Runstenar och bildstenar

Gotlands runstenar – G 351

G 351, Nära S:t Hans kyrkoruin, Visby, Gotland

Runristning på ett föremål som kan vara ett bryne.

Sid A:  raÞiauÞ : kiarÞi : mik : fyriR :
su(n) : sin : liknuiar : o : mik
Sid B: birpikiR

Sid A: Rodiaud gjorde mig för sin son, Liknvid har mig
Sid B: Byrdinger

”Byrdinger” (börding) är ristat på en sida där också konturer av ett skepp är ristat. Namnet avser en typ av havsgående handelsskepp som var vanlig förekommande under medeltiden och seglade till Island och Färöarna. En börding var kort och bred och mindre än knarren som var en annan skeppstyp. En börding hade en besättning på 12-20 man. Det finns inga bevarade avbildningen av skeppstypen. I Gutalagens kapitel 36 kan man läsa: 

”Om Skiepz wårdnat i Hamn.

Om Skiep: förwarning ära thenna Lagh/ at ett Kiöpmans Skiep som är af 13. wränger och 3. betskeden det skal man förwara wid Siöstranden. §. 2. En byrding eller sköt skal trädas genom en Stock eller Nafrorna/ eller och genom Sidbordet widh Caijutan hwarest Folcket sofwa uthi. §. 3. Lås skal der til wara med Nyckel/ hwilken Hustrun eller Husbonden bära skal. §. 4. Redian skal intet lenger wara än af tree läncker/ och den fierde är Hakan/ hwar länck skal wäga twå marck/ eller och räckia omkring tre wränger och altijdh tilsee/ ändoch man ey håller wård. §. 5. Finner man Ökeståck ofästan uthe för Stranden/ tå äge then sigh til ägendom som påfinner/ om äganden icke är så när/ at han hörer hans roop tå han tree gånger hafwer ropat. §. 6. Bååt skal och icke uthan fästa wara/ äge den hwem som wil. §. 7. Tå en tager annars Mans Bååt af ställe och far medh/ tå böter han såsom han rede Mans Häst.”

Ristningen är daterad till ca 1100-1149. Måttet på föremålet är ca 12 cm långt, och tre cm brett. Ristaren är en kvinna.

G351

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s