Runstenar och bildstenar

Runstenar Medelpad – M 5

M 5, Attmarby, Attmars socken, Medelpads västra domsagas tingslag, Sundsvall

hokun lit rita • stin þino| |obtiʀ skukna bruþur sin auk abti(ʀ) alþruþi muþur sino kuþ hialbi þiʀa salu auk| |kuþ muþiʀ

Håkan lät resa denna sten efter Skygne, sin broder, och efter Altrud, sin moder. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.

Runsten i granit, ca 225 cm hög. Daterad till ca 1020-1050. Längst ned på stenens södra sida är texten på upphittaren inristad. ”Funnen 1875 26/8 CPGS”. (Initialerna står för Carl Petter Grafström). Stenen hittades ca 180 meter syd-sydväst om nuvarande placering.

Stenen påträffades 1875 liggande med ristningsytan nedåt i en åker i Attmarby och restes senare vid Attmars kyrka.

Namnet Håkon är ganska vanligt i runinskrifterna. Skygne däremot är endast känt från denna ristning, men förekommer som personbinamn med betydelsen ”den skarpsynte i Västnorden. Kvinnonamnet Altrud finns även på runstenen i Berga i Njurunda socken. I övrigt är det okänt.

Det är påfallande hur glest runorna är ristade i den vänstra slingan, som innehåller bönen, medan de är tätt packade i den högra. Runformerna skiljer sig också lite mellan den båda slingorna. Kanske har två olika ristare utfört dem.

https://kulturbilder.wordpress.com

https://kulturbilder.wordpress.com

Runstenarna M 4 och M 5 står bredvid varandra utanför kyrkan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s