Kategori: Textarkivet

Gånge Rolfs Saga

Skandinaviska fornålderns hjeltesagor Rolf Sturlögssons eller GÅNGE ROLFS SAGA; Efter Isländska Handskrifter, Utgifven med upplysande anmärkningar af Joh. G. Liljegren, Med en planche, föreställande inre utseendet af de forntida Konungarnes gästrum. Stockholm, […]

Eriksvisan

Eriksvisan, ett fornsvenskt kväde av omstridd ålder. Det utgör 10 fyra-radiga strofer, var och en med omkväde. Visans föremål är Erik, ”fyrsti konunger i Götalandinu vidha”. Han sände en flock göter söderut […]