Textarkivet

Vanorna bygga vår karaktär!

(Ur Tankens makt, av Are Waerland, 1920)


Karaktär är, praktiskt taget, intet annat än kristalliserade vanor. 

En god, rättrådig, sanningsenlig, ordentlig människa har från tidigaste år blivit van eller själv lärt sig att alltid hysa goda tankar, handla rättrådigt, tala sanningsenligt. 

Våra egenskaper, och med dem vår karaktär, unna vi så småningom forma om, om vi blott besluta oss härför och äga en klar kunskap om metoden. 

Genom att under en tid ihärdigt öva sig i att alltid vara ordentlig eller att alltid tala sanning kan en slarvig och lögnaktig person förvandlas till en ordningsälskande och sanningskär människa. 

Ty alldeles som den upprepade tanken av sig själv övergår till handling, så övergår även den upprepade handlingen av sig själv till en vana. 

tankens_makt_are_waerland

Karaktären formar slutligen vårt livsöde! 

En människa med slarviga, slösaktiga vanor blir aldrig rik. Den lättretlige råkar ständigt ut för gräl och obehag. Den lögnaktige och oärlige förstör överallt omkring sig sitt och andras förtroende, den trolöse förstör vänskapen, den elake och hatfulle glädjen, friden och kärleken. 

En god karaktär är livets största rikedom och dess största borgen för lycka och framgång. 

Väl är det sant, att den bästa människa kan råka ut för svåra olyckor, sjukdomar, förluster m. m. Men hur förlora icke dessa olyckor sin udd och hur lätt bäras de ej av en man med god karaktär och oförvitlig vandel. Men låt dem drabba en annan med svag och dålig karaktär, och de skola nedtrycka och förinta honom som stormen eller elden ett rö. 

Det finns ingen större fattigdom och olycka i livet än en dålig karaktär! 

Kunde vi överblicka livet i stort, följa hela släktleds och folks öden genom seklerna och årtusenden, så skulle denna sanning framträda lika klart ur varje livsöde, som linjerna på bergen vid synranden. 

Familjer ha genom orättrådighet, spel, lyckade spekulationer, vinster på lotterier, arv m. m. kommit till stora förmögenheter, välmåga och yttre lycka. Och de tanklösa ha ropat: ”Se, där bor lyckan!” – ”Där triumferar orättfärdigheten!” – ”Där ha oärligheten, sveket och falskheten avgått med segern!” 

Men hur annorlunda varder ej bilden och hur andra ropen, om vi blott följa dessa familjer genom ett par släktled! 

Med den lättfångna eller på ett orätt sätt förvärvade förmögenheten giva föräldrarna nästan alltid i arv åt barnen även sina andliga egenskaper: sitt begär för spel, njutningar, ett bekvämt liv utan ansträngningar, sin oärlighet, trolöshet, snikenhet, egoism o. s. v. Och dessa egenskaper bryta sedan förstorade och förstärkta fram hos de följande generationerna. Så komma olyckorna som åskslag. Barnen häktas för bedrägerier, förfalskningar, stölder m. m. Eller ock varda de andligen och kroppsligen ruinerade genom ett sysslolöst liv i njutningar och utsvävningar, missnöjda med sig själva och världen, ensamma i livet, misstrodda, i tysthet föraktade och rast- och rolösa utan jämvikt och själslig balans under hela sin levnad. 

Aldrig har jag ännu sett frid, harmoni, själslugn, livsglädje och verklig livslycka stråla ut ur ett anlete, som icke ägts av en god och ädel själ. Och det i själslig mening vackraste anlete jag sett i världen tillhörde en av de fulaste och av sjukdomar och yttre olyckor mest hemsökta personer. 

Visar oss icke slutligen historien på varje sitt blad, att ett folks enda verkliga rikedom är dess goda karaktärsegenskaper, dess ärlighet, rättrådighet, sanningskärlek, sparsamhet, ordningssinne, i få ord: dess kärlek till och trofasthet mot livets högsta och mest bärande tankar och idéer? 

 

Kategorier:Textarkivet

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s