böcker

Öfversikt af Svenska Krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslutande år 1733.

ÖFVERSIGT AF SVENSKA KRIGSFÖRFATTNINGENS HISTORISKA UTVECKLING FRÅN ÄLDRE TIDER TILL INDELNINGSVERKETS AFSLUTANDE ÅR 1733. AF TH. WIJKANDER, Öfverste. (1821-1885) ”Alle wahre Freiheit beruhet auf einer von diesen beyden Grundfesten, dass die Bürger Kriegsmänner seyn, oder dass die Kriegsmänner gute und… Read More ›

Charles d’Ogiers Resa i Sverige 1634.

FRANSMANNEN CHARLES d’OGIERS DAGBOK över dess Resa i Sverige med Franska Ambassadören, Greve d’Avaux. År 1634. Ett bidrag till Fäderneslandets Sedehistoria för denna tid. STOCKHOLM, 1828. Tryckt i Ecksteinska Tryckeriet. Innehåll Erinran. 1634 November den 18:de. December. 1635 Januari. Februari…. Read More ›

MASSKULTUR, av Vitalis Norström

MASSKULTUR, av Vitalis Norström Stockholm, 1910 Aktiebolaget Hiertas bokförlag. (Andra upplagan med svar till Hans Larsson) Inledningsord. Denna bok skulle knappast ha kommit till stånd utan bestämda yttre anledningar. Egen inre drift skulle nog inte föranledt mig till kulturanalyser af… Read More ›