Museum

Trelleborgen, Trelleborg

De första spåren av en vikingatida ringborg i Trelleborg gjordes under sommaren 1988. Det var i samband med att nya bostäder skulle byggas som man först gjorde arkeologiska undersökningar och då hittade spår av en vallgrav.

Trelleborg. Threlæburgh 1291. Namnet, som finns på flera håll i Norden, innehåller en beteckning för ett slags befäst vikingatida anläggning, där efterleden innehåller ordet borg ’befästning’. Förleden, ordet träl, har omdiskuterad betydelse: ’träl; person av slavisk härkomst; snedställd bjälke använd till att stötta väggstolpar i hus’. 1988 återfanns rester av den åsyftade borgen, en ringborg som legat på en flack höjdplatå ca 200 m från den dåtida stranden. Borgen, som torde ha uppförts under slutet av 900-talet, har haft en yttre diameter om ca 143 m och har varit befäst av en palissadkrönt jordvall med yttre vallgrav och fyra portar. (Svensk ortnamnslexikon)

När utgrävningarna tog fart skulle det visa sig att det funnits en stor ringborg här. Trots att inga fynd av trävirke gjordes kunde man ändå se att borgen en gång byggts av trä och att vallarna var av jord.

Man har funnit spår i form av stolphål efter hus som fanns där innan borgen byggdes. Det har också funnits grophus, vilket är hus som man grävt ned någon meter i marken och de har ofta fungerat som vävstugor och verkstäder. 

Platsen var bebodd och det blev allt viktigare att skydda folket, näringarna och makten. Därför började borgen byggas.

Borgen hade haft en cirkelform och fyra portar, en port i vardera väderstreck. Av fynd att döma var borgplatån befolkad under vendeltid och vikingatid. Borgen har uppförts i etapper med först en tio meter bred och fyra meter hög jordvall med en diameter på cirka 135 meter, för att senare byggas om och förstärkas och bli 143 meter i diameter. Väggarna byggdes av kraftiga stockar som klyvts för att ge stadga och bättre skydd.

Danmark har inte haft så många försvarsanläggningar. Några av dem är Danevirke i södra Jylland och borgarna Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg och Nonnebakken. Därtill fanns också skydd i hamnar. Borgen i Trelleborg uppfördes under en tid när danskar kontrollerade Skåne. En teori som framförts är att Trelleborgen var en del av Harald Blåtands försvarsorganisation och att den tillbyggdes under hans tid för att skydda sin maktordning från inre och yttre hot.

Efter att Harald Blåtand avsatts blev det inte lika viktigt att underhålla de borgar som representerade hans maktordning. När Sven Tveskägg tog makten efter Harald övergavs eller brändes flera borgar.

Efter att utgrävningar gjorts uppstod tanken på ett rekonstruera delar av borgen. Ungefär en fjärdedel av borgen är nu rekonstruerad på sin ursprungliga plats.

Trelleborgen
Trelleborgen
Trelleborgen. Portgången har återskapats för att efterlikna hur den kan ha sett ut.
Trelleborgen. Det kan ha funnits ett fällgaller i borgen. Det är ett galler som är tungt och släpps ned med kraft om fiender når dit. Då stängs porten och den som befinner sig där kan inte ta sig ut.
Kopia av runsten vid Trelleborgen
Kopia av runsten vid Trelleborgen

Idag är Trelleborgen ett museum.

Kategorier:Museum

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s