Runstenar och bildstenar

Runstenar och runristningar Uppland

U 1, Adelsö kyrka, Adelsö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 10, Dalby, Adelsö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 11, Hovgården, Adelsö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 13, Husby, Munsö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 14 Österås Munkudden, Munsö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 15, Ekerö kyrka, Ekerö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 17, Skytteholm, Ekerö socken, Färentuna härad. Ekerö

U 18, Stavsund, Ekerö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 19, Älby, Ekerö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 20, Färentuna k:a, Färentuna socken, Färentuna härad, Ekerö

U 21, Färentuna k:a, Färentuna socken, Färentuna hörad, Ekerö

U 22, Kungsberga, Färentuna socken, Färentuna härad, Ekerö

U 23, Hilleshögs k:a, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 25, Hilleshögs k:a, Hilleshögs socken, Färentuna härad. Ekerö

U 26, Hilleshögs k:a, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 27, Hilleshögs k:a, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 28, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 29 $, Hillersjö, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 30, Kvarsta, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 31, Väntholmen, Hilleshögs socken, Färentuna härad, Ekerö

U 32, Stockby, Sånga socken, Färentuna härad, Ekerö

U 34, Sundby, Sånga socken, Färentuna härad, Ekerö

U 35, Svartsjö, Sånga sn, Färentuna hd

U 36, Svartsjö djurgård, Sånga socken, Färentuna härad, Ekerö

U 37, Säby, Galgbacken, Sånga socken, Färentuna härad, Ekerö

U 38, Säby, Galgbacken, Sånga socken, Färentuna härad, Ekerö

U 40, Eneby, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

U 41, Kumla, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

U 42, Troxhammar, Skå socken, Färetuna härad. Ekerö

U 43, Törnby, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

U 44, Törnby, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

U 45, Törnby, Skå socken, Färentuna härad, Ekerö

U 46, Lovö k:a, Lovö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 47, Lovö k:a, Lovö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 48, Lovö k:a, Lovö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 49, Lovö k:a, Lovö sn, Färentuna härad, Ekerö

U 50, Lovö k:a, Lovö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 52, Edeby, Lovö socken, Färentuna härad, Ekerö

U 53, Kåkbrinken, Stockholm

U 56 $, Glia, Bromma församling, Stockholm

U 58, Riksby, Bromma församling, Stockholm

U 59, Riksby, Bromma församling, Stockholm

U 60, Ängby, Bromma, Stockholm

U 61, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna hd

U 62, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna hd

U 63, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 64, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 65, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 66, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 67, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 68, Spånga prästgård, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 72, Hansta (Hägerstalund), Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 73, Hansta (Hägerstalund), Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 77, Råsta, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 79, Skesta, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 80, Sundby, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 81, Sundby, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U 84, Egglunda, Järfälla sn, Sollentuna hd

U 85, Lövsta, Järfälla sn, Sollentuna hd

U 88, Skälby, Järfälla sn, Sollentuna hd

U 89, Skälby, Järfälla sn, Sollentuna hd

U 90, Säby, Järfälla socken, Sollentuna härad

U 91, Vible, Järfälla socken, Sollentuna härad

U 92, Vible, Järfälla socken, Sollentuna härad

U 94, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna härad

U 95, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U 96, Edsberg, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U 99, Skillinge, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U 100, Skälby, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Järfälla

U 102, Viby, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U 103, Ytterby, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U 106, Prästgården, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 107, Antuna, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 112, Kyrkstigen, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 114, Runby, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 115, Runby, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 116, Älvsunda, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 117, Älvsunda, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 118, Älvsunda, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 119, Älvsunda, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U 121, Frösunda, Solna sn, Danderyds skeppslag

U 124, Karlberg, Stenbrottet, Solna socken, Danderyds skeppslag

U 127, Danderyds k:a, Danderyds sn, Danderyds skeppslag

U 128, Danderyds kyrka, Danderyds socken, Danderyds skeppslag

U 129, Danderyds kyrka, Danderyds socken, Danderyds skeppslag

U 130, Nora, Danderyds sn, Danderyds skeppslag

U 131, Rinkeby, Danderyds sn, Danderyds skeppslag

U 133, Täby k:a, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 134, Östra Arninge, Täby socken, Danderyds skeppslag, Täby

U 135, Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 136, Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 137, Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 139, Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 140, Broby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 142, Fällbro, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 143, Hagby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 144, Hagby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 145, Hagby, Brohammaren Täby sn, Danderyds skeppslag

U 146, Hagby Brohammaren, Täby socken, Danderyds skeppslag

U 147, Hagby, Sparingsberg, Täby socken, Danderyds skeppslag, Täby

U 148, Hagby, Sparingsberg, Täby socken, Danderyds skeppslag, Täby

U 150, Karby Täby sn, Danderyds skeppslag

U 151, Karby Täby sn, Danderyds skeppslag

U 152, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 153, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 154, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 155, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 156, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 157, Lissby, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 160, Risbyle, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 161, Risbyle, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 163, Såsta, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 164, Täby tä, Täby s,n Danderyds skeppslag

U 165, Täby tä, Täby sn, Danderyds skeppslag

U 166, Östra Ryds kyrka, Östra Ryds socken, Danderyds skeppslag, Österåker

U 167, Östra Ryds kyrka, Östra Ryds socken, Danderyds skeppslag, Österåker

U 169, Björkeby, Ö. Ryds sn, Danderyds skeppslag

U 170, Bogesund, Östra Ryds socken, Danderyds skeppslag, Vaxholm

U 171, Söderby, Östra Ryds socken, Danderyds skeppslag, Vaxholm

U 172, Islinge, Lidingö

U 173, Väsby, Värmdö sn, Värmdö skeppslag

U 175, Österåkers kyrka, Österåkers socken, Åkers skeppslag, Österåker

U 177, Stav, Roslagskulla sn, Åkers skeppslag

U 179, Riala kyrka, Riala socken, Åkers skeppslag, Norrtälje

U 180, Össeby-Garns k:a, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 181, Össeby-Garns k:a, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 182, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 183, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 184, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 185, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 186, Gillberga, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 188, Gillberga, Lövstalund, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 190, Kumla, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 192, Sjöberg, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 193, Svista, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 194, Väsby, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 195, Åby, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U 199, Prästgården, Vada sn, Vallentuna hd

