Bilder i olika ämnen

Dannemora gruvor 1481-1992

Den äldsta urkunden om Dannemora gruvor är från 1481 men troligen har järnmalmsfyndigheten bearbetats tidigare. Under främst 1600- och 1700-talen anlades drygt 30 större och mindre bruk i mellersta och norra Uppland samt i södra Norrland. Dessa baserade sin tillverkning på malm från Dannemora.

Malmens speciella egenskaper gjorde Dannemora till landets främsta järnmalmsgruva och bidrog till Sveriges ekonomiska uppsving.

Sammanlagt har i området drygt 80-talet gruvor bearbetats. De olika bruken bröt sin malm någon eller några veckor i taget under ledning av egna gruvfogdar.

Först under 1700-talet fick gruvorna gemensam förvaltning. År 1937 bildades AB Dannemora Gruvor och 1978 blev SSAB ägare.

Under åren 1948-1958 moderniserades gruvdriften. Ett 620 meter djupt centralschakt sänktes och en 72 meter hög gruvlave uppfördes med sovrings och anrikningsverk. Brytningen under senare tid omfattade årligen 1,2 miljoner ton berg varur cirka 650 000 ton färdiga malmprodukter utvanns. Malmen levererades främst till Oxelösunds järnverk och till det finska järnverket Kover via den egna utskeppningshamnen i Hargshamn. Sammanlagt har ur Dannemora gruvor uppfordrats omkring 43 miljoner ton berg varur ca 24 miljoner ton malmprodukter utvunnits. Hälften av detta efter 1975.

Gruvan lades ned den 31 mars 1992 då brytningen ej längre ansågs lönsam. Gruvan återstartades 2012 av Dannemora Mineral AB.

Dannemora_30-1800-talet

Dannemora gruva – 1800-talets mitt

Storrymningen – Dannemora gruva

Storrymningen är Europas största dagbrott åstadkommet genom tillmakning. (Eldning på berget).

Gruvans äldsta del är från 1490-talet. Det var från början flera fristående gruvor som genom ras bildade det nuvarande stora dagbrottet. Det är 270 meter långt, 60 meter brett och ursprungligen omkring 140 meter djupt.

Under det senaste århundradet har brytning skett på nivåer under Storrymningens botten.

Utsiktspaviljongen ”Grannlaven” uppsattes 1870 i norra änden av dagbrottet med flyttades under våren 1993 till denna plats.

kulturbilder.wordpress.com

Storrymningen

Jungfrugruvan – Dannemora gruva

Gruvan upptogs 1675. År 1782 fick den förbindelse åt söder med Ungkarlsgruvan (igenfylld) och år 1777 med Dammsgruvan i norr. Djup ca 175 meter.

År 1819 påbörjades sprängning i Jungfrugruvan av ett konstschakt för de stora gruvorna ned till ca 175 meters nivå. Schaktet stod klart 1847.

Jungfrugruvan var känd för sin goda akustik. Brytningen upphörde 1878.

kulturbilder.wordpress.com

Jungfrugruvan med plats för besökare att titta ned

kulturbilder.wordpress.com

Jungfrugruvan sedd från utsiktsplatsen

Dammsgruvan – Dannemora gruva

Gruvan upptogs 1674. Djup ca 140 meter. Dammsgruvan har förbindelse med gruvorna i Storrymningen. Gruvan fick sitt namn på grund av problem med vattentiulstörmningen från både Gruvsjön och landsidan.

I denna gruva företog de kungliga gäster, som besökte Dannemora sina nedfärder i en sammetsklädd tunna. Vid festliga tillfällen sköts ibland salut från gruvans botten.

kulturbilder.wordpress.com

Dammsgruvan

Hjulvind

Byggnaden är ett pumphus till ett gammalt pumpschackt för länspumpning av läckvatten från Gruvsjön innan detta trängde ned i gruvorna. I golvet ligger en 12 meter djup brunn.

Intill låg Hjulvindsgruvan. Omkring 140 meter djup. Gruvan fick sitt namn av att uppfordringen från början skedde medelst tramphjul. Den blev genom ras en del av det stora dagbrottet Storrymningen.

I närheten av Hjulvind uppsattes 1805 en ångmaskin av Boulton & Watts förbättrade konstruktion för länspumpning av Mellanfältets gruvor. Den var en av de första i sitt slag i Sverige.

kulturbilder.wordpress.com

Hjulvind

Apoteket i Dannemora

Beslut om nytt apotekshus togs av Dannemora Grundintressenter 1907. Sala Nya Snickerifabriks AB byggde apotekshuset i jugendstil 1908. Byggnaden inrymde också bostad för apotekaren i andra våningen.

Den 12 juli 1971 flyttades apoteksrörelsen till Österbybruk. Under senare år har huset använts av Dannemora Gruvor som laboratorium samt för klyvning och kartering av borrkärnor.

Byggnaden är nu i privat ägo.

kulturbilder.wordpress.com

Det gamla apoteket

Malmblocket

Malmblocket som väger 11 ton är hämtat i Strömsmalmen på 145-metersnivån. Det är rest på Malmtorget där vägarna inom gruvområdet sammanstrålade. Här vägdes malmen innan den kördes ut till de olika bruken.

kulturbilder.wordpress.com

Malmblock på Malmtorget med den gamla handelsboden i bakgrunden.

Gruvstallet

Byggnaden uppfördes 1816 av lera och agnar i soltorkade fyrkantiga block. Stall fanns också på andra platser på gruvfältet eftersom många hästar krävdes på de sk hästvindarna för uppfordring av malmen. De fanns vid varje gruva före ångmaskinens tid.

kulturbilder.wordpress.com

Gruvstallet

kulturbilder.wordpress.com

Klockstapeln uppfördes år 1754 och byggdes om 1823.

(Texten kommer från informationsskyltar som Dannemora Hembygdsförening placerat i gruvområdet)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s