Fornminnen

Gravfält från järnåldern, Knivsta

”Tiden från år 500 f.Kr. till 1050 e.Kr. kallas järnåldern. Järnåldern delas in i två perioder, äldre järnåldern, 500 f.Kr till 500 e.Kr. och yngre järnåldern, 500 till 1050 e.Kr.

Gravfältet här har använts under hela järnåldern. På gravarnas former kan man se vilka som tillhör äldre respektive järnålder.

Under den yngre järnåldern byggdes flacka gravar av sten med rund fyrkantig eller trekantig form. Ofta har de en större sten i mitten eller en tydlig ytterkant av jämnstora stenar, en så kallad kantkedja. Ibland kan gravarna vara markerade av en eller flera resta stenar.

Under den yngre järnåldern är gravarna runda, gräsklädda jordhögar. Ofta är det mycket tydliga, välvda, högar men ibland är de så flacka att de är svåra att upptäcka. Under yngre järnåldern byggdes också tresidiga gravar av sten, så kallade treuddar, och spetsovala gravar av resta stenar, så kallades skeppssättningar.

Under både äldre och yngre järnålder brändes den döde på bål med personliga ägodelar som smycken och redskap. Askan samlades ihop i ett lerkärl som grävdes ner i marken och över detta byggdes sedan graven.

Järnålderns gårdar låg i anslutning till gravfältet. Den viktigaste näringen var boskapsskötseln medan spannmålsodlingen hade marginell betydelse. I närheten av gården låg åkermark och ängar där vinterfoder till kreaturen togs tillvara. Betet fanns i skogen och på strandängarna.”

(Från skylt på platsen som var i dåligt skick. Våra förkristna förfäders gravplatser sköts dåligt och underhållet av information och skyltar saknar berättelser och illustrationer om var gårdarna låg, hur många som bodde där och att de som ligger i gravarna faktiskt är våra svenska förfäder. Information om antalet gravar och gravformer saknas också ofta. De som ligger i gravarna hade säkert uppskattat en påminnelse om att de levt och verkat där och att även deras värv var en viktig del av vår historia. Raä-nummer Knivsta 11:1)

Kategorier:Fornminnen

Märkt som:, ,

1 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s