Textarkivet

Textarkivet

BOKTIPS


FORSKNING, VETENSKAP

Docent Olle Johansson: Elektromagnetiska fält skadar det biologiska livet


ETNOLOGI

De första svenskarna

De sista svenskarna i Estland

Om det svenska rikets uppkomst, Otto von Friesen, 1915

Demografiska förhållanden (1901)

Det svenska folklynnet, Gustaf Sundbärg, 1911

Folklynne och sociala förhållanden (1901)

Julen är en hednisk högtid

Lucia 13 december

Midvinterdagen 21 december

Nordiskt kynne – En betraktelse av de nordiska folken (J. E. Rosberg, 1931)

Omklädda folkseder, Eva Vigström

Om svenskarnas lynne

Skandinaviska halvöns folk

Svenska folkets förkorvran

Svenskarna i Estland förr och nu (1921)

Inga stammotsättningar mellan Svear och Götar

Den så kallade striden mellan Svear och Götar, dess verkliga karaktär och orsaker (1884)


FILOSOFI

Vanorna bygga vår karaktär

Lyckovägar. Studier i levnadskonst, Gustaf Blomquist, 1915.

Masskultur, av Vitalis Norström (1910)

Om pligt, frihet och förnuft, av Vitalis Norström (1891)


FORNNORDISKT

En mycket god tegn

Rader av resta stenar eller hällar

Labyrinter eller ”trojaborgar”

Tingsställen, Domaresäten och liknande

Vi och hov

Offerställen

De senaste undersökningarna rörande ynglingasagan

Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarna och Norges konungar intill år 1177. (Snorre Sturleson)

Konungabokens Geografi

Inledning – Ynglingasagan

Halfdan svartes saga

Harald hårfagers saga

Håkan godes saga

Harald gråfälls och Håkan jarls saga

Olof Trygvasons saga

Olof den heliges sagaMagnus godes saga

Harald hårdrådes Saga

Olof kyrres saga

Magnus barfots saga

Sigurd Jorsalafares, Östens och Olofs saga

Magnus blindes och Harald gilles saga

Inge Haraldssons och hans bröders saga

Håkan Härdebreds saga

Magnus Erlingssons saga

Kronologisk öfversigt


FOSTERLÄNDSKT

Om Kärleken till Fäderneslandet (1811)

Svensk nationalkänsla anno 1899

Sverige 1914

Varer Svenske!

Nationella värmeböljor, Teodor Holmberg, 1921


HISTORISKA NOVELLER

Björn den starke i slaget på Brunkeberg

Hättebrödernas skatt

I Turkars och tatarers våld

Junkers hemlighet Konungens majestät

Folke Filbyter

Svenskarna och deras hövdingar, Verner von Heidenstam


HISTORISKA PERSONLIGHETER

Gustaf Horn (1592-1657)

Johan Banér (1596-1641)

Karl Gustaf Wrangel (1613-1676)

Lennart Torstensson (1603-1651)


HISTORISKT

Stockholms blodbad (1520)

Slaget vid Svensksund

Minnen från Finska kriget, åren 1808-1809…

Magnus Stenbock i slaget vid Helsingborg 1710

Blick på de äldre Wasakungarnas regentvärde (1821)

Angående mordet på Malcolm Sinclair (1739)

Beskrivning av Åland (1795)

Ett föredrag om Färöarna (1878)

Konung Valdemars tåg till Visby 1361

Korvetten Carlskrona sjönk 1846

Norsk nationell historieskrivning (1886-1887

När Gustaf Mannerheim hyllade Finlands mödrar

Om Engelbrekt Engelbrektsson

Ryska rikets grundläggning genom Skandinaverna

Stockholms blodbestänkta jord (Text från 1874)

Stockholms anläggande och tillväxt under 1200- och 1300-talet 

Stockholm under fjortonhundratalet och till 1523

Översikt av det svenska folkets historia. Fram till 1523. (Text från 1901)

Översikt av det svenska folkets historia. Efter 1523. (Text från 1901)


KULTURHISTORIA

Trolovning (1919)

Beskrivning av Riddarholmskyrkan (1822)

Bröllop i 1800-talets Rättvik

Några kända svenska konstnärer

Bröllopsseder på Gotland (1908)

Folklivsbilder från tidigt 1800-tal i Dalarna

Gustafsbergs porslinsfabrik

Hantverk och hemslöjd

Lärbro kyrka, Gotland

Modern barbarism, Heidenstam (1894)

Olaus Magni och hans historia (Hans Hildebrand)

Riddarholmskyrkans historia och märkvärdigheter (1866)

Riddarhuset i Stockholm

Slotteröl i Skåne

Stickgille i Halland

Säterstuga i Västerdalarna (1855)

Täck-ating 1915

Unnarsboarnaes seder och lif – efter Lasses i Lassaberg anteckningar (1874)


KURIOSA

Den rätta ålderdomens ärnående

Den äkta gentlemannen

Gamla mått och vikter

Indelta soldaten

Ljungby horn och pipa

Minnen af heden tro och kult i norrländska ortnamn (1881)

Om hur man uppbränner våldsamma fogdars borgar (Olaus Magnus)

Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige (1878)

Vad kan vara orsaken, at en sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur Landet?

