Textarkivet

Region Stockholm planerar för minst 3,3 miljoner invånare om 50 år.

Region Stockholm omfattar 26 primärkommuner och ansvarar bland annat för kollektivtrafiken och den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Region Stockholm hette före den 1 januari 2019 Stockholms läns landsting. Regionfullmäktige har 149 ledamöter som sammanträder åtta gånger per år. Under mandatperioden 2018-2022 har Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildat en majoritet.

Här är de styrande regionråden:

Irene Svenonius (M), finansregionråd
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd
Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd
Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd
Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd
Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd

Oppositionen har följande oppositionsregionråd:

Aida Hadzialic (S)
Talla Alkurdi (S)
Jens Sjöström (S)
Anna Sehlin (V)

Valresultatet 2018:

S: 40 mandat
M: 34 mandat
V: 16 mandat
SD: 15 mandat
C: 12 mandat
L: 12 mandat
KD: 12 mandat
MP 8 mandat

Förutom att fatta beslut i ett antal ärenden så planerar Region Stockholm också för framtiden. Regionen har gjort prognoser av hur framtiden kan se ut när det gäller befolkningsutveckling och demografi.

Här är kommunerna och antalet invånare med utländsk bakgrund i procent.

Botkyrka 61 procent (2020)
Södertälje 57,1 (2020)
Sundbyberg 43,6 (2020)
Sigtuna 48,3 (2020)
Huddinge 41,9 (2020)
Solna 41,8 (2020)
Upplands Väsby 43,8 (2020)
Järfälla 45,6 (2020)
Haninge 27 (2019)
Stockholms kommun 33,96 (2020)
Upplands-Bro 37,13 (2018)
Sollentuna 33,46 (2018)
Nacka 25,91 (2018)
Salem 28,70 (2018)
Lidingö 21,90 (2018)
Täby 22,76 (2018)
Danderyd 20,29 (2018)
Nynäshamn 22,50 (2018)
Österåker 20,72 (2018)
Vallentuna 18,65 (2018)
Värmdö 14 (2019)
Nykvarn 17,53 (2018)
Ekerö 16,4 (2018)
Vaxholm 13,88 (2018)
Norrtälje 12 (2016)

Antalet ökar snabbt på grund av stor fortsatt migration. Region Stockholm gjorde år 2019 en demografisk prognos över hur framtiden kan te sig. År 2017 var 2,3 miljoner människor bokförda i Stockholms län. Av dem var 25 procent utrikesfödda, men hur många som då hade utländsk bakgrund framgick inte. En stor andel är födda i Sverige av två utländska föräldrar och de med utländsk bakgrund skulle kunna vara betydligt fler.

Av de som var folkbokförda i länet 2017 var 21 procent födda i övriga delar av landet, vilket visar hur snabbt urbaniseringen går. I Sverige går den snabbare än i de flesta andra länder och den uppmuntras av politiker, myndigheter, opinionsbildare och media. De flesta svenskar reflekterar inte över hur fort förändringen går.

Den långsiktiga planeringen är att massmigrationen ska fortsätta i minst många decennier framåt. Det är så de styrande politikerna tänker sig framtiden i landet. En beräkning är att det kommer minst en miljon migranter per decennium. Det kan bli 1,5 miljoner eller fler. Sedan 1970 har Sverige tagit emot tre miljoner migranter, men trenden är att antalet ökar över tid – även om den skulle minska tillfälligt under något eller några år.

Så här skriver Stockholms läns landsting i Demografiska prognoser 2019:

”Befolkningen i Sverige fram till 2030 

Sveriges befolkning ökar. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika delar av landet, mellan stad och landsbygd och mellan olika åldersgrupper.

Av rapporten framgår att det främst är gles- och landsbygdsområden som drabbas av en minskande andel i yrkesaktiv ålder samtidigt som andelen äldre ökar.” 

Sverige befolkning ökar enbart på grund av migration. Landsbygden avfolkas för att det är en medveten politik som syftar till ökad urbanisering.

Det är ett kallt kalkylerande som visar att landet är i fara. Så här skriver de om framtiden.

