Landsbygden

Landsbygden – bilder

Den svenska landsbygdens avfolkning och förfall är en stor tragedi. Hela det svenska politiska etablissemanget har bedrivit en politik som tvingar landsbygdens befolkning att flytta till större orter för att kunna försörja sig. Jordbruken läggs ned i rasande takt, hus… Read More ›

Björnhammar, Hallsberg

Björnhammar är ett litet samhälle i Bo socken i Hallsbergs kommun. Samhället växte fram kring den verksamhet som Gryts bruk bedrev här. Bruket som har anor från 1600-talet sysselsatte folk i början av 1900-talet med tillverkning av glas (Gryts glas)… Read More ›