Konst

Ture Lång, Skänninge

Ture Lång, 15 alnar hög, vakade enligt Olaus Magnus över det medeltida Skänninge som symbol för stadens frihet, lag och rätt. Bildstoden är rekonstruerad av konstsmed Stefan Asp fritt efter Olaus Magnus verk ”Historia över de nordiska folken” 1555, till… Read More ›

Slussvaktaren, Söderköping

Skulpturen Slussvaktaren är en donation från Söderköpings brunn till Göta Kanal med anledning av dess 150-årsjubileum 1982. Konstverket är utfört av Elis Nordh. Den är gjord av kopparplåt och visar en slussvaktare i arbete Skulptören Elis Nordh föddes 1918 och… Read More ›

Mässingslagarnes i Stockholm mästarlåda

Mässingslagarnes i Stockholm ämbete bildades först 1678 och hörde således till hufvudstadens yngre handtverksgillen. Om dess uppkomst meddelar ett protokoll, som uppsattes den 19 januari nyssnämda år af Stockholms dåvarande sex mässingslagarmästare, att de samlats för att öfverlägga, ”huruledes detta… Read More ›