Runstenar och bildstenar

Runstenar Småland – Sm 16

Sm 16, Nöbbele, Östra Torsås socken, Konga härad, Växjö

Sida A: rostein • auk • eilifR • aki : auk • hakun : reisþu • þeiR • sueinaR • iftiR sin • faþur • kubl keni•likt •

Sida B: ftiR • kala • tauþan : þy : mun • ko… … -m kitit • uerþa • meþ • sin • lifiR • auk • stafiR • run

Rosten och Eliv, Åke och Håkan de svennerna reste åt sin fader Kale den döde ett märkbart kummel. Därför den gode ej skall glömmas, så länge stenen står och runornas stavar.

Runsten, ca 115 cm hög. Daterad till ca 980-1015.

Svenska Kulturbilder Svenska Kulturbilder

Inskriften är poetiskt formulerad och genom sin versform och stilistiska skapelse är Nöbbelestenen en av Smålands märkligaste runstenar. Inskriften är ett gott exempel på östnordisk runstensdiktning som vi annars känner från den västnordiska eddadiktningen. Benämningen kummel, ”kubl”, med betydelsen minnesmärke förekommer på flera småländska runstenar. Ordet svenner betyder unga män.

Alla sönerna utom Håkan bar namn som är ovanliga i runinskrifterna. Faderns namn var Kali, ett namn bildat till verbet kala, ”vara kall, frysa”. Ringkorset på framsidan visar att man anammat den kristna tron.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s