Runstenar och bildstenar

Runstenar Småland – Sm 51

Sm51, Forsheda kyrkogård, Forsheda socken, Västbo härad, Värnamo

tusti × (r)…(i) …tin × efti(ʀ) kuno × mak × sin × þ… …—s × … × uistar- × uar- …

Toste reste stenen efter Gunne, sin frände, … västerut blev…

Runsten ca 318 cm hög ovan markytan. Den är daterad till ca 980-1015. Stenen hittades då gamla kyrkan i stenmuren år 1866 byggdes om och uppsattes då på sin nuvarande plats. 

https://kulturbilder.wordpress.com

Stenens baksida med spår av slinga. Framsidan ser lika oansenlig ut.

Runstenen är av granatamfibolit, en grönsvart omvandlad gnejsig bergart med inslag av kristalliska granater. Stenens ristningsyta är mycket ömtålig och spjälkas lätt. Stenen påträffades 1866 då kyrkogården skulle utvidgas. Vid arbetet förstördes stora delar av inskriften innan man upptäckte att man hade hittat en runsten. Runinskriften börjar uppe till vänster på ristningsytan. På baksidan av stenen har ristaren påbörjat en runslinga men där har inte några runor huggits in. Av inskriften framgår det att Toste, som är ett kortnamn för Torsten, reste stenen till minne av Gunne. Det är ett kortnamn på Gun-, t.ex. Gunmund och Gunulf. Gunne anges vara mak till Toste. Ordet är identiskt med vårt ord måg, men det hade under vikingatiden en vidare betydelse ”anförvant genom ingifte”. Runföljden uistar- återger förmodligen det runsvenska ordet vestarla ”västerut” och Gunne har förmodligen deltagit i vikingafärd västerut, troligen till England. Den mäktiga runstenen har kanske inte bara rests som minne efter Gunne utan markerar nog också Tostes släkts betydelse och äganderätt i bygden. Runstenens ursprungliga plats är inte känd. Förmodligen har den stått vid en plats nära Storån där kyrkan senare byggdes.

(Text från skylt på platsen)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s