Vett och etikett – anno 1918


LAGAR, JURIDIK

Om Halshuggning, Stegling och Rådbråkning för våld och röveri mot Skeppsbrutna (1697)

Förordning angående Tjänstefolk och Legohjon (1686)

Angående förbjudna sidentyger (1692)

Varning om utspridande av falska rykten (1767)

Straff för den som sprider vanrykten (1727)

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Bjärköa Rätten. Vår äldsta stadslag.

Gotlandslagen

Kung Magnus Ladulås Stadga 1280

Kung Magnus Ladulås Stadga 1285

Kung Magnus Erikssons Gårdsrätt 1319

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skara

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skänninge

Konung Magnus Stadga, Uppsala MCCCXLIV

Konung Magnus Stadga, Telgie MCCCXLV

Drottning Margaretas Gårdsrätt


MIGRATION

Utvandring i Österdalarna (1855)


MILITÄRER, FÄLTHERRAR, KUNGAR OCH BETYDANDE PERSONLIGHETER

Den svenska kungalängden i sammanfattning

Axel Oxenstierna (1583-1654)

Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623-1702)

Erik XIV (1533-1577)

Gustaf II Adolf (1594-1632)

Karl IX Gustaf (1550-1611)

Karl X Gustaf (1622-1660)

Karl XI Gustaf (1655-1697)

KARL XII (1682-1718)


MILITÄRHISTORIA, KRIGSHISTORIA

Kriget emellan Sverige och Ryssland, åren 1808 och 1809.

Danska kriget 1676.

Försvarets och värnpliktens betydelse (1922)

Sweriges Rikes Krigs-Articlar, 1755

Vårt fädernesland och dess försvar.

Undervisning för infanteristen (1909)

Bidrag till femtioåriga minnet av Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809.

Folkväpningen i Sverige 1788

Historia om finska kriget åren 1741 och 1742

Gamla knektar

Indelte soldaten (text från 1887)

Soldatens skyldigheter i fred och i fält 1769

Soldatens sångbok

Öfversigt af allmänna värnpliktens tillämpning i Sverige under förflutna tider (1879)

Öfversigt af Svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets avslutande år 1733.


ORDSPRÅK, CITAT

Ordspråk

Tankekorn


RESEBERÄTTELSER, ALLMÄNT OM SVERIGE

Bref rörande en resa till Island, Uno von Troil 1777

Om Sverige i allmänhet år 1793

Samuel Kiechels resa i Sverige 1586.

Städer, orter, landskap

Charles d’Ogiers Resa i Sverige 1634


SAGOR

Gånge Rolfs Saga

Örvar Odds Saga

Jarlmans och Hermans Saga

Frithiofs saga

Lille Viggs äventyr på julafton

Vikinga-sagor för ungdom


SAMHÄLLET FÖRR

Befolkningens antal 1859

By-Ordning från 1741

En Swensk Mans Tankar om Dess Fädernes-lands Tilstånd, År 1675

Friheten är vår fana, Per Edvin Sköld, 1940

Kärleken och äktenskapet, Ellen Key 1914

Några förordningar från 1841

Om Giftermålen i Sverige (1874)

Om gästgiverier (1909)


SPRÅK, LITTERATUR

Skaldekonst Swenska språket

Viktor Rydberg och språkrensningen


VIDSKEPELSER

De gamla göternas spöken…

Häxeriet och häxprocesserna


ÖVRIGA ÄLDRE TEXTER

Carl von Linné (1701-1778)

Bergsmansliv i början av 1800-talet

En gata i Torshamn, Färöarna (1870)

Göta kanal och slussen vid övre Carlsborg

Fästningen Fredriksborg utanför Stockholm

Muren omkring Visby (1873)

Om landskapsnamnet Uppland, Otto von Friesen (1906)

Riddarhuset i Stockholm


SAMHÄLLE – TANKAR OM SVERIGE

Polis mördad i göteborgsgetto

Hur ett asylboende ser ut – efteråt

Socialdemokraternas politik leder till ett rövarsamhälle

Stefan Löfven (S) är en katastrof för Sverige

”Större bråk” i Stefan Löfvens Sverige

Grattis på födelsedagen Lars Vilks!

