Kulturhistoria

Röda bruket i Gysinge

Röda bruket i Gysinge i Sandvikens kommun är ett bostadsområde från 1890-talet som räddades från förfall av byggnadsvårdarna i Gysinge. Sedan 1990 finns här Sveriges ledande centrum för byggnadsvård. Butiken Här hittar du både utställning och butik i en och… Read More ›

Gustafsbergs porslinsfabrik.

I en gren har vår industri i följd af arbetets qvalitet, smakfullhet och billighet visat sig ej behöfva söka något konstladt skydd mot utländsk konkurrens, och denna gren är den svenska porslinstillverkningen. Nämnda fabrikation bedrifves för närvarande i så vidsträckt… Read More ›

Finspångs kanongjuteri

I Risinge socken, 2 3/4 mil från Norrköping, ligger ibland herrliga naturomgifningar det ståtliga godset Finspong. Stora arealer af skog och åker, ja hela byar, lyda under detsamma; men hvad som isynnerhet utmärker denna egendom är det betydliga jernbruk, som… Read More ›