U 200, Stora Benhamra, Vada sn, Vallentuna hd

U 201, Angarns k:a, Angarns sn, Vallentuna hd

U 202, Angarns k:a, Angarns sn, Vallentuna hd

U 203, Angarns k:a, Angarns sn, Vallentuna hd

U 204, Angarns k:a, Angarns sn, Vallentuna hd

U 207, Råcksta, Angarns sn, Vallentuna hd

U 208, Råcksta, Angarns sn, Vallentuna hd

U 209, Veda, Angarns sn, Vallentuna hd

U 210, Åsta, Angarns sn, Vallentuna hd

U 211, Örsta, Angarns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 212, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 214, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 216, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 219, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 220, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 221, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 225, Bällsta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 226, Bällsta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 227, Grana, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 229, Gällsta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 230, Gällsta, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 231, Gällsta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 232, Gällsta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 233, Kusta, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 236, Lindö, Gullbron, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 237, Lindö, Gullbron, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 238, Lindö, Gullbron, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 239, Lindö, Avunda, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 240, Lingsberg, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 241, Lingsberg, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 242, Lingsberg, Vallentuna sn, Vallentuna hd

U 244, Mällösa, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 246, Mällösa, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 247, Lilla Mällösa, Vallentuna sn, Vallentuna härad

U 248, Näle, Norrgården, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 249, Näle, Södergården, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 250, Rickeby, Vallentuna socken, Vallentuna Härad, Vallentuna

U 251, Sursta, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U 252, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 253, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 254, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 255, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 256, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 258, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna härad

U 259, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna härad

U 260, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna härad

U 261, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna härad

U 264, Fresta k:a, Fresta sn, Vallentuna hd

U 265, Ekeby, Fresta socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 266, Ekeby, Fresta socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 267, Harby, Fresta sn, Vallentuna härad

U 268, Harby, Fresta sn, Vallentuna härad

U 269, Harby, Fresta sn, Vallentuna härad

U 272, Hammarby k:a, Hammarby sn, Vallentuna härad

U 273, Hammarby k:a, Hammarby sn, Vallentuna härad

U 275, Brunnby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 276, Hammarby, Hammarby sn, Vallentuna hd

U 277, Hammarby Pickhus, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 279, Skälby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 280, Smedby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 281, Smedby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 284, Torsåker, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 285, Tryninge, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 286, Tryninge, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 287, Vik, Hammarby sn, Vallentuna hd

U 288, Vik, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 289, Vik, Hammarby sn, Vallentuna hd

U 291, Vik, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 292, Stora Vilunda, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 293, Lilla Vilunda, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 294, Lilla Vilunda, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U 295, Skånela k:a, Skånela s,n Seminghundra hd

U 297, Skånela k:a, Skånela sn, Seminghundra hd

U 299, Skånela k:a, Skånela sn, Seminghundra hd

U 302, Skånela k:a, Skånela sn, Seminghundra hd

U 304, Bensta, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 305, Bensta, Skånela sn, Seminghundra hd

U 306, Dal, Skånela sn, Seminghundra hd

U 307, Ekeby, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 308, Ekeby, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 309, Harg, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 310, Harg, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 311, Harg, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 312, Harg, Skånela sn, Seminghundra hd

U 313, Harg, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 316, Harg, Skånela sn, Seminghundra hd

U 319, Kimsta, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 321, Skalmsta, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 322, Stensta, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 323, Sälna, Skånela sn, Seminghundra hd

U 324, Tjusta, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 325, Markims k:a, Markims sn, Seminghundra hd

U 326, Husby, Markims sn, Seminghundra hd

U 327, Husby, Markims socken, Seminghundra härad, Vallentuna

U 328, Lundby, Markims socken, Seminghundra härad, Vallentuna

U 329, Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd

U 330, Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd

U 331, Snottsta, Markims sn, Seminghundra hd

U 333, Orkesta k:a, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 335, Orkesta k:a, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 336, Orkesta k:a, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 337, Granby, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 338, Granby, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 340, Orkesta, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 341, Söderby, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 342, Söderby, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 344, Yttergärde, Orkesta sn, Seminghundra hd

U 347, Näs, Frösunda socken, Seminghundra hd

U 348, Näs, Frösunda socken, Seminghundra hd

U 350, Solsta, Frösunda s,n Seminghundra hd

U 351, Solsta, Frösunda sn, Seminghundra hd

U 352, Vreta, Frösunda socken, Seminghundra hd

U 353, Lunda kyrka, Lunda socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 354, Lunda kyrka, Lunda socken, Seminghundra hd

U 356, Frösunda k:a, Frösunda sn, Seminghundra hd

U 357, Skepptuna kyrka, Skepptuna sn, Seminghundra hd

U 358, Skepptuna kyrka, Skepptuna sn, Seminghundra hd

U 359, Skepptuna kyrka, Skepptuna socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 360, Gådersta, Skepptuna socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 367, Skepptuna kyrka, Skepptuna socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 370, Herresta, Skepptuna socken, Seminghundra hd

U 371, Lövhamra, Skepptuna socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U 372, Ånsta, Skepptuna sn, Seminghundra hd

