Olika ämnen

Olika ämnen – Indelta soldaten

”Med säkerhet kan man påstå, att soldaten utgör en allmänt aktad och omtyckt samhällsklass. Han är en gerna sedd gäst vid allmogens fester af glad eller sorglig anledning, och är han en ordentlig karl, så åtnjuter han ett anseende, som är vida öfver hans ställning. Jag erinrar mig ett uttryck, som en gång fäldes om en sådan af en hans granne: “han är lika mycket ansedd som en bonde” (hemmansegare), ett ej ringa beröm från en allmogemans läppar.

Gentemot rotehållaren kan visserligen då och då någon förveckling komma till stånd; beröringspunkterna äro ibland både många och ömtåliga, hvarvid olika meningar kunna råda, såsom ju lätt kan hända då olika intressen råka i strid med hvarandra.

Än pockar soldaten kanske väl strängt på hvad han kallar sin rätt, än är rotehållaren litet omedgörlig, men i allmänhet reder man sig bra med hvarandra. Soldaten användes, som vi sett, till arbeten af mångahanda slag. Der det blir fråga om något, som skall med särskild omsorg och pålitlighet uträttas, blir han ofta anmodad att biträda, om det ligger inom omfånget af hans förmåga.”

Läs mer in indelte soldatren här.

Soldatfamilj hemma i stugan

Soldatfamilj hemma i stugan

Soldatens avtåg till Reglementsmötet

Soldatens avtåg till Reglementsmötet

Det inre av ett soldattält

Det inre av ett soldattält

I kokgropen

I kokgropen

Svenska tiraljörer

Svenska tiraljörer

indeltasoldaten-6

Vid fältvakten

Vid fältvakten

indeltasoldaten-8

Soldaten kommer hem idag

Soldaten kommer hem idag

Soldatens återkomst

Soldatens återkomst

Torp-besiktning. Kompani-chefen, Rotehållaren och Soldaten.

Torp-besiktning. Kompani-chefen, Rotehållaren och Soldaten.

Hemma på roten

Hemma på roten

Mer läsning i samma ämne:

Boktips! Soldattorp i Uppland. Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor.

Indelte soldaten. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten.

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Öfversigt af allmänna värnpligtens tillämpning i Sverige under förflutna tider. (1879)

Öfversigt af svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733.

Indelta soldaten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s