdomens ärnående

Den äkta gentlemannen

Gamla mått och vikter

Indelta soldaten

Ljungby horn och pipa

Minnen af heden tro och kult i norrländska ortnamn (1881)

Om hur man uppbränner våldsamma fogdars borgar (Olaus Magnus)

Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige (1878)

Vad kan vara orsaken, at en sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur Landet?

Vett och etikett – anno 1918

LAGAR, JURIDIK

Om Halshuggning, Stegling och Rådbråkning för våld och röveri mot Skeppsbrutna (1697)

Förordning angående Tjänstefolk och Legohjon (1686)

Angående förbjudna sidentyger (1692)

Varning om utspridande av falska rykten (1767)

Straff för den som sprider vanrykten (1727)

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Bjärköa Rätten. Vår äldsta stadslag.

Gotlandslagen

Kung Magnus Ladulås Stadga 1280

Kung Magnus Ladulås Stadga 1285

Kung Magnus Erikssons Gårdsrätt 1319

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skara

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skänninge

Konung Magnus Stadga, Uppsala MCCCXLIV

Konung Magnus Stadga, Telgie MCCCXLV

Drottning Margaretas Gårdsrätt

MIGRATION

Utvandring i Österdalarna (1855)

MILITÄRER, FÄLTHERRAR, KUNGAR OCH BETYDANDE PERSONLIGHETER

Axel Oxenstierna (1583-1654)

Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623-1702)

Gustaf II Adolf (1594-1632)

Karl IX Gustaf (1550-1611)

Karl X Gustaf (1622-1660)

Karl XI Gustaf (1655-1697)

KARL XII (1682-1718)

MILITÄRHISTORIA, KRIGSHISTORIA

Danska kriget 1676.

Försvarets och värnpliktens betydelse (1922)

Sweriges Rikes Krigs-Articlar, 1755

Vårt fädernesland och dess försvar.

Undervisning för infanteristen (1909)

Bidrag till femtioåriga minnet av Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809.

Folkväpningen i Sverige 1788

Historia om finska kriget åren 1741 och 1742

Gamla knektar

Indelte soldaten (text från 1887)

Soldatens skyldigheter i fred och i fält 1769

Soldatens sångbok

Öfversigt af allmänna värnpliktens tillämpning i Sverige under förflutna tider (1879)

Öfversigt af Svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets avslutande år 1733.

ORDSPRÅK, CITAT

Ordspråk

Tankekorn

RESEBERÄTTELSER, ALLMÄNT OM SVERIGE

Bref rörande en resa till Island, Uno von Troil 1777

Om Sverige i allmänhet år 1793

Samuel Kiechels resa i Sverige 1586.

Städer, orter, landskap

Charles d’Ogiers Resa i Sverige 1634

SAGOR

Gånge Rolfs Saga

Örvar Odds Saga

Jarlmans och Hermans Saga

Frithiofs saga

Lille Viggs äventyr på julafton

Vikinga-sagor för ungdom

SAMHÄLLET FÖRR

Befolkningens antal 1859

By-Ordning från 1741

En Swensk Mans Tankar om Dess Fädernes-lands Tilstånd, År 1675

Friheten är vår fana, Per Edvin Sköld, 1940

Kärleken och äktenskapet, Ellen Key 1914

Några förordningar från 1841

Om Giftermålen i Sverige (1874)

Om gästgiverier (1909)

SPRÅK, LITTERATUR

Skaldekonst Swenska språket

Viktor Rydberg och språkrensningen

VIDSKEPELSER

De gamla göternas spöken…

Häxeriet och häxprocesserna

ÖVRIGA ÄLDRE TEXTER

Carl von Linné (1701-1778)

Bergsmansliv i början av 1800-talet

En gata i Torshamn, Färöarna (1870)

Göta kanal och slussen vid övre Carlsborg

Fästningen Fredriksborg utanför Stockholm

Muren omkring Visby (1873)

Om landskapsnamnet Uppland, Otto von Friesen (1906)

Riddarhuset i Stockholm

SAMHÄLLE – TANKR OM SVERIGE

Lägg ner Sveriges Television

Vällingby som misslyckat experiment

Borlänges förfall

Vad hände med Hotellet i Älghult?

Lennart Matikainen om hur kriminella tillåts ta över landet

Lysekil är en totalt misskött kommun

Tankar om Sverige 2020

Företagare uttryckte en åsikt, tvingades avveckla företaget

Tage Erlanders (S) kungsord

Påtvingad mångkultur ersätter kristen fundamentalism

Mordet på Wilma Andersson som tragedi (2020)

Coronasjuk nekades intensivvård – dog

Renare luft och friskare vattendrag

”10 000-20 000 kommer att avlida av Covid 19 i Sverige”

Orsaken till Sveriges obefintliga krisberedskap

Johan Widen: ”Fem saker Sverige måste göra efter Corona”

Politikerna som raserade våra beredskapslager

Vad har Anders Tegnell egentligen sagt?