Socialdemokraterna fortsätter att förstöra Borlänge

Fri hyressättning är värre än det låter

Invasionsverkets groteska verksamhet (2021)

Myndigheten för samhällsförstörelse. (2021)

Katerina Janouch: Vi behöver fler fria medier (2021)

Politiker och media bakom mord, upplopp och klankrig (2021)

Socialdemokraterna bär skulden till rekord i antal skjutningar (2021)

Region Stockholm planerar för minst 3,3 miljoner invånare om 50 år. (2021)

Räcker dricksvattnet när 500 000 nya migranter kommer till Stockholm? (2021)

Politikerna är tysta när svenskar rånas och misshandlas varje dag (2021)

Mäns våld mot kvinnor (2021)

Socialdemokraterna låter islam ta över landet (2021)

Socialdemokraterna vill förbjuda invandringskritik (2021)

Den socialdemokratiska bluffen om PISA (2021)

Bertil Malmberg (SD-Trosa), sydsudaneserna och ”öppen svenskhet” (2021)

Miljöpartiet förstör miljön (2021)

Så tänker den styrande makteliten förgöra Sverige (2021)

Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land (2021)

Så har Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven förstört Sverige (2021)

Thoralf Alfsson bildar lokalt parti i Kalmar (2021)

Sverige är till salu (2021)

Ebba Busch (KD) och Ulf Kristerssons (M) förräderi mot svenska folket (2021)

Gigantiska betonggetton växer upp i Täby – vet någon varför? (2021)

Det mångkriminella Sverige som politikerna har skapat… (2021)

Göteborgare hjälper hemlösa svenskar

Höghastighetstågen är ett vansinnesprojekt

Nytt betonggetto byggs i Årsta i södra Stockholm

Nytt betonggetto byggs i Älvsjö och Solberga, Stockholm

Ulf Kristersson (M) är ett stort problem.

Johan Widén om terrorn i Vetlanda

Socialdemokraternas ansvar för den omfattande brottsligheten

Terrordådet i Vetlanda 3 mars 2021

Stefan Löfven är ett problem.

Svenska Kulturstiftelsen etableras

Sverige är värst i hela världen! Absolut värst!

Svenska familjer mer splittrade än någonsin

Kommer Sverige att gå under?

Vad ungdomar är rädda för idag.

350 000 fattigpensionärer i Sverige

Socialdemokrat vill ha fler Mohammed i Sverige

Massinvandring till döds

Så tystar makteliten obekväma röster i Sverige

Hoten mot Sverige: Amerikanska förvaltningsbolag tar över Stockholmsbörsen

Märta Stenevi (Miljöpartiet) ger ett mycket förvirrat intryck

Hundratals skattemiljoner till Facebook, Google och Amazon

Är Anders Ygeman (S) den minister som ljuger mest?

Ge svenskar jobb först!

Ylva Johansson (S) vill ha MER invandring

Socialdemokraternas Sverige – våld, överfall och rån varje dag

Socialdemokratiskt vansinne

Om det allvarliga brottet mot svenska folket

Attentat mot Spånga kyrka i Stockholm

Charlie Weimers är förbannad

Migrationsverket hämtar Sydsudaneser från Afrika till småorter i Sverige

Johan Widén om Dan Eliasson och andra

Så lätt inskränks yttrandefriheten i USA och Sverige

De nya alternativen till IT-jättarna

Därför åkte Dan Eliasson till Kanarieöarna

Skulle ta ut pengar från bankomat – mördades

SVT mörkar sanningen om M/S Estonia

EU angriper vår allemansrätt (2020)

”Ivar Arpi sprängde en gräns”, av Magnus Stenlund

Så här fungerar den socialdemokratiska korruptionen i Sverige

Lägg ner Sveriges Television

Vällingby som misslyckat experiment

Borlänges förfall

Vad hände med Hotellet i Älghult?

Lennart Matikainen om hur kriminella tillåts ta över landet

Lysekil är en totalt misskött kommun

Tankar om Sverige 2020

Företagare uttryckte en åsikt, tvingades avveckla företaget

Tage Erlanders (S) kungsord

Påtvingad mångkultur ersätter kristen fundamentalism

Mordet på Wilma Andersson som tragedi (2020)

Coronasjuk nekades intensivvård – dog

Renare luft och friskare vattendrag

”10 000-20 000 kommer att avlida av Covid 19 i Sverige”

Orsaken till Sveriges obefintliga krisberedskap

Johan Widen: ”Fem saker Sverige måste göra efter Corona”

Politikerna som raserade våra beredskapslager

Vad har Anders Tegnell egentligen sagt?

Fler döda i corona än i influensa

Skillnader i hur Sverige och Ungern hanterar Coronasmittan

Bryter regeringen mot smittskyddslagen?

Efter framfarten av Coronaviruset Covid 19

Expressväg till helvetet

Hoten mot Sverige

Corona: Idiotin i Sverige är total

Vill politiker och myndigheter smitta hela befolkningen med Corona?

