Textarkivet

Mäns våld mot kvinnor

Den 2 maj var det partiledardebatt i SVT:s Agenda. Partiledardebatter är vanligtvis SVT:s och därmed statens möjlighet att styra debatter och avbryta politiker som vill utveckla något resonemang eller säga något viktigt. Något intressant kommer aldrig ur sådana debatter och det vill inte heller SVT. De vill att politikerna ska säga något kortfattat och sedan är det bra med det. Det skulle vara bättre om varje parti fick minst en timme var för att presentera sin politik och kritisera den politik som har bedrivits sedan förra valet. Debatten skulle kunna pågå en vecka istället för bara en eller två timmar.

Ett av flera teman i debatten var hur ska mäns våld mot kvinnor stoppas. SVT satte alltså rubriken för temat och sedan följde partiledarna slaviskt ämnet och höll fast vid ganska enkla ståndpunkter som de försvarade.

Jimmie Åkesson fick en fråga av programledaren om det går att förklara mäns våld mot kvinnor med destruktiva mansroller.

Åkesson svarade:

Det är klart att den parametern finns där. Män är generellt mer aggressiva än kvinnor och slår bland annat kvinnor, men man slår också män och man begår mer brott i största allmänhet så det är klart att den aspekten finns där. 

Det finns också nya fenomen. Hederskultur, hedersförtryck, att vi ser ett så kraftigt mörkertal kring sexualbrottslighet mot unga kvinnor, hävdar jag, hänger i väldigt hög grad ihop med import av medeltida värderingar kring relation mellan könen importerat värderingar som vi har mer eller mindre utrotat från landet tidigare men genom en ansvarslös invandringspolitik så kommer det här tillbaka och det är därför vi också ser att det här ökar. Jag tycker att det är en aspekt som saknas. 

Jag vet att när vi förra veckan hade den här partiledarsamtalen med jämställdhetsministern så försökte jag lyfta den här aspekten men det är liksom ingen som vill prata om den. För mig är det helt uppenbart att har man en så stor invandring av människor från kulturer där kvinnor anses vara mindre värda än män då får man sådana här problem.

Det var ett ganska förväntat svar från honom. Jimmie Åkesson tenderar att alltid stå där som en snäll skolpojke och svara på den tilldelade frågan utan att försöka bryta sig ur den ram som programledaren tvingade honom att ställa sig innanför. Ett alternativ svar hade kunnat vara.

”Det första som måste sägas är att svenska män är fredliga, trevliga och lojala till de kvinnor de lever tillsammans med. Frågeställningen indikerar att det skulle vara ett allvarligt samhällsproblem och att svenska män är livsfarliga och att alla borde se upp med dem. Det är ett sätt att skapa onödig osämja i samhället och mellan människor. Det är att framställa ett marginellt problem som en farsot.

Sanningen är annorlunda. Det diskuterades nyligen att fem kvinnor mördats av sina män under fem veckor. Av dessa fem mördare var en svensk. De övriga fyra mördarna hade utländsk bakgrund och deras offer var närstående kvinnor varav en hade nio barn. Mördaren var far till barnen. En annan av mördarna tog livet av sin sambo som han hade ett litet barn tillsammans med. När kvinnor mördas är män med utländsk bakgrund överrepresenterade och om Sverige haft en annan migrationspolitik så hade många mördade kvinnor fått leva. Men våld mot kvinnor är inte det enda problemet som importerats. Varje dag utsätts svenskar för rån, inbrott, hot, misshandel och andra grova brott med tydlig koppling till migrationen. Vi har ett allvarligt samhällsproblem som inte svenska män kan beskyllas för. Däremot finns det svenskar som också begår brott och de ska självklart straffas för sina gärningar.

Men att vi fått en sådan brottsutveckling beror på politiker från M, KD, C, MP, V och L som skapat det samhälle vi har idag. Det är inte bara brottsrelaterade problem som politikerna har skapat, de har skuldsatt kommande generationer genom att skänka bort mångmiljardbelopp till olika projekt i andra länder och andra världsdelar, samtidigt som vi har 350 000 fattigpensionärer varav många knappt har mat för dagen. Ni politiker som vanstyrt landet har också ändrat på demografin, avfolkat landsbygden, byggt getton som den nya globaliserade befolkningen ska bo i. Ni har förstört Sverige och fortsätter att förstöra Sverige varje dag året runt.  Sedan skyller ni på svenska män, som på det hela taget är duktiga, familjevänliga och goda fäder. Ni borde skämmas.”