Fler döda i corona än i influensa

Skillnader i hur Sverige och Ungern hanterar Coronasmittan

Bryter regeringen mot smittskyddslagen?

Efter framfarten av Coronaviruset Covid 19

Expressväg till helvetet

Hoten mot Sverige

Corona: Idiotin i Sverige är total

Vill politiker och myndigheter smitta hela befolkningen med Corona?

Corona avslöjar det svenska luftslottet

Anders Tegnell är en STOR fara för Sverige. Varför får han inte sparken?

Om det svenska tillståndet

Hur unga kvinnor och män röstar

Jonas Nilsson om förnedringsrån

Coronavirusets farlighet (februari 2020)

Ilska över den tilltagande svenskfientligheten

Malmös sorgliga utveckling

Karl-Olov Arnstbergs förslag för ett bättre Sverige

Historiker reagerar på SAS reklamfilm

Greta Thunbergs vettlösa livvakter (2020)

Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970

Bomben på Östermalm

Vad alla svenskar borde känna till

Normlöshet eller normfasthet

”Traditionella värden måste aktivt försvaras”

Karl-Olov Arnstberg: Den svenska demokratin är död

När svenska tillgångar blir handelsvaror på en internationell marknad

Skolverkets hot mot nationalsången (2019)

Svenska åldringar behandlas som lort
Krönika: Från artighetskultur till normlöshet (2019)

Ett trasigt folk behöver hitta kompassen

Krönika: Så kan hela Sverige leva (2019)

Kent Ekeroth vill ha en sanningskommission (2019)

Politikernas drömsamhälle: Rinkeby

Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna

Alternativmedias snabba framväxt (2019)

Intervju med Leif Ericsson (2019)

Har Skansen blivit en politisk aktivistorganisation? (2018)

Ann Heberten och Jessica Stegrud om fattigpensionärer

Det största bedrägeriet i Sveriges historia (2018)
Ärlighet (2018)

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet (2017)

Det sunda landsbygdsuppropet (2015)
Centerpartist vill avveckla landsbygden

Ingvar Kamprad död

Inkvisitionen i Sverige drev politiker till självmord 2015

Krönika: Så kan hela Sverige leva

Krönika: Från artighetskultur till normlöshet.

Nya larm om den demografiska utvecklingen i Sverige

Orsaker till olyckorna i Sverige

Svenska folket i demografisk utförsbacke

Utrotningshotade svenska bönder

Vänskap, kärlek och tradition

Äldre texter i olika ämnen

DIKTER, POESI

Ankarcrona, Gustaf,

Res dig

von Braun, Wilhelm

Idunas äpplen, Wilhelm von Braun

Chorei, Michael

En munter gubbes dryckessång, Michael Chorei

Fridegård, Jan

Förlorade värden, Jan Fridegård

Geijer, Erik Gustaf

Odalbonden

Gripenberg, Bertel

Krigskamrater, Bertel Gripenberg

Parad, Bertel Gripenberg

Hedberg, Tor

Vårsång, Tor Hedberg (1896)

Lenngren, Anna Maria

Betti, Anna Maria Lenngren

De små på landet, Anna Maria Lenngren

Saga, Anna Maria Lenngren

Mellin, Gustaf Henrik

Bondstugan vid Ljung, G. H. Mellin

Esaias Tegnér, av Gustaf Henrik Mellin

Svensk Ynglingasång, Gustaf Henrik Mellin

Till ett brudpar den 26 Januari 1850, Gustaf Henrik Mellin

Till Johan Ludvig Runeberg, den 6 Juli 1851, av Gustaf Henrik Mellin

Till min fosterbygd, Gustaf Henrik Mellin

Petrus, Johannes

Carl den tolfte, Johannes Petrus

Runeberg, Johan Ludvig

Fänrik Ståls sägner

Rydberg, Viktor

Vårdträdet, Viktor Rydberg

Tegnér, Esaias

Svea

Thorild, Thomas

Självständigheten 1794 (Thomas Thorild)

Valerius, Johan David

Den sanna Friheten, Johan David Valerius

Den Svenska Visan, Johan David Valerius

Förnöjsamheten, Johan David Valerius

Min sista önskan, Johan David Valerius

Sång (Maj 1809), Johan David Valerius

Sång d. 21 augusti 1810., Johan David Valerius

Sång d. 2 november 1810., Johan David Valerius

Till Finlands Hjeltar, Johan David Valerius

Öfver Freden, Johan David Valerius

Wirsén, Carl David

Böcker och kärlek, Carl David af Wirsén

Den öfvergifna smedjan, Carl David af Wirsén

Draupnir, Carl David af Wirsén

Hemlandet, Carl David af Wirsén

Hvad sommarn sade, Carl David af Wirsén

Minnets skål, Carl David af Wirsén

Prolog, Carl David af Wirsén

Slaget vid Lund, Carl David af Wirsén

Övriga dikter

Slaget vid Maldon

Beowulf. En fornengelsk hjältedikt.

Thorborg, C. A. S.

Kategorier:Textarkivet

Märkt som:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s