Runstenar och bildstenar

Runstenar Västergötland – Vg 150

Vg 150, Skattegården, Velanda, Väne-Åsaka socken, Väne härad, Trollhättan

× þurui : risþi : stin : iftiʀ : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn. Tor vige (stenen eller runorna).

Runsten av gnejsgranit, ca 190 cm hög.

Vg150-2 kopia.jpg

Stenen upptäcktes 1912 i samband med flyttningen av en gärdesgård. Var den ursprungligen stått är okänt. Västgötska runinskrifter har ofta ett berömmande tillägg om den döde, bl.a. förekommer en mycket god tägn flera gånger. Ordet tägn betyder förmodligen ”medlem av (kungligt) krigarfölje”. Inskriften innehåller en bön om att guden Tor skall skydda monumentet. Detta är mycket ovanligt men liknande formuleringar återfinns på en sörmländsk och ett par danska runstenar. Inskriften uppvisar även vissa ålderdomliga drag vad gäller stavning och runformer, bl.a. används m-runan.

Runstenen är daterad till ca 980-1015.

Runstenen hittades troligen på 1910-talet ca 45 meter från nuvarande plats.

Riksantikvarieämbetet publicerar följande uppgifter om texten:

”Det mest anmärkningsvärda med den här runristningen är att inskriften avslutas med en åkallan av guden Tor. I Danmark finns två runstenar där Tor ombeds att viga runorna och en där han ombeds viga ”dessa kummel” (=minnesmärket). I Velandainskriften har ristaren utelämnat vad vigningen avser, men man kan räkna med att han i likhet med de danska ristarna haft skydd av monumentet i åtanke. Tor omnämns också på en sörmländsk runsten, liksom på den cirka 200 år äldre Rökstenen. Tor förekommer även i två besvärjelser avfattande med runskrift, den ena finns på den öländska Kvinnebyamuletten, den andra finns upptecknad i en 1000-talshandskrift från Canterbury.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s