Olika ämnen

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet

Den 16 juni fattade regeringen beslut om en proposition med förslag om en ny lag för personnamn. Ett av skälen till lagförslaget är att man vill göra det lättare för människor från andra kulturer att ta svenska namn och på det sättet ytterligare luckra upp traditioner kring hur namn ges eller förvärvas genom äktenskap. Det ska inte längre gå att avgöra vem som är svensk genom sitt namn. Vem som helst med bakgrund i vilken kultur som helst kan i ännu högre grad än tidigare få helsvenska namn.

svenska kulturbilder

Den hittills gällande namnlagen har gällt i 30 år. I takt med den snabba demografiska förändringen i Sverige där allehanda märkliga namn som inte hör hemma i vårt språkområde blir allt vanligare vill regeringen nu överge våra namntraditioner ytterligare.

På regeringskansliets hemsida står det att läsa:

Regeringen har i dag, torsdagen den 16 juni, fattat beslut om en proposition med förslag om en ny lag om personnamn.

Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i över 30 år. Lagen har kritiserats under en längre tid, bland annat för att den begränsar enskildas möjligheter att fritt välja namn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen av namnärenden.

Lagen innebär bland annat att

– Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan. Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas.

– Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bland annat ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för alla. Det ska också bli möjligt med ett dubbelt efternamn.

– Det ska inte längre vara möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det.

– Det ska bli enklare att byta förnamn och efternamn.

– Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.

– Skatteverket ska bli ensam namnmyndighet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

– Ett namn ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Regeringen presenterar nu förslag till en ny, modern lag som stärker människors möjligheter att välja sina namn och som ger familjer bättre förutsättningar att uppnå den namngemenskap de önskar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den är inte första gången som svenska folket står inför det faktum att politikerna har beslutat om en lag som genomförs utan några helst debatter i det offentliga rummet. I det här fallet gäller det en lag som bryter sönder traditioner och familjemönster som är kopplade till kärnfamiljens identitet. Redan tidigare har det som kan kallas svenskkulturella namntraditioner i samband med äktenskap och familjebildning försämrats när barn ska få sina namn. Med ogifta föräldrar får barnen ingen självklar identitet i sitt namn utan har kunnat få antingen moderns, antingen faderns eller dubbelt efternamn. Det var både lättare och tydligare när föräldrar i högre grad tidigare var gifta och modern fick sin makes efternamn och att barnen då automatiskt fick samma efternamn.

I takt med den ökade invandringen och de röriga ofta oklara familjekonstellationerna med barn i flera olika förhållanden och den importerade namnfloran vill regeringen nu i stort sett helt och hållet överge de sista traditionerna kring familjenamn.

Den sista nationen i Norden med bevarade traditioner kring namnregler är Island, men även där har politikerna sedan ett par år bedrivit lobbyverksamhet för att få till stånd en ändring av namnlagarna så att man kan välja släktnamn och även ge sina barn könsneutrala namn. Det framgår med tydlighet att politikerna på Island har inspirerats av uppluckringen av namntraditioner i övriga Norden. Den som tog initiativ till att ändra på de isländska namntraditionerna var den dåvarande inrikesministern Ólöf Nordal från det liberala Självständighetspartiet. Hon avled i februari 2017.

I stället för att behålla sina sympatiska namntraditioner är islänningarna på väg att tappa sin kulturella själ och bli mer och mer identitetslösa även om de ligger decennier efter oss. De tar efter det som är dåligt hos oss och överger det som är bra hos dem.

Att det i Sverige är migrationsminister Morgan Johansson som är kontaktperson i ärendet talar sitt tydliga språk. Lagförslagets uppkomst och lagens införande har genomförts utan folkliga debatter och syftet är att luckra upp det som finns kvar av våra tidigare namntraditioner. Det är sorgligt!

Utvecklingen borde ha gått i motsatt riktning med förstärkning av gamla namntraditioner där nyblivna föräldrar uppmuntras att gifta sig om de inte är gifta och att ge sina barn inhemska eller nordiska namn.


Länkar:

Proposition 2015/16:180

Förteckning över svenska och nordiska namn.

Intryck efter en resa till Island

Det största bedrägeriet i svenska historia.

2 svar »

  1. Jag bytte själv efternamn så fort jag fick höra om den här lagändringen. Jag hade ett son-efternamn med ett hebreiskt mansnamn från gamla testamentet som förled, alltså något i stil med Jakob, Daniel, Samuel, Isak, Elias, Abraham, Jonas, Josef, David, Aron, etc. vilket jag aldrig trivdes med, dels för att jag inte är någons son men en dotter, och dels för att jag inte är kristen eller jude. Jag har för mig att det var runt förra sekelskiftet man införde det där med att en kvinna var tvungen att byta till sin mans efternamn, detta var något man införde med inspiration från kontinentala Europa. Innan detta hade kvinnan sitt efternamn livet ut. Detta medförde att många kvinnor fick son-efternamn – detta är ju helt uppåt väggarna!

    Jag bytte till ett enstavigt naturinspirerat efternamn i stil med Berg, Lind, Holm, Björk, Ström, Blom, Ek, Falk, Lund, Strand, etc. och det trivs jag så mycket mer med. Nu behöver jag inte dagligen påminnas om tvångskristnandet som ägde rum runt omkring i Europa under medeltiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s