U 373, Örby, Skepptuna sn, Seminghundra hd

U 375, Vidbo k:a, Vidbo sn, Seminghundra hd

U 376, Vidbo k:a, Vidbo sn, Seminghundra hd

U 379, Kyrkogården, Sigtuna

U 380, Kyrkogården Sigtuna

U 381, Kyrkogården, Sigtuna

U 382, SIgtuna k:a, Sigtuna

U 383, Sigtuna k:a, Sigtuna

U 384, Klosterområdet, Sigtuna

U 385, S:t Olovs ruin, Sigtuna

U 389, Sigtuna, Sigtuna

U 390, Sigtuna, Sigtuna

U 391, Villa Karlsro, Prästgatan, Sigtuna

U 392, Klockbacken, Sigtuna

U 393, Borgmästarvreten, Sigtuna

U 394 S:t Pers Ruin, Sigtuna

U 395, S:t Pers ruin, Sigtuna

U 396, S:t Pers ruin, Sigtuna

U 403, Kv. Professorn, Sigtuna

U 405 $, (U FV 1954;1) Ekerö k:a, Ekerö sn, Färentuna hd

U 409, Lövstaholm, S:t Olovs sn, Ärlinghundra hd

U 410 Norra Til, S:t Olov sn, Ärlinghundra hd

U 411, Norra Til, Sankt Olovs socken, Ärlingundra härad, Sigtuna

U 412, Viby, S:t Olovs socken, Ärlinghundra hd

U 415, Norrsunda k:a, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd

U 416, Norrsunda k:a, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd

U 418, Brista, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd

U 419, Norslunda, Norrsunda sn, Ärlinghundra hd

U 420, Rosersberg, Norrsunda sn, Ärlingshundra hd

U 421, Rosersberg, Norrsunda sn, Ärlingshundra hd

U 422, Rosersberg, Norrsunda sn, Ärlingshundra hd

U 423, Rosersberg, Norrsunda socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U 426, Vallstanäs (Linsunda), Norrsunda socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U 427, Vallstanäs (Linslunda), Norrsunda socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U 428, Viggeby Norrsunda sn, Ärlinghundra hd

U 429, Åshusby, Norrsunda socken, Ärlingundra härad, Sigtuna

U 433, Husby-Ärlinghundra k:a, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd

U 434, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U 435, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U 437, Broby, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd

U 438 Ekilla, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd

U 442 Prästgården, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 443, Prästgården, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 444 Bromsta, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 445 Bromsta, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 448, Harg, Odensala sn, Ärlingshundra hd

U 449, Harg, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 453 Kumla, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 454 Kumla, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 455 Näsby, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 456, Tollsta, Odensala sn, Ärlinghundra hd

U 461, Torslunda, Haga socken, Ärlingundra härad, Sigtuna

U 462, Prästgården, Vassunda sn, Ärlinghundra hd

U 463, Ala, Vassunda socken, Ärlinghundra härad, Knivsta

U 464, Edeby, Vassunda socken, Ärlinghundra härad, Knivsta

U 466, Tibble, Vassunda sn, Ärlinghundra hd

U 467, Tibble, Vassunda sn, Ärlinghundra hd

U 468, Tibble, Vassunda socken, Ärlinghundra härad, Knivsta

U 470, Knivsta kyrka, Knivsta socken, Ärlinghundra härad

U 471, Segersta (Särsta), Knivsta sn, Ärlinghundra hd

U 472, Skottsela, Knivsta sn, Ärlinghundra hd

U 473, Skottsela (Skottsila), Knivsta socken, Ärlinghundra härad, Knivsta

U 474, Vickeby, Knivsta socken, Ärlingundra härad, Knivsta

U 475, Vickeby, Knivsta socken, Ärlingshundra härad, Knivsta

U 478, Ängby, Knivsta sn, Ärlinghundra hd

U 479, Prästgården, Alsike sn, Ärlinghundra hd

U 480, Tagsta, Prästgården, Alsike sn, Ärlinghundra hd

U 481, Lagga kyrka, Lagga socken, Långhundra härad, Knivsta

U 482, Kasby, Lagga sn, Långhundra hd

U 483, Kasby, Lagga sn, Långhundra hd

U 484, Kasby, Lagga socken, Långhundra härad, Knivsta

U 485, Marma, Lagga socken, Långhundra härad, Knivsta

U 488, Morby, Mora stenar, Lagga socken, Långhundra härad, Knivsta

U 489, Morby, Lagga sn, Långhundra hd

U 490, Olunda, Lagga sn, Långhundra hd

U 492, Örby, Lagga socken, Långhundra härad, Knivsta

U 494, Husby-Långhundra k:a, Husby-Långhundra sn, Långhundra hd

U 495, Husby-Långhundra k:a, Husby-Långhundra sn, Långhundra hd

U 496, Tibble, Husby-Långhundra socken, Långhundra härad, Knivsta

U 497, Tibble, Husby-Långhundra socken, Långhundra härad, Knivsta

U 500, Johannesberg, Gottröra sn, Långhundra hd

U 501, Närtuna k:a, Närtuna sn, Långhundra hd

U 502, Ingelsta, Närtuna sn, Långhundra hd

U 503, Malmby, Närtuna sn, Långhundra hd

U 504, Ubby, Närtuna sn, Långhundra hd

U 505, Kårsta k:a, Kårsta sn, Långhundra hd

U 507, Broby, Kårsta sn, Långhundra hd

U 508, Gillberga, Lövstalund Kårsta sn, Långhundra hd

U 509, N. Hall, Kårsta sn, Långhundra hd

U 510, Mälsta, Kårsta sn, Långhundra hd

U 511, Mälsta, Högsäter, Kårsta sn, Långhundra hd

U 512, Tjäran, Fasterna sn, Sjuhundra hd

U 513, Rimbo k:a, Rimbo sn, Sjuhundra hd

U 514, Rimbo k:a, Rimbo sn, Sjuhundra hd

U 515, Rimbo k:a, Rimbo sn, Sjuhundra hd

U 517, Skederids k:a, Skederids sn, Sjuhundra hd

U 518, V. Ledinge, Skederids sn, Sjuhundra hd

U 519 Salmunge Skederids sn Sjuhundra hd

U 523, Hammarby, Länna sn, Frötuna och Länna skeppslag

U 524, Penningby, Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U 525, Österlisa, Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U 526, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U 527, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U 529, Sika, Frötuna sn, Frötuna och Länna skeppslag

U 530, Norrtälje socken, Norrtälje

U 531, Kvisthamra, Norrtälje

U 532, Roslags-Bro k:a, Roslags-Bro sn, Bro och Vätö skeppslag

U 533, Roslags-Bro kyrka, Roslags-Bro socken, Bo och Vätö skeppslag, Norrtälje

U 534, Roslags-Bro kyrka, Roslags-Bro socken, Bro och Vätö skeppslag, Norrtälje

U 535, Roslags-Bro kyrka, Roslags-Bro socken, Bro och Vätö skeppslag, Norrtälje

U 536, Roslags-Bro kyrka, Roslags-Bro socken, Bro och Vätö skeppslag, Norrtälje

U 537, Bredsätra, Roslags-Bro sn, Bro och Vätö skeppslag

U 539, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 540, Husby-Sjuhundra s,n Husby-Sjuhundra k:a, Lyhundra hd

