Kategori: Olika ämnen

Uppsala 1911

Uppsala (Upsala). (Fornsvenska Uppsalir, ”salarna däruppe”) Forntida tings-, marknads- och tempelplats. (Se Gamla Uppsala längre ned.) (Latinis. Upsa′lia) Stapelstad i Uppland, med säte för ärkebiskop, landshövdingen i Uppsala län och chefsämbetena för […]