”Vid slutet av 2017 var drygt 2,3 miljoner folkbokförda i länet, år 2027 beräknas folkmängden öka till närmare 2,7 miljoner och år 2060 beräknas folkmängden i länet uppgå till drygt 3,3 miljoner. Det innebär en ökning på över en miljon till år 2060.

Prognosen för Stockholms län är indelad i tre födelsegrupper; födda i Stockholms län, födda i övriga Sverige samt utrikesfödda. Tidigare år har ingen uppdelning på födelsegrupp gjorts, men från och med denna prognos delas kommunprognoserna upp i samma födelsegrupper som länsprognosen.

Befolkningen i länet år 2017 fördelades på 54 procent födda i Stockholms län, 21 procent födda i övriga Sverige och 25 procent utrikesfödda. År 2060 väntas fördelningen vara 54 procent, 16 procent respektive 30 procent.”

De använder sig bara av termen utrikesfödda och gör ingen åtskillnad mellan etniska svenskar och andra etniciteter. Om det gjordes skulle siffrorna se helt annorlunda ut. Men år 2060 kommer folkmängden i Region Stockholm att ha ökat till 3,3 miljoner. Den absolut största ökningen beror då på migrationen och till viss del på att svenskar (eller andra migranter) flyttar från småorter eller landsbygden till Stockholm. Vad som händer med miljön, dricksvattnet, trygghet på gator och torg och annat bryr sig politikerna inte om.

Vad vi ser är en medveten politik på bedrivs just nu framför våra ögon och som är en katastrof för landet. Så var ska alla dessa migranter bo?

Svaret är att det byggs just nu många nya stora betonggetton som är anpassade för det globaliserade Sverige, det är där migranter ska bo och blandas med svenskar som kommer att reagera som svenskar gjorde under Miljonprogrammets tid. De flyttade bort när de i sin vardag såg problem som de inte hade sett tidigare och inte förstod skulle komma.

Nu planerar politikerna för att alla kommuner i Region Stockholm (men egentligen i alla kommuner i hela landet) ska bygga nytt för att ge plats åt den globaliserade migrantbefolkningen som politikerna bjuder in. Därför pågår mängder av byggprojekt i Stockholm och kranskommunerna som kommer att öka sin andel av personer med utländsk bakgrund kraftigt. Några exempel: Mariehäll, Årsta, Älvsjö, Täby.

Planerna för att göra Sverige till ett fullskaligt globaliserat land är satta i verket och det är upp till svenskarna att reagera på det eller låta bli att bry sig om det. Vill man att svenskarna blir en liten folkspillra i sitt eget land så kan man bänka sig framför TV:n och insupa all propaganda för mera mångkultur, ”integration” och annat som statens främsta propagandakanaler bjuder på varje dag.

De partier som ligger bakom globaliseringen är M, KD, L, C, MP, V och S. Vill man Sverige väl röstar man på något bättre – om det finns något. Det finns ingen i riksdagen som utmärkt sig för att vilja försvara Sverige mot den stora påtvingade demografiska omvandlingen. Finns det någon svensk som är intresserad av framtiden för den egna folket eller har den effektiva hjärntvätten i decennier satt sina spår?

Samma ämne:

Räcker dricksvattnet när 500 000 nya migranter kommer till Stockholm?
Det nya betonggettot Mariehäll växer fram i Stockholm
Gigantiska betonggetton växer upp i Täby – vet någon varför?
Socialdemokraterna låter islam ta över landet
Björn Gillberg: Befolkningsökningen är problemet
Miljöpartiet förstör miljön
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land
Ylva Johansson (S) vill ha MER invandring
Socialdemokraternas Sverige – våld, överfall och rån varje dag
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Filipstad, Värmland
Sverige har tagit emot över 3 miljoner migranter sedan 1970
Gunnar Sandelin om tillståndet i Sverige
Den eftersatta och döende landsbygden
Den socialdemokratiska djupa staten
Politikerna är tysta när svenskar rånas och misshandlas varje dag

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s