Runstenar och bildstenar

Runstenar Skåne – DR 334 (DK Sk 65)

DR 334 (DK Sk 65), Västra Strö, Västra Strö socken, Onsjö härad, Eslöv

faþiʀ : lit : hukua : runaʀ : þisi : uftiʀ : osur : bruþur : sin : is : nur : uarþ : tuþr : i : uikiku :

Fader lät hugga dessa runor efter Osur sin broder, som dog i norr i viking

Runsten, ca 190 cm hög. Daterad till ca 1000-1050.

Runstenen än en del av Monumentet Västra Strö. DR 334 och DR 335 är av granit och ristade av samme ristare. Monumentet består av sju stenar som står på sina ursprungliga platser på en gravhög i Tulshöj.

svenska kulturbilder

Västra Strö – Monumentet

Här lät storbonden Fader upprätta ett ståtligt minnesmärke över två sjöfarare som aldrig kom tillbaka till Västra Strö. På en höjd i landskapet finns sju resta stenar. två av dem ristades. Vad var syftet med de andra stenarna? Vem var de ägnade åt? De oristade stenarnas historia kan ingen berätta.

Runsten DR 334 berättar:

Fader lät hugga dessa runor efter Osur sin broder, som dog i norr i viking

Runsten DR 335 berättar:

Fader lät denna sten hugga efter Björn, som ägde skepp med honom.

På stenens baksida finns en ansiktsmask och på sidan ett, av förvittringsskador utsuddat, människorpar. Både runor och ornamentik var ursprungligen målade i kraftiga färger, vilket förstärkte runstenarnas budskap. Den avskräckande ansiktsmasken skulle kanske inge respekt och vördnad hos den icke läskunnige betraktaren.

Monumentet ingår i ett större sammanhang med början under vikingatiden. Storbonden fader bodde förmodligen på en gård härintill. Under vikingatiden var den vanligt att större gårdar hade runstenar på ägorna. Runstenar var statusmarkörer och kunde vara riktmärken för både släkt- och hövdingarevir. De kunde även vara gränsmarkeringar mellan olika landområden.

Den senvikingatida runstenarna har ofta satts i samband med den framväxande statsbildningen. Omkring år 1000 knöts delar av Skåne till det danska riket. Detta innebar både en politisk, social och religiös nyordning. Nya sociala samhällsskikt skapades i takt med att nya maktstrukturer växte fram. Faders runstenar ristades omkring 1000-1025.

(Text från skylt på platsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s