Minialbum

Bottarve gård, Gotland

På Gotland finns inga byar som på fastlandet. Bebyggelsen består av ensamgårdar. De kan ha delats upp i flera delar (”parter”), liggande invid varandra eller utflyttade på gårdens mark.

Det mesta tillverkades på gården. Sten användes till hus och hägnader. Från skogen fick man ved och virke. Förens ull och lin gav material till kläder. Åkrar och djur tillsammans med det viktiga fisket och jakt födde gårdens folk. Redskapen smiddes hemma i smedjan.

Handel och jordbruk

Den gotländske bonden var ofta både jordbrukare och handelsman – han var ”farmannabonde”. Under vikingatid och medeltid samlades emellanåt förmögenheter från handeln med främmande länder på gårdarna. Man anlitade gemensamt skickliga hantverkare för att bygga stenkyrkor i socknarna och samtidigt lät man dem bygga stenhus på gårdarna. I första hand var det förrådshus till de viktiga handelsvarorna som byggdes av sten. Tekniken, huggen sten, välvda fönster och dörrar, påminner om kyrkorna. Omkring 200 av dessa hus finns ännu till en del kvar på den gotländska landsbygden.

Ekonomisk nedgång

Efter 1350 märks en allmän ekonomisk nedgång på Gotland. Kyrkobyggandet avstannade och få stenhus byggdes. Man återgick till trähus (skiftesverkshus eller ”bulhus”) med tak av bräder eller flis (flata stenhällar). Uthusen fick oftast tak av ag (ett slags halvgräs som växer i myrar).

Brist på trä

På 1700-talet var bristen på trä stor och staten utlovade upp till 20 års skattelindring för dem som byggde hus i sten. Det ökade intresset på nytt för stenhusbyggandet. Men nu uppfördes inte längre väggarna i finhuggen sten. Man staplade istället kalk- eller sandsten och putsade ut- och invändigt.

Formen på husen blev annorlunda. Ingången till husen förlades till långsidan och på ena eller båda sidor om farstun fanns ett rum. När så behövdes, byggdes husen på med en övervåning.

Bygger olika i norr och söder

Byggnadstraditionerna skiljer sig från trakt till trakt. På norra ön är det t ex vanligt med överljus ovan dörren, på södra har man fönster på båda sidor om ingången. Spån, bräder och i senare tid tegel var vanliga taktäckningsmaterial på norr, på Sudret dominerade flisen. Varje socken har sina särdrag.

Bottarve gård

Bottarve visar hur en sydgutnisk gård såg ut under 1700- och 1800-talen. Här i Norrbyn trängdes flera liknande hus innan skiftet genomfördes på 1800-talet.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes 1844 och ersatte en liknande äldre byggnad på samma plats. Bakbygget är äldre. Båda har flistak.

Den ståtliga ingången med dörrposter av sandstensblock liknar den vid prästgården i Vamlingbo. Innanför dörren ligger förstugan med vardagsstugan till vänster och nystugan till höger. Nystugan användes bara vid högtidliga tillfällen och stod mestadels oeldad. I vardagsstugan sov, åt och arbetade man, Innanför förstugan finns en liten undanstagskammare. I bakbygget finns gårdens kök med öppen spis och murad bakugn. Längst bort ligger brygghuset. Både kök och brygghus har flisgolv.

I mangårdsbyggnadens övervåning finns brudkammare och vindsutrymme för bl a sädesförråd. På flygelbyggnadens vind torkades malten till gårdens öl i en kölna (ett särskilt torkrum).

På storgården finns smedjan med flistak. Ladugårdslängan från 1890-talet ersatte en tidigare ladugård med agtak, byggd i vinkel. Den nuvarande innehåller lada, portlider, stall och kohus. Här finns också tröskhus och tröskvandring.

Många Zachrissöner har bott på denna gård. De sista, två ogifta bröder, sålde gården 1917. För att den skulle bevaras bildades Hoburgs Hembygdsförening, som nu håller gården som museum.

Samma ämne:

Gårdsbutiker på Gotland
Torsburgen, Gotland
Verktygsskatten från Mästermyr på Gotland
Graute gård, Gotland
Gotlandsvisan
Lojstahallen, Gotland
Gotlandslagen
Katthammarsviks hantverkshus, Gotland
Petesgården i Hablingbo, Gotland
Kauparve, Lärbro socken, Gotland
Bröllopsseder på Gotland. (1908)
Kastalen i Fröjel, Gotland
Intressanta platser – Bungemuseet, Gotland
Trullhalsars gravfält på Gotland
Tjelvars grav på Gotland
Gålrum i Alskogs socken på Gotland
Runstenar: Gotland
Bildstenar

Kategorier:Minialbum, Museum

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s