Runstenar och bildstenar

Runstenar Uppland – U 45

U 45, Törnby, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

sahsi • lit ‘ stain ‘ hakua ‘ ok • bro • kiara eft– -…(r)þi ‘ moþor ‘ sina suain iak

Saxe lät hugga sten och göra bro efter … sin moder. Sven högg

Runristning på jordfast stenblock i granit. Den är daterad till ca 1070-1100.

kulturbilder.wordpress.com

Det är inte så vanligt att en mor hedras av sitt eller sina barn på en runristning. (Förutom denna finns i Ekerö kommun en vid Lovö kyrka.) Tyvärr framgår inte moderns namn eftersom runslingan, just där namnet anges, går över stenblockets kant och där är till större delen förstörd.

Runristaren hade nog från början tänkt att hela ristningen skulle rymmas på stenblockets plana, lodräta yta. Kanske sprack blocket i samband med ristningen eller kort tid därefter. Bergarten är sprickbenägen. Under årens lopp har delar av blockets sida och bakre del till följd av frostsprängning lossnat och blivit liggande på marken intill.

Även om Sven var ett vanligt mansnamn i runsvensk tid, är det inte så många runristningar som är signerade ”Sven”. I Ekerö och omkringliggande kommuner finns bara denna.

Sonen Saxe lät också ”göra bro”, vilket kan tolkas som att han underlättade framkomligheten genom en stenbro, vägbank el. dyl. över en bäck eller vattensjuk mark. Var detta skett någonstans är inte känt. Om runristningen är på sin ursprungliga plats, så bör det ha varit inom synhåll härifrån.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s