U 541, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhundra hd

U 543, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 544, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 545, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 546, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 547, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 548, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 549, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 550, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 551, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 552, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 555, Husby-Sjuhundra k:a, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 558, Prästgården, Husby-Sjuhundra sn, Lyhyndra hd

U 559, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 560, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 561, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 562, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 563, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 564, Malsta kyrka, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 566, Vällingsö, Malsta socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 567, Lohärads k:a, Lohärads sn, Lyhundra hd

U 568 (U 569), Prästgården, Lohärads socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 570, Hållsta, Lohärads sn, Lyhundra

U 572, Kragsta, Lohärads sn, Lyhundra hd

U 573, Kragsta, Lohärads sn, Lyhundra hd

U 574, Estuna kyrka, Estuna socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 575, Estuna kyrka, Estuna socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 576, Estuna kyrka, Estuna socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 579, Hårnacka, Estuna sn, Lyhundra hd

U 580, Hårdnacka by, Estuna socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 581, Nånö, Estuna socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U 583, S:t Karls ruin, Söderby-Karls sn, Lyhundra hd

U 586, Bro, Edsbro socken, Närdinghundra härad, Norrtälje

U 590, Burvik, Knutby socken, Närdinghundra härad, Uppsala

U 592, Gränsta, Knutby socken, Närdinghundra härad, Uppsala

U 593, Ortala sjöhage, Väddö sn, Väddö och Häverö skeppslag

U 594, Ortalalund, Väddö socken, Väddö och Häverö skeppslag, Norrtälje

U 595, Hargs skog, Hargs sn, Frösåkers hd

U 596, Malsätra, Hargs sn, Frösåkers hd

U 597, Prästgården, Hökhuvuds sn, Frösåkers hd

U 598, Borggårde, Hökhuvud sn, Frösåkers hd

U 599, Hanunda, Hökhuvud sn, Frösåkers hd

U 600, Sund, Börstils sn, Frösåkers hd

U 602, Valö k:a, Valö sn, Frösåkers hd

U 604, Stäket, Stockholm-Näs socken (nu Kungsängen), Bro härad, Upplands-Bro

U 608, Prästgården, V. Ryds sn, Bro hd

U 611, Tibble (Granhammar), V. Ryds sn, Bro hd

U 612, Tibble (Granhammar), V. Ryds sn, Bro hd

U 613, Torsätra, V. Ryds sn, Bro hd

U 614, Torsätra, V. Ryds sn, Bro hd

U 616, Tång, V. Ryds sn, Bro hd

U 617, Bro k:a, Bro sn, Bro hd

U 618, Bro k:a, Bro sn, Bro hd

U 619, Bro k:a, Bro sn, Bro hd

U 620, Finnsta, Bro socken. Bro härad

U 621, Härnevi, Bro socken, Bro härad

U 622, Härnevi, Bro socken, Bro härad

U 623, Jursta, Bro sn, Bro hd

U 624, Ullvi, Toresta, Bro socken, Bro härad

U 625, Välla tä, Bro socken, Bro härad, Upplands-Bro

U 626, Bälby, Håbo-Tibble sn, Håbo hd

U 629, Grynsta backe, Svarsta, Håbo-Tibble sn, Håbo hd

U 630, Västra Tibble, Håbo-Tibble socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 631, Kalmar k:a, Kalmar sn, Håbo hd

U 633, Broby, Kalmar socken, Håbo härad

U 635, Låddersta, Kalmar sn, Håbo hd

U 636, Låddersta, Kalmar sn, Håbo hd

U 637, Låddersta, Kalmar sn, Håbo hd

U 640, Väppeby, Kalmar socken, Håbo hd

U 642, Ekilla bro, Yttergrans sn, Håbo hd

U 643, Ekilla bro, Yttergrans sn, Håbo hd

U 644, Ekilla Bro, Yttergrans socken, Håbo härad

U 645, Lundby, Yttergrans socken, Håbo hd

U 646, Yttergrans by, Yttergrans socken, Håbo hd

U 647, Övergrans k:a, Övergrans sn, Håbo hd

U 648, Övergrans k:a, Övergrans sn, Håbo hd

U 649, Övergrans k:a, Övergrans sn, Håbo hd

U 650, Jädra, Övergrans socken, Håbo härad, Håbo

U 651, Övergrans k:a, Övergrans sn, Håbo hd

U 652, Kumla, Övergrans sn, Håbo hd

U 653, Kumla, Övergrans socken, Håbo härad

U 654, Varpsund, Vi ägor Övergrans sn, Håbo hd

U 655, Håtuna kyrka, Håtuna socken, Håbo härad

U 656, Bjursta (Markeby), Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 657, Kålsta, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 658, Nibble, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 659, Nibble, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 660, Norränge, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 661 Råby, Håtuna socken, Håbo härad

U 662, Signildsberg, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 663, Signildsberg, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U 664, Häggeby k:a, Häggeby sn, Håbo hd

