Bilder i olika ämnen

Källa hamn, Öland

Källa Hamns historia går lång tillbaka i tiden tack vare den skyddande havsviken och färskvattenkällan. Från början var det en hedniska offerplats men på 1000-talet kristnades Öland och kyrkan byggdes.

Källa hamn har räknats som en av de viktigare på Öland och är framför allt känd som utskeppningshamn för kalksten. I synnerhet gäller det under Sveriges stormaktsperiod, då väldiga mängder sten skeppades över till de svenska besittningarna i Baltikum.

De skutor som trafikerade Källa Hamn kunde på grund av segeldjupet och avsaknad av brygganläggningar inte gå ända in till land. Istället fraktades stenen på oxdragna kärror så långt ut oxarna kunde gå. Därefter lyfte man över stenen på pråmar som roddes eller stakades ut till skeppen.

https://kulturbilder.wordpress.com

Källa hamn idag.

Källa undantogs under denna period från lagen om förbud för ölänningarna att själva bedriva handel över Östersjön, vilket kom socknens utrikessjöfart att blomstra framför allt de sista decennierna av 1600-talet.

Hamnen höll sin betydelse som en av Ölands främsta fram till 1800-talets sista hälft, då Sandviks moderna hamn byggdes på den västra sidan av ön. Dessförinnan hade Källa Hamn haft Ölands största samlade handelsflotta med inte mindre än 15 seglande skutor år 1878.

Hamnen har även använts av bönder som kompletterade jordbruket med fiske till husbehov. De små båtar som användes drogs in i grävda ”kåsor” till skydd mot väder och vind. För att de som hade gårdar med mark längre inåt ön skulle kunna fiska byggdes enkla bodar där man kunde söka skydd då man hade nät i sjön.

På 1900-talet började man i större utsträckning använda hamnen som fiskehamn. Under 1930-talet införskaffades den första motorbåten och fisket övergick från husbehovsfiske till yrkesfiske. Kajen med anslutningsväg och bryggan byggdes på 1940-talet. Båtarna hade flera mans besättning och man fiskade i stora delar av Östersjön. På 1980-talet var fångsterna goda och man bildade Källahamns kylhusförening, som lät bygga kylhuset för förvaring av fisk. Strax efter att kylhuset byggts minskade fångsterna och även antalet yrkesfiskare. Kylhuset har på senare år även använts av en mindre fiskindustri. Den yrkesfiskare som levt och arbetat längst i Källa Hamn är Karl Olsson, född 1920. Han började fiska på 1940-talet och har fram till 2010 haft Källa Hamn som hemmahamn för sina båtar.

Under första halvan av 1900-talet användes hamnområdet även för båtbyggeri av bröderna Jan och Filip Sjögren. Källan som gett namn till Källa socken ligger strax norr om hamnen.

Sedan 2007 är hamnen i privat ägo.


(Information från skylt på platsen författad av Lars och Kristina Börjesson, 2012)

Kategorier:Bilder i olika ämnen

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s