Minialbum

Karolinermonumentet i Duved och Armfeldts karoliner

Slaget vid Poltava år 1709 resulterade i att Sverige tappade besittningen över stora landområden. Karl XII bestämde sig för att inta grannlandet Norge. Genom anfallet ville man tvinga den dansk-norske kungen Fredrik IV till stora eftergifter vid kommande förhandlingar. År 1718 samlades en armé på omkring 10 000 man i Åredalen under befäl av general Armfeldt. Armén skulle inta Trondheim. Efter Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. Återtåget slutade med katastrof då 3 000 man frös ihjäl på gränsfjället mellan Tydal i Norge och Handöl i Sverige. Totalt dog omkring 3 700 man. Den jämtländska armén bestod till två tredjedelar av finländare och av dessa dog ungefär 2 000 man. Uppemot 1 000 jämtar dog under fälttåget.

svenska kulturbilder

Monumentet står på en höjd och nedanför finns informationsskyltarna.

Storoch mycket informativ  skylt på platsen som berättar om händelseförloppet. En kopia av planschen kan köpas på Tännforsens turiststation.

Stor och mycket informativ skylt på platsen som berättar om händelseförloppet. En kopia av planschen kan köpas på Tännforsens turiststation.

Detalj från skylten

Detalj från skylten

På höjden vid monumenten kunde man sommaren 1718 titta ut över landskapet och se ett hav av soldater, hästar och boskap. Det var Armfeldts soldater som väntade på avmarsch mot Norge. När armén tågade tillbaks från Trondheim mot Duved överraskades de av en svår snöstorm. Soldaterna var illa klädda och många dog av köld.

Här var det fullt av soldater och hästar inför avmarschen mot Norge.

Här var det fullt av soldater och hästar inför avmarschen mot Norge.

Initiativtagare till monumentet var Major J. G. Björlin och Major G. Leksell. Stenen är en obelisk med fotställnining upprest på en konstgjord torvklädd kulle. Konstnären var arkitekt Ferdinand Boberg och monumentet invigdes den 6 september 1892. Inskriptionen på nedre delen av obelisken: ”1719 års Caroliner” och på fotstycket: ”Af fosterlandet”. Monumentet är inhägnat av 8 st 8 cm framladdningskanoner av 1863 års modell med mynningarna fästade i jorden och handtagen sinsemellen förbundna med grova järnkedjor. Kedjorna som inhänger monumentet i Duved är ett senare påfund och skänktes från flottan. I begynnelsen fanns rep eller kätting.

Svenska Kulturbilder Svenska Kulturbilder

Duveds äldsta skans anlades år 1658 för att utgöra ett fäste mot infall från Norge. Den kulle som monumentet finns på lär ha bestyckats 1717. Vid tiden för Armfeldts fälttåg var kapten Tideman kommendant på skansen och besättningen utgjordes av omkring 100 man. Det var i Duved man samlades inför fälttåget mot Norge i augusti 1718 och det var hit de överlevande kom 1719. Omkring 2 700 överlevande ska ha samlats här, av dem dog 75 personer efter ankomsten till Duved.

Utsikt från platsen där monumentet finns

Utsikt från platsen där monumentet finns

(Text från skylt på platsen)

Se även: Karolinerkällan.

Samma ämne:

Kriget emellan Sverige och Ryssland, åren 1808 och 1809.
Minnen från Finska kriget, åren 1808-1809…
Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809.
Fänrik Ståls Sägner
Historia om finska kriget åren 1741 och 1742
Vårt fädernesland och dess försvar.
Undervisning för infanteristen (1909)
Boktips! Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor.
Indelte soldaten. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten.
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)
Öfversigt af allmänna värnpligtens tillämpning i Sverige under förflutna tider. (1879)
Öfversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733.
Indelta soldaten

Kategorier:Minialbum

Märkt som:, ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s