U 665, Finstaholm, Häggeby socken, Håbo härad

U 667, Hassla, Häggeby socken, Håbo härad, Håbo

U 668, Kålsta, Häggeby socken, Håbo härad

U 670, Rölunda, Häggeby sn, Håbo hd

U 671, Rölunda, Häggeby socken, Håbo härad

U 672, Rölunda, Häggeby sn, Håbo hd

U 674, Skadevi, Häggeby socken, Håbo härad, Håbo

U 676, Viksjö, Häggeby sn, Håbo hd

U 677, Viksjö, Häggeby socken, Håbo härad

U 678, Skoklosters k:a, Skoklosters sn, Håbo hd

U 679, Skoklosters k:a, Skoklosters sn, Håbo hd

U 681, Skoklosters k:a, Skoklosters sn, Håbo hd

U 683, Linda, Skoklosters sn, Håbo härad

U 684, Råberga, Skoklosters sn, Håbo hd

U 685, Sanda, Skolklosters socken, Håbo härad

U 687, Sjusta, Skoklosters sn, Håbo hd

U 688, Stavsund, Skoklosters socken, Håbo härad, Håbo

U 689, Säby, Skoklosters socken, Håbo härad

U 690, Hälsingbo, Arnö socken (nu Kungs-Husby socken), Trögds härad, Enköping

U 691, Söderby, Arnö sn (nu Aspö socken), Trögds härad, Strängnäs

U 693, Navsta, Torsvi sn, Trögds hd, Enköping

U 695, Veckholms kyrka, Veckholm socken, Trögds härad, Enköping

U 696, Veckholms k:a, Veckholms sn, Trögds hd, Enköping

U 699, Amnö, Veckholms socken, Trögds härad, Enköping

U 700, Kynge, Veckholms socken, Trögds härad, Enköping

U 703, Västra Väppeby, Veckholms socken, Trögds härad, Enköping

U 704, Öster-Dalby, Veckholms sn, Trögds hd, Enköping

U 705, Öster-Dalby, Veckholms sn, Trögds hd, Enköping

U 706, Öster-Dalby, Veckholms socken, Trögds härad, Enköping

U 707, Kungs-Husby k:a, Kungs-Husby sn, Trögds hd, Enköping

U 708, Kungs-Husby k:a, Kungs-Husby sn, Trögds hd, Enköping

U 709, Kungs-Husby kyrka, Kungs-Husby socken, Trögds härad, Enköping

U 710, Kungs-Husby kyrka, Kungs-Husby socken, Trögds härad, Enköping

U 711, Nybygget, Kungs-Husby socken, Trögds härad, Enköping

U 712, Skeberga, Kungs-Husby socken, Trögds härad, Enköping

U 715, Ännesta, Hacksta socken, Trögds härad, Enköping

U 716, Viggby, Lillkyrka socken, Trögds härad, Enköping

U 717, Värnsta, Lillkyrka socken, Trögds härad, Enköping

U 719, Folsberga, Vallby sn, Trögds hd, Enköping

U 720, Hånningby, Vallby sn, Trögds hd, Enköping

U 721, Löts kyrka, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 722, Löts kyrka, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 723, Hummelsta, Vallby, Löts sn, Trögds hd, Enköping

U 724, Hummelsta, Vallby, Löts sn, Trögds hd, Enköping

U 726, Ramby, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 727, Tängby, Lund, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 728, Tängby, Lund, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 729, Ågersta, Lund, Löts socken, Trögds härad, Enköping

U 732, Grillby, Sörskog, Villberga socken, Trögds härad, Enköping

U 734, Linsunda, Villberga sn, Trögds hd, Enköping

U 735, Långarnö, Villberga socken, Trögds härad, Enköping

U 738, Villberga by, Villberga socken, Trögds härad, Enköping

U 739, Gådi, Boglösa socken, Trögds härad, Enköping

U 740, Hemsta, Boglösa socken, Trögd härad, Enköping

U 742, Myrby, Boglösa sn, Trögds hd, Enköping

U 744, Gidsmarken, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd, Enköping

U 746, Hårby, Husby-Sjutolfts socken, Trögd härad, Enköping

U 747, Kullinge, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd, Enköping

U 748, Kysinge, Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Enköping

U 749, Sävsta, Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Enköping

U 750, Viggby (nu: Viggeby), Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Enköping

U 751, Viggby (nu: Viggeby), Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Enköping

U 753, Litslena prästgård, Litslena socken, Trögds härad, Enköping

U 754, Hällby, Litslena socken, Trögds härad, Enköping

U 755, Kälsta, Litslena socken, Trögd härad, Enköping

U 756, Ullstämma, Litslena socken, Trögd härad, Enköping

U 757, Ullstämma, Litslena socken, Trögd härad, Enköping

U 758, Enköpings k:a (S:t Ilian), Enköping

U 759, Enköpings k:a (S:t Ilian), Enköping, Enköping

U 762, Brunna, Testeby, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 763, Klista, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 764, Klista, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 766, Norrby, Back-Norrby, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 767, Norrby, Back-Norrby, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 768, Norrby, Grop-Norrby, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 769, Testeby, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 770, Tjursåker, Ristingsbro, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 771, Tjursåker, Vårfrukyrka soken, Åsunda härad, Enköping

U 772, Ytter-Gånsta, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U 773, Enköpings-Näs kyrka, Enköpings-Näs socken, Åsunda härad, Enköping

