Textarkivet

Textarkivet

8-textbanken

Nya texter, artiklar eller reportage med bilder

Ann-Louise Bäckströms konst

Annika Wåts kläder

Bilder från Budapest

Centerpartist vill avveckla landsbygden

En dag i Svealand

En mycket god tegn

Ingvar den vittfarnes krigståg i österled

Intryck efter en resa till Island

Krönika: Från artighetskultur till normlöshet

Krönika: Så kan hela Sverige leva

Kungen och Drottningen besökte Väddö Gårdsmejeri

Orkesta kyrka – en landsortskyrka

Pärkspelet

Resebetraktelse från Bornholm

Rösaring

Sollefteå, Ångermanland

Stiklestad, Norge

Svenska dansband

Svenskbybornas hårda öde

Trondheim, Norge

Visingsö är en oförstörd idyll

Väderstads centralkonditori

Ärlighet


BOKTIPS

Brända hemman. Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719. Gunnar Lind 2019.

Runstenar i Sverige, Linus Karlén 2018

Karl-Anton & Piraterna, av Erkers Marie Persson

Sommarlovet hos Karl-Anton, av Erkers Marie Persson

Prima Victoria, Sverigedemokraterna 1988-1995, av Anders Klarström

Ombord på Titanic spelar orkestern, av Julia Caesar.

Dräkternas Hälsingland. Mode – tradition – tolkningar, Håkan Liby, 2018

Bilden av Sverige, Katerina Janouch

Priset. Tolv författare om svensk repression (Karl-Olov Arnstberg)

Teo, igelkottungen som kom vilse, Agneta Engström Svanborg (barnbok)

Runor. Historia, tydning, tolkning, Lars Magnar Enoksen

Sveriges historia 13000 f Kr – 600 e Kr, Stig Welinder, 2009

Tierp tar tillvara (2001)

Svenska folklekar och danser, Tillhagen/Dencker, 1949

Vi i Vänge – en hembygdsbok, Vänge Hembygdsförening 2007

Rasbokils sockenhistoria, Rasbokils Hembygds- och Fornminnesförening, 1993

Sparrsätra Bred. Två sockenkrönikor, Arvid Bladh

Gårdar i Rasbo, Lars-Erik Karlsson, 2009

Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor (Kristina Berglund, 2011)

Svenskbyborna. 60 år i Sverige 1929-1989

Tensta och Lena socknar från forntid till nutid, Kristina Berglund, 2016

Den poetiska Eddan (Övers. Lars Lönnroth, 2016)

Hitta Uppland, Guide till naturen och kulturen

Scandinavian folklore, Laila Durán, 2011.

Hur mår egentligen våra barn? Sörlie Ekström, 2012.

Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by. Kungl Vitterhets Akademien, 2008.

Trettioåriga kriget. Europa i brand 1618-1648.

Inkräktarna, Linus Karlén 2015


FORSKNING, VETENSKAP

Docent Olle Johansson: Elektromagnetiska fält skadar det biologiska livet


SAMHÄLLE

Har Skansen blivit en politisk aktivistorganisation? (2018)

Ann Heberten och Jessica Stegrud om fattigpensionärer

Det största bedrägeriet i Sveriges historia (2018)

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet (2017)

Det sunda landsbygdsuppropet (2015)

Ingvar Kamprad död

Inkvisitionen i Sverige drev politiker till självmord 2015

Krönika: Så kan hela Sverige leva

Krönika: Från artighetskultur till normlöshet.

Nya larm om den demografiska utvecklingen i Sverige

Orsaker till olyckorna i Sverige

Svenska folket i demografisk utförsbacke

Utrotningshotade svenska bönder

Vänskap, kärlek och traditionÄldre texter i olika ämnen

DIKTER, POESI

Ankarcrona, Gustaf,

Res dig


von Braun, Wilhelm

Idunas äpplen, Wilhelm von Braun


Chorei, Michael

En munter gubbes dryckessång, Michael Chorei


Fridegård, Jan

Förlorade värden, Jan Fridegård


Geijer, Erik Gustaf

Odalbonden


Gripenberg, Bertel

Krigskamrater, Bertel Gripenberg

Parad, Bertel Gripenberg


Hedberg, Tor

Vårsång, Tor Hedberg (1896)


