Museum

Gällersta forngård, Örebro

Gällersta Forngård söder om Örebro har varit en plats för sammankomst sedan början av 1900-talet. Det mest traditionsfyllda evenemanget är barnfesten den 28 december varje år. Barn och vuxna samlas för att dansa kring granen, dricka saft och äta bulle samt vänta på tomten. Första barnfesten hölls på 1910-talet och har sedan genomförts i lokalerna i nästintill obruten följd.

På Gällersta Forngård bedrivs ett traditionellt hembygdsarbete med att vårda och bevara de egna museisamlingarna, dessutom genomförs studiecirklar och kurser samt årliga arrangemang som valborg- och midsommarfirande.

Midsommarfirandet är en av årets höjdpunkter, då samlas 3 000-4 000 personer för att fira midsommar i en traditionsrik miljö.

Byggnaderna på Gällersta Forngård:

https://kulturbilder.wordpress.com

https://kulturbilder.wordpress.com

Väderkvarnen
Den är hitflyttad från Körtingsberg i Viby. Enligt Saxon den sista kvarn i Närke som drevs med vindkraft.

https://kulturbilder.wordpress.com

Gillestugan

https://kulturbilder.wordpress.com

Paviljongen
Byggnaden var Örebro stads paviljong på Örebroutställningen 1928. Här förvaras jordbruksredskap m.m. Bland annat en plog man plöjde upp Kvismarängarna med efter sjösänkningen 1877-1887, samt bygdens första slåttermaskin från 1880-talet.

https://kulturbilder.wordpress.com

Linpörte
Flyttades hit 1924 från Fogdegården i Attersta endast 500 meter härifrån. Den användes vid linberedning.

https://kulturbilder.wordpress.com

Soldatstuga
Soldattorp som innehades av ”Kongl regementet till fots No 7 vestra Nerikes Kompani No 79 Frey.”
Stugan är uppköpt från  Ålsta i Ekeby socken och hitflyttad 1925. Siste innehavaren av torpet var soldat Frey vid Konliga Lif-regementet till fots, tidigare Nerikes Regemente.
Det är en typisk enkelstuga som nestår av ett rum med farstu och kök.

https://kulturbilder.wordpress.com

Skylt på soldatstugan

https://kulturbilder.wordpress.com

Arkivet
”Till minnet av huru söner och döttrar av Närke hedrat den älskade hembygden i stilla vardagsgärning, i självförgäten offervilja, i föredömlig sedesrenhet, i givande forskningsnit och i bärande dikt och sång.”
Invigd 1926. Ritat av arkietkt Olof Stylin. Meningen var att Saxons Närkesarkiv skulle inrymmas här men förvaras numera på stadsbiblioteket. Gällersta forngårdsförenings arkivhandlingar förvaras här. De består bl.a. av olika lokala föreningars protokoll samt fotografier från trakten m.m.

https://kulturbilder.wordpress.com

Skylt på arkivbyggnaden

https://kulturbilder.wordpress.com

Logen (vänstra byggnaden)
Flyttades från Kyrkebol strax söder om Gällersta Kyrka 1922 och skänkt av den dåvarande ägaren Johan Gustavsson som samma år sålde gården till August Norrmén. I logen finns ett stiftströverk som drivs med Oxvandringen utanför.
Byggnadens tak är klätt med vass som var en vanlig takbeklädnad runt Kvismaren. Svalgångsboden (högra byggnaden)
Den är uppförd på nuvarande plats av gammalt timmer efter en uppmätning av en byggnad i Hardemo, färdigställd 1925. På det nedre planet finns två visthusbodar. På det övre en jungfrukammare samt en vävkammare.

https://kulturbilder.wordpress.com

Ladugårdslängan
Byggnaden stod tidigare uppe vid kyrkbacken vid Gällersta kyrka. I ladugården (”fägus” på närkingska samsades oxar, grisar och får. Stallet rymmer tre hästar.
Byggnadens tak är klätt med vass som var en vanlig takbeklädnad runt Kvismaren.

https://kulturbilder.wordpress.com

Mjölnarstugan
Mangårdsbyggnaden är ett gammalt mjölnareboställe från tidigt 1800. Det är den första byggnad som forngårdsföreningen förvärvade. Den stod då vi Frisagården.
Den skänktes 1920 av Gällersta kommun. Som trapp ligger två halva kvarnstenar. Det har funnits minst åtta vattenkvarnar i Attersta på 1800-talet.

https://kulturbilder.wordpress.com

Nubbsmedjan
Den är hitflyttad från Lerbäck och hade ursprungligen torvtak.

https://kulturbilder.wordpress.com

Kopparsmedjan
Den härstammar från Samulsgården i Attersta och flyttades hit ca 1927.

https://kulturbilder.wordpress.com

Dansbanan

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s