U 774, Hjulsta, Enköpings-Näs socken, Åsunda härad, Enköping

U 775, Väppeby, Enköpings-Näs sn, Åsunda hd, Enköping

U 778, Svinnegarns kyrka, Svinnegarns socken, Åsunda härad, Enköping

U 779, Svinnegarns k:a, Svinnegarns sn, Åsunda hd, Enköping

U 780, Svinnegarns kyrka, Svinnegarns socken, Åsunda härad, Enköping

U 781, Svinnegarns kyrkogård, Svinnegarns socken, Åsunda härad, Enköping

U 783, Svinnegarns kyrkogård, Svinnegarns socken, Åsunda härad, Enköping

U 784, Svinnegarns skola, Svinnegarns socken, Åsunda härad, Enköping

U 785, Tillinge k:a, Tillinge sn, Åsunda hd, Enköping

U 786, Hansta, Hässelby, Tillinge socken, Åsunda härad, Enköping

U 787, Hansta, Hässelby, Tillinge socken, Åsunda härad, Enköping

U 791, Tibble, Tillinge socken, Åsunda härad, Enköping

U 792, Ulunda, Tillinge sn, Åsunda hd, Enköping

U 793, Ulunda, Tillinge sn, Åsunda hd, Enköping

U 794, Vindsberga, Tillinge socken, Åsunda härad, Enköping

U 795, Breds kyrka, Breds socken, Åsunda härad, Enköping

U 796 (U 760), Sparrsätra k:a, Sparrsätra socken, Åsunda hd, Enköping

U 797, Nyby, Sparrsätra socken, Åsunda härad, Enköping

U 800, Långtora kyrka, Långtora socken, Lagunda härad, Enköping

U 801, Långtora prästgård, Långtora socken, Lagunda härad, Enköping

U 802, Långtora kyrka, Långtora socken, Lagunda härad, Enköping

U 803, Långtora by, Långtora socken, Lagunda härad, Enköping

U 804, Långtora by, Sundet, Långtora socken, Lagunda härad, Enköping

U 808, Enberga, Hamra, Fröslunda socken, Lagunda härad, Enköping

U 809, Härvesta, Nopskäl, Fröslunda socken, Lagunda härad, Enköping

U 810, Nopskäl, Fröslunda socken, Lagunda härad, Enköping

U 811, Hjälsta k:a, Hjälsta sn, Lagunda hd, Enköping

U 812, Hjälsta k:a, Hjälsta sn, Lagunda hd, Enköping

U 813, Brunnsta, Hjälsta socken, Lagunda härad, Enköping

U 814, Bälsunda, Hjälsta socken, Lagunda härad, Enköping

U 815, Bälsunda, Hjälsta socken, Lagunda härad, Enköping

U 818, Gryta, Kulla socken, Lagunda härad, Enköping

U 819, Mysinge, Kulla sn, Lagunda hd, Enköping

U 820, Mysinge äng, Kulla socken, Lagunda härda, Enköping

U 821, Mysinge, Kulla socken, Lagunda härad, Enköping

U 822, Rävsta, Kulla socken, Lagunda härad, Enköping

U 824, Holms k:a, Holms sn, Lagunda hd, Enköping

U 825, Gymminge, Holms socken, Lagunda härad, Enköping

U 827, Valby, Holms socken, Lagunda härad, Enköping

U 828, Bodarna, Fittja by, Fittja socken, Lagunda härad, Enköping

U 829, Furby, Furbylund, Giresta socken, Lagunda härad, Enköping

U 831, Giresta by, Giresta socken, Lagunda härad, Enköping

U 834, Nysätra skola, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 835, Nysätra prästgård, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 836, Alsta, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 837, Alsta, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 838, Ryda kungsgård, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 839, Ryda kungsgård, Nysätra socken, Lagunda härad, Enköping

U 840, Dalby kyrka, Dalby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 841, Dalby kyrka, Dalby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 842, Hållberga, Dalby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 844, Viggby (nu: Viggeby), Dalby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 845, Viggby (nu: Viggeby), Dalby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 846, Västeråkers kyrka, Västeråkers socken, Hagunda härad, Uppsala

U 847, Västeråkers kyrka, Västeråkers socken, Hagunda härad, Uppsala

U 848, Torresta, Västeråkers socken, Hagunda härad, Uppsala

U 851, Balingsta kyrka, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 855, Prästgården, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 856, Frövi, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 857, Frövi, Balingsta socken, hagunda härad, Uppsala

U 859, Måsta, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 860, Måsta, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 861, Norsta, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 862, Säva, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 865, Vik, Balingsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 866, Björnome, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 867, Gryta, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 868, Ransta, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 870, Säva, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 871, Ölsta, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 873, Örsunda, Gryta socken, Hagunda härad, Enköping

U 875, Focksta, Hagby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 876, Focksta, Hagby socken, Hagunda härad, Uppsala

U 877, Möjebro, Hagby socken, Hagunda härad, Uppland

U 879, Bragby, Ramsta socken, Hagunda härad, Uppsala

U 880, Skogstibble kyrka, Skogstibble socken, Hagunda härad, Uppsala

U 884, Ingla, Skogstibble socken, Hagunda härad, Uppsala

U 885, Ingla, Skogstibble socken, Hagunda härad, Uppsala

U 887, Skillsta, Skogstibble socken, Hagunda härad, Uppsala

U 889, Västerby, Ålands sn, Hagunda hd

U 890, Österby, Ålands socken, Hagunda härad, Uppsala

U 891, Uppsala-Näs kyrka, Uppsala-Näs socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 893, Högby, Uppsala-Näs socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 894, Söderby, Uppsala-Näs socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 895, Flogsta, Bondkyrka socken, Ulleåkers härad, Uppsala

U 896, Håga, Bondkyrka sn, Ulleråkers hd

U 897, Norby, Bondkyrka socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 898, Norby, Bondkyrka socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 899, Vårdsätra, Bondkyrka socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 902, Kvarnbo, Läby socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 903, Västerby, Läby socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 904, Västerby, Läby vad, Läby socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 905, Vänge k:a, Vänge sn, Ulleråkers hd

U 907, Bärby, Vänge socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 908, Fiby, Vänge socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 910, Körlinge, Vänge socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 911, Åltomta bro, Vänge socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 912, Börje kyrka, Börje socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 913, Brunnby, Börje socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 914, Ströja, Börje socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 916, Ängeby, Börje socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 917, Jumkils kyrka, Jumkils socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 918, Blacksta, Jumkils socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 919, Blacksta, Jumkils socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 920, Broholm, Jumkils socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 921, Holmsta, Jumkils socken, Ulleråkers härad, Uppsala

U 924, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 929, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 931, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 932, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 933, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 934, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 935, Uppsala domkyrka, Uppsala

U 937, Svartbäcksgatan, Uppsala, Uppsala

U 938 Uppsala, kv. Torget, Uppsala

U 939, Uppsala, kv. Torget, Uppsala

U 940, Uppsala, kv. Torget, Uppsala

U 943, Ärkebiskopsgården, Uppsala, Uppsala

U 945, Danmarks k:a, Danmarks sn, Vaksala hd

U 946, Danmarks k:a, Danmarks sn, Vaksala hd

U 947, Berga, Fålebro, Danmarks sn, Vaksala hd

U 948, Danmarks by, Danmarks sn, Vaksala hd

U 949, Lunda, Danmarks sn, Vaksala hd

U 950, Myrby, Danmarks sn, Vaksala hd

U 951, Säby, Danmarks sn, Vaksala hd

U 956, Vedyxa, Danmarks sn, Vaksala hd

U 957, Vedyxa (Viggby), Danmarks sn, Vaksala hd

U 958, Villinge, Danmarks socken, Vaksala härad, Uppsala

U 959, Vaksala k:a, Vaksala sn, Vaksala hd

U 960, Vaksala k:a, Vaksala sn, Vaksala hd

U 961, Vaksala k:a, Vaksala s,n Vaksala hd

U 962, Vaksala kyrka, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 963, Vaksala kyrka, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 964, Vaksala kyrka, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 965, Vaksala kyrka, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 966, Vaksala kyrka, Vaksla socken, Vaksala härad, Uppsala