Corona avslöjar det svenska luftslottet

Anders Tegnell är en STOR fara för Sverige. Varför får han inte sparken?

Om det svenska tillståndet

Hur unga kvinnor och män röstar

Jonas Nilsson om förnedringsrån

Coronavirusets farlighet (februari 2020)

Ilska över den tilltagande svenskfientligheten

Malmös sorgliga utveckling

Karl-Olov Arnstbergs förslag för ett bättre Sverige

Historiker reagerar på SAS reklamfilm

Greta Thunbergs vettlösa livvakter (2020)

Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970

Bomben på Östermalm

Vad alla svenskar borde känna till

Normlöshet eller normfasthet

”Traditionella värden måste aktivt försvaras”

Karl-Olov Arnstberg: Den svenska demokratin är död

När svenska tillgångar blir handelsvaror på en internationell marknad

Skolverkets hot mot nationalsången (2019)

Svenska åldringar behandlas som lort
Krönika: Från artighetskultur till normlöshet (2019)

Ett trasigt folk behöver hitta kompassen

Krönika: Så kan hela Sverige leva (2019)

Kent Ekeroth vill ha en sanningskommission (2019)

Politikernas drömsamhälle: Rinkeby

Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna

Alternativmedias snabba framväxt (2019)

Intervju med Leif Ericsson (2019)

Har Skansen blivit en politisk aktivistorganisation? (2018)

Ann Heberten och Jessica Stegrud om fattigpensionärer

Det största bedrägeriet i Sveriges historia (2018)
Ärlighet (2018)

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet (2017)

Det sunda landsbygdsuppropet (2015)
Centerpartist vill avveckla landsbygden

Ingvar Kamprad död

Inkvisitionen i Sverige drev politiker till självmord 2015

Krönika: Så kan hela Sverige leva

Krönika: Från artighetskultur till normlöshet.

Nya larm om den demografiska utvecklingen i Sverige

Orsaker till olyckorna i Sverige

Svenska folket i demografisk utförsbacke

Utrotningshotade svenska bönder

Vänskap, kärlek och tradition


Äldre texter i olika ämnen

DIKTER, POESI

Ankarcrona, Gustaf,

Res dig

von Braun, Wilhelm

Idunas äpplen, Wilhelm von Braun

Chorei, Michael

En munter gubbes dryckessång, Michael Chorei

Fridegård, Jan

Förlorade värden, Jan Fridegård

Geijer, Erik Gustaf

Odalbonden

Gripenberg, Bertel

Krigskamrater, Bertel Gripenberg

Parad, Bertel Gripenberg

Hedberg, Tor

Vårsång, Tor Hedberg (1896)

Lenngren, Anna Maria

Betti, Anna Maria Lenngren

De små på landet, Anna Maria Lenngren

Saga, Anna Maria Lenngren

Mellin, Gustaf Henrik

Bondstugan vid Ljung, G. H. Mellin

Esaias Tegnér, av Gustaf Henrik Mellin

Svensk Ynglingasång, Gustaf Henrik Mellin

Till ett brudpar den 26 Januari 1850, Gustaf Henrik Mellin

Till Johan Ludvig Runeberg, den 6 Juli 1851, av Gustaf Henrik Mellin

Till min fosterbygd, Gustaf Henrik Mellin

Petrus, Johannes

Carl den tolfte, Johannes Petrus

Runeberg, Johan Ludvig

Fänrik Ståls sägner

Rydberg, Viktor

Vårdträdet, Viktor Rydberg

Tegnér, Esaias

Svea

Thorild, Thomas

Självständigheten 1794 (Thomas Thorild)

Valerius, Johan David

Den sanna Friheten, Johan David Valerius

Den Svenska Visan, Johan David Valerius

Förnöjsamheten, Johan David Valerius

Min sista önskan, Johan David Valerius

Sång (Maj 1809), Johan David Valerius

Sång d. 21 augusti 1810., Johan David Valerius

Sång d. 2 november 1810., Johan David Valerius

Till Finlands Hjeltar, Johan David Valerius

Öfver Freden, Johan David Valerius

Wirsén, Carl David

Böcker och kärlek, Carl David af Wirsén

Den öfvergifna smedjan, Carl David af Wirsén

Draupnir, Carl David af Wirsén

Hemlandet, Carl David af Wirsén

Hvad sommarn sade, Carl David af Wirsén

Minnets skål, Carl David af Wirsén

Prolog, Carl David af Wirsén

Slaget vid Lund, Carl David af Wirsén

Övriga dikter

Slaget vid Maldon

Beowulf. En fornengelsk hjältedikt.

Thorborg, C. A. S.

Kategorier:Textarkivet

Märkt som:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s