Museum

Eketorps borg, Öland

Eketorps borg ligger i Gräsgårds socken och anlades en gång intill en källa vid östra utkanten av Stora Alvaret på södra delen av Öland. Intill fanns också en våtmark och borgen liksom omgivningen var anpassad för det lilla hedniska samhällets sätt att leva. Redan innan den första borgen byggdes förekom mänsklig aktivitet på platsen och spår av större måltidsfester har hittats. Här har invånarna utövat sina sedvänjor som rör allt från årstidsfester och ting till ceremonier kring födelse, bröllop och begravningar.

https://kulturbilder.wordpress.com

Eketorps borg

Samma typ av aktiviteter och fester har ägt rum här under hela borgens historia vilket tyder på en stabil och bland folket väl förankrad kultur. Öland har sedan lång tillbaka varit en del av svearnas välde.

Eketorp I: Omfattar perioden ca 300-400 e.Kr. Då var borgen befäst samlingsplats för intilliggande hushåll som ville försvara sig, sin by och sina ägodelar från fientliga angrepp från andra sidan Östersjön.

Den första borgen i Eketorp uppfördes på 300-talet när välståndet var högt på Öland. Omkring ett 20-tal hushåll gick samman och byggde borgen för att de skulle kunna söka skydd under oroliga tider. Efter ett par generationer revs den första borgen och man byggde en större borg på samma plats. Det var riskabelt att vara utan ett mera säkert försvar och vid den här tiden pågick arbetet med att uppföra flera andra borgar på ön. Borgen var på 300-talet 57 meter i diameter.

Eketorp II: Omfattar perioden ca 400-700 e.Kr. Då var borgen en befäst bondby. 150-200 människor bodde i borgen tillsammans med tamdjur och husgeråd.

På 400-talet fick borgen en bofast befolkning med bostadshus, fähus och förråd. Mellan ca år 400-550 e.Kr. var det oroliga tider och ölänningar på den flacka ön behövde bygga murar för att skydda sig från angrepp utifrån.

I den nya borgen bodde omkring 150-200 personer. De hade med sig tamdjur och husgeråd och kände sig mera trygga i borgen. I slutet av folkvandringstiden övergavs flera borgar och några revs. Under 600-talet blev tiderna mindre oroliga och borgens invånare kunde flytta ut till byarna igen. 

Eketorp III: Omfattar perioden ca 1000-1300 e.Kr. Då var borgen en befäst garnison. Militärer bodde och verkade här med sina familjer.

Borgen stod nu tom fram till början av 1000-talet då den byggdes upp igen, nu som en befäst garnison med två ringmurar och blev Svearikets sydostligaste utpost. I borgen bodde soldater och deras familjer. Förutom Eketorp användes även borgarna Triberga, Bårby och Gråborg som militära anläggningar under tidig medeltid fram till omkring 1200-talet.

Av de hus som fanns i borgen var 30 bostadshus, 13 fähus och 10 användes som verkstäder och förråd. Kristnandet av Öland på 1100-talet, rivaliserande strider om kungamakten och angrepp från slaviska och baltiska rövare orsakade våldsamma konflikter och att Öland hade så många borgar berodde på att ön var så lättillgänglig för angrepp. I borgen har man hittat stora mängder hästskor som visar att ett ryttarregemente hade borgen som hemvist. Under borgens senaste period fanns omkring 100 trähus innanför murarna så det var ett helt litet samhälle som höll till där. De flesta ölänningar bodde i vanliga byar och gårdar som låg nära borgarna. 

Borgen innehöll hus för hantverk, matberedning och smide. Det fanns vävstugor, avfallsplatser och kök. Från början kan borgen ha hetat Gräsgård som socknen idag heter. 

Militärer från Eketorp har medverkat i två korståg över Östersjön. Det första var år 1197 när svear tillsammans med gotlänningar under ledning av Jarl Birger Brosa, som var den förste kände jordägaren på södra Öland, tog sig an kurerna i Kurland som idag är norra delen av Litauen. År 1220 ledde Johan Sverkersson ett korståg mot Estland som misslyckades. I stället uppstod strider mellan Danmark och Sverige som varade till och från i flera hundra år.

I det medeltida Eketorp fanns ett högt torn för att kunna överblicka landskapet och vara bättre förberedda vid ett eventuellt anfall. Borgen har utsatts för anfall flera gånger. 

Vid den södra porten har man funnit brandlager som visar att porten i den tidigare borgen (400-600 e.Kr) utsatts för anfall, men att husen inne i borgen klarat sig.

Eketorp idag är rekonstruerad och byggd på resterna av den medeltida borgen. Porttornet har byggts för att visa hur en port från 1200-talet troligen har sett ut. Eketorps borg är den sydligaste av Ölands borgar och den enda som är helt utgrävd och undersökt. Totalt har 24 000 föremål hittats i borgen som speglar olika delar av borgens historia.

Professor Mårten Stenberger började intresserade sig för Eketorp redan på 1930-talet och gjorde en del fynd. Han hittade en ytlig husgrund och ett omfattande kulturlager. Några riktiga utgrävningar kom inte igång förrän 1964. Borgen undersöktes grundligt fram till 1974 och är idag den mest undersökta fornborgen på Öland.

Borgen är idag ett museum och en populär sevärdhet.

https://kulturbilder.wordpress.com

https://kulturbilder.wordpress.com

Porttornet

https://kulturbilder.wordpress.com

Spår av gamla husgrunder

https://kulturbilder.wordpress.com

De ljusa stenarna är en rest av den gamla muren

https://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.comhttps://kulturbilder.wordpress.com

Kategorier:Museum

Märkt som:, ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s