Kulturhistoria

Gustafsbergs porslinsfabrik.

I en gren har vår industri i följd af arbetets qvalitet, smakfullhet och billighet visat sig ej behöfva söka något konstladt skydd mot utländsk konkurrens, och denna gren är den svenska porslinstillverkningen. Nämnda fabrikation bedrifves för närvarande i så vidsträckt… Read More ›

Finspångs kanongjuteri

I Risinge socken, 2 3/4 mil från Norrköping, ligger ibland herrliga naturomgifningar det ståtliga godset Finspong. Stora arealer af skog och åker, ja hela byar, lyda under detsamma; men hvad som isynnerhet utmärker denna egendom är det betydliga jernbruk, som… Read More ›