U 967, Vaksala kyrka, Vaksla socken, Vaksala härad, Uppsala

U 968, Bolsta, Vaksala sn, Vaksala hd

U 969, Bolsta, Vaksala sn, Vaksala hd

U 970, Bolsta, Vaksala sn, Vaksala hd

U 971, Eke, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 974, Jädra, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 975, Lunda, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 976, Råby, Vaksala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 978, Gamla Uppsala sn, Gamla Uppsala k:a, Vaksala hd

U 979, Gamla Uppsala kyrka, Gamla Uppsala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 980, Prästgården, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd

U 985, Hämringe, Gamla Uppsala socken, Vaksala härad, Uppsala

U 987, Funbo k:a, Funbo sn, Rasbo hd

U 990, Broby, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 991, Broby, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 992, Broby, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 993, Brunnby, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 996, Karberga (Sundby), Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 998, Skällerö (Marielund), Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 999, Åkerby, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1001, Rasbo kyrka, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1002, Rasbo kyrka, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1003, Frötuna, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1004, Frötuna, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1005, Hov, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1006, Lejsta, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1007, Visteby, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1008, Västerberga, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1010, Årsta, Rasbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1011, Örby, Rasbo sn, Rasbo hd

U 1012, Rasbokils kyrka, Rasbokils socken, Rasbo härad, Uppsala

U 1014, Ärentuna k:a, Ärentuna sn, Norunda hd

U 1015, Ärentuna k:a, Ärentuna sn, Norunda hd

U 1016, Fjuckby, Ärentuna socken, Norunda, Uppsala

U 1017, Fjuckby, Ärentuna sn, Norunda hd

U 1018, Kolje, Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1019, Kyrsta, Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1020, Kyrsta, Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1021, Nederbacka (Rosta bro), Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1022, Storvreta, Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1024, Vaxmyra, Ärentuna socken, Norunda härad, Uppsala

U 1026, Lena kyrka, Lena socken, Norunda härad, Uppsala

U 1027, Lena kyrka, Lena socken, Norunda härad, Uppsala

U 1031, Hånsta, Lena socken, Norunda härad, Uppsala

U 1032, Ånge, Lena socken, Norunda härad, Uppsala

U 1033, Årby, Lena socken, Norunda härad, Uppsala

U 1034, Tensta k:a, Tensta sn, Norunda hd

U 1035, Tensta k:a, Tensta sn, Norunda hd

U 1036, Tensta k:a, Tensta sn, Norunda hd

U 1039, Bräcksta, Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1040, Fasma, Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1041, Golvasta, Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1042, Källbo, Lugnet, Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1043, Onslunda, Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1044, Onslunda Tensta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1045, Björklinge k:a, Björklinge sn, Norunda hd

U 1046, Björklinge k:a, Björklinge sn, Norunda hd

U 1047, Björklinge k:a, Björklinge sn, Norunda hd

U 1048, Björklinge k:a, Björklinge sn, Norunda hd

U 1050, Björklinge k:a, Björklinge sn, Norunda hd

U 1051, Prästgården, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1052, Axlunda, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1053, Hammarby, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1056, Ramsjö, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1057, Sandbro, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1059, Såpebo, Möboda, Björklinge socken, Norunda härad, Uppsala

U 1060, Tibble, Björklinge socken, Nurunda härad, Uppsala

U 1061, Viksta k:a, Viksta sn, Norunda hd

U 1062, Dalboda, Heden, Viksta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1063, Källslätt, Viksta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1065, Rångsta, Viksta socken, Norunda härad, Uppsala

U 1066, Åkerby k:a, Åkerby sn, Bälinge hd

U 1067, Åkerby k:a, Åkerby sn, Bälinge hd

U 1068, Åkerby kyrka, Åkerby socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1069, Berga, Åkerby socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1070, Kroksta, Åkerby socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1071, Sylta, Söderby, Åkerby socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1072, Bälinge k:a, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1077, Bälinge k:a, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1078, Bälinge k:a, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1079, Forkarby, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1080, Forkarby, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1081, Forkarby, Korsbacken, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1085, Högsta, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1089, Marsta, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1092, Nyvla, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1093, Nyvla, Tingstukällan, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1095, Rörby, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1096, Rörby, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1097, Sundbro, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1098, Sundbro, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1100, Sundbro, Bälinge sn, Bälinge hd

U 1104, Tuna, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1106, Äskelunda, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1107, Äskelunda, Bälinge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1109, Skuttunge k:a, Skuttunge sn, Bälinge hd

U 1110, Broddbo, Skuttunge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1111, Eke, Skuttunge socken, Bälinge härad, Uppsala

U 1113, Häggeby, Skuttunge sn, Bälinge hd

U 1117, Vigle, Skuttunge sn, Bälinge hd

U 1118, Örke, Skuttunge sn, Bälinge hd

U 1121, Örke, Skuttunge sn, Bälinge hd

U 1122, Stavby k:a, Stavby sn, Olands hd

U 1123, Tuna k:a, Tuna sn, Olands hd

U 1124, Tuna k:a, Tuna sn, Olands hd

U 1125, Krogsta, Tuna socken, Olands härad

U 1126, Alunda k:a, Alunda socken, Olands härad

U 1127, Alunda k:a, Alunda sn, Olands hd

U 1128, Alunda k:a, Alunda sn, Olands hd

U 1132, Gimo, Skäfthammars sn, Olands hd

U 1134, Söderby, Morkarla socken, Olands härad

U 1135, Ackarby, Dannemora sn, Olands härad

U 1138, Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten), Hållnäs socken, Olands härad, Tierp

U 1139, Ängvreta, Hållnäs socken, Olands härad, Tierp

U 1143, Tierps kyrka, Tierps socken, Örbyhus härad

U 1144, Tierps kyrka, Tierps socken, Örbyhus härad

U 1145, Yttrö, Tierps socken, Örbyhus härad, Tierp

U 1146, Gillberga, Tolfta socken, Örbyhus hd

U 1151, Brunnby, Fröshults socken, Simtuna härad, Enköping

U 1152, Brunnby, Frösthults socken, Simtuna härad, Enköping

U 1154, Forsby, Simtuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1155, Hjälteberga, Simtuna sn, Simtuna hd

