Textarkivet

Normlöshet eller normfasthet

Om en svensk anno bronsåldern, järnåldern eller medeltiden skulle få vakna upp i dag och betrakta vårt samhälle skulle det framstå som märkligt. På precis alla områden. Samhället skulle framstå som rörigt och normlöst. 

Våra förfäder levde i samklang med naturen, familjen och släkten på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Om man bortser från de materiella skillnaderna och hur den tekniska utvecklingen förändrat samhället så skulle en förfader som besökte oss idag chockeras mest över förändringen av den etniska sammansättningen.

Det folk som han tillhörde och som han tog för givet skulle ärva och kontrollera landet även i framtiden har öppnat stora famnen för människor som gamla krigare skulle offra livet för att hindra inflödet av. Han skulle sätta sig och analysera vad som har hänt med hans ättlingar och hur det kunde bli som det har blivit.

Han skulle komma fram till att de samhällsproblem vi har idag bottnar i övergivna traditioner som var inte bara viktiga utan näst intill heliga för våra förfäder. Ingenting var mer heligt än släktens eller familjens ära och den var avhängig av vilka personer som införlivades i familjen.

En blogg som speglar det normlösa Sverige beskriver situationen idag:

Förr i tiden gifte vi oss nästan så fort vi träffade en partner, men idag gäller samboförhållanden och andra former av relationer. Det är vanligt att par inte gifter sig alls idag, utan många väljer att endast ha ett samboförhållande.

Det är inte längre ett krav från familjerna att barnen ska gifta sig och detta har ökat mycket på grund av sekulariseringen som skett i Sverige. Kyrkan har tappat sin makt och nu firar vi till stor del bara bröllop, dop och skolavslutningar i kyrkan. Idag tillåts dock samkönade äktenskap och kyrkan har tagit en annan ställning gällande frågan. I Sverige är vi i regel väldigt tillåtande och liberala i vårt tankesätt och vi litar på våra samhällsinstitutioner.

Äktenskapet och vägen in i nya familjer har i alla tider, i tusentals år, varit heliga och viktiga traditioner för att göra livet så gott som möjligt för alla inblandade. Därför har det funnits regler som bidragit till att styra upp hur människor ska bete sig så att de bästa människorna bildar familj. 

Förfadern som besöker vårt land idag vet att berätta om vilka informella eller formella regler som skulle följas beroende på vilken tid i vår historia vi befinner oss. Var man soldat 1755 fick man i regelverket veta att:

• Våldtäkt innebär dödsstraff.

• Om man lämnar sin lagvigda hustru och viger sig med en annan mister man livet. 

• Om en ogift man lägrar ogift kvinna får mannen böta tio daler och kvinnan fem. Straffet dubblas om gärningen upprepas. Vid tredje tillfället blir det tolv dagar fängelse med vatten och bröd. Straffet blir ännu hårdare om en ogift man lägrar en gift kvinna.

• Om en gift man lägrar en annan mans hustru, mister båda livet.

Moralregler kring relationer har varit tydliga i alla tider och det finns orsaker till det. Det handlar om att styra upp och hjälpa människor som inte är så bra på att fatta kloka beslut att kunna göra det.

I alla tider har lössläppthet motverkats för att samhället och människor mår bättre av att ha givna regler som alla kan förstå. Vår förfader på besök hävdar att människor som har svårt att kontrollera sina impulser och hänger sig åt att lägra kvinnor riskerar avkommor utan stabila familjeförhållanden. Därför har det funnits ett system som sedan urminnes tider har tillämpats här.

I Magnus Erikssons stadga gjord i Skara (1300-talets första hälft) framgår att en dotter kan göras arvslös om hon gifter sig utan att ha fått godkänt från hemmet.

…at hwilkon Möö a giptirmal ganger utan Fadhurs ja haffwi forwærkat Fædherni oc Mödherni sino.

Även i 1734 års lagstiftning levde denna regel kvar i Giftermålsbalken:

Gifter sig mö mot faders wilja, eller moders; hafwe fader, eller moder, wåld at giöra henne arflös.

Redan under bronsåldern lagvigdes par som fått tillåtelse av sina nära och kära att bilda familj. Äktenskapet var en stor och viktig händelse där ritualer och festligheter bekräftade det unga parets samgående och lyckönskade dem. När de sedan födde barn och gjorde släktens medlemmar lyckliga förekom också festligheter där barnet välkomnades, fick ett tilltalsnamn och lyckönskades.

Från en tid när familjerna höll ihop vilket var bra för individerna, familjen, släkten och samhället.

