Orter, städer, landskap

Det nya betonggettot Mariehäll växer fram i Stockholm

Det gamla miljonprogrammet har gjort sitt och är idag områden som huvudsakligen befolkas av människor från avlägsna kulturer. De flesta områden som växte fram under miljonprogrammets tid har bytt befolkning. Inledningsvis bodde huvudsakligen svenskar där, vilket var det självklara när Sverige fortfarande var ett svenskt land. Idag går många av dessa områden inte att känna igen för att det bor andra människor där. På bara några decennier har exempelvis Rinkeby gått från att vara ett helsvenskt område till att idag vare ett område med endast ett fåtal svenskar.

Wikipedia skriver om Rinkeby:

”Rinkeby är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde över tid som 2015 klassades som ett särskilt utsatt område. Ingen polisstation finns i Rinkeby och planerna för att bygga en som skulle varit färdig 2019 försenades på grund av att byggbolag samt poliser ansåg att risken för attentat mot byggarbetsplats och hot mot personal var för höga. I samband med byggandet av den nya polisstationen var ett stort problem hur stationens personal skulle kunna ta sig säkert till och från jobbet på ett säkert sätt och man satte därför in en kvällspatroll tänkt att eskortera anställda. Stationens nya byggnad bepansrades med skottsäkert stål och förseddes med säkerhetsglas av bättre kvalitet.

Ett salafist-jihadistiskt nätverk etablerades av den inflytelserika imamen Fuad Mohammed Qalaf som kom till Sverige 1992. Qalaf blev senare en av ledarna för den somaliska grenen av al-Shabaab.

Droghandel bedrivs öppet på gator och torg. Efter att övervakningskameror sattes in på Rinkeby torg i maj 2017 flyttade knarkhandlarna sin verksamhet in i affärsgallerian, där handlare blev hotade och misshandlade när de anmälde till polis.

På liknande sätt går det med alla så kallade ”utanförskapsområden” som politikerna har skapat för att de är onda och vill förstöra landet, är korkade eller bara naiva. Resultatet blir detsamma oavsett bevekelsegrunderna.

Politikerna har haft som mål att massimportera människor från tredje världen och inbillat allmänheten att det skulle vara till gagn för Sverige om landet blev mångkulturellt eller ett ”blandland” som statsminister Stefan Löfven kallar Sverige.

Den politiken har fortsatt år efter år och Sverige är snart ett fullständigt globaliserat land utan egen nationell identitet. Svenska folket har aldrig fått folkomrösta om sin framtid. Politikerna har med hjälp av egna beslut som de fattat över huvudet på folket fortsatt på den inslagna vägen. Sedan 1970 har 3 miljoner migranter kommit till Sverige och ju mer tiden har gått desto mer avlägsna länder kommer de ifrån.

Samtidigt som massinvandringen pågår så avfolkas landsbygden systematiskt genom att det i storstäderna byggs nya och stora bostadsområden för den alltmer globaliserade befolkningen. Mariehäll är ett område i västra Stockholm som tidigare var ett industriområde där det också fanns bostadshus.

Mariehäll ligger intill Sundbybergs kommun (vilket också Rinkeby gör) som har en mycket hög andel invånare med utländsk bakgrund. År 2002 hade ca 25 procent av invånarna i Sundbyberg utländsk bakgrund och 2018 över 41 procent. Ökningen av antalet invånare med utländsk bakgrund går mycket snabbt i Sundbyberg, Solna och närbelägna områden. Det beror på att fler med utländsk bakgrund flyttar in och att man bygger mycket nytt – och tätt – för att kunna få plats med fler invånare som alltmer sällan är svenskar.

Nybyggnationen i Sundbyberg är mera en skräckupplevelse än en trivselfaktor. Liksom i många andra förstörda kommuner kan man lägga skulden huvudsakligen på Socialdemokraterna, men även på övriga partier inte minst Moderaterna som i Sundbyberg och Solna aktivt förordat mer förtätning. När det gäller förtätningen av Sundbyberg har Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna det största ansvaret. Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) sade 2018 att ”Vi får unika möjligheter att skapa helt nya stadskvarter i centrala Sundbyberg till storleken av sju fotbollsplaner” och i avtalet ingick att AMF Fastigheter skulle få utveckla ett nytt resecentrum. Vd på AMF Fastigheter sade ”Vi är glada och stolta över att få vara med och utveckla den nya stadskärnan i Sundbyberg. Det är ett stort och viktigt projekt och vi vill tillsammans med staden skapa rum där människor vill vara”. Det finns en enda fördel med planeringen av den nya stadskärnan och det är att järnvägen kommer att passera i en tunnel istället för genom staden. 

I Mariehäll, som tillhör Stockholms kommun, byggs nu ett betonggetto för den globaliserade befolkningen som ska tvingas bo och leva i nya versioner av miljonprogrammet för att befolkningen ska blandas bättre. Antalet invånare med utländsk bakgrund i Mariehäll var 2017 nästan 30 procent varav en stor andel kommer från utomeuropeiska länder.

Politikerna har planerat att befolkningen i Stockholm ska öka med (minst) 150 000 invånare fram till år 2030. Dels pågår av medveten avfolkning av landsbygden och dels pågår en massinvandring som aldrig kommer att upphöra så länge nuvarande politiker tillåts vanstyra landet. Hur många miljoner människor ska komma till Sverige innan politikerna är nöjda? Och hur påverkar det miljön?

Statliga Boverket skriver om behovet av fler bostäder:

”Boverket har uppdaterat sin bedömning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige. Beräkningarna visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Men det finns fortsatt ett stort underskott på grund av att det tidigare år inte byggts tillräckligt många bostäder som har behövts.

– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner. Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.”

Den kommande tioårsperioden beräknas ytterligare minst en miljon migranter komma till Sverige – huvudsakligen från Afrika och Mellanöstern. Vad syftet är vet bara de som försvarar en så vansinnig politik. Politiken är vansinnig eftersom den leder till oerhörda problem som fler inbrott, rån, hot, misshandel, mord, våldtäkter och andra brott och dessutom kostar stora belopp och slutligen ändrar på demografin. Över hela Sverige byggs liknade områden, stora och små, som i Mariehäll med det uttalade målet att tillgodose bostadsbehovet för en globaliserad befolkning.

I distriktet Bromma 25 Mariehäll Västra röstade 32,51 procent av väljarna på Moderaterna, 17,61 på Socialdemokraterna, 10,34 procent på Liberalerna och 9,24 procent på Centerpartiet Liknande resultat var det i Mariehäll Södra med 27,89 som röstade på Moderaterna, 21,07 på Socialdemokraterna, 11,57 procent på Liberalerna och 9,99 procent på Centerpartiet. Det är partier som ivrigt vill globalisera Sverige och bär skulden till att Sverige idag har stora problem på många områden, inte minst med politiker söndrar landet genom rader av ansvarslösa beslut som de inte begriper konsekvenserna av. 

Planerna med att bygga Mariehällsområdet inleddes 2006 och i Annedal som är en del av Mariehäll uppfördes omkring 2 000 bostäder mellan 2008 och 2013. År 2012 hölls en bostadsmässa i Annedal och det nya bostadsområdet invigdes av dåvarande bostadsministern Stefan Attefall (KD), Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) och Sundbybergs kommunalråd Jonas Nygren (S). Sten Nordin och Moderaterna har gjort sig kända för sin iver för att bygga högt och tätt och försvara urbanisering. År 2013 presenterade Sten Nordin (M) ett förslag om att bygga ett 75 våningar högt hus vid Telefonplan i Stockholm. Byggnaden vart tänkt att bli Nordens högsta bostadshus. Dessutom ville de bygga ytterligare en skyskrapa där. Lyckligtvis blev det inte så, men politikerna är livsfarliga och om folk inte är uppmärksamma på vad de håller på med så kommer vi att få många nya betonggetton och skyskrapor där migranter från hela världen ska blandas med svenskar.

Det tragikomiska i sammanhanget är att kvarteren och gatorna i det nya globaliserade området  i Mariehäll/Annedal har fått namn efter svenska sagoböcker. Som exempel heter en gata Pippi Långstrumps gata.

En av dem som i hög grad varit insyltad i planerna på att bygga nya betonggetton  är Socialdemokraten Annika Billström som på Stockholms kommunstyrelses vägnar år 2005 undertecknade en skrivelse med bland annat följande text som skrivits av borgarråden Mikael Söderlund (m) och Jan Björklund (fp).

”Stockholms befolkning förväntas öka med 150 000 människor fram till år 2030. Det behövs uppemot 80 000 nya bostäder. Vi är därför positiva till motionärens förslag om fler bostäder i nordvästra Bromma. Däremot får inte en satsning på fler bostäder i området äventyra Bromma flygplats verksamhet.”

En välfungerande, citynära flygplats är viktig för en ökad tillväxt i Stockholmsregionen. Eftersom Stockholm ligger avsides i världen är goda kommunikationer därför avgörande för konkurrenskraften i den allt mer globaliserade ekonomin. Jämfört med Arlanda är Bromma en liten flygplats, men den är ändå Sveriges fjärde flygplats i antal passagerare räknat. Den har stor betydelse för affärsflyget och för flygkapaciteten i regionen. Brommas centrala läge är en stor fördel för den typ av flyg som kräver snabba förbindelser med innerstaden.

En eventuell nedläggning av Bromma tillsammans med redan antagna tillväxtfientliga beslut som skattehöjningar, utjämningsskatter, ökade avgifter, samt biltullar kommer långsamt att kväva Stockholms möjligheter att växa.”

Detta är bara ett av många tydliga exempel på att politiker från vissa partier, främst de stora partierna Moderaterna och Socialdemokraterna (men även Liberalerna och Centerpartiet) ofta samverkar för ökad globalisering. De vill urbanisera, de vill förtäta, de vill bygga mer och högre och de vill bygga för en globaliserad befolkning.

Totalt fick 19 byggherrar anvisning att bygga fastigheter där. Idag står området nästan färdigt och många är glada över att ha fått köpa en orimligt dyr bostad eller att efter kanske 20 år i Stockholms bostadskö blivit anvisad en hyresrätt. Själva lägenheterna är moderna, men det kommunala bostadsbolaget, de privata byggherrarna och bankerna är glada över att människor pungslås på sina liv genom att betala ockerpriser för att kunna bo någonstans. Samtidigt blir den äldre svenska befolkningen allt fattigare och har en pension som i vissa fall inte ens räcker till en halv hyreskostnad. Något är ruttet i systemet och någon eller några jävlas med svenska folket på flera olika sätt. 

Sverige styrs av farliga politiker som kommer att avfolka landsbygden, urbanisera mera, bygga fler betonggetton och samtidigt byta ut den svenska befolkningen mot en globaliserad befolkning där svenskarna bara utgör en liten minoritet. Det blir vår framtid om inte flera svenskar reagerar och i handling gör något åt saken. Den handlingen kan vara att man ”röstar med fötterna” och flyttar bort från sådana områden till mindre orter och att man ger stöd till partier som motsätter sig den här politiken. Så länge människor röstar på betongpolitiker så får man mer betong. Det parti som gynnas mest av en mer globaliserad befolkning är Socialdemokraterna som får egen majoritet i många ”utanförskapsområden”. Ju fler migranter som bor i sådana områden desto fler väljare får Socialdemokraterna och då få vi en ännu sämre politik när dessa migranter kan avgöra den politiska utvecklingen i landet. Det blir en nedåtgående spiral och i Mariehäll har den bara börjat. Mariehäll blir sedan en del av ett jättelikt globaliserat område i västra Stockholm där mängder av nya och gamla getton knyts samman. Där finns en rad områden som Kista, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Jakobsberg, Kallhäll, delar av Solna och Sundbyberg samt ett stort antal äldre områden i Vällingby, Hässelby som idag är starkt globaliserade. Nu läggs Mariehäll till i raden av områden som kommer att följa samma utveckling som Rinkeby har gått igenom. 


Samma ämne:

Nytt betonggetto byggs i Älvsjö och Solberga, Stockholm
Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Nytt betonggetto byggs i Årsta i södra Stockholm
Boktips! Kriget mot skönheten, av Fredrik Kullberg
Krönika: Så kan hela Sverige leva
Landsbygden blöder och gråter
Centerpartist vill avveckla landsbygden
Nya betonggetton i Täby
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land
Arkitekturupproret
Sundbybergs nya stadskärna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s