U 1156, Hjälteberga, Simtuna sn, Simtuna hd

U 1157, Isby, Simtuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1158, Stora Salfors, Simtuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1159, Skensta, Marstallen, Simtuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1161, Altuna kyrka, Altuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1162, Buska, Altuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1163. Drävle, Altuna socken, Simtuna härad, Enköping

U 1164, Stora Runhällen, Västerlövsta sn, Simtuna hd

U 1165, Rotbrunna, Härnevi socken, Torstuna härad, Enköping

U 1167, Ekeby, Torstuna socken, Torstuna härad, Enköping

U 1168, Österunda k:a, Österunda sn, Torstuna hd

U 1169, Österunda kyrka, Österunda socken, Torstuna härad, Enköping

U 1170, Vittinge kyrka, Vittinge socken, Torstuna härad, Heby

U 1171, Axsjö, Vittinge socken (nu Västerlövsta socken), Torstuna härad, Heby

U 1172, Holm, Sveden, Vittinge socken, Torstuna härad, Heby

U 1173, Lilla Ramsjö, Vittinge socken, Torstuna härad, Heby

U 1174, Stora Ramsjö, Vittinge socken, Torstuna härad, Heby

U 1175, Stora Ramsjö, Vittinge socken, Torstuna härad, Heby

U 1176, Huddunge by, Huddunge socken, Våla härad, Heby

U 1177, Hässelby, Harbo socken, Våla härad, Heby

U 1178, Östervåla kyrka, Östervåla socken, Våla härad, Heby

U 1180, Åby, Östervåla socken, Våla härad, Heby

U 1181, Lilla Runhällen, Råsbo, Nora socken, Våla härad, Heby

U ATA322-1086-2007, Gamla Prästgården, Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U ATA3019/65, Fröby gravfält, Skepptuna socken, Semingundra härad, Sigtuna

U ATA-3229-2005, Vallentuna kyrka, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U ATA3500/43, Stora Valla, Skepptuna socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U ATA3600/65, Signildsberg, Håtuna socken, Håbo härad, Upplands-Bro

U ATA4027;61, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna hd

U ATA4822/64, Hacksta, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U ATA6243/65, Gånsta, Vårfrukyrka socken, Åsunda härad, Enköping

U Fv1946;258, Fällbro, Täby sn, Danderyds skeppslag

U Fv1948;168, Alsike k:a, Alsike sn, Ärlinghundra hd

U Fv1953;263, Helenelund, Sollentuna socken, Sollentuna härad, Sollentuna

U Fv1953;266, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna hd

U Fv1953;268, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U Fv1953;270, Skånela kyrka, Skånela socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U Fv1953;274A, Skånela k:a, Skånela sn, Semingshundra hd

U FV1954;4, Vallentuna prästgård, Vallentuna socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U Fv1955;216, Billby soldattorp, Sankt Pers socken, Ärlingundra härad, Sigtuna

U Fv1955;219, Rybylund, Kungs-Husby sn, Trögds hd, Enköping

U Fv1958;250, S:t Lars ruin, Sigtuna

U Fv1959;188, Hammarby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1959;255, Fresta kyrka, Fresta socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1959;256, Fresta kyrka, Fresta socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1959;260, Österlisa, Länna socken, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje

U Fv1967;265, Västra Libby, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra hd, Norrtälje

U Fv1968;279B, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna hd

U Fv1969;305, Yttergrans kyrka, Yttergrans socken, Håbo härad, Håbo

U Fv1971;209, Lilla Söderby, Lunda socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U Fv1971;212A, Vada by, Vada socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U Fv1971;212B, Vada kyrka, Vada socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U Fv1971:213A, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns sn, Vallentuna hd

U Fv1972;172, Lilla Vilunda, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1972;272, Össeby Ödekyrka, Vallentuna hd

U Fv1972;274A, Össeby ödekyrka, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U Fv1973;146; Skinna, Tillinge socken, Åsunda härad, Enköping

U Fv1973;194, Uppsala domkyrka, Uppsala

U FV1975;169, Borresta, Orkesta socken, Seminghundra härad, Vallentuna

U Fv1976;99, V. Arninge, Täby socken, Danderyds skeppslag, Täby

U Fv1976;104, Uppsala domkyrka, Uppsala

U Fv1976;107, Uppsala domkyrka, Uppsala

U Fv1976;108, Tibble, Vassunda sn, Ärlinghundra hd

U Fv1977;162A, Runby, Eds socken, Sollentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1978;226, Ösby, Lunda socken, Seminghundra härad, Sigtuna

U Fv1979;243A, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U Fv1979;243B, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U Fv1979;244A, Husby-Sjuhundra kyrka, Husby-Sjuhundra socken, Lyhundra härad, Norrtälje

U Fv1983;228, Bärmö, Sankt Per socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U Fv1986;84, Bo gård, Lidingö

U Fv1988;241, Rosersberg, Norrsunda socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U Fv1988;243, Uppsala, sjukhuset, Uppsala socken, Uppsala

U Fv1990;32A, Ekerö kyrkogård, Ekerö sn, Färentuna hd

U Fv1990;32B, Ärnevi, Funbo socken, Rasbo härad, Uppsala

U FV1992;156, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Ärlinghundra härad, Sigtuna

U Fv1992;157, Arlanda, Måby ägor, Husby-Ärlinghundra sn, Ärlinghundra hd

U Fv1992;159A, Mariakyrkan, Sigtuna

U Fv1993:231, Frösunda kyrkogård, Frösunda sn, Seminghundra hd

U Fv1993;233, Hammarby, Hammarby socken, Vallentuna härad, Upplands-Väsby

U Fv1933;235, Torsvi gård, Torsvi socken, Trögds härad, Enköping

U Nf 2009, Vallentuna k:a, Vallentuna sn, Vallentuna härad hd

U Nf 2012, Björkö by, Ekerö

U Nor1998;27A, Spånga kyrka, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

U Nor2003;23, Skesta, Vada socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U OWE1996B:119, Össeby-Garns kyrka, Össeby-Garns socken, Vallentuna härad, Vallentuna

U RR1987;134, Granby, Spånga socken, Sollentuna härad, Stockholm

UTHS10;58, Kvarntorp, Roslags Näsby, Täby socken, Danderyds skeppslag, Täby

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s