Så kunde Jimmie ha svarat, men om han hade gjort det så skulle hade han bliv avbruten snabbt. I SVT får man nämligen inte förklara ett problem mera ingående om det innebär att man kritiserar makthavare.

Annie Lööf upprördes av Åkesson kopplade kvinnovåldet till migrationen. Hon svarade

”Jag känner sådant förakt när jag hör ditt resonemang Jimmie Åkesson. I decennier så har kvinnor blivit misshandlade, torterade och mördade i sina egna hem. Den vanligaste orsaken till att kvinnor dör av våld är i hemmet, det är oftast i sängen och det är en gärningsperson som hon antingen har levt med eller lever med. Och i ditt första inlägg så måste du påtala att det är ett importerat problem. Du kränker dom brottsoffer, dom barn som ser sin mamma mördas i hemmet. Det är så många svenska män…låt inte den här debatten handla om invandring Jimmie Åkesson. Du är helt förblindad av detta. Dom här brotten, precis som Ulf Kristersson sade, det är allvarliga brott, det är samhällsproblem. Det här handlar om mord, det handlar om misshandel, det handlar om trakasserier. De ska straffas hårt, det ska förebyggas oavsett om man heter Kjell, Erik eller Ali.”

Annie Lööf ville inte att Åkessons skulle få andas om att det finns kopplingar till migrationen.  Hon tillhör också de politiker som föredrar att bo i ett så svenskt område som möjligt, vilket nästan alla hycklare som försvarar massinvandring gör. Annie Lööf har aldrig fördömt den brottslighet som hon själv varit med om att skapa genom sin egen politik och försöker på alla sätt skyla över vilka som bär den egentliga skulden till hur det ser ut i samhället. Annie Lööf borde be alla som fallit offer för importerad brottslighet om ursäkt för vad hon och andra politiker har ställt till med. Det är också självklart att utlänningar som begår brott ska utvisas för alltid.

Men om man ändå ska fördjupa sig i problemet med att kvinnor drabbas av våld från män som de lever tillsammans med så kan man också spåra andra orsaker till att det förekommer. Många svenska kvinnor och män har tappat den kulturella kompassen eller har aldrig haft någon på grund sin trassliga uppväxt med skilda föräldrar.

Vi har tidigare kommenterat det brutala mordet på den 17-åriga Wilma Andersson som av brist på grund råd eller eget omdöme blev tillsammans med en utlänning som:

den 14 november 2019 uppsåtligen berövat Wilma Andersson livet genom upprepat trubbigt våld, våld som varit av sådan art att det separerat muskelvävnad från hennes kropp och/eller annat våld som inte närmare kan preciseras.

[..] efter att han berövat Wilma Andersson livet enligt åtalspunkten 1, avlägsnat huvudet från Wilma Anderssons kropp och därefter förpackat samt förvarat det i en resväska i sin bostad

[..] har vidare undanskaffat övriga kroppen på en eller flera alltjämt okända platser. [Han] har genom de ovan nämnda gärningarna obehörigen flyttat, skadat och skymfat den avlidna kroppen efter Wilma Andersson.

Vi kommenterade också varför det kunde gå så illa:

Hur kunde det gå så illa? Många som växer upp idag kommer från skilsmässohem och har inte fått den kärlek, omsorg och vägledning som ungdomar i högre grad får om de har en stabil kärnfamilj bakom sig. Idag ger sig många i lag med vem som helst utan att ta minsta hänsyn till vem de ger sig i lag med eller vilken bakgrund personen har. Mest lättledda är de unga kvinnor inte fått lära sig värdet av att inte ha bråttom och kastar sig i famnen på vem som helst.

En dotter, syster eller vän som uppvaktas av någon måste få hjälp med att avstyra eller godkänna ett nytt förhållande just för att det inte ska uppstå trassel och problem som i värsta fall kan leda till det som drabbade Wilma och har drabbat många andra unga svenska kvinnor. Ett sådant beteende är att ta ansvar och en del av ett civiliserat normsystem.

I Sverige där skilsmässotalen är höga, kulturella normer helt eller delvis avvecklade och där många inte kan fatta bra beslut eftersom de inte har en omgivning som hjälper till med ansvarstagande kommer vi att se många tragedier. Vi kommer dessutom att se ännu fler trasiga familjer när unga kvinnor lockats in i förhållanden av män som gör dem illa och fördärvar deras liv. Än värre kan det bli om de har barn tillsammans.

