Runstenar och bildstenar

Runstenar Uppland – U 1146

U 1146, Gillberga, Tolfta socken, Örbyhus härad, Tierp

[raþulfr : (a)](u)k : funtin : auk : a(n)untra : bruþr : ritu : stain : þinsa : abtir : kara : faþur : sin : in : mal:s[b]aka : sun : uks : [i • sua]n[o]bu :

Rådulv och Funden och Anund bröderna reste denna sten efter Kåre, sin fader, den målspake (vältalige), son till Ugg i Svanby.

Vikingatida runsten i mörk diabas. Den är ca 185 cm hög och daterad till 1010-1040.

Runstenen har ursprungligen stått på ett gravröse 30 meter nordväst om stenens nuvarande plats. Texten är skadad men är i sin helhet känd genom en teckning från 1600-talet. Av personnamnen är Anund och Kåre vanliga. Ugg förekommer endast i denna inskrift och det är osäkert hur namnet skall återges på nusvenska. Svanby ligger 3 km sydväst om Gillberga. Ornamentiken är mycket säregen. En liknande ristning finns dock i Ärentuna. Förmodligen är båda ristningarna utförda av samme mästare.

kulturbilder.wordpress.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s