Tankar om samhället

Kärnkraftens avfall, massinvandring och krigshot

Sverige och världen går in i en ny fas där riskerna för krig ökar och ogenomtänkta politiska beslut kan ställa till problem för framtida generationer som i värsta fall kan ge upphov till katastrofer. Nyligen gav miljöminister Annika Strandhäll tillstånd för slutförvar av kärnbränsle. Det handlar om att 12 000 ton kärnavfall ska deponeras i en slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammar kommun. Avfallet ska kapslas in i 6 000 kopparkapslar som ska förvaras på 500 meters djup i urberget. 

Svensk Kärnbränslehantering AB har ansökt om slutförvaret av använt kärnbränsle och miljöminister Annika Strandhäll (S) har sagt ja till deras ansökan. Avfallet förvaras i kopparkapslar som är omgivna av bentonitlera och i sin tur skyddade av urberget. Planen är att förvaringen ska vara säker i minst 100 000 år. Inget annat land har löst problemet med högaktivt kärnavfall, men nu säger regeringen att slutförvaringen blir säker och att Sverige blir först i världen med denna typ av slutförvar. Räknar regeringen med att vara på plats i Forsmark om 100 000 år och kontrollera om avfallet fortfarande är farligt? 

Det är inte alla som köper regeringens tro på säkert förvar i 100 000 år. Korrosionsforskaren Peter Szakolos vid Kungliga Tekniska Högskolan säger:

”Det är ett av de sämsta politiska besluten i modern historia.”

Szakolos menar att förvaringen inte blir säker och att behållarna kommer att spricka. Eftersom kopparkapslarna blir fem centimeter tjocka kommer de inte hålla mer än 1 000 år, säger han. Vad som kan hända om de spricker och läcker ut radioaktivitet är att det hamnar i dricksvatten och marken. Men ingen vet om Sverige finns kvar om ens 1 000 år. Hur har regeringen tänkt att hantera eventuella läckor efter 100 år, efter 1 000 år, efter 10 000 år. Hur ska de hantera det förvarade avfallet om 100 000 år? Det hela är så genomkorkat, ansvarslöst och farligt att det borde få vem som helst att reagera. Även om det radioaktiva avfallet klingar av med tiden så finns det tungmetaller, arsenik, kvicksilver och andra gifter i avfallet som inte försvinner.

Sveriges Radio intervjuade en kvinna som bor i Östhammar som såg fram emot att Forsmark blir en plats för kärnavfall. Hon framhöll att det vore bra om kommunen växte så att det kan bli lite fler aktiviteter för barn och ungdomar när fler kommer att bosätta sig där för att arbeta med projektet. Arbetet med anläggningen kommer att skapa 1 500 arbetstillfällen och många tycks se fram emot nya arbetstillfällen mer än att bry sig om vilka gifter som finns under marken där de bor och verkar eller hur det påverkar framtida generationer.

För att få lite perspektiv på 100 000 år så kommer Sverige fram till dess har gått igenom ett antal istider som kan påverka berget där avfallet finns. Om en istid med en kilometer is ovanför Östhammar orsakar sprickor i berget eller påverkar på något annat sätt vet ingen idag. Ingen kan säkert förutsäga det tidsperspektivet. En istid gör det omöjligt att bo här, men radioaktiva läckor kan ha inträffat i relativ närtid inom några hundra år. Hur hanterar man då det om det inte finns några kvalificerade människor här som har den kompetens som krävs. Sverige kan redan om 100 år vara ett totalt förfallet land som mera liknar ett u-land. Risken är rätt stor om utvecklingen går åt samma håll som nu. Vilka ska då sköta kärnkraftsanläggningar och ta hand om avfallet?

Att hantera farligt avfall på det här sättet är att inte bry sig om framtiden. Varför lägger politikerna så mycket ansvar på framtida generationer? Är det för att de fullkomligt struntar i sina efterkommande och bara bryr sig om kortsiktig politik? Projektet är ett samarbete mellan myndigheter och politiker som försöker att lösa problem som de själva har skapat.

Felet var att vi började med kärnkraft för att det fanns en stark kärnkraftsindustri som genom sin lobbyverksamhet fick  regeringar att köpa konceptet. Vi gjorde oss beroende av den och en avveckling blir besvärlig. 

Annika Strandhäll på presskonferensen:

”När slutförvaret har uppförts och alla kapslar har deponerats så ska även regeringen pröva om slutförvaret slutgiltigt får förslutas. Detta är alltså något som kommer att beräknas kunna ske tidigast om 70 år.”

Vad säger den meningen om det politiska beslutsfattandet? För Strandhäll låter det som om beslutet kommer att fattas av någon framtida regering för att hon tror att Sverige ser ungefär likadant ut om 70 år som det gör idag. Men om utvecklingen fortsätter som nu är svenskarna bara en liten minoritet i sitt eget land om 70 år eftersom (främst de socialdemokratiska) politikerna av idag är fullkomligt ansvarslösa på alla områden. Det kanske råder inbördeskrig här. Något som politiker som Annika Strandhäll i så fall är medskyldig till. Hon och Socialdemokraterna har lagt grunden till många samhällsproblem.

Massinvandringen är ett område som bevisar att de som kan kontrollera utvecklingen inte tar ansvar för framtiden, inte ens den närmaste framtiden. Massmigrationen orsaker mängder av problem för samhället som dessutom ökar över tid även om ansvarslösa beslutsfattare inte begriper det. Hur är det möjligt att Sverige styrs av människor som gör landet farligare att leva i?

Samma sak är det när det gäller aktuella krigshot i östra Europa där Sverige genom att underkasta sig Nato ställer sig på en polariserande sida där krigsrisken ökar. Utrikesminister Ann Linde hotade nyligen Ryssland med ”konsekvenser” av ett eventuellt angrepp på Ukraina, som ingen vet något om. Däremot har Nato flyttat fram sina positioner i östra Europa. De vill stärka inflytandet från EU och Nato i Ukraina för att införliva landet i sin världsordning. Sverige är inte längre alliansfritt. Vårt närmande till Nato ökar risken för oss att bli indragna i konflikter och krig.

Hur är det möjligt att Sverige har styrts så länge av politiker som saknar förmåga att värna och vårda landet vi ärvde av våra förfäder, som med svett och blod byggde det? Och hur är det möjligt att så många röstar på politiker som inte är kapabla att sköta om det egna landet? Det är många frågor som söker svar.

Samma ämne:

Ulf Bejerstrand ringer till politiker och myndigheter
Utrikesminister Ann Linde (S) hotar Ryssland
Östhammar, Uppland
Örskär och Gräsö, Östhammar
Forsmarks bruk
Tuskötäppan, Östhammar
Boktips! Fadersarvet. Skärgårdsliv under 1700-talet. 
Kommer Sverige att gå under?
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land

1 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s