Att skapa nytt liv kräver ett stort mått av ansvar från alla inblandade parter. Det är ingen slump att en man som träffat en kvinna först frågar kvinnans far eller föräldrar om tillstånd att få fria till kvinnan. Förfadern förklarar:

Många unga kvinnor låter sig förledes av impulser och känslor utan att reflektera över vad som är det bästa både för henne själv och för den familj hon tillhör. Äktenskap är inte bara en privatsak, det är en angelägenhet för många personer som vill skydda sig eller sin släkt från skadlig påverkan om fel personer blir ingifta. Därför måste en kvinnas val godkännas eller förkastas av den övriga släkten.

I dagens Sverige är alla betydande traditioner på familjeområdet utraderade utom hos en liten andel av befolkningen som har förstått vikten av att upprätthålla goda sedvänjor. Lösaktighet är norm, sammanboende betyder ingenting, det kan vara en tillfällig lösning som bryts upp med kort varsel även om barn är inblandade. Inte ens äktenskap är heliga trots löften om trohet ”tills döden skiljer åt”.

Hjärna, förnuft, ära och lojalitet har ersatts av nycker, impulser och känslor som inte kan kontrolleras för att hjärnan inte fungerar.

Förfadern berättar:

Inte alla äktenskap var lyckliga tidigare, men när en familj hade bildats var det självklart att hålla den samman såvida det inte var helt ohållbart på grund av svåra konflikter som innefattade våld eller rena bedrägerier. Det förekom, men var inte så vanligt just för att det fanns så många regler och ett bra socialt skyddsnät i form av en engagerad familj och släkt.

Att otrohet straffades hårt och att lössläppthet inte accepterades hade mycket att göra med vilka skador sådana beteenden hade på omgivningen. Det var inte bara känslor som sårades för de närmast inblandade utan en rad mer eller mindre allvarliga konsekvenser för nära och kära som tvingades stå ut med oönskade barn, spridning av rykten som kunde skada många oskyldiga för att en familjemedlem betett sig illa. En familjs ära stod på spel när någon bröt mot viktiga regler som skapats för motverka regelbrott och lagbrott.

Idag finns inga regler alls. Folk bryter upp från sina familjer och överger sina barn i parti och minut. Någon idkar samliv med någon annan en kort tid och kanske föds ett barn som inte får två närvarande föräldrar. Ansvarslösheten är så utbredd att det behövs en radikal omläggning av normsystemen för att hitta tillbaka till bättre familjeförhållande för flertalet. I Sverige är det inte bara normlöshet som blivit normen, den har dessutom gått överstyr när svenskar i så hög grad överger sin egen identitet.

Förfadern kommenterar:

I ingen tid har jag rest där svensken övergivit sig själv så som idag. Ingenstans under historiens gång har jag sett så många svenskar inleda relationer med främlingar och skaffa barn med dem och ingenstans under historiens gång har jag varit så oroad som nu inför framtiden.

Dagens svenskar lever i det djupaste av förfall och det kan bara repareras genom total normfasthet som skyddas av lagstiftning och bärs upp av den mest kultiverade delen av befolkningen.

Om vi idag ska se på hur normfasta vi varit och hur normlösa vi är idag, så måste åtgärder som sätts in vara dramatiska för att inriktningen ska kunna ändras på och nationens folk bestå även i framtiden. Eftersom allt tyder på fortsatt och expanderande normlöshet och ett mer sargat familjeliv för många när den traditionella familjens söndras ännu mer måste åtgärder sättas in snabbt.

Förfadern kommenterar:

Det ni behöver idag är så drastiska ingrepp i ert sätt att tänka och vara att det påverkar alla i sin vardag men kan ge positiva bieffekter på andra traditioner och sedvänjor när resultaten av en ny anda kan skönjas. Ni behöver stenhårda moralregler som måste efterlevas med hjälp av lagstiftning och ett system av normfasthet.

Ni svenskar som finns kvar idag är ett resultat av att vi skyddade våra  gränser och att svenska män och kvinnor av bra kvalitet bildade familj med varandra, inte med folk från hela världen. Det är på er svenskar det hänger om ni vill ha en framtid eller om ni blir de sista i er stam.

Normfasthet är lösningen på era problem.


Samma ämne:

Ett trasigt folk behöver hitta kompassen

Krönika: Från artighetskultur till normlöshet.

Vänskap, kärlek och tradition

Enklare att byta namn innebär en uppluckring av traditioner och identitet

Om Giftermålen i Sverige (1874)

Kategorier:Textarkivet

Märkt som:,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s