demografi

Björnhammar, Hallsberg

Björnhammar är ett litet samhälle i Bo socken i Hallsbergs kommun. Samhället växte fram kring den verksamhet som Gryts bruk bedrev här. Bruket som har anor från 1600-talet sysselsatte folk i början av 1900-talet med tillverkning av glas (Gryts glas)… Read More ›

Vem tackar kvinnan?

Vem tackar kvinnan? Gårdagens kvinnor de slet och kämpade för sin familj och sina barn. Deras stora barnkullar har vi att tacka för att vi finns. Utan våra förfäders stora familjer hade vi svenskar tynat bort. Än finns vi kvar,… Read More ›

Det sunda landsbygdsupproret!

Igår den 3 april 2015 samlades landsbygdbor på flera olika platser i landet för att protestera mot att landsbygden avvecklas. De kallar sig landsbygdsupproret. Bakom uppropet finns personer som tröttnat på urbaniseringen och det faktum att skolor och service läggs… Read More ›