Lenngren, Anna Maria

Betti, Anna Maria Lenngren

De små på landet, Anna Maria Lenngren

Saga, Anna Maria Lenngren


Mellin, Gustaf Henrik

Bondstugan vid Ljung, G. H. Mellin

Esaias Tegnér, av Gustaf Henrik Mellin

Svensk Ynglingasång, Gustaf Henrik Mellin

Till ett brudpar den 26 Januari 1850, Gustaf Henrik Mellin

Till Johan Ludvig Runeberg, den 6 Juli 1851, av Gustaf Henrik Mellin

Till min fosterbygd, Gustaf Henrik Mellin


Petrus, Johannes

Carl den tolfte, Johannes Petrus


Runeberg, Johan Ludvig

Fänrik Ståls sägner


Rydberg, Viktor

Vårdträdet, Viktor Rydberg


Tegnér, Esaias

Svea


Thorild, Thomas

Självständigheten 1794 (Thomas Thorild)


Valerius, Johan David

Den sanna Friheten, Johan David Valerius

Den Svenska Visan, Johan David Valerius

Förnöjsamheten, Johan David Valerius

Min sista önskan, Johan David Valerius

Sång (Maj 1809), Johan David Valerius

Sång d. 21 augusti 1810., Johan David Valerius

Sång d. 2 november 1810., Johan David Valerius

Till Finlands Hjeltar, Johan David Valerius

Öfver Freden, Johan David Valerius


Wirsén, Carl David

Böcker och kärlek, Carl David af Wirsén

Den öfvergifna smedjan, Carl David af Wirsén

Draupnir, Carl David af Wirsén

Hemlandet, Carl David af Wirsén

Hvad sommarn sade, Carl David af Wirsén

Minnets skål, Carl David af Wirsén

Prolog, Carl David af Wirsén

Slaget vid Lund, Carl David af Wirsén


Övriga dikter

Slaget vid Maldon

Beowulf. En fornengelsk hjältedikt.


Thorborg, C. A. S.ETNOLOGI

de-forsta-svenskarna

Om det svenska rikets uppkomst, Otto von Friesen, 1915

Demografiska förhållanden (1901)

Det svenska folklynnet, Gustaf Sundbärg, 1911

Folklynne och sociala förhållanden (1901)

Julen är en hednisk högtid

Lucia 13 december

Midvinterdagen 21 december

Nordiskt kynne – En betraktelse av de nordiska folken (J. E. Rosberg, 1931)

Omklädda folkseder, Eva Vigström

Om svenskarnas lynne

Skandinaviska halvöns folk

Svenska folkets förkorvran

Svenskarna i Estland förr och nu (1921)

Inga stammotsättningar mellan Svear och Götar

Den så kallade striden mellan Svear och Götar, dess verkliga karaktär och orsaker (1884)FILOSOFI

Lyckovägar. Studier i levnadskonst, Gustaf Blomquist, 1915.

Masskultur, av Vitalis Norström (1910)

Om pligt, frihet och förnuft, av Vitalis Norström (1891)FORNNORDISKT

De senaste undersökningarna rörande ynglingasagan

Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarna och Norges konungar intill år 1177. (Snorre Sturleson)FOSTERLÄNDSKT

Om Kärleken till Fäderneslandet (1811)

Svensk nationalkänsla anno 1899

Sverige 1914

Varer Svenske!

Nationella värmeböljor, Teodor Holmberg, 1921HISTORISKA NOVELLER

Björn den starke i slaget på Brunkeberg

Hättebrödernas skatt

I Turkars och tatarers våld

Junkers hemlighet Konungens majestät

Folke Filbyter

Svenskarna och deras hövdingar, Verner von HeidenstamHISTORISKT

Angående mordet på Malcolm Sinclair (1739)

Beskrivning av Åland (1795)

Ett föredrag om Färöarna (1878)

Konung Valdemars tåg till Visby 1361

Korvetten Carlskrona sjönk 1846

Norsk nationell historieskrivning (1886-1887

När Gustaf Mannerheim hyllade Finlands mödrar

Om Engelbrekt Engelbrektsson

Ryska rikets grundläggning genom Skandinaverna

Stockholms blodbestänkta jord (Text från 1874)

Stockholms anläggande och tillväxt under 1200- och 1300-talet 

Stockholm under fjortonhundratalet och till 1523

Översikt av det svenska folkets historia. Fram till 1523. (Text från 1901)

Översikt av det svenska folkets historia. Efter 1523. (Text från 1901)KULTURHISTORIA

Bröllop i 1800-talets Rättvik

Några kända svenska konstnärer

Bröllopsseder på Gotland (1908)

Folklivsbilder från tidigt 1800-tal i Dalarna

Gustafsbergs porslinsfabrik

Hantverk och hemslöjd

Lärbro kyrka, Gotland

Modern barbarism, Heidenstam (1894)

Olaus Magni och hans historia (Hans Hildebrand)

Riddarholmskyrkans historia och märkvärdigheter (1866)

Riddarhuset i Stockholm

Slotteröl i Skåne

Stickgille i Halland

Säterstuga i Västerdalarna (1855)

Täck-ating 1915

Unnarsboarnaes seder och lif – efter Lasses i Lassaberg anteckningar (1874)KURIOSA

Den rätta ålderdomens ärnående

Den äkta gentlemannen

Gamla mått och vikter

Indelta soldaten

Ljungby horn och pipa

Minnen af heden tro och kult i norrländska ortnamn (1881)

Om hur man uppbränner våldsamma fogdars borgar (Olaus Magnus)

Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige (1878)

Vad kan vara orsaken, at en sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur Landet?

Vett och etikett – anno 1918LAGAR, JURIDIK

Straff för den som sprider vanrykten (1727)

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Bjärköa Rätten. Vår äldsta stadslag.

Gotlandslagen

Kung Magnus Ladulås Stadga 1280

Kung Magnus Ladulås Stadga 1285

Kung Magnus Erikssons Gårdsrätt 1319

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skara

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skänninge

Konung Magnus Stadga, Uppsala MCCCXLIV

Konung Magnus Stadga, Telgie MCCCXLV

Drottning Margaretas GårdsrättMIGRATION

Utvandring i Österdalarna (1855)MILITÄRHISTORIA, KRIGSHISTORIA

Bidrag till femtioåriga minnet av Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809.

Folkväpningen i Sverige 1788

Historia om finska kriget åren 1741 och 1742

Gamla knektar

Indelte soldaten (text från 1887)

Soldatens skyldigheter i fred och i fält 1769

Soldatens sångbok

Öfversigt af allmänna värnpliktens tillämpning i Sverige under förflutna tider (1879)

Öfversigt af Svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets avslutande år 1733.ORDSPRÅK, CITAT

Ordspråk

TankekornRESEBERÄTTELSER, ALLMÄNT OM SVERIGE

Bref rörande en resa till Island, Uno von Troil 1777

Om Sverige i allmänhet år 1793

Samuel Kiechels resa i Sverige 1586.

Städer, orter, landskap

Charles d’Ogiers Resa i Sverige 1634SAGOR

Frithiofs saga

Lille Viggs äventyr på julafton

Vikinga-sagor för ungdomSAMHÄLLE

Befolkningens antal 1859

By-Ordning från 1741

En Swensk Mans Tankar om Dess Fädernes-lands Tilstånd, År 1675

Friheten är vår fana, Per Edvin Sköld, 1940

Kärleken och äktenskapet, Ellen Key 1914

Några förordningar från 1841

Om Giftermålen i Sverige (1874)

Om gästgiverier (1909)SPRÅK, LITTERATUR

Skaldekonst Swenska språket

Viktor Rydberg och språkrensningenVIDSKEPELSER

De gamla göternas spöken…

Häxeriet och häxprocessernaÖVRIGA ÄLDRE TEXTER

Bergsmansliv i början av 1800-talet

En gata i Torshamn, Färöarna (1870)

Göta kanal och slussen vid övre Carlsborg

Fästningen Fredriksborg utanför Stockholm

Muren omkring Visby (1873)

Om landskapsnamnet Uppland, Otto von Friesen (1906)


Riddarhuset i Stockholm


SE ÄVEN TEXTER OM STÄDER, ORTER, LANDSKAP

Kategorier:Textarkivet

Märkt som:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s