Det är alldeles givet att många unga har sunda instinkter, sund moral och klarar av att ta ansvar för hur de väljer sin framtid. Det sorgliga är att ungdomar från trasiga familjer inte sällan misslyckas med sina vägval och råkar illa ut för att de lämnats åt sitt öde och tvingas fatta beslut som de inte är kapabla att förstå konsekvenserna av.

Wilma hade säkert kunna växa upp som en bra kvinna och få en bra familj om hon hade valt en svensk helylleman istället för en man som inte ens borde ha fått bosätta sig i vårt land. Vi behöver återgå till urgamla och kulturfrämjande sedvänjor som gällde fram till 1960-talet där man förlovar sig med någon man efter noga övervägande vill bilda familj med. Stabilitet och kvalitet borde vara nyckelord i det här sammanhanget.

Wilma hade ingen hel familj bakom sig som kunde hjälpa henne att styra upp livet i en bättre riktning. Det finns ett otal liknade fall där svenska kvinnor mördats (av svenskar eller utlänningar) för att de inlett en relation med någon som de istället borde har undvikit. Det finns också många svenska kvinnor som inlett relationer med dåliga män i största allmänhet som de kanske fått barn med. Då uppstår nya generationer trasiga familjer. Skilsmässor och dåligt omdöme visar sig tyvärr ofta gå i arv. Med skilda föräldrar är risken stor att även barnen senare skiljer sig. Det blir en ond cirkel.

Det handlar om dåliga beslut som ger dåliga resultat, men som hade kunnat undvikas om man följt våra förfäders sedvänjor och var mer selektiv i förhållande till relationer. Vi skrev i en annan post:

”Det finns ingenting som Sverige behöver så mycket som hållbara äktenskap, lyckliga familjer och barn som får växa upp med två föräldrar och helsyskon.

En ung man och kvinna som har hittat vänskapen inleder inte något förhållande förrän de känner sig säkra på att vänskapen kan övergå till hållbar kärlek. Lösa relationer är en form av dekadens bland ansvarslösa människor, som ofta genererar problem för alla inblandade och även för samhället. Mest sorgligt är om det leder till graviditet och barn där föräldrarna sedan går skilda vägar, vilket blir ett oerhört svek mot de barn som borde ha rätt till två närvarande och sammanboende föräldrar. Att träffa någon av det motsatta könet i väntan på att hitta den stora vänskapen och kärleken går alldeles utmärkt om man har förstånd nog att undvika att hamna i en tillfällig relation. 

Livet går ut på att hitta en bra livskamrat, bilda familj och uppfostra barn till ansvarsfulla medborgare. Den som då inleder oansvariga relationer av tillfällig natur begår avvikelser från det som ska göra en nation civiliserad och ett folk lyckligt. En viktig uppgift för föräldrar är att vägleda sina barn in i vuxenlivet och hjälpa dem på vägen till den lycka som de liksom sina föräldrar bör få uppleva. Föräldrar kan ge goda råd och avstyra vänskapsförhållanden som ser ut att kunna misslyckas i en mer fast relation. Varje klok förälder vill att släkten ska leva vidare och att nästa släktled ska bestå av goda medborgare som hela släkten, övriga omgivningen och samhället kan vara stolta över.”

Idag lever många i motsats till vad som borde vara rätt och riktigt. Relationer är ofta impulsdrivna och ogenomtänkta. Ibland vet inte den ena någonting om den andre eller den andres familj. Förr var man noga med att den blivande skulle komma från en bra familj. Det var en sedvänja som ledde fram till ett folk med bra kvaliteter. Om relationer är impulsdrivna, om den blivande är kriminell eller kommer från en dålig familj riskerar det att upprepa sig i nästa generation. Blir det mer och mer vanligt så kommer vi att se mer av trasiga familjer, ännu fler ensamhushåll (som vi redan har mest av i västvärlden) och ännu mer samhällsproblem.

Familjen är den viktigaste cellen i samhället och om det inte fungerar så fungerar inte samhället heller. Därför är det nödvändigt med en återgång till något som fungerade. Det är också ett sätt att komma bort från dåliga relationer och minska riskerna för alla slags konflikter.

Samma ämne:

Vänskap, kärlek och tradition

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet.

Ett trasig folk behöver hitta kompassen

Från artighetskultur till normlöshet

Mordet på Wilma Andersson som tragedi

Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land

Märta Stenevi (Miljöpartiet) ger ett mycket förvirrat intryck